Search result for

go out

(62 entries)
(0.0096 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -go out-, *go out*
English-Thai: Longdo Dictionary
go out of one's wayอุตส่าห์ยอมลำบาก(ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง)เกินกว่าที่คาดไว้

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
go out[PHRV] ออกไปข้างนอก, See also: ออกไป, ออกจาก, Syn. be out, come out, get out, go out of, go out to
go out[PHRV] เดินทางไปยังสถานที่ที่อยู่ห่างไกล, Syn. get out, go out of, go out to
go out[PHRV] ถูกพบเห็นว่าอยู่ด้วยกันในที่ชุมชนหรือที่สาธารณะ, Syn. come over
go out[PHRV] กระจายเสียง
go out[PHRV] ดับ, See also: หยุดเผาไหม้, Syn. put out
go out[PHRV] (เงิน)กระจายไป
go out[PHRV] ล้าสมัย, See also: เลิกนิยม, ไม่นิยมใช้
go out[PHRV] (ช่วงเวลา)จบสิ้น
go out[PHRV] ตาย (คำไม่เป็นทางการ)
go out[PHRV] เลิกแข่งขัน, See also: หมดอำนาจ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You want to go out?ไปกับฉันมั๊ยจ๊ะ? The Serena Also Rises (2008)
Go down the rabbit hole or go out the door.จะลงรูไปจับกระต่ายต่อ หรือกลับบ้านไปซะ The Serena Also Rises (2008)
She can't go outside in the blackout? Yeah.-เธอไม่สามารถออกไปทั้งๆที่เมืองยังไฟดับอย่างนี้ The Dark Night (2008)
You go out that service entranceระหว่าง พ่อเดินออกไป The Magnificent Archibalds (2008)
I don't go out I don't shop I don't bumpผมไม่ออกไปข้างนอก ผมไม่ซื้อของ ผมไม่เดินชนแน่ Art Imitates Life (2008)
Let's Go Out And Celebrate With Some Falafel.ไปกันเถอะ ฉลองกัน กินฟาลาเฟิลเถอะ The Manhattan Project (2008)
Okay, when I am no longer cancer girl and I can go out and meet a hot doctor who rocks my world and wants to move in with me,โอเค ถ้าชั้นหายนะ แล้วชั้นไปเที่ยวแล้วเจอหมอหล่อๆ ที่ชั้นชอบสุดๆ แล้วเค้าอยากย้ายมาอยู่กับชั้น Here Comes the Flood (2008)
As soon as the plates go out tonight,ทันทีที่อาหารสำหรับคืนนี้เสร็จ We're So Happy You're So Happy (2008)
They go out when they get damp.พวกเขาอาจจะออกไปตอนที่เขาเปียก The Two in Tracksuits (2008)
Let's go out.ออกไปกันเถอะ Patch Over (2008)
He go out in cuffs?เขาถูกใส่กุญเเจมือไหม Capybara (2008)
You'd really go out with some guy you don't know?คุณจะออกเดทกับผู้ชายที่คุณไม่รู้จักจริงๆ สินะ? Summer Kind of Wonderful (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
go outAfter she had a lunch, she got ready to go out.
go outAlthough it was raining, I had to go out.
go outA nice day, isn't it? Why not go out for a walk?
go outAre you ready to go out?
go outAs for me, I don't want to go out.
go outAs it is fine, I'll go out.
go outAt any rate I can go out when it stops an raining.
go outAt any rate I will go out when it stops raining.
go outAt times I go out for a walk.
go outBecause of rain, I could not go out.
go outBe sure to put out the light before you go out.
go outBe sure to turn off the gas before you go out.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปิดกิจการ[V] close down, See also: go out of business, cease operation, Syn. เลิกกิจการ, ล้มเลิกกิจการ, Ant. เปิดกิจการ, Example: ธุรกิจบางแห่งต้องปิดกิจการเพราะสินค้าที่ผลิตออกมาขายไม่ได้, Thai definition: หยุดทำการงานอย่างถาวร
เลิกกิจการ[V] go out of business, Syn. ปิดกิจการ, Example: ดาราดังเลิกกิจการร้านอาหารไปเมื่อเดือนที่แล้วเพราะทนขาดทุนไม่ไหว, Thai definition: ไม่ดำเนินการงานหรือธุระที่เคยประกอบมาอีกต่อไป
เข้าๆ ออกๆ[V] go out and come in again and again, Example: เธอจะเข้าๆ ออกๆ ห้องนี้ห้องโน้นอีกนานไหม ฉันเวียนหัวจะตายอยู่แล้ว, Thai definition: อาการที่เคลื่อนไปข้างในและข้างนอกสลับไปมาซ้ำๆ กันอยู่อย่างนั้นอย่างต่อเนื่อง
วาย[V] be finished, See also: go out of season (fruit), terminate, end, come to an end, peter out, finish, Syn. หมดคราว, สิ้นคราว, Example: ตลาดเริ่มวายแล้ว เรากลับกันเถอะ, Thai definition: ค่อยสิ้นไปตามคราว
เที่ยวงาน[V] go around the fair, See also: go out for enjoyment, stroll about for festival, roam about the fair, visit the fair
ออกงาน[V] go to party, See also: go out in society, introduce/present to the public, Syn. ไปงาน, Example: วันนี้คุณแม่ต้องออกงานแทนคุณพ่อ
ออกทุกข์[V] go out of mourning, See also: cease mourning, Example: หลังจากเผาศพสามีได้ 1 วันเธอก็ออกทุกข์, Thai definition: เลิกไว้ทุกข์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดับวูบ[v. exp.] (dap wūp) EN: go out suddenly   FR: disparaître soudainement
ขวนขวาย[v.] (khūankhwāi) EN: struggle ; attempt ; take the trouble ; go out of one's way   FR: essayer ; faire son possible
ก้นครัว[X] (konkhrūa) EN: not allowed to go out of the house ; kept in the dark   
ออก[v.] (øk) EN: go out   FR: sortir ; aller dehors ; s'éloigner
ออกไป[v.] (øk pai) EN: go out ; exit   FR: sortir ; partir ; s'en aller ; prendre la porte
ออกไป[X] (øk pai) EN: get out ! ; go out !   FR: dehors !
ออกไปข้างนอก[v. exp.] (øk pai khāng-nøk) EN: go out   FR: sortir
ไปเที่ยว[v. exp.] (pai thīo) EN: travel ; tour ; go out ; take a trip ; wander about ; go somewhere for pleasure   FR: aller faire un tour ; aller se balader ; aller se promener ; aller sans but ; faire une excursion ; excursionner
สาระแน[v.] (sāranaē) EN: meddle ; tamper ; interfere ; go out of one's way ; poke one's nose into sth ; pry ; snoop   FR: interférer ; fourrer son nez dans les affaires d'autrui

Japanese-English: EDICT Dictionary
お出掛け;お出かけ[おでかけ, odekake] (n) (See 出掛・1) about to start out; just about to leave or go out [Add to Longdo]
お茶する[おちゃする, ochasuru] (exp,vs-i) (col) (sometimes used as a pickup line) to go out for tea (or coffee, etc.) [Add to Longdo]
迎える(P);邀える[むかえる, mukaeru] (v1,vt) (1) to go out to meet; (2) to receive; to welcome; (3) to accept (e.g. as a member of a group or family); (4) to call for; to summon; to invite; (5) to approach (a certain time, a point in one's life, etc.); (P) [Add to Longdo]
差し越える[さしこえる, sashikoeru] (v1) to go out of turn; to butt in [Add to Longdo]
差し越す[さしこす, sashikosu] (v5s,vi) to go out of turn; to send [Add to Longdo]
出て行く;出ていく;出てゆく[でていく(出て行く;出ていく);でてゆく(出て行く;出てゆく), deteiku ( dete iku ; dete iku ); deteyuku ( dete iku ; dete yuku )] (v5k-s) (い may be dropped, particularly in plain or rough language) to go out and away; to leave [Add to Longdo]
出る[でる, deru] (v1,vi) (1) to go out; to exit; to leave; (2) to appear; to come forth; to be published; (3) (See 電話に出る) to answer (the phone or door); (P) [Add to Longdo]
出掛ける(P);出かける[でかける, dekakeru] (v1,vi) to depart; to go out (e.g. on an excursion or outing); to set out; to start; to be going out; (P) [Add to Longdo]
出渋る[でしぶる, deshiburu] (v5r,vt) to be unwilling to go out [Add to Longdo]
出歩く[であるく, dearuku] (v5k,vi) to go out; to take a stroll; to go about [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 go out
   v 1: move out of or depart from; "leave the room"; "the fugitive
      has left the country" [syn: {exit}, {go out}, {get out},
      {leave}] [ant: {come in}, {enter}, {get in}, {get into},
      {go in}, {go into}, {move into}]
   2: leave the house to go somewhere; "We never went out when our
     children were small"
   3: take the field; "The soldiers went out on missions"
   4: become extinguished; "The lights suddenly went out and we
     were in the dark"
   5: go out of fashion; become unfashionable [ant: {come in}]
   6: date regularly; have a steady relationship with; "Did you
     know that she is seeing an older man?"; "He is dating his
     former wife again!" [syn: {go steady}, {go out}, {date},
     {see}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top