Search result for

graduate

(114 entries)
(0.0116 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -graduate-, *graduate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
graduate[N] ผู้สำเร็จการศึกษา, See also: บัณฑิต, ผู้รับปริญญา, Syn. degree-holder, qualified person
graduate[VI] เรียนจบ, See also: จบการศึกษา, ได้รับปริญญา
graduate[ADJ] เกี่ยวกับนักศึกษาที่เรียนปีสุดท้าย, Syn. senior, upper-level
graduate[SL] เปลี่ยนจากใช้ยาธรรมดาเป็นยาเสพติด
graduated[ADJ] ซึ่งแบ่งตามระดับ
graduate in[PHRV] จบ (การศึกษา) สาขา
graduate in[PHRV] วัดเป็น (หน่วย)
graduate from[PHRV] จบการศึกษาจากโรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย
graduate from[PHRV] จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
graduate with[PHRV] ได้รับปริญญาพร้อมกับหรือด้วย (เกียรตินิยม, คะแนน, รางวัล)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
graduate(แกรด'จุเอท) n.,adj. บัณฑิต,ภาชนะตวงที่แบ่งออกเป็นขีด ๆ vi.สำเร็จการศึกษา,ค่อย ๆ เปลี่ยนแปลง vt. มอบปริญญาแก่,สำเร็จการศึกษาจาก,แบ่งออกเป็นขีด, See also: graduated adj., Syn. mark off,calibrate
graduate collegeบัณฑิตวิทยาลัย
postgraduate(โพสทฺแกรจ'จุเอท) adj. หลังได้รับปริญญาแล้ว. n. นักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
undergraduate(อันเดอะแกรด'จุเอท) n.,adj. (เกี่ยวกับ) นักศึกษาระดับปริญญาตรี

English-Thai: Nontri Dictionary
graduate(adj) เกี่ยวกับผู้สำเร็จการศึกษา
graduate(n) ผู้ได้รับปริญญา,ผู้สำเร็จการศึกษา,บัณฑิต
graduate(vi) ได้รับปริญญา,สำเร็จการศึกษา
graduate(vt) แบ่งส่วน,แบ่งขั้น,คัด
undergraduate(adj) อยู่ในระดับปริญญาตรี
undergraduate(n) นักศึกษาระดับปริญญาตรี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
graduate actingปรับควบคุมตามส่วน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
graduate studentนักศึกษาบัณฑิตศึกษา [ดู post-graduate student] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
graduated taxภาษีอัตราเพิ่มเป็นขั้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Graduate Cylindersกระบอกตวง [การแพทย์]
Graduate Management Admission Testจีแมท [TU Subject Heading]
Graduate Record Examinationจีอาร์อี [TU Subject Heading]
Graduate studentsนักศึกษาปริญญาโท [TU Subject Heading]
Graduate teaching assistantsบัณฑิตผู้ช่วยสอน [TU Subject Heading]
Graduate workงานบัณฑิตศึกษา [TU Subject Heading]
Graduated Cylindersกระบอกตวง [การแพทย์]
Graduatesเครื่องตวง [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
graduated markings (n ) ขีดแบ่งลำดับขั้น

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's a miracle you graduated.มหัศจรรย์จริงๆที่เธอจบเนี่ย Akai ito (2008)
So he didn't want to give the reason for his transfer. they should have graduated with all of you together.ดังนั้นเค้าจึงไม่อยากบอกเหตุผลให้ทุกๆคนรู้ นิชิโนะ และ นาคางาว่า ทั้งสองคนจะได้จบการศึกษาไปพร้อมๆกับพวกเธอ Akai ito (2008)
let us all graduate together.ถึงแม้ว่าพวกเค้าจะไม่อยู่ที่นี้ เรามาฉลองด้วยกันเถอะ Akai ito (2008)
[Hwang Ji Primary School, 27th class, graduate Lee Dong Wook, top candidate accepted into Seoul University law faculty][โรงเรียนประถมฮวางชิ, ปีที่ 27, นักเรียน ที่เรียนจบไปแล้ว อีดงอุค, สอบเข้า มหาวิทยาลับโซลคณะกฎหมาย ได้เป็นอันดับ 1] Episode #1.7 (2008)
It's time for you to graduate.ถึงเวลาที่แกจะจบการศีกษาได้แล้ว. Episode #1.8 (2008)
- You think you're better... than the six journalism school graduates that came here looking for work this morning?-คุณว่าคุณเจ๋งกว่า พวกเด็กที่จบวารสาร 6 คนที่มาสมัครงานเมื่อเช้าอีกงั้นเหรอ? Marley & Me (2008)
I never dreamed I'd get into college, but I did... and I graduated with honors.ผมไม่เคยคิดว่า ผมจะเข้ามหาลัยได้เลย แต่ผมก็ทำได้ แถมจบเกียรตินิยมด้วย Marley & Me (2008)
If Donald can graduate from St. Nicholas, he's got a better chance of getting into a good high school.ถ้าโดนัลด์สามารถจบจากเซนต์ นิโคลัส เขาก็มีโอกาศดีกว่า ที่จะได้เข้าเรียนต่อในโรงเรียนดีๆสักแห่ง Doubt (2008)
We're going to graduate.เรากำลังจะเรียนจบ High School Musical 3: Senior Year (2008)
We still have prom. We still have to graduate.เรายังเจอกันอีกในงานพรอม และงานจบการศึกษา High School Musical 3: Senior Year (2008)
You did it. You graduated.เธอทำได้ เรียนจบจ้ะ High School Musical 3: Senior Year (2008)
This belief stemmed from early exposure to sad British pop music... and a total misreading of the movie The Graduate.ความเชื่อเหล่านี้ เกิดขึ้นจากกระแสเพลงป๊อปเศร้าๆ จากฝั่งอังกฤษ บวกกับการตีความผิดจากการดูหนังเรื่อง The Graduate 500 Days of Summer (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
graduateAfter he had graduated from the university, he taught English for two years.
graduateAs soon as he graduated from Keio University, he took over his family's business.
graduateAs soon as he graduated he left town.
graduateAs soon as he graduated, he went to work in his father's general store.
graduateAt last I graduated from junior high school.
graduateBoth you and I are college graduates.
graduateFred saw trouble until the child without the parents graduated from the university.
graduateHaving graduated from college, she became a teacher.
graduateHe became a cameraman after he graduated from college.
graduateHe continued his studies at graduate school.
graduateHe graduated from a senior high school with honors.
graduateHe graduated from Cambridge with honors.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ป.[N] graduate of theology, Syn. เปรียญ, Thai definition: ผู้สอบความรู้พระปริยัติธรรมสายบาลีได้ตามหลักสูตรตั้งแต่ 3 ประโยคขึ้นไป
เรียนจบ[V] graduate, Syn. จบ, จบการศึกษา, Example: เขาเรียนจบจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อปีที่แล้ว, Thai definition: ศึกษาจนสำเร็จหลักสูตร
มหา[N] title confered on Buddhist monk who passed the third grade in Buddhist theology, See also: graduate in Buddhist theology who passes at least the third grade out of nine grades in al, Example: ท่านดีใจที่มหาฉ่ำได้ปริญญาดุษฎีบัณฑิตก่อนตาย, Thai definition: สมณศักดิ์ที่ใช้นำหน้าชื่อภิกษุผู้ที่สอบไล่ได้ตั้งแต่เปรียญธรรม 3 ประโยคขึ้นไป
ปัญญาชน[N] scholar, See also: graduate, intellectual, knowledgeable person, Syn. นักปราชญ์, บัณฑิต, Example: ภายหลังการปฏิบัติโดยฝ่ายเขมรแดงเป็นผลให้คนระดับปัญญาชนจำนวนมากมายต้องเสียชีวิตหรือถูกขับไล่โดยลักลอบกันออกนอกประเทศ, Thai definition: คนที่มีความรู้หรือความฉลาดอันเกิดแต่การเรียนมามาก
ผู้สำเร็จการศึกษา[N] graduate, Syn. บัณฑิต, Example: ในปีการศึกษานี้ มีผู้สำเร็จการศึกษามากกว่าปีที่ผ่านมาเป็นจำนวนมาก, Count unit: คน, Thai definition: ผู้จบการศึกษาตามหลักสูตร
เปรียญ[N] graduate of theology, Example: การศึกษาระดับสูงสุดของสงฆ์คือเปรียญ 9 ประโยค, Count unit: ประโยค, Thai definition: ผู้สอบความรู้พระปริยัติธรรมสายบาลีได้ตามหลักสูตรตั้งแต่ 3 ประโยคขึ้นไป
บัณฑิต[N] graduate, See also: pundit, sage, Example: มหาวิทยาลัยแห่งนี้ผลิตบัณฑิตคุณภาพมากมายออกมาสู่สังคม, Count unit: คน, Thai definition: ผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญา
กศ.ม.[N] graduate studies, Syn. การศึกษามหาบัณฑิต
สำเร็จการศึกษา[V] graduate, Syn. เรียนจบ, Example: พระองค์ท่านทรงสำเร็จการศึกษาอักษรศาสตร์บัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, Thai definition: เรียนได้ครบตามหลักสูตรที่กำหนด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัณฑิต[n.] (bandit) EN: graduate   FR: licencié [m] ; diplômé [m]
จบการศึกษา[v. exp.] (jop kānseuksā) EN: graduate   FR: être diplômé ; obtenir son diplôme ; terminer ses études ; sortir de l'université ; sortir de l'école
มหา[n.] (mahā) EN: third degree graduate in Buddhist theology   
นักศึกษา[n.] (nakseuksā) EN: student ; university student ; academic ; learner ; scholar ; undergraduate   FR: étudiant [m] ; étudiante [f]
นิสิต[n.] (nisit) EN: undergraduate ; college student   FR: étudiant [m]
เปรียญ[n.] (parīen) EN: graduate of theology   FR: diplômé en théologie [m]
ภาษีอัตราเพิ่มเป็นขั้น [n. exp.] (phāsī attrā phoēm pen chan) EN: graduated tax   
ผู้สำเร็จการศึกษา[n. exp.] (phū samret kānseuksā) EN: graduate   FR: diplômé [m]
เรียนจบ[v.] (rīenjob) EN: graduate   FR: obtenir son diplôme
สำเร็จการศึกษา[v. exp.] (samret kān seuksā) EN: graduate   FR: terminer ses études

CMU English Pronouncing Dictionary
GRADUATE    G R AE1 JH AH0 W AH0 T
GRADUATE    G R AE1 JH AH0 W EY2 T
GRADUATE    G R AE1 JH UW0 W AH0 T
GRADUATE    G R AE1 JH UW0 EY2 T
GRADUATES    G R AE1 JH UW0 W AH0 T S
GRADUATES    G R AE1 JH AH0 W EY2 T S
GRADUATES    G R AE1 JH AH0 W AH0 T S
GRADUATED    G R AE1 JH AH0 W EY2 T AH0 D
GRADUATED    G R AE1 JH UW0 EY2 T AH0 D
GRADUATES    G R AE1 JH UW0 EY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
graduate    (n) (g r a1 jh u@ t)
graduate    (v) (g r a1 jh u ei t)
graduated    (v) (g r a1 jh u ei t i d)
graduates    (n) (g r a1 jh u@ t s)
graduates    (v) (g r a1 jh u ei t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Absolvent {m} (einer Universität) | Absolventen {pl} (einer Universität)graduate (of a university) | graduates (of a university) [Add to Longdo]
Betriebswirt {m}graduate in business management [Add to Longdo]
Diplomingenieur {m}graduate engineer [Add to Longdo]
Doktorand {m}; Doktorandin {f}graduate student studying for a doctorate [Add to Longdo]
Dipl.-Ing. : Diplomingenieurgraduate engineer [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
院試[いんし, inshi] (n) (abbr) (See 大学院入学試験) graduate school entrance examination [Add to Longdo]
院生[いんせい, insei] (n) (abbr) graduate student [Add to Longdo]
院卒[いんそつ, insotsu] (n) graduate-school graduate [Add to Longdo]
学士[がくし, gakushi] (n) university graduate; (P) [Add to Longdo]
学士入学[がくしにゅうがく, gakushinyuugaku] (n) admission of university graduates to an undergraduate program [Add to Longdo]
学卒[がくそつ, gakusotsu] (n) college graduate; (P) [Add to Longdo]
学部[がくぶ, gakubu] (n,adj-no) (1) department of a university; (adj-f) (2) undergraduate (course, program, etc.); (P) [Add to Longdo]
学部学生[がくぶがくせい, gakubugakusei] (n) undergraduate student; undergraduate [Add to Longdo]
学部生[がくぶせい, gakubusei] (n) undergraduate [Add to Longdo]
既卒[きそつ, kisotsu] (adj-no,n) previously graduated [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
毕业生[bì yè shēng, ㄅㄧˋ ㄧㄝˋ ㄕㄥ, / ] graduate (of a school) [Add to Longdo]
研究生[yán jiū shēng, ㄧㄢˊ ㄐㄧㄡ ㄕㄥ, ] graduate student [Add to Longdo]
研究生院[yán jiū shēng yuàn, ㄧㄢˊ ㄐㄧㄡ ㄕㄥ ㄩㄢˋ, ] graduate school [Add to Longdo]
量筒[liáng tǒng, ㄌㄧㄤˊ ㄊㄨㄥˇ, ] graduated measuring cylinder; volumetric cylinder [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Graduate \Grad"u*ate\, v. i.
   1. To pass by degrees; to change gradually; to shade off; as,
    sandstone which graduates into gneiss; carnelian sometimes
    graduates into quartz.
    [1913 Webster]
 
   2. (Zool.) To taper, as the tail of certain birds.
    [1913 Webster]
 
   3. To take a degree in a college or university; to become a
    graduate; to receive a diploma.
    [1913 Webster]
 
       He graduated at Oxford.        --Latham.
    [1913 Webster]
 
       He was brought to their bar and asked where he had
       graduated.              --Macaulay.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Graduate \Grad"u*ate\, v. t. [imp. & p. p. {Graduated}p. pr. &
   vb. n. {Graduating}.] [Cf. F. graduer. See {Graduate}, n.,
   {Grade}.]
   [1913 Webster]
   1. To mark with degrees; to divide into regular steps,
    grades, or intervals, as the scale of a thermometer, a
    scheme of punishment or rewards, etc.
    [1913 Webster]
 
   2. To admit or elevate to a certain grade or degree; esp., in
    a college or university, to admit, at the close of the
    course, to an honorable standing defined by a diploma; as,
    he was graduated at Yale College.
    [1913 Webster]
 
   3. To prepare gradually; to arrange, temper, or modify by
    degrees or to a certain degree; to determine the degrees
    of; as, to graduate the heat of an oven.
    [1913 Webster]
 
       Dyers advance and graduate their colors with salts.
                          --Browne.
    [1913 Webster]
 
   4. (Chem.) To bring to a certain degree of consistency, by
    evaporation, as a fluid.
    [1913 Webster]
 
   {Graduating engine}, a dividing engine. See {Dividing}
    engine, under {Dividing}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Graduate \Grad"u*ate\, n. [LL. graduatus, p. p. of graduare to
   admit to a degree, fr. L. gradus grade. See {Grade}, n.]
   1. One who has received an academical or professional degree;
    one who has completed the prescribed course of study in
    any school or institution of learning.
    [1913 Webster]
 
   2. A graduated cup, tube, flask, or cylinder; a glass
    measuring container used by apothecaries and chemists. See
    under {Graduated}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Graduate \Grad"u*ate\, a. [See {Graduate}, n. & v.]
   Arranged by successive steps or degrees; graduated.
   [1913 Webster]
 
      Beginning with the genus, passing through all the
      graduate
      and subordinate stages.         --Tatham.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 graduate
   adj 1: of or relating to studies beyond a bachelor's degree;
       "graduate courses" [syn: {graduate(a)}, {postgraduate}]
   n 1: a person who has received a degree from a school (high
      school or college or university) [syn: {alumnus}, {alumna},
      {alum}, {graduate}, {grad}]
   2: a measuring instrument for measuring fluid volume; a glass
     container (cup or cylinder or flask) whose sides are marked
     with or divided into amounts
   v 1: receive an academic degree upon completion of one's
      studies; "She graduated in 1990"
   2: confer an academic degree upon; "This school graduates 2,000
     students each year"
   3: make fine adjustments or divide into marked intervals for
     optimal measuring; "calibrate an instrument"; "graduate a
     cylinder" [syn: {calibrate}, {graduate}, {fine-tune}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top