หรือคุณหมายถึง güß?
Search result for

guess

(95 entries)
(0.0124 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -guess-, *guess*, gues
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
guesswork[เกสส์ เวิร์ก] กระบวนการในการสร้างการคาดเดา

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
guess[VT] เดา, See also: เก็ง, ทาย, เสี่ยงทาย, ประเมิน, ประมาณ, Syn. presume, infer, speculate, predict
guess[VT] คิดว่า, See also: เข้าใจว่า, Syn. think, suppose
guess[N] การคาดการณ์, See also: การเดา, การทาย, การคาดคะเน, Syn. supposition, prediction, estimate, Ant. fact, certainty
guess at[PHRV] เดา, See also: คาดเดา, กะประมาณ
guesswork[N] การคำนวณคร่าวๆ, See also: การคาดการณ์อย่างคร่าวๆ, Syn. guess, estimation
guessingly[ADV] อย่างคาดคะเน, See also: อย่างคาดเดา
guesstimate[N] การคาดเดา (คำไม่เป็นทางการ), See also: การเสี่ยงทาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
guess(เกส) vt.,vi.,n. (การ) เดา,คาดคะเน,ทาย,คิดว่า,เข้าใจว่า, See also: guesser n. guessingly adv., Syn. believe
guesstimate(เกส'ทิเมท) vt.,n. (การ) ประมาณ,คำนวนอย่างคร่าว ๆ ,เดา
guesswork(เกส'เวิร์ค) n. การเดา
another-guessadj. เกี่ยวกับอีกชนิดหนึ่ง
outguess(เอาทฺ'เกส) vt. เอาชนะด้วยปัญญา

English-Thai: Nontri Dictionary
guess(n) การทาย,การเดา,การคาดคะเน,การเดาสุ่ม
guess(vi,vt) เดา,คาดคะเน,สุ่ม,ทาย,เข้าใจว่า,คิดว่า
guesswork(n) การเดา,การเดาสุ่ม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm--I'm guessing no.ผะ ผมว่าไม่ครับ The Serena Also Rises (2008)
I guess she didn't learn her lesson last year.สงสัยเธอคงยังไม่ได้บทเรียนกับเรื่องเมื่อปีที่แล้วสินะ The Serena Also Rises (2008)
Oh. Well, I guess I should have called, but I just thought I'd take a chance--โอ้ ฉันต้องโทรมาก่อนสินะ The Ex-Files (2008)
Yeah. Well, I guess it's better to be ignored than tortured, right?ใช่ ก็คงงั้นแหละ ถูกเมิน\ คงจะดีกว่าโดนทรมาน The Ex-Files (2008)
Um, yeah, I guess I'm done.-ได้ค่ะ หนูคิดว่างั้นนะ The Dark Night (2008)
Um, I guess I'm gonna go now.ฉันเดาว่า ฉันคงต้องไปแล้วค่ะ The Dark Night (2008)
Guess again.ฝันไปเถอะ The Dark Night (2008)
Yeah. Yeah, I guess we can start with the new plan tomorrow.ได้ ได้ ผมคิดว่าเราค่อยเริ่มแผนใหม่ของเราพรุ่งนี้ก็ได้นะ Never Been Marcused (2008)
As you've probably guessed, I have to get back to the city.อย่างที่คุณคิดละ ฉันต้องกลับไปในเมือง Never Been Marcused (2008)
So I guess the first time we actually sleep togetherอ่าา ผมขอเดาว่านี่คงเป็นครั้งแรกที่เราสองคนจะได้นอนด้วยกันจริง ๆ O Brother, Where Bart Thou? (2008)
I mean, I guess now it will, right? At least for you.อ่อ งั้นผมเดาว่าตอนนี้ก็คงยัง อย่างน้อยก็คุณล่ะ O Brother, Where Bart Thou? (2008)
Yeah. Yeah, I guess so.ใช่ , ฉันอาจจะเดา It's a Wonderful Lie (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
guessCan't you guess what I'm doing?
guessCan you guess her age?
guessCan you guess how happy I am?
guessCan you guess my age?
guessCan you guess the price?
guessCan you guess this riddle?
guessCan you guess what I have?
guessCan you guess what type of restaurant it was?
guessCan you guess which cooler is the most efficient?
guessGuess what happened to me.
guessGuess what he told me - go on.
guessGuess what! I'm going to New Zealand to study.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประมาณการณ์[V] expect, See also: guess, anticipate, predict, forecast, Syn. คาดการณ์, คาดหมาย, Example: นักวิเคราะห์ประมาณการณ์กันว่าในอนาคตยอดขายไมโครคอมพิวเตอร์จะสูงกว่ายอดขายทางด้านเมนเฟรม, Thai definition: คาดหมายเหตุที่อาจเป็นไป
เก็ง[V] estimate, See also: guess, assume, conjecture, predict, speculate, Syn. กะ, คาด, คะเน, คาดหมาย, เดา, คาดเดา, Example: ผมเก็งการจราจรกรุงเทพฯ ผิดไปนิดเลยมาก่อนเวลา, Thai definition: คาดหมายไว้อย่างมั่นใจ
คาดเดา[V] guess, See also: predict, anticipate, speculate, presume, conjecture, Syn. เดา, Example: ทุกคนก็อยากมีความสามารถที่จะคาดเดาเหตุการณ์เกี่ยวกับภาพรวมเศรษฐกิจกันทั้งนั้นว่าจะดีขึ้นหรือเลวลง
คาดหมาย[V] expect, See also: guess, anticipate, Syn. คาดหวัง, คาดเดา, คาดการณ์, Example: สังคมไทยคาดหมายให้ผู้ชายเป็นผู้นำ และเป็นผู้หาเลี้ยงครอบครัว ดังนั้นผู้ชายจึงต้องรับภาระหนัก, Thai definition: นึกไว้ล่วงหน้าว่าจะเป็นเช่นนั้น
คาด[V] estimate, See also: guess, approximate, conjecture, Syn. ประมาณ, คาดคะเน, กะ, คะเน, เดา, Example: แหล่งข่าวแจ้งให้ทราบว่าบริเวณนี้มีพม่าอาศัยอยู่มากที่สุด โดยคาดว่าไม่ต่ำกว่า 500 - 1,000 คน, Thai definition: กะไว้คร่าวๆ
เดา[V] guess, See also: estimate, surmise, conjecture, reckon, Syn. คาด, คะเน, คาดเดา, เก็ง, เดาสุ่ม, ทึกทัก, Example: ผู้แต่งตั้งใจให้ผู้อ่านเดาเรื่องตอนจบเอาเอง, Thai definition: คิดคาดเอาเองโดยไม่มีหลักหรือเหตุผล
เดาสวด[V] guess blindly, See also: make a wild guess, Syn. เดามั่ว, เดา, เหมาเอา, คาดเดา, Example: เขาตอบคำถามข้อนี้ไม่ได้จึงเดาสวดไป
เดาสุ่ม[V] guess blindly, See also: guess, Syn. คาดเดา, เดาสวด, เดา, เดามั่ว, Example: เขาเดาสุ่มไปแต่บังเอิญตอบถูก
ทาย[V] guess, See also: conjecture, Syn. หยั่งรู้, คะเน, เดา, คาดคะเน, ทำนาย, เดาสุ่ม, Example: หนังสือพิมพ์ไทยรัฐให้คนอ่านส่งคำตอบทายผลบอลโลก, Thai definition: คาดคะเนเอา, แสดงว่าอะไรจะเกิดขึ้นในเบื้องหน้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดา[v.] (dao) EN: guess ; estimate ; reckon ; size up ; suppose ; conjecture   FR: estimer ; évaluer ; supposer ; deviner ; flairer
เดาผิด[v. exp.] (dao phit) EN: guess wrong   FR: mal estimer
เดาถูก[v. exp.] (dao thūk) EN: guess wright   FR: évaluer correctement
กะ[v.] (ka) EN: estimate ; calculate ; guess ; approximate ; fix   FR: estimer ; évaluer ; déterminer ; fixer ; donner une approximation
กรรมของกู[xp] (kam khøng kū) EN: my own tough luck ; I guess I desserved it   
เก็ง[v.] (keng) EN: estimate ; guess ; assume ; conjecture ; predict ; speculate ; expect   FR: spéculer ; deviner ; présumer ; conjecturer (litt.)
เก็งกำไร[v. exp.] (kengkamrai) EN: speculate ; estimate ; assume the profit ; guess ; gamble   FR: boursicoter ; spéculer
คะเน[v.] (khanē) EN: estimate ; approximate ; conjecture ; speculate ; guess ; anticipate ; expect ; predict ; forecast ; reckon ; surmise   FR: supputer ; évaluer ; spéculer ; conjecturer (litt.)
คาด[v.] (khāt) EN: expect ; predict ; guess ; anticipate   FR: évaluer ; supputer ; prévoir ; conjecturer (litt.)
คาดเดา[v.] (khātdao) EN: guess   

CMU English Pronouncing Dictionary
GUESS    G EH1 S
GUESSED    G EH1 S T
GUESSER    G EH1 S ER0
GUESSES    G EH1 S AH0 Z
GUESSING    G EH1 S IH0 NG
GUESSERS    G EH1 S ER0 Z
GUESSWORK    G EH1 S W ER2 K
GUESSTIMATE    G EH1 S T AH0 M AH0 T
GUESSTIMATE    G EH1 S T AH0 M EY0 T
GUESSTIMATES    G EH1 S T AH0 M AH0 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
guess    (v) (g e1 s)
guessed    (v) (g e1 s t)
guesses    (v) (g e1 s i z)
guessing    (v) (g e1 s i ng)
guesswork    (n) (g e1 s w @@ k)
guesstimate    (n) (g e1 s t i m @ t)
guesstimates    (n) (g e1 s t i m @ t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
だろう(P);だろ[, darou (P); daro] (exp) (1) (See でしょう) seems; I think; I guess; I wonder; I hope; (2) don't you agree?; I thought you'd say that!; (P) [Add to Longdo]
でしょう(P);でしょ(ik)[, deshou (P); desho (ik)] (exp) (1) (pol) (See だろう) seems; I think; I guess; I wonder; I hope; (2) don't you agree?; I thought you'd say that!; (P) [Add to Longdo]
まあ(P);ま[, maa (P); ma] (adv) (1) (when urging or consoling) just (e.g. "just wait here"); come now; now, now; (2) tolerably; passably; moderately; reasonably; fairly; rather; somewhat; (3) (when hesitating to express an opinion) well...; I think...; it would seem...; you might say...; Hmmm, I guess so...; (int) (4) (fem) oh!; oh dear!; oh, my!; wow!; goodness gracious!; good heavens!; (P) [Add to Longdo]
もしかしなくても[, moshikashinakutemo] (exp,adv) (col) (See もしかし) no need to guess; certainly [Add to Longdo]
意を酌む;いを汲む;意を汲む(iK)[いをくむ, iwokumu] (exp,v5m) to enter into a person's feelings; to guess what somebody feels (using one's intuition) [Add to Longdo]
窺う;覗う[うかがう, ukagau] (v5u,vt) (1) to peep (through); to peek; to examine (esp. covertly); (2) to await (one's chance); (3) (usu. used passively) to guess; to infer; to gather; to surmise [Add to Longdo]
憶測(P);臆測[おくそく, okusoku] (n,vs) guess; speculation; supposition; (P) [Add to Longdo]
勘違い[かんちがい, kanchigai] (n,vs) misunderstanding; wrong guess; (P) [Add to Longdo]
疑問[ぎもん, gimon] (n) question; problem; doubt; guess; (P) [Add to Longdo]
筋違い(P);すじ違い[すじちがい, sujichigai] (n,vs) (1) cramp; sprain; crick; strain (muscle); (n) (2) unreasonableness; absurdity; (adj-no,adj-na) (3) illogical; unreasonable; (4) misdirected; misplaced; wrong (of estimate, guess); (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
猜测[cāi cè, ㄘㄞ ㄘㄜˋ, / ] guess; conjecture; surmise, #6,356 [Add to Longdo]
猜想[cāi xiǎng, ㄘㄞ ㄒㄧㄤˇ, ] guess; conjecture; suppose; suspect, #12,878 [Add to Longdo]
揣测[chuǎi cè, ㄔㄨㄞˇ ㄘㄜˋ, / ] guess; guessing, #25,338 [Add to Longdo]
猜谜儿[cāi mí er, ㄘㄞ ㄇㄧˊ ㄦ˙, / ] guess a riddle; guess [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
推察[すいさつ, suisatsu] guess [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Guess \Guess\ (g[e^]s), v. t. [imp. & p. p. {Guessed}; p. pr. &
   vb. n. {Guessing}.] [OE. gessen; akin to Dan. gisse, Sw.
   gissa, Icel. gizha, D. gissen: cf. Dan. giette to guess,
   Icel. geta to get, to guess. Probably originally, to try to
   get, and akin to E. get. See {Get}.]
   1. To form an opinion concerning, without knowledge or means
    of knowledge; to judge of at random; to conjecture.
    [1913 Webster]
 
       First, if thou canst, the harder reason guess.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. To judge or form an opinion of, from reasons that seem
    preponderating, but are not decisive.
    [1913 Webster]
 
       We may then guess how far it was from his design.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Of ambushed men, whom, by their arms and dress,
       To be Taxallan enemies I guess.    --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. To solve by a correct conjecture; to conjecture rightly;
    as, he who guesses the riddle shall have the ring; he has
    guessed my designs.
    [1913 Webster]
 
   4. To hit upon or reproduce by memory. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Tell me their words, as near as thou canst guess
       them.                 --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. To think; to suppose; to believe; to imagine; -- followed
    by an objective clause.
    [1913 Webster]
 
       Not all together; better far, I guess,
       That we do make our entrance several ways. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       But in known images of life I guess
       The labor greater.          --Pope.
 
   Syn: To conjecture; suppose; surmise; suspect; divine; think;
     imagine; fancy.
 
   Usage: {To Guess}, {Think}, {Reckon}. Guess denotes, to
      attempt to hit upon at random; as, to guess at a thing
      when blindfolded; to conjecture or form an opinion on
      hidden or very slight grounds: as, to guess a riddle;
      to guess out the meaning of an obscure passage. The
      use of the word guess for think or believe, although
      abundantly sanctioned by good English authors, is now
      regarded as antiquated and objectionable by
      discriminating writers. It may properly be branded as
      a colloguialism and vulgarism when used respecting a
      purpose or a thing about which there is no
      uncertainty; as, I guess I 'll go to bed.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Guess \Guess\, v. i.
   To make a guess or random judgment; to conjecture; -- with
   at, about, etc.
   [1913 Webster]
 
      This is the place, as well as I may guess. --Milton.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Guess \Guess\, n.
   An opinion as to anything, formed without sufficient or
   decisive evidence or grounds; an attempt to hit upon the
   truth by a random judgment; a conjecture; a surmise.
   [1913 Webster]
 
      A poet must confess
      His art 's like physic -- but a happy guess. --Dryden.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 guess
   n 1: a message expressing an opinion based on incomplete
      evidence [syn: {guess}, {conjecture}, {supposition},
      {surmise}, {surmisal}, {speculation}, {hypothesis}]
   2: an estimate based on little or no information [syn: {guess},
     {guesswork}, {guessing}, {shot}, {dead reckoning}]
   v 1: expect, believe, or suppose; "I imagine she earned a lot of
      money with her new novel"; "I thought to find her in a bad
      state"; "he didn't think to find her in the kitchen"; "I
      guess she is angry at me for standing her up" [syn:
      {think}, {opine}, {suppose}, {imagine}, {reckon}, {guess}]
   2: put forward, of a guess, in spite of possible refutation; "I
     am guessing that the price of real estate will rise again";
     "I cannot pretend to say that you are wrong" [syn: {guess},
     {venture}, {pretend}, {hazard}]
   3: judge tentatively or form an estimate of (quantities or
     time); "I estimate this chicken to weigh three pounds" [syn:
     {estimate}, {gauge}, {approximate}, {guess}, {judge}]
   4: guess correctly; solve by guessing; "He guessed the right
     number of beans in the jar and won the prize" [syn: {guess},
     {infer}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top