หรือคุณหมายถึง gipsies piß?
Search result for

gipsies piss

(1 entries)
(0.0182 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gipsies piss-, *gipsies piss*, gipsies pis
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gipsies piss[SL] ฉี่, See also: ถ่ายปัสสาวะ

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

gipsies piss ( P IH1 S)

 


  

 
gipsies piss
  • ฉี่: ถ่ายปัสสาวะ [Lex2]
 


Similar ENGLISH words suggested by aspell:
Gypsies, gypsies, Gipsy's, copses, guppies, gussies, biopsies, MIPSes, guises, posies, gooses, Gypsy's, copse's, corpses, Gussie's, pixies, Pisces, glossies, pisses, psis, copies, dipsos, oopses, capsize, gapes, gases, psi's, apses, gossips, guise's, poesies, Gussi's, Kippie's, Kissie's, capsizes, guesses, gypsters, pussies, Ginsu's, dipso's, goose's, Kaposi's, gasses, kisses, corpse's, lapses, sepsis, pixie's, Josie's, Pepsi's, coppice's, gorse's, lipase's, apse's, gossip's, gypsum's, Casie's, geese's, lapse's, Crissie's, Krissie's, Cassie's, Jessie's, Kassie's, Kissee's, Kizzie's *

Similar GERMAN words suggested by aspell:
Gips, Hippies, Gipser, Gipsbein, Biopsie, Hippie, Grips, ipso, GPS, Gysi, Mips, Gassi, Pepsi, Pippi, gepriesen Pisas, pisse, pisst, Pisa, iss, Biss, Pass, Pils, Pins, Pius, Riss, biss, miss, riss, Pilsen, Kissen, Passen, Wissen, hissen, missen, passen, wissen

Similar FRENCH words suggested by aspell:
gypses, giboies, hippies, biopsies, gypse, gisiez, giries, gibier, adipsies, giboie, gisais, gypseux, gibiers, hippie, biopsie, typises, typisés, girie, adipsie pissa, pisse, pissé, pisés, pis, pisé, miss, pics, pies, pifs, pins

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top