Search result for

gush

(84 entries)
(0.0202 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gush-, *gush*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gush[N] การพูดยกยอมากไป, See also: การพูดพล่าม, Syn. jet, spray, spout, flow
gush[VI] พุ่ง, See also: พลุ่ง, ทะลัก, ไหลออก, Syn. flow, stream, rush, Ant. dribble, drip
gush[VI] พูดมาก, See also: พูดพล่าม, Syn. prate, spout
gush[N] การทะลักออก, See also: การไหลออก, การพุ่งออก, Syn. stream, flood, torrent, Ant. drip
gushy[ADJ] ซึ่งเยินยอมากไป, See also: ที่พูดพล่าม, Syn. effusive, sentimental, Ant. unsentimental
gusher[N] บ่อน้ำมันที่มีน้ำมันไหลพุ่งขึ้นมา, See also: คนพูดมาก, คนพูดพล่าม
gushing[ADJ] ซึ่งเยินยอเกินไป
gush out[PHRV] (ของเหลว) ไหลทะลักออกมาจาก, See also: ทะลักจาก, พุ่งออกมาจาก, Syn. gush forth
gush from[PHRV] (ของเหลว) ไหลทะลักออกมาจาก, See also: ทะลักจาก, พุ่งออกมาจาก
gush from[PHRV] พรั่งพรู (น้ำตา), See also: ไหลพราก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gush(กัช) vi.,vt.,n. (การ) ไหลพุ่ง,ไหลบ่า,ทะลัก,ปะทุ,หลาก,พูดพล่าม,พูดมากเกินไป., See also: gushingly adv., Syn. spurt,spout
gusher(กัช'เชอะ) n. บ่อน้ำมันที่ไหลพุ่งขึ้น,คนพูดมาก,คนพูดพล่าม
gushy(กัช'ชี) adj. พูดมาก,พูดพล่าม, See also: gushily adv. gushiness n., Syn. effusive

English-Thai: Nontri Dictionary
gush(n) การไหลพุ่ง,การไหลหลาก,การไหลบ่า
gush(vi) ไหลพุ่ง,ไหลหลาก,ไหลบ่า

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
His nose was gushing blood.เขามีเลือดออกมาจากจมูก Day of the Dead (2008)
He is that undying reed that will not drown even if he stands before a gushing dam.เขาเป็นต้นกกที่ไม่มีวันตาย ที่จะไม่มีวันจมน้ำ ถึงแม้ว่าเขาจะยืนอยู่ต่อหน้าเขื่อนของการเยินยอ Episode #1.5 (2008)
Introduced them toJenny, who gushed like a teenager.แนะนำพวกเขาให้รู้จักเจนนี่ ที่พูดมากหยั่งกะวัยรุ่น Marley & Me (2008)
His nose just let loose and started gushing during the Pledge of Allegiance.เลือดเขาเริ่มไหลตั้งแต่ตอนปฏิญาณตน Doubt (2008)
I had to get that out. I don't mean to gush.ฉันคงต้องหยุดแหกปาก ไม่อยากจะยอคุณมากไป Zombieland (2009)
So, I've seen you gushing blood.ก็ฉันเคยเห็นนายเลือดอาบ The Monster at the End of This Book (2009)
From the blood I saw gushing out of your nose, I thought you were bullied.ฉันเห็นเลือดที่จมูกเธอวันก่อน คิดว่าเธอคงโดนซ้อมมาเหรอ Easy A (2010)
Ha. You know us. We're pretty gushy folks.คุณก็รู้หนิ เราเป็นพวกชอบชมกัน Thanksgiving II (2010)
It's not because he's lacking. It's because my feelings are gushing.ไม่ใช่ว่าสิ่งที่เขาขาดหายไป มันเป็นเพราะความรู้สึกของข้ามันพรุ่งพล่าน Sungkyunkwan Scandal (2010)
Yeah, so let's just put this all behind us so we can gush about Louis already.ใช่ งั้นปล่อยเรื่องนี้ไปเถอะ เราคุยเรื่องหลุยส์กันได้แล้วทีนี้ The Princesses and the Frog (2011)
The first gush is the freshest, the sweetest, isn't it?กัดคำแรกจะสดใหม่ที่สุด หอมหวานที่สุด ใช่ไหม? The End of the World as We Knew It (2011)
One minute you're gushing about me to the "Times,"ก่อนหน้านั้น คุณพูดยกยอเกี่ยวกับผมในหนังสือพิมพ์นั้น Charade (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gushHer eyes gushed with tears.
gushWhen I unplugged the bathroom sink the water gushed down the drain.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หลั่งไหล[V] flow in, See also: gush in, Example: หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 แล้ว อิทธิพลของสังคมตะวันตกได้หลั่งไหลเข้ามาในสังคมไทยมากขึ้น, Thai definition: ไหลมาเทมา
พรั่ง[V] gush, See also: flood, surge, Syn. พรั่งพรู, พรู, Example: พลังน้ำจากน้ำตกต่างระดับหลายชั้นกระแสน้ำที่พรั่งพรูออกไปจะไปหมุนเครื่องกังหัน, Thai definition: รวมกันอยู่มาก
พรั่งพรู[V] gush, See also: flood, pour, surge, Syn. พรั่ง, พรู, Example: สมองของคนตะวันตกเวลาคิดอะไรได้ ความคิดต่อๆ มาก็จะพรั่งพรูออกมาอย่างรวดเร็ว, Thai definition: เข้าหรือออกพร้อมๆ กันอย่างเนืองแน่น
พลุ่ง[V] gush, See also: shoot up, sent out/up/forth, puff, jet, Syn. พ่น, พุ่ง, Example: แรงดันของไอน้ำเดือดจากหม้อน้ำเหล็กดำมะเมื่อมขนาดใหญ่พลุ่งผ่านท่อลิ้นพ่นออกจากปล่องเหนือหลังคา, Thai definition: อาการที่ควันพุ่งขึ้นจากน้ำเดือด
พุ[V] gush up, See also: spout, Syn. ปะทุ, Example: น้ำร้อนพุขึ้นมาจากพื้นดิน โดยมีควันจางๆ ลอยอยู่ด้วย, Thai definition: อาการที่ผุดขึ้น
พุ่ง[V] spout, See also: gush, jet, Syn. ฉีด, พ่น, ทะลัก, พวยพุ่ง, Example: น้ำที่ท่อฉีดพุ่งออกมาอย่างแรงจนต้องช่วยกันจับท่อไว้หลายคน, Thai definition: อาการที่น้ำหรือไฟพวยพุ่งออกไป
ทะลัก[V] gush out, See also: flow out, spurt out, Syn. ล้น, Example: เลือดทะลักออกจากบาดแผล ตามจังหวะการเต้นของหัวใจ, Thai definition: อาการที่สิ่งที่แออัดกันอยู่หรือถูกกีดกั้นผลุดหรือหลุดออกมาโดยแรง เมื่อสิ่งกีดกั้นแตกหรือพังทลายลง
การพ่น[N] spurting, See also: gushing, spraying, squirting, puff, bursting, spit, Example: เขาแสดงอาการเบื่อโดยการพ่นลมออกจากปาก, Thai definition: การใช้กำลังลมทำให้ของในปากหลุดออกมาเป็นฝอย, อาการที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น พ่นไฟ พ่นสี, (ปาก) พูดมาก
พรั่งพรู[ADV] effusively, See also: gushingly, Syn. พรั่ง, พรู, Example: ขณะนั่งดูอัลบั้ม ความทรงจำต่างๆ มันไหลพรั่งพรูเข้ามาไม่ขาดสาย, Thai definition: เข้าหรือออกพร้อมๆ กันอย่างเนืองแน่น
พรู[ADV] pouringly, See also: gushingly, Syn. พรั่งพรู, Example: อ้อมปล่อยน้ำตาไหลพรูออกมาอีก สะอื้นฮักๆ ไม่หยุด, Thai definition: ร่วงลงมาพร้อมกันมากๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระฉูด[v.] (krachut) EN: gush ; spout ; jet ; spurt ; well   FR: jaillir ; gicler
โกรก[v.] (krōk) EN: leach ; pour ; wash ; rush down ; gush down   FR: verser
หลั่ง[v.] (lang) EN: pour ; flow ; gush ; flood ; spring   FR: s'écouler ; se répandre
พลุ่ง[v.] (phlung) EN: gush ; shoot up ; sent out/up/forth ; puff ; jet   FR: monter dans le ciel
พุ่ง[v.] (phung) EN: spout ; gush ; jet ; ejaculate   FR: jaillir ; gicler

CMU English Pronouncing Dictionary
GUSH    G AH1 SH
GUSHED    G AH1 SH T
GUSHER    G AH1 SH ER0
GUSHES    G AH1 SH AH0 Z
GUSHERS    G AH1 SH ER0 Z
GUSHING    G AH1 SH IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gush    (v) (g uh1 sh)
gushed    (v) (g uh1 sh t)
gusher    (n) (g uh1 sh @ r)
gushes    (v) (g uh1 sh i z)
gushers    (n) (g uh1 sh @ z)
gushing    (v) (g uh1 sh i ng)
gushingly    (a) (g uh1 sh i ng l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぐしゃぐしゃ;グシャグシャ[, gushagusha ; gushagusha] (adv-to,adv,adj-na,vs) (on-mim) soggy; mushy; crumpled [Add to Longdo]
ぐしゃっ[, gushatsu] (adv-to) (on-mim) crushed flat; squashed to a pulp; squished; crumpled [Add to Longdo]
ぐしょぐしょ;ぐちょぐちょ[, gushogusho ; guchogucho] (n,adj-no) (See ぐしょ濡れ) sopping; soaking [Add to Longdo]
ぐしょ濡れ[ぐしょぬれ, gushonure] (n,adj-no) (See びしょ濡れ) sopping wet; sodden; wet to the skin [Add to Longdo]
ぐし縫[ぐしぬい, gushinui] (n) running stitch [Add to Longdo]
ごぼごぼ[, gobogobo] (adv) (on-mim) sound of gushing water [Add to Longdo]
ざぶざぶ;ザブザブ[, zabuzabu ; zabuzabu] (adv) (on-mim) gushing (of water, etc.) [Add to Longdo]
しっぺ返し;竹箆返し;竹篦返し[しっぺがえし;しっぺいがえし(竹箆返し;竹篦返し), shippegaeshi ; shippeigaeshi ( take hera kaeshi ; take sukigushi kaeshi )] (n) returning tit for tat; retaliating [Add to Longdo]
じゃあじゃあ[, jaajaa] (adv,adv-to) (on-mim) noisily (of water gushing, pouring, spilling, splashing, spraying, etc.) [Add to Longdo]
せきを切ったよう;堰を切ったよう;関を切ったよう(iK)[せきをきったよう, sekiwokittayou] (exp,adj-na) gushing forth; bursting out [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
固始[Gù shǐ, ㄍㄨˋ ㄕˇ, ] Gushi county in Xinyang 信陽|信阳, Henan [Add to Longdo]
固始县[Gù shǐ xiàn, ㄍㄨˋ ㄕˇ ㄒㄧㄢˋ, / ] Gushi county in Xinyang 信陽|信阳, Henan [Add to Longdo]
涌流[yǒng liú, ㄩㄥˇ ㄌㄧㄡˊ, ] gush [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
オペレーティングシステム[おぺれーていんぐしすてむ, opere-teingushisutemu] OS, operating-system [Add to Longdo]
オペレイティングシステム[おぺれいていんぐしすてむ, opereiteingushisutemu] OS, operating system [Add to Longdo]
ディスクオペレーティングシステム[でいすくおぺれーていんぐしすてむ, deisukuopere-teingushisutemu] disk operating system (DOS) [Add to Longdo]
ネットワークオペレーティングシステム[ねっとわーくおぺれーていんぐしすてむ, nettowa-kuopere-teingushisutemu] network operating system [Add to Longdo]
フラグシーケンス[ふらぐしーけんす, furagushi-kensu] flag sequence [Add to Longdo]
プログラミングシステム[ぷろぐらみんぐしすてむ, puroguramingushisutemu] programming system [Add to Longdo]
核具象構文[かくぐしょうこうぶん, kakugushoukoubun] core concrete syntax [Add to Longdo]
規格参照具象構文[きかくさんしょうぐしょうこうぶん, kikakusanshougushoukoubun] reference concrete syntax [Add to Longdo]
具象構文[ぐしょうこうぶん, gushoukoubun] concrete syntax (of SGML) [Add to Longdo]
具象構文引数[ぐしょうこうぶんひきすう, gushoukoubunhikisuu] concrete syntax parameter [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
具象的[ぐしょうてき, gushouteki] konkret, koerperlich [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gush \Gush\ (g[u^]sh), v. i. [imp. & p. p. {Gushed} (g[u^]sht);
   p. pr. & vb. n. {Gushing}.] [OE. guschen, cf. Icel. gusa and
   gjsa, also D. gucsen; perh. akin to AS. ge['o]tan to pour, G.
   giessen, Goth. giutan, E. gut. Cf. {Found} to cast.]
   [1913 Webster]
   1. To issue with violence and rapidity, as a fluid; to rush
    forth as a fluid from confinement; to flow copiously.
    [1913 Webster]
 
       He smote the rock that the waters gushed out. --Ps
                          ixxviii 20.
    [1913 Webster]
 
       A sea of blood gushed from the gaping wound.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. To make a sentimental or untimely exhibition of affection;
    to display enthusiasm in a silly, demonstrative manner.
    [Colloq.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gush \Gush\, v. t.
   1. A sudden and violent issue of a fluid from an inclosed
    plase; an emission of a liquid in a large quantity, and
    with force; the fluid thus emitted; a rapid outpouring of
    anything; as, a gush of song from a bird.
    [1913 Webster]
 
       The gush of springs,
       An fall of lofty foundains.      --Byron.
    [1913 Webster]
 
   2. A sentimental exhibition of affection or enthusiasm, etc.;
    effusive display of sentiment. [Collog.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gush
   n 1: a sudden rapid flow (as of water); "he heard the flush of a
      toilet"; "there was a little gush of blood"; "she attacked
      him with an outpouring of words" [syn: {flush}, {gush},
      {outpouring}]
   2: an unrestrained expression of emotion [syn: {effusion},
     {gush}, {outburst}, {blowup}, {ebullition}]
   v 1: gush forth in a sudden stream or jet; "water gushed forth"
      [syn: {spurt}, {spirt}, {gush}, {spout}]
   2: praise enthusiastically; "She raved about that new
     restaurant" [syn: {rave}, {gush}]
   3: issue in a jet; come out in a jet; stream or spring forth;
     "Water jetted forth"; "flames were jetting out of the
     building" [syn: {jet}, {gush}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top