Search result for

han

(252 entries)
(0.0121 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -han-, *han*
Possible hiragana form: はん
Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
hang by a threadto be very likely to fail

Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
hangout[แฮ๊งเอ๊าท์] (n vt ) ใช้เวลาว่างกับเพื่อนๆโดยไม่ได้มีเป้าหมายอะไรพิเศษ

Longdo Dictionary ภาษาเกาหลี (KO) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
하다딤[HananYm] (n ) พระเจ้า

Longdo Dictionary ภาษาเกาหลี (KO) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
한국[Han Guk] (n name ) South Korea (Country Name)
See also: R. 한국사람, 나라

English-Thai: Longdo Dictionary
hand in(vt) ส่ง(รายงาน หรือการบ้าน) เช่น Reports will normally be handed in on or before the due date, to the course instructor.
Hansen's disease(n) โรคเรื้อน
Chancellor(n) นายกรัฐมนตรี (ของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และของสาธารณรัฐออสเตรีย)
Chancellor of the Exchequer(n) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของอังกฤษ
give so. a handช่วยเหลือ เช่น Can I give you a hand? Do you need a hand? ให้ช่วยอะไรมั้ย?
to hang out(v. slang) ออกไปข้างนอก สังสรรค์ คุยกัน เช่น กับเพื่อนๆ
shangri-la(n) สวนสวรรค์, S. Eden, Arcady,
mechanic(n) ช่างยนต์, ช่างซ่อมรถยนต์, ช่าง, ช่างเครื่อง, ช่างกล, S. mechanical engineer
foreign exchange reserve(n) ทุนแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
mechanical engineer(n) วิศวกรเครื่องกล

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hand[N] การควบคุม, See also: อำนาจ
hand[N] การปรบมือ, Syn. applause, clap
hand[N] ขาไพ่, See also: ฝ่าย
hand[N] เข็มนาฬิกา
hand[N] คนงาน
hand[N] ความช่วยเหลือ, Syn. aid, assistance, help, Ant. hindrance, obstruction
hand[N] ความมีส่วนร่วม
hand[N] ความสามารถ, See also: ความชำนาญ
hand[VT] จูง
hand[N] ผู้เชี่ยวชาญ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
han't(เฮนทฺ) n. abbr. has not,have not
hand(แฮนดฺ) n. มือ,กำมือ -Phr. (at hand ใกล้,แค่เอื้อม)
hand brakeเบรคมือ
hand drillสว่านมือ
hand grenadeระเบิดมือ
hand organออร์แกนมือ
hand truckรถเข็น
hand's-breadthn. ความยาวของฝ่ามือ., Syn. handbreadth
hand-knit(แฮนดฺ'นิท) adj. ซึ่งถักด้วยมือ. vt. ถักด้วยมือ
hand-me-downn. สิ่งของที่ใช้แล้ว

English-Thai: Nontri Dictionary
hand(n) มือ,กำมือ,เข็มนาฬิกา,ข้าง,ลูกจ้าง,คนงาน,อำนาจ,ความชำนาญ,ฝีมือ
hand(vt) จับ,จูง,ถือ,หิ้ว,พยุง,ส่งให้,มอบ,ยื่น
HAND hand organ(n) หีบเพลง
HAND IN hand in hand(vt) จับมือกัน,จูงมือ
handbag(n) กระเป๋าถือ,กระเป๋าหิ้วสตรี
handball(n) กีฬาแฮนด์บอล
handbell(n) กระดิ่ง,ระฆังมือ
handbill(n) ใบปลิว
handbook(n) หนังสือคู่มือ,คู่มือ
handcraft(n) การช่าง,การฝีมือ,วิชาช่าง,งานช่าง,งานฝีมือ,งานหัตถกรรม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
hand expansion valveวาล์วระเหยสารทำความเย็นปรับด้วยมือ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
hand jackแม่แรงประจำรถ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
hand off๑. การส่งต่อ๒. ส่งต่อ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
hand portable setชุดโทรศัพท์มือถือ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
hand screen; face shield; hand shieldหน้ากากมือถือ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
hand shield; face shield; hand screenหน้ากากมือถือ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
hand, claw; clawhandมือหงิก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hand, drop; carpoptosis; wristdropอาการข้อมือตก, อาการมือตก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hand, tridentมือคล้ายสามง่าม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hand-operated welding machineเครื่องเชื่อมมือกด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Han, Fei, d. 233 B.C.หาน, เฟย, ตาย 233 ก่อน ค.ศ. [TU Subject Heading]
Handมือ [TU Subject Heading]
Hand anemometerแอนนีมอมิเตอร์ หรือเครื่องวัดลมแบบใช้มือถือ [อุตุนิยมวิทยา]
Hand dermatosesโรคผิวหนังที่มือ [TU Subject Heading]
Hand in artมือในศิลปะ [TU Subject Heading]
Hand injuriesมือบาดเจ็บ [TU Subject Heading]
hand levehand leve, กล้องระดับมือถือ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Hand puppetsหุ่นมือ [TU Subject Heading]
hand railhand rail, ราวกันตก [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Hand Sorting การแยกขยะด้วยมือ
การแยกขยะด้วยมือ โดยใช้คนงานคัดแยกวัตถุขนาดใหญ่ออกจากขยะ [สิ่งแวดล้อม]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
hand (n ) มือ
hand downตัดสิน เช่น the court handed down the two-year sentence.
hand in (vt ) ยอมแพ้; ส่งคืน to return or surrender something, especially something lost or illegal
See also: S. surrender something,
handout (n slang ) ใบปลิว ( * w *m Power by iiiita also RYUTAZA)
handover (n ) การส่งมอบ, การส่งคืน, ยื่นให้, ให้, คืน
Handschuhfach {n} ( ) ลิ้นชักหน้ารถ
hang himself to deathผูกคอตาย
hang in there you gonna be alrightพยายามต่อไป แล้วคุณจะดีขึ้นแน่นอน
hang tough (slang) ใจแข็ง, ทนต่อ, อดกลั้นต่อ, ต้านทานต่อ,
See also: S. withstand, resist,
hanger[แฮงเกอ] (n ) ไม้แขวนเสื้อ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Hang onทนไว้ GTO (1999)
Hanna.แฮนนา To Kill a Mocking Girl (2010)
Hanna?แฮนนา! Can You Hear Me Now? (2010)
Hanna.แฮนนา Keep Your Friends Close (2010)
- Hans.-ฮานส์ Seven Psychopaths (2012)
- Hang up.- วางสาย Entanglement (2012)
And handsome.และก็หล่อด้วย She Knows (2012)
Hanna.- ฮันนา Kingdom of the Blind (2012)
Hanna.แฮนน่า A Dangerous gAme (2013)
Hanna.แฮนน่า Cat's Cradle (2013)
Hang on!อึดไว้! Furious 7 (2015)
Since the Dean handpicks the guests- พอคณบดีเรียกพบ New Haven Can Wait (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
han3. If you do phone then hang up immediately, without following any instructions given.
hanA bird in the hand is worth two in the bush.
hanA boy was walking with his hands in his pocket.
hanA car is a handy thing to own.
hanA clock has two hands.
hanA crystal chandelier was hanging over the table.
hanA cultural heritage is handed down to posterity.
hanA fortune-teller read my hand.
hanAfter an awkward pause, Bill took her by the hand and dragged her upstairs.
hanAfter I had handed in my report to the teacher, I had to start writing another.
hanAged people like to keep the world the way it is. On the other hand young people love to change the world.
hanA global crisis is at hand.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หยิบยื่น[V] offer, See also: hand to, Example: แกตื้นตันใจที่เพื่อนบ้านพากันมายืนส่งอย่างน้อยก็หยิบยื่นกำลังใจให้แล้วในฐานะที่ไม่อาจช่วยด้วยทรัพย์สินเงินทอง
คัดไทย[V] write one's penmanship in Thai language, See also: handwrite, Syn. คัดลายมือ, Example: ลายมือของคนสมัยก่อนสวยกว่าของคนสมัยนี้ เพราะสมัยก่อนเวลาเลิกเรียน นักเรียนต้องคัดไทยทุกวันก่อนกลับบ้าน, Thai definition: เขียนข้อความภาษาไทยอย่างบรรจง
เท่ระเบิด[ADV] smartly, See also: handsomely, beautifully, elegantly, Syn. สุดหล่อ, Example: นักร้องแต่งตัวได้เท่ระเบิดมาก, Thai definition: บุคลิกท่าทางสง่างาม, Notes: (ปาก)
เมาค้าง[V] hang, See also: be still drunk, Syn. แฮงค์, Example: หล่อนดื่มเหล้าไปมากจนเกิดอาการเมาค้างไปทำงานไม่ได้, Thai definition: อาการมึนเมาสุรา ซึ่งตกค้างมาจากคืนก่อน
ช่างเรียงพิมพ์[N] hand compositor, See also: compositor, typesetter, maker-up, Syn. ช่างเรียง
ผ้าเช็ดมือ[N] hand towel
กอบมือ[CLAS] handful, Example: เด็กน้อยกอบเอาทราย 1 กอบมือใส่ลงไปในชามเพื่อเล่นขายของ, Thai definition: จำนวนที่เต็มสองฝ่ามือรวมกัน
วางสาย[V] hang up, Syn. วางสายโทรศัพท์, Ant. ยกสาย, Example: ทางโน้นบอกให้ฉันวางสายก่อนแล้วจะมีสัญญาณเรียกกลับมาเอง, Thai definition: วางหูโทรศัพท์ลงบนแป้นวางโทรศัพท์
วางโทรศัพท์[V] ring off, See also: hang up, Syn. วางหูโทรศัพท์, Ant. ยกหูโทรศัพท์, Example: ลูกค้าวางโทรศัพท์ไปก่อนที่เธอจะเดินมารับเมื่อครู่นี้เอง, Thai definition: วางหูโทรศัพท์ลงกับเครื่องเพื่อเลิกการติดต่อ
ผู้ดำเนินการ[N] operator, See also: handler, practitioner, Example: ในปัจจุบันมีหอศิลปะและพิพิธภัณฑ์ที่เอกชนเป็นผู้ดำเนินการเป็นจำนวนมาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัฟกานี[n.] (afkāni) EN: Afghani   
อัฟกานิสถาน[n. prop.] (Afkānisathān = Apfakānisáthān) EN: Afghanistan   FR: Afghanistan [m]
อาคม[n.] (ākhom) EN: magic ; charm ; spell ; enchantment ; incantation   FR: parole magique [f] ; incantation [f]
อะไหล่[n.] (alai) EN: spares ; spare parts ; replacement parts   FR: pièce détachée [f] ; pièce de rechange [f]
อาหลั่ย[n.] (ālai) EN: spares ; spare parts ; replacement parts   FR: pièces détachées [fpl] ; pièce de rechange [f]
อนาถา[adj.] (anāthā) EN: destitute ; impoverished ; pauperized ; homeless ; orphan ; parentless   FR: indigent ; nécessiteux
อัญชลี[v.] (anchalī) EN: saluting by raising one' s hand press together on the face/chest   
อรหันต์[n.] (Arahan = Ørahan) EN: Buddhist saint ; Arahant ; Arhat ; Perfected One ; liberated person ; Accomplished One ; Worthy One ; saint   FR: saint bouddhique [m] ; arhat = arahat [m]
อร่อยจัง[X] (arøi jang) EN: very good ; delicious ; yummy   FR: très bon ; délicieux ; succulent ; savoureux ; appétissant ; alléchant
อธิการบดี[n.] (athikānbodī) EN: chancellor ; president of a university ; rector of a university/college   FR: doyen [m] ; recteur [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
HAN    HH AA1 N
HAN    HH AE1 N
HANG    HH AE1 NG
HANE    HH EY1 N
HANN    HH AE1 N
HAND    HH AE1 N D
HANF    HH AE1 N F
HANA    HH AE1 N AH0
HANK    HH AE1 NG K
HANI    HH AE1 N IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hand    (v) (h a1 n d)
hang    (v) (h a1 ng)
hank    (n) (h a1 ng k)
Hanoi    (n) (h a1 n oi1)
hands    (v) (h a1 n d z)
handy    (j) (h a1 n d ii)
hangs    (v) (h a1 ng z)
hanks    (n) (h a1 ng k s)
hanky    (n) (h a1 ng k ii)
handed    (v) (h a1 n d i d)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
範囲[はんい, han'i] (n) ขอบเขต
[はな, hana] (n) ดอกไม้
[はな, hana] (n) จมูก
花火[はなび, hanabi] (n) ดอกไม้ไฟ
鼻血[はなぢ, hanadi] (n) เลือดกำเดา
花形[はながた, hanagata] (n) (บุคคลที่เป็น)แม่แบบ ต้นแบบ
花見[はなみ, hanami] การชมดอกไม้ ในญี่ปุ่นจะมีช่วงเทศกาลชมดอกซากุระบาน ในฤดูใบไม้ผลิ ช่วงประมาณเดือนมีนาคมและเมษายน
話す[はなす, hanasu] (n vi vt adj adv s) บอก,พูด,เล่า
反米[はんべい, hanbei] (n) การต่อต้านสหรัฐอเมริกา
跳ねる[はねる, haneru] (vi) กระโดด เช่น うさぎがはねる กระต่ายกระโดด

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[はん, han] ครึ่ง, ครึ่งหนึ่ง, ครึ่งเดียว
反映[はんえい, han'ei] (n ) (อิน'ฟลูเอินซฺ) n. อิทธิพล,อำนาจชักจูง,สิ่งชักจูง,ผู้มีอิทธิพลโน้มน้าว. vt. มีอิทธิพลต่อ,มีอำนาจโน้มน้าว., S. . influenceable adj. influencer n., S. control,power
半金属[はんきんぞく, hankinzoku] (n ) กึ่งโลหะ , See also: R. metalloid
犯行[はんこう, hankou] (n) อาชญากรรม , See also: R. 犯人
反対[はんたい, hantai] (n prep) ตรงกันข้าม, ...ตรงข้าม , See also: S. 逆,
判断[はんだん, handan] (n vi vt) การตัดสินใจ, ตัดสินใจ
半島[はんとう, hantou] (n) คาบสมุทร
搬入[はんにゅう, hannyuu] (n vt) การนำเข้า, การขนเข้ามา, การลำเลียงเข้ามา เช่น 設備搬入(せつびはんにゅう): การนำเข้าเครื่องจักร, การลำเลียงเครื่องจักรเข้ามา
半部族[はんぶぞく, hanbuzoku] (n) ลูกครึ่ง
反物質[はんぶっしつ, hanbusshitsu] (n ) ปฏิสสาร(ฟิสิกส์) , See also: R. antimatter

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
放つ[はなつ, hanatsu] Thai: ปล่อย English: to release
放つ[はなつ, hanatsu] Thai: ปล่อยให้เป็นอิสระ English: to free
放つ[はなつ, hanatsu] Thai: ยิง English: to fire
販売[はんばい, hanbai] Thai: การขาย English: sale
話せる[はなせる, hanaseru] Thai: พูดได้ English: to be able to speak
判例[はんれい, hanrei] Thai: คดีตัวอย่าง English: (judicial) precedent
離す[はなす, hanasu] Thai: แยกออก English: to part
離す[はなす, hanasu] Thai: จับแยก English: separate
話合い[はなしあい, hanashiai] Thai: การเจรจาตกลงกัน
話しかける[はなしかける, hanashikakeru] Thai: เข้าไปทักทายด้วย English: to accost a person

German-Thai: Longdo Dictionary
Hand(n) |die, pl. Hände| มือ
Hände(n) |pl.|, See also: die Hand
Handel(n) |der| การค้า, การติดต่อ, การต่อรองทางธุรกิจ
Handel treibenทำธุรกิจ, ค้าขาย, ทำการค้าขาย
handeln(vt) |handelte, hat gehandelt| ค้าขายที่ตลาดหรือที่ตลาดหุ้น, See also: S. verkaufen
handeln(vt) |handelte, hat gehandelt| ต่อราคา เช่น Es ist üblich, Waren auf dem Markt in Thailand zu handeln. การต่อราคาสินค้าตามตลาดในเมืองไทยเป็นเรื่องปกติ, See also: S. feilschen,
handeln, sich um etw.(vt) |handelte sich, hat sich gehandelt| เกี่ยวกับหรือพัวพันกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น Worum handelt sich diese Geschichte? เรื่องราวนี้เกี่ยวกับอะไรหรือ, See also: S. gehen, um etw.,
handhabbar(adj) ซึ่งใช้ง่ายสะดวก, ซึ่งถูกจัดการได้ง่าย เช่น Das Mono-Headset ist leicht und angenehm handhabbar für den täglichen Gebrauch.
Handwerk(n) |das, pl. Handwerke| งานฝีมือ, งานประดิษฐ์ด้วยมือ เช่น kreatives Handwerk งานฝีมือที่สร้างสรรค์
Handwerker(n) |der, pl. Handwerker| ช่าง, ช่างฝีมือ, คนงาน เช่น Die Handwerker werden das Haus renovieren. ช่างจะมาปรับปรุงบ้าน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
handgreifliche Auseinandersetzung {f}; Streit {m}dust-up [Add to Longdo]
Handfertigkeit {f}manual-skill [Add to Longdo]
Handfesseln {pl}hand cuffs [Add to Longdo]
Handfeststellvorrichtung {f}manual locking device [Add to Longdo]
Handelskammer {f} | Handelskammern {pl}chamber of commerce | chambers of commerce [Add to Longdo]
Hand {f} | Hände {pl} | mit der Hand | sich die Hand geben | unter der Hand | unter der Hand; klammheimlich | unter der Hand | unter der Hand | eine ruhige Hand | aus erster Hand | aus zweiter Hand | aus zweiter Hand kaufen | bei der Hand; zur Hand | mit leeren Händen | jdm. freie Hand lassen | etw. aus den Händen geben | ohne Hand und Fuß [übtr.] | von der Hand in den Mund leben [übtr.] | zwei linke Hände haben [übtr.] | mit sicherer Handhand | hands | by hand; manual; manually | to shake hands | secretly | on the quiet | underhand | underhandly; backhandedly | a steady hand | at first hand; firsthand | secondhand | to buy secondhand | at hand | empty-handed | to give someone plenty of rope | to let sth. out of one's hands | without rhyme or reason | to lead a hand-to-mouth existence | to be all thumbs | with sure touch [Add to Longdo]
Handapparat {m} (Telefon)hand set [Add to Longdo]
Handarbeit {f} | Handarbeiten {pl}handiwork | handiworks [Add to Longdo]
Handarbeit {f}handwork [Add to Longdo]
Handarbeit {f}; manuelle Arbeit {f}manual work; manual labour [Add to Longdo]
Handarbeit {f} | Handarbeiten {pl}needlework | needleworks [Add to Longdo]
Handarbeiter {m}manual worker; manual labourer [Add to Longdo]
Handarbeiter {m}; Handwerker {m} | Handarbeiter {pl}; Werkleute {pl}workman | workmen [Add to Longdo]
Handball {m}handball [Add to Longdo]
Handballenschalter {m}palm switch [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
enchan(adj) |-e| ยินดีที่ได้รู้จัก
chanter(vi) ร้องเพลง
chanteur(n) |m, f -euse| นักร้อง
chanteur d'opéra(n) |m| นักร้องเพลงโอเปร่า
chantier(n) |m| จุดก่อสร้าง, บริเวณที่มีการก่อสร้าง
être en chantier(phrase) กำลังอยู่ในช่วงก่อสร้าง
chanson(n) |m| เพลง, See also: S. le chant,-s,
changer(vt) |je change, tu changes, il change, nous changons, vous changez, ils changent| เปลี่ยน , เปลี่ยนแปลง, แลกเปลี่ยน เช่น (1) Le temps va changer. = อากาศเปลี่ยนแปลง (2) Il a beaucoup changé. = เขาเปลี่ยนไปมาก (3) Il a changé en bien. = เขาเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น, เขาดีขึ้น (4) changer des bahts en euros แลกเงินบาทเป็นเงินยูโร, See also: |ไวยากรณ์ ดู regarder|
changer d'adresse(phrase) ย้ายที่อยู่อาศัย, เปลี่ยนที่อยู่, See also: S. déménager,
changer d'avis(phrase) เปลี่ยนใจ, เปลี่ยนความคิด

Japanese-English: EDICT Dictionary
[はなきり, hanakiri] (n) (arch) (See 五刑) cutting off the nose (form of punishment in ancient China) [Add to Longdo]
[たも, tamo] (n) (abbr) (See 攩網) fishing net (hand held, hoop with net on a bamboo stick) [Add to Longdo]
[はばき, habaki] (n) metal collar mounted between a sword blade and the hand guard [Add to Longdo]
2ちゃんねらー;2ちゃんねら[にちゃんねらー(2ちゃんねらー);にちゃんねら(2ちゃんねら), nichannera-( 2 channera-); nichannera ( 2 channera )] (n) 2channeler; 2chan user [Add to Longdo]
2ちゃんねる[にちゃんねる, nichanneru] (n) {comp} 2channel (Japanese online forum) [Add to Longdo]
2部上場企業[にぶじょうじょうきぎょう, nibujoujoukigyou] (n) Second Section company (on the Tokyo Stock Exchange) [Add to Longdo]
DDT[ディーディーティー, dei-dei-tei-] (n) dichlorodiphenyl-trichloro-ethane; DDT [Add to Longdo]
IPCC[アイピーシーシー, aipi-shi-shi-] (n) (See 気候変動に関する政府間パネル) Intergovernmental Panel on Climate Change; IPCC [Add to Longdo]
MD[エムディー, emudei-] (n) (1) (See ミニディスク) minidisc; MD; (2) missile defense; MD; (3) magnetic disk; MD; (4) (See マーチャンダイジング) merchandising [Add to Longdo]
PBX[ピービーエックス, pi-bi-ekkusu] (n) Private Branch eXchange; PBX [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
上吊[shàng diào, ㄕㄤˋ ㄉㄧㄠˋ, ] hanged [Add to Longdo]
不绝如缕[bù jué rú lǚ, ㄅㄨˋ ㄐㄩㄝˊ ㄖㄨˊ ㄌㄩˇ, / ] hanging by a thread; very precarious; almost extinct; (of sound) linger on faintly [Add to Longdo]
交代[jiāo dài, ㄐㄧㄠ ㄉㄞˋ, ] hand over; explain; make clear [Add to Longdo]
交出[jiāo chū, ㄐㄧㄠ ㄔㄨ, ] hand over [Add to Longdo]
[jiǎo, ㄐㄧㄠˇ, ] handsome [Add to Longdo]
[jié, ㄐㄧㄝˊ, ] handsome [Add to Longdo]
传世[chuán shì, ㄔㄨㄢˊ ㄕˋ, / ] handed down from ancient times; family heirloom [Add to Longdo]
优渥[yōu wò, ㄧㄡ ㄨㄛˋ, / ] handsome (pay etc); generous; liberal [Add to Longdo]
免提[miǎn tí, ㄇㄧㄢˇ ㄊㄧˊ, ] hands-free (of telephone etc) [Add to Longdo]
两汉[liǎng Hàn, ㄌㄧㄤˇ ㄏㄢˋ, / ] Han dynasty (206 BC-220 AD); refers to the Western Han and Eastern Han [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
あて先変更の発信者による禁止[あてさきへんこうのはっしんしゃによるきんし, atesakihenkounohasshinshaniyorukinshi] redirection disallowed originator [Add to Longdo]
が変更となる[がへんこうとなる, gahenkoutonaru] ...is to be changed, ...is to be updated [Add to Longdo]
はん用レジスタ[はんようレジスタ, hanyou rejisuta] general purpose register [Add to Longdo]
はん用階層ファイルモデル[はんようかいそうファイルモデル, hanyoukaisou fairumoderu] general hierarchical model [Add to Longdo]
はん用体[はんようたい, hanyoutai] generic unit [Add to Longdo]
はん用定義[はんようていぎ, hanyouteigi] generic definitions [Add to Longdo]
はん用的試験項目[はんようてきしけんこうもく, hanyoutekishikenkoumoku] generic test case [Add to Longdo]
はん用的試験項目群[はんようてきしけんこうもくぐん, hanyoutekishikenkoumokugun] generic test suite [Add to Longdo]
ぶら下がりインデント[ぶらさがりインデント, burasagari indento] hanging indent [Add to Longdo]
より小さい[よりちいさい, yorichiisai] less than (<) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
交易[こうえき, koueki] Handel, Austausch [Add to Longdo]
伴侶[はんりょ, hanryo] Begleiter, Gefaehrte [Add to Longdo]
凡例[はんれい, hanrei] Vorbemerkung [Add to Longdo]
判事[はんじ, hanji] Richter [Add to Longdo]
判断[はんだん, handan] Urteil [Add to Longdo]
判断力[はんだんりょく, handanryoku] Urteilskraft [Add to Longdo]
判明[はんめい, hanmei] klar_werden, sich_herausstellen [Add to Longdo]
判決[はんけつ, hanketsu] Urteil, Urteilsspruch, Entscheidung [Add to Longdo]
[しょう, shou] HANDWERKER [Add to Longdo]
半分[はんぶん, hanbun] Haelfte, halb [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (9 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Han \Han\ (h[a^]n), contr. inf. & plural pres. of {Haven}.
   To have; have. [Obs.] --Piers Plowman.
   [1913 Webster]
 
      Him thanken all, and thus they han an end. --Chaucer.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Han
   n 1: imperial dynasty that ruled China (most of the time from
      206 BC to AD 220) and expanded its boundaries and developed
      its bureaucracy; remembered as one of the great eras of
      Chinese civilization [syn: {Han}, {Han dynasty}]

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 han
   he; him
 

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 han
   he; him
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 cham
 
 1. (eski) kağan, han.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 inn
 
 1. han, otel
 2. Londra'da bazı binaların isimlerinde talebe yurdu manasına gelir. innkeeper hancı, otelci. Inns of Court Londra'da avukatlık stajını yapma hakkını veren dört belli cemiyet
 3. bu cemiyetlere ait binalar.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 khan
 
 1. .han, emir, kaan: Tatar ve Moğol veya Türk kabileleri reisinin eski ünvanı. khanate hanlık.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 khan
 
 1. kervansaray, han.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 tavern
 
 1. taverna, meyhane
 2. han.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top