Search result for

glow

(109 entries)
(0.0146 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -glow-, *glow*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
glow[N] แสงแวววาว, See also: ความเป็นประกาย, ความแวววาว, Syn. brightness, radiance
glow[VI] เปล่งแสง, See also: เรืองแสง, ส่องสว่าง
glow[VI] รู้สึกร้อนผ่าว, See also: หน้าแดง, Syn. blush, turn red, Ant. pale
glower[VI] ถลึงตาใส่, See also: จ้องถมึงทึง, มองอย่างไม่พอใจ, Syn. glare, sulk
glowing[ADJ] ซึ่งส่องแสงเรืองรอง, See also: ซึ่งเปล่งปลั่ง, ซึ่งมีแสงแวววาว, Syn. gleaming, lustrous
glowing[ADJ] กระตือรือร้น, Syn. ardent
glowworm[N] หิ่งห้อย
glow with[PHRV] ฉายแสงสีแดงออกมา, See also: เปล่งลำแสงสีแดง
glow with[PHRV] เต็มไปด้วย (อารมณ์), Syn. kindle with, shine with
glower at[PHRV] จ้องมองอย่างไม่พอใจ, Syn. frown at, scowl at

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
glow(โกล) n.,vi. (เปล่ง) แสงที่เปล่งออกมา,แสงเรือง,ความแดงเรื่อ,สีเลือด,ความสดใสของสี,ความเร่าร้อน, Syn. gleam,colour,burn
glower(โกล'เออะ) vi. จ้องเขม็งอย่างถมึง n. หน้าตาที่แสดงความไม่พอใจหรือความโกรธ., See also: gloweringly adv., Syn. scowl,frown,lower
glowfly(โกล'ไฟล) n. หิ่งห้อย
glowworm(โกล'เวิร์ม) n. หนอนกระสือสามารถเปล่งแสงเรืองสีเขียว
aglow(อะโกล') adj. สว่าง, วาววับ, เปล่งปลั่ง
alpenglow(แอล' เพนโกล) n. แสงเรืองสีแสดที่มักเห็นบนยอดเขาในเวลาก่อนพระอาทิตย์ หรือหลังพระอาทิตย์ตกเล็กน้อย (a reddish glow)

English-Thai: Nontri Dictionary
glow(n) แสงเรือง,แสงเรื่อ,สีเลือด,ความเร่าร้อน
glow(vi) คุแดง,ส่องรัศมี,เรืองแสง,เปล่งแสง
glower(vt) จ้องดู,ถลึงตา,จ้องเขม็ง,มองถมึง
glowworm(n) หิ่งห้อย,หนอนกระสือ
aglow(adj) อิ่มเอิบ,เปล่งปลั่ง,แจ่มใส,สว่าง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
glowการรุ่งแสง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
glow plugหัวเผา [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
glowing avalancheเถ้าถล่ม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Glow dischargesการปล่อยประจุแบบมีแสง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- I don't know, i'm telling you men there is something about you you're all glowed- อย่างจริงจัง? Gas Pills (2008)
Bask in the glow, baby!ดีที่สุดในโลกไม๊ละ? Bolt (2008)
We'd bask in the warm, gentle, romantic yet erotic glow of, uh, my spacious loft.แล้วเราก็ดืื่มด่ำไปกับ แสงสลัวๆ ที่อบอุ่น อ่อนโยน โรแมนติก แต่ก็อีโรติก ในห้องพักอันกว้างขวางของผม New York, I Love You (2008)
What-What happened to the glow? The-You know, the-เกิดอะไรขึ้นกับความหวังเรืองรองของผม เ่อ่อ.. Marley & Me (2008)
There's no glow.คุณก็รู้ ไม่มีหรอกความหวังอันเรืองรอง, หาของขวัญให้เธอซะ Marley & Me (2008)
But besides the itching, the erythromycin also made my skin glow.แต่นอกจากจะคันแล้ว \ เออรีโธรไมซินทำผิวฉันแดง The House Bunny (2008)
It gave me, like, this glowing tan.มันทำผิวฉันแดง เหมือน... แบบนี้ The House Bunny (2008)
But underneath that beautiful, glowing skin, I still had that cold.แต่ภายใต้ความสวย ผิวเปล่งปลั่ง ฉันยังต้องเป็นหวัด The House Bunny (2008)
Glow-in-the-dark thunder beads? These are terrific.สร้อยคอเรืองแสงยามราตรี Made of Honor (2008)
Strangely enough, the image... of my grand mom, pearl drape... and glow-in-the-dark thunder beads... wasn't part of it.พิลึกมาก ภาพยายของฉัน\ สวมสร้อยคอนั่น และเรืองแสงตอนกลางคืนได้ \ ไม่เข้าท่าเลย Made of Honor (2008)
- What kind of necklace is that? They're glow-in-the-dark thunder beets.สร้อยอะไรนั่น \ มันเรืองแสงได้ ในที่มืด Made of Honor (2008)
You're absolutely glowing tonight, grandma Pearl.คืนนี้ คุณส่องแสงจริง ๆ คุณยาย Made of Honor (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
glowThe glow of the light was intense.
glowThe Mountain glowed with the sunset tints.
glowHer cheeks began to glow at his compliments.
glowThe child's face glowed when he saw Santa Claus.
glowA red light was glowing in the dark.
glowThe western sky glows crimson.
glowHer face glowed with health.
glowThe hill glows with autumnal colors.
glowHer cheeks began to glow with shame.
glowThe western sky glowed with crimson.
glowThe coal was glowing in the fire.
glowThe sunset glows in the west.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อิ่มเอิบ[V] glow with happiness, Syn. อิ่มอกอิ่มใจ, ปลาบปลื้ม, อิ่มใจ, Example: ชาวพุทธในประเทศไทยกำลังอิ่มเอิบดีใจที่พุทธศาสนาเผยแผ่สู่โลกตะวันตก
เปล่งปลั่ง[ADJ] radiant, See also: glowing (with health), Syn. สดใส, ผ่องแผ้ว, ผ่อง, ผุดผ่อง, ผ่องใส, ปลั่ง, Ant. หมอง, Example: เธอมีใบหน้าที่เปล่งปลั่งเป็นเสน่ห์ทำให้มีคนมาชอบอยู่เรื่อย, Thai definition: ที่มีน้ำมีนวลดี
เรือง[ADJ] shining, See also: glowing, bright, glittering, brilliant, fluorescent, Syn. สุกสว่าง, สุกใส, เรืองรอง, Ant. มืด, Example: ท้องฟ้าแห่งความหวังก็ดูจะมีทางทอแสงเรืองได้
เปล่งรัศมี[V] glow, See also: shine, gleam, glimmer, brighten, Example: สร้อยทองเปล่งรัศมีเหลืองอร่ามอยู่ที่ลำคอของชายคนนั้น
จรัสแสง[V] shine, See also: glow, glitter, glisten, radiate, beam, flash, twinkle, sparkle, glare, Syn. เปล่งแสง, ฉายแสง, Example: ดาวบนฟ้าจรัสแสงแข่งกันสว่างใสไปทั่วท้องฟ้า, Thai definition: ฉายแสงออกมาอย่างสดใสสว่างแจ่มแจ้ง
คุกรุ่น[V] glow, See also: burn, smoke, flame, Syn. ลุก, ติดไฟ, ไหม้, ปะทุ, Ant. ดับ, มอด, Example: ในเกาะชวายังคงมีภูเขาไฟหลายลูกที่ยังคุกรุ่นอยู่
คุ[V] glow, See also: burn, smoulder, smoke, flame, Syn. ลุก, ติดไฟ, ปะทุ, ระอุ, Ant. ดับ, Example: เขาเหยียบลงไปบนถ่านไฟที่กำลังคุ, Thai definition: ไหม้ระอุอยู่ข้างในอย่างไฟที่ไหม้ขอนไม้ระอุอยู่ข้างใน
ปลั่ง[ADJ] shining, See also: glowing, brilliant, Syn. ผ่องใส, มีน้ำมีนวล, Example: เพชรน้ำงามจะมีประกายสุกปลั่งแวววับ
แผ้ว[ADJ] glowing, See also: shining, irradiate, clear, flat, clean, Syn. สดใส, สะอาด, หมดจด, บริสุทธิ์, Ant. เศร้า, หมอง, Example: ท่านชอบเด็กที่มีหน้าตาแผ้วผ่องใส มองแล้วสบายตา, Thai definition: ที่ปราศจากมลทิน, ที่ไม่ขุ่นมัว
พรายแสง[V] brilliant, See also: glow, glitter, sparkle, shimmer, Syn. แพรวพราย, พรายแพรว, Example: ต้นไม้สองข้างทางมีหิ่งห้อยวับวาวพรายแสงเหมือนดวงดาว, Thai definition: ส่องแสงแวววาว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบหน้ามีราศี[n. exp.] (bainā mī rāsī) EN: have an inward radiance ; have a glow radiance ; have presence   
อิ่มเอิบ[v. exp.] (im-oēp) EN: glow with happiness   
ขมึง[v.] (khameung) EN: stare ; glower ; scowl ; look serious ; look gloomy   FR: regarder méchamment ; jeter un regard mauvais ; lancer des regards noirs ; abaisser du regard
เลื่อม[v.] (leūam) EN: shine ; glow   
ไหม้[v.] (mai) EN: burn ; be burnt ; scorch ; be charred ; be on fire ; catch fire ; be ablaze ; blaze ; flame ; glow ; smoke   FR: brûler ; être en feu ; prendre feu ; roussir ; cramer (fam.)
ม่วงมณีรัตน์[n. exp.] (muang manīrat) EN: Bignonia magnifica ; Arrabidaea magnifica ; Purple bignonia ; Glowvine   
หนอนกระสือ[n.] (nønkraseū) EN: glow-worm   FR: ver luisant [m]
เปล่ง[v.] (pleng) EN: shine ; glow   FR: luire ; briller
เปล่งปลั่ง[v.] (plengplang) EN: glow ; shine ; bright   
เปล่งแสง[v. exp.] (pleng saēng) EN: glow   FR: luire ; rayonner

CMU English Pronouncing Dictionary
GLOW    G L OW1
GLOWS    G L OW1 Z
GLOWED    G L OW1 D
GLOWER    G L AW1 ER0
GLOWING    G L OW1 IH0 NG
GLOWACKI    G L AW0 AA1 T S K IY0
GLOWERED    G L AW1 ER0 D
GLOWERING    G L AW1 ER0 IH0 NG
GLOWINGLY    G L OW1 IH0 NG L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
glow    (v) (g l ou1)
glows    (v) (g l ou1 z)
glowed    (v) (g l ou1 d)
glower    (v) (g l au1 @ r)
glowers    (v) (g l au1 @ z)
glowing    (v) (g l ou1 i ng)
glowered    (v) (g l au1 @ d)
glow-worm    (n) - (g l ou1 - w @@ m)
glowering    (v) (g l au1 @ r i ng)
glowingly    (a) (g l ou1 i ng l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Glimmentladung {f}glow discharge [Add to Longdo]
Glimmlampe {f}glow lamp [Add to Longdo]
Glühwürmchen {n}glow worm [Add to Longdo]
Glühzone {f}glow zone [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
グロースターター[, guro-suta-ta-] (n) glow starter [Add to Longdo]
グロースティック[, guro-suteikku] (n) (See 光る棒) glowstick; neon light stick [Add to Longdo]
グローライトテトラ;グローライト・テトラ[, guro-raitotetora ; guro-raito . tetora] (n) glowlight tetra (Hemigrammus erythrozonus) [Add to Longdo]
グローランプ[, guro-ranpu] (n) glow lamp [Add to Longdo]
グロー放電[グローほうでん, guro-houden] (n) glow discharge [Add to Longdo]
グロー放電発光分光法[グローほうでんはっこうぶんこうほう, guro-houdenhakkoubunkouhou] (n) (See 発光分光法) glow discharge optical emission spectrometry [Add to Longdo]
サイリューム[, sairyu-mu] (n) light stick (from Cyalume (tradename)); glow stick [Add to Longdo]
茜差す空;茜さす空[あかねさすそら, akanesasusora] (n) glowing sky [Add to Longdo]
悦に入る[えつにいる, etsuniiru] (exp,v5r) to be pleased; to gloat; to glow with self-satisfaction [Add to Longdo]
火照り;熱り[ほてり, hoteri] (n,adj-no) (1) a glow; heat; (2) burning sensation; hot flash [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wěi, ㄨㄟˇ, / ] glow; raging fire [Add to Longdo]
荧光棒[yíng guāng bàng, ˊ ㄍㄨㄤ ㄅㄤˋ, / ] glow stick; glowstick; light stick; lightstick [Add to Longdo]
炽热[chì rè, ㄔˋ ㄖㄜˋ, / ] glow [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Glow \Glow\ (gl[=o]), v. i. [imp. & p. p. {Glowed} (gl[=o]d); p.
   pr. & vb. n. {Glowing}.] [AS. gl[=o]wan; akin to D. gloeijen,
   OHG. gluoen, G. gl["u]hen, Icel. gl[=o]a, Dan. gloende
   glowing. [root]94. Cf. {Gloom}.]
   [1913 Webster]
   1. To shine with an intense or white heat; to give forth
    vivid light and heat; to be incandescent.
    [1913 Webster]
 
       Glows in the stars, and blossoms in the trees.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. To exhibit a strong, bright color; to be brilliant, as if
    with heat; to be bright or red with heat or animation,
    with blushes, etc.
    [1913 Webster]
 
       Clad in a gown that glows with Tyrian rays.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       And glow with shame of your proceedings. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To feel hot; to have a burning sensation, as of the skin,
    from friction, exercise, etc.; to burn.
    [1913 Webster]
 
       Did not his temples glow
       In the same sultry winds and acrching heats?
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
       The cord slides swiftly through his glowing hands.
                          --Gay.
    [1913 Webster]
 
   4. To feel the heat of passion; to be animated, as by intense
    love, zeal, anger, etc.; to rage, as passior; as, the
    heart glows with love, zeal, or patriotism.
    [1913 Webster]
 
       With pride it mounts, and with revenge it glows.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       Burns with one love, with one resentment glows.
                          --Pope.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Glow \Glow\, v. t.
   To make hot; to flush. [Poetic]
   [1913 Webster]
 
      Fans, whose wind did seem
      To glow the delicate cheeks which they did cool.
                          --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Glow \Glow\, n.
   1. White or red heat; incandscence.
    [1913 Webster]
 
   2. Brightness or warmth of color; redness; a rosy flush; as,
    the glow of health in the cheeks.
    [1913 Webster]
 
   3. Intense excitement or earnestness; vehemence or heat of
    passion; ardor.
    [1913 Webster]
 
       The red glow of scorn.        --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. Heat of body; a sensation of warmth, as that produced by
    exercise, etc.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 glow
   n 1: an alert and refreshed state [syn: {freshness}, {glow}]
   2: light from nonthermal sources [syn: {luminescence}, {glow}]
   3: the phenomenon of light emission by a body as its temperature
     is raised [syn: {incandescence}, {glow}]
   4: a feeling of considerable warmth; "the glow of new love"; "a
     glow of regret"
   5: a steady even light without flames
   6: the amount of electromagnetic radiation leaving or arriving
     at a point on a surface [syn: {radiance}, {glow}, {glowing}]
   7: an appearance of reflected light [syn: {gleam}, {gleaming},
     {glow}, {lambency}]
   v 1: emit a steady even light without flames; "The fireflies
      were glowing and flying about in the garden"
   2: have a complexion with a strong bright color, such as red or
     pink; "Her face glowed when she came out of the sauna" [syn:
     {glow}, {beam}, {radiate}, {shine}]
   3: shine intensely, as if with heat; "The coals were glowing in
     the dark"; "The candles were burning" [syn: {burn}, {glow}]
   4: be exuberant or high-spirited; "Make the people's hearts
     glow"
   5: experience a feeling of well-being or happiness, as from good
     health or an intense emotion; "She was beaming with joy";
     "Her face radiated with happiness" [syn: {glow}, {beam},
     {radiate}, {shine}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top