Search result for

gin

(185 entries)
(0.021 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gin-, *gin*
Possible hiragana form: ぎん
English-Thai: Longdo Dictionary
magnetic resonance imaging(n phrase) การสร้างภาพด้วยการเกิดเรโซแนนซ์แม่เหล็ก ย่อด้วย MRI
mechanical engineer(n) วิศวกรเครื่องกล
mechanical engineering(n) วิศวกรรมเครื่องกล
automotive engineering(n) วิศวกรรมยานยนต์
begging bowl(n) บาตรพระ เช่น With a begging bowl, a monk walks through a street market in Burma. This is his daily routine.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gin[N] เหล้าชนิดหนึ่ง, See also: ยิน, Syn. dry, sloe
gin[N] บ่วงดักสัตว์
gin[N] เครื่องปั่นฝ้าย
gin[VT] ใช้บ่วงดักสัตว์
ginge[SL] คนที่มีผมสีน้ำตาลทอง, Syn. ging’er
ginger[N] ขิง, See also: ขิงผง, ต้นขิง
gingham[N] ผ้าฝ้ายลายตาหมากรุก
gingiva[N] เหงือก (ทางแพทยศาสตร์), Syn. gum
ginseng[N] ต้นโสม, See also: โสม
ginseng[N] โสม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gin(จิน) n. เหล้าที่ใส่ตัวแต่งกลิ่น vi.,vt. เริ่ม
gin millบาร์หรือร้านเหล้า
ginger(จิน'เจอะ) n. ขิง,สีน้ำตาลแดงอมเหลือง
ginger aleเครื่องดื่มโซดาใส่น้ำขิง,น้ำขิงแดง
ginger groupกลุ่มที่ กระฉับกระเ ฉงที่สุดขององค์การ
gingerly(จิน'เจอลี) adv. ระมัดระวัง,คอยเฝ้าดู,รอบคอบ,ประณีต., See also: gingerliness n.
gingery(จิน'จะรี) adj. คล้ายขิง,กลิ่นฉุน,เผ็ดอย่างออกรส,สีขิง (เหลืองอมน้ำตาลแดง)
gingham(จิง'แฮม) n. ผ้าฝ้ายลายตาราง
gingiva(จินไจ'วะ) n. เหงือก, See also: gingival adj. -pl. gingivae
gingivitis(จินจะไว'ทิส) n. โรคเหงือกอักเสบ

English-Thai: Nontri Dictionary
gin(n) สุรา,เครื่องปั่นฝ้าย,กับดัก,หลุมพราง,อวน
ginger(n) ขิง
ginseng(n) โสม
aboriginal(adj) ดั้งเดิม,พื้นเมือง
aborigines(n) ชาวพื้นเมือง
aubergine(n) สีม่วงเข้ม
begin(vi,vt) เริ่มต้น,เริ่ม,ตั้งต้น,แต่แรก,ลงมือ
beginner(n) ผู้ริเริ่ม,ผู้เริ่มต้น,ผู้ตั้งต้น
beginning(n) การเริ่มต้น,การตั้งต้น,ตอนต้น
belongings(n) ทรัพย์สมบัติ,ทรัพย์สิน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
gingerbread workลายขนมปังขิง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
gingiva, attachedเหงือกยึด [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
gingiva, freeเหงือกอิสระ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
gingiva; gumเหงือก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
gingiva; gum; ulaเหงือก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gingival-เหงือก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gingival abscessฝีเหงือก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
gingival atrophyการฝ่อของเหงือก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
gingival cleftรอยเหงือกแยก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
gingival conlour; gingival contour; gum contourเค้ารูปเหงือก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gineous Rock หินอัคนี
เนื้อหินหยาบเกืดจากการเย็นตัวของหินละลายใต้ พื้นโลก ประกอบด้วยแร่เฟลด์สปาร์ แร่ควอตซ์เป็นส่วนใหญ่ มีลักษณะแข็งแกร่ง [สิ่งแวดล้อม]
Gingerขิง [TU Subject Heading]
Ginger Aleน้ำขิง [การแพทย์]
Gingivaเหงือก [TU Subject Heading]
Gingivaเหงือก [การแพทย์]
Gingiva, Carcinoma ofมะเร็งของเหงือก [การแพทย์]
Gingival Diseasesเหงือก, โรค [การแพทย์]
Gingival fluidน้ำเหลืองเหงือก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Gingival Hypertrophyเหงือกงอกเกิน, [การแพทย์]
Gingival Neoplasmsเหงือก, เนื้องอก [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Ginkgo (n) แปะก๊วย
Image:

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
GABE: Excuse me, Gina?Kidnapped (2013)
But not the ginger nut.But not the ginger nut. Adverse Events (2008)
They ranked with The Ginyu Force back then-พวกมันจัดอยู่ในระดับเดียวกับ กองกำลังพิเศษกินิวในตอนนั้น Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
It is said that the Dragon Warrior can survive for months on nothing but the dew of ginkgo leaf and the energy of the universe.ว่ากันว่า นักรบมังกร อยู่ได้ทั้งเดือน แค่กินใบโสม ใบเดียวและพลังจากสวรรค์ Kung Fu Panda (2008)
What are you drinking? Gin and tonic. Tanqueray and tonic.จินโทนิก Jumper (2008)
- Whatever you're having. - Two gin and tonics, no ice.อะไรก็ได้ที่คุณกำลังจะสั่ง จินโทนิคสองแก้ว ไม่ใส่น้ำแข็งค่ะ New York, I Love You (2008)
- Yes, he has a ginormous hog.- จริง ใหญ่มหึมาเลยละ The Love Guru (2008)
3 measures of Gordon's Gin one of vodka, half a measure of ..กอร์ดอน จิน สามส่วน ผสมวอดก้าหนึ่งส่วน และอีกครึ่ง... Quantum of Solace (2008)
I doubt the woman could threaten our democracy with gingivitis.ผมคาดว่าผู้หญิงคนนั้น จะโจมตีประชาธิปไตยของเราด้วยโรคเหงือก WarGames: The Dead Code (2008)
I have very limited breasts, a ginormous ass, and I've got this gut that swings back and forth in front of me like a shopping cart with a bent wheel.หน้าอกฉันเล็กนิดเดียว แต่ก้นดันใหญ่ แล้วแถมพุงก็หลาม เหมือนรถเข็นช้อปปิ้งติดล้อด้วย Burn After Reading (2008)
You're just a big, fat, minging minger with huge knickers and a ginormous schnozzle!เธอมันก็แค่ยัยอ้วน ขี้เหร่ อัปลักษณ์ ที่ชอบใส่กกน.ยักษ์ แถมยังจมูกใหญ่อีก Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
Gin!ฉันกินแล้ว! The Ruins (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ginLet's qualify this gin with tonic water.
ginNew York's Fifth Avenue is comparable to Ginza.
ginIs the Ginza the busiest street in Japan?
ginThe real estate broker was lavish in his spending in Ginza.
ginI felt thoroughly lost in the crowded Ginza.
ginI'd like a gin and tonic.
ginShe got on the subway at Ginza.
ginYesterday I nearly ran into Robert in Ginza.
ginI get on the subway every morning at Ginza.
ginThere is a shuttle bus that goes to the Ginza Tokyu Hotel.
ginI ran into an old friend while walking on the Ginza.
ginI offered him whisky or gin, but he didn't either.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขิง[N] ginger, Example: ยาไทยที่มีขิงเป็นส่วนประกอบจะช่วยขับลมได้ดี, Count unit: แง่ง, หัว, Thai definition: ชื่อไม้ล้มลุกชนิดหนึ่ง เหง้ามีกลิ่น รสเผ็ด ใช้ประกอบอาหารและทำยาได้
ประชี[V] fluff cotton, See also: gin cotton, Syn. ดีดฝ้าย, Example: พวกเราช่วยกันประชีฝ้าย, Thai definition: ดีดฝ้ายชีให้เป็นปุย
ดีดฝ้าย[V] gin, See also: fluff, Example: ชาวบ้านดีดฝ้ายเมื่อให้ฝ้ายแตกเป็นปุย, Thai definition: อาการที่เอาฝ้ายใส่กระชุแล้วเอาไม้กงดีดฝ้ายดีดสายให้กระทบฝ้ายเพื่อให้ฝ้ายแตกเป็นปุย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารและที่พัก[n. exp.] (āhān lae thīphak) EN: accommodation ; food and lodging   FR: repas et logement [mpl]
อำนวยการ[v.] (amnūaykān) EN: direct ; manage ; administer ; be president ; be managing director ; give orders ; supervise   FR: diriger ; administrer ; présider ; gérer ; manager
อ้าปากจะพูด[v. exp.] (ā pāk ja phūt) EN: open one's mouth ; begin to speak   FR: commencer à parler
อัตราผลกำไร[n. exp.] (attrā phon kamrai) EN: profit margin   
อวัยวะเพศหญิง[n. exp.] (awaiyawa phēt ying) EN: vagina ; clitoris   FR: organe sexuel féminin [m] ; vagin [m] ; clitoris [m]
ใบรับรองต้นกำเนิด[n. exp.] (bairaprøng ton kamnoēt) EN: certificate of origin ; C/O   FR: certificat d'origine [m]
ใบยาสูบพันธุ์เวอร์จิเนีย[n. exp.] (bai yāsūp phan Woējinīa) EN: Virginia tobacco   
บังเกิด[v.] (bangkoēt) EN: occur ; happen ; take place ; arise ; originate   FR: se passer ; se produire ; surgir ; survenir ; apparaître
บรรจุหีบห่อ[v. exp.] (banju hīphø) EN: packaging ; containers ; packaging material   
บ้านพัก[n.] (bānphak) EN: residence ; dwelling house ; house ; home ; lodging   FR: maison [f] ; habitation [f] ; logement [m] ; résidence [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
GIN    JH IH1 N
GINO    JH IY1 N OW0
GINN    JH IH1 N
GING    JH IH1 NG
GINA    JH IY1 N AH0
GINAS    JH IY1 N AH0 Z
GINSU    G IH1 N S UW0
GINNY    JH IH1 N IY0
GINES    JH AY1 N Z
GINTY    JH IH1 N T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gin    (v) (jh i1 n)
Gina    (n) (jh ii1 n @)
gins    (v) (jh i1 n z)
Ginnie    (n) (jh i1 n ii)
ginger    (v) (jh i1 n jh @ r)
gingko    (n) (g i1 ng k ou)
ginned    (v) (jh i1 n d)
gingers    (v) (jh i1 n jh @ z)
gingham    (n) (g i1 ng @ m)
gingkos    (n) (g i1 ng k ou z)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ぎん, gin] (n) เงิน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
銀河[ぎんが, ginga] (n) ทางช้างเผือก
銀行[ぎんこう, ginkou, ginkou , ginkou] (n ) ธนาคาร
銀行員[ぎんこういん, ginkouin, ginkouin , ginkouin] (n ) พนักงานธนาคาร

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
技能[ぎのう, ginou] Thai: ทักษะ ฝีมือ ความชำนาญ English: technical skill

German-Thai: Longdo Dictionary
ging, See also: gehen
Beginn(n) |der| การเริ่มต้น, จุดเริ่ม, See also: der Anfang
beginnen(vi) |begann, hat begonnen| เริ่ม เช่น Das Wintersemester hat im Oktober begonnen. ภาคเรียนฤดูหนาวเริ่มเดือนตุลาคม, See also: anfangen
Kollegin(n) |die, pl. Kolleginnen| เพื่อนร่วมงาน, See also: Kollege
Imaginärzahl(n) |die, pl. Imaginärzahlen| จำนวนเชิงซ้อน หรือ จำนวนจินตภาพ , See also: A. die Reelzahl
originell(adj) สร้างสรรค์, ประดิดประดอย เช่น Was für ein originelles Geschenk! ของขวัญอะไรเนี่ย ช่างสร้างสรรค์จริง, See also: S. kreativ,
original(adj) ที่เป็นต้นแบบ, ต้นฉบับ, ของแท้ เช่น Die originale Sacher Torte bekommt man nur bei dem Hotel Sacher. ขนมเค้ก Sacher ต้นตำรับหาทานได้ที่โรงแรม Sacher เท่านั้น, See also: S. echt, authentisch, A. gefälscht, nachgemacht,
beginnen(vi) |begann, hat begonnen| เริ่มต้น mit etwas beginnen; เช่น Der VfB Stuttgart hat mit einem 3:0 (drei zu null) Sieg gegen die Bayern in dieser Saison begonnen. ทีมชตุตการ์ทเริ่มต้นฤดูกาลนี้ด้วยชัยชนะเหนือทีมบาเยิร์น 3 ต่อ 0, See also: S. anfangen, starten, A. aufhören, abschliessen, beenden, Related: loslegen

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gin {m}; Wacholderbranntwein {m}; Wacholderschnaps {m} | Gin Tonicgin | gin and tonic [Add to Longdo]
Ginfizz {m}gin fizz [Add to Longdo]
Gingivitis {m}gingivitis [Add to Longdo]
Ginseng {m} [bot.]ginseng [Add to Longdo]
Ginster {m} [bot.]broom [Add to Longdo]
Ginster {m}; Stechginster {m} [bot.]gorse; furze [Add to Longdo]
gingwalked [Add to Longdo]
ging alleinsoloed [Add to Longdo]
ging herumskirted [Add to Longdo]
ging zurückretrograded [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
faire un jogging(vt) วิ่งจ๊อกกิ้ง
Image:

Japanese-English: EDICT Dictionary
嬥歌[かがい, kagai] (n) (arch) (See 歌垣) ritual singing and dancing gathering of young men and women [Add to Longdo]
EC[イーシー, i-shi-] (n) (1) European Community; EC; (2) (See エレクトロニックコマース) e-commerce; electronic commerce; (3) (See 緊急避妊) emergency contraception; (4) engineering constructor [Add to Longdo]
ETR[イーティーアール, i-tei-a-ru] (n) engineering testing reactor; ETR [Add to Longdo]
Google八分;グーグル八分[グーグルはちぶ, gu-guru hachibu] (n) (of a website) being delisted or censored by the Google search engine [Add to Longdo]
IEEE[アイトリプルイー;アイイーイーイー, aitoripurui-; aii-i-i-] (n) Institute of Electrical and Electronics Engineers; IEEE [Add to Longdo]
IM[アイエム, aiemu] (n) (1) instant messaging (messenger, message); IM; (2) {comp} input method; IM [Add to Longdo]
MRI[エムアールアイ, emua-ruai] (n) (See 磁気共鳴映像法) magnetic resonance imaging; MRI [Add to Longdo]
OEM[オーイーエム, o-i-emu] (n) {comp} original equipment manufacturer; OEM [Add to Longdo]
あて先変更の発信者による禁止;宛て先変更の発信者による禁止[あてさきへんこうのはっしんしゃによるきんし, atesakihenkounohasshinshaniyorukinshi] (n) {comp} redirection disallowed originator [Add to Longdo]
ありき[, ariki] (suf,adj-no) based on; originating from [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
人参[rén shēn, ㄖㄣˊ ㄕㄣ, / ] ginseng [Add to Longdo]
[shēn, ㄕㄣ, / ] ginseng [Add to Longdo]
杜松子酒[dù sōng zǐ jiǔ, ㄉㄨˋ ㄙㄨㄥ ㄗˇ ㄐㄧㄡˇ, ] gin [Add to Longdo]
格子棉布[gé zi mián bù, ㄍㄜˊ ㄗ˙ ㄇㄧㄢˊ ㄅㄨˋ, ] gingham [Add to Longdo]
白果[bái guǒ, ㄅㄞˊ ㄍㄨㄛˇ, ] ginkgo [Add to Longdo]
[shēn, ㄕㄣ, ] ginseng [Add to Longdo]
[sēn, ㄙㄣ, ] ginsen; huge [Add to Longdo]
姜汁[jiāng zhī, ㄐㄧㄤ ㄓ, / ] ginger ale [Add to Longdo]
姜饼[jiāng bǐng, ㄐㄧㄤ ㄅㄧㄥˇ, / ] gingerbread [Add to Longdo]
薑黄色[jiāng huáng sè, ㄐㄧㄤ ㄏㄨㄤˊ ㄙㄜˋ, / ] ginger (color) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
あて先変更の発信者による禁止[あてさきへんこうのはっしんしゃによるきんし, atesakihenkounohasshinshaniyorukinshi] redirection disallowed originator [Add to Longdo]
ぶら下がりインデント[ぶらさがりインデント, burasagari indento] hanging indent [Add to Longdo]
イメージング[いめーじんぐ, ime-jingu] imaging [Add to Longdo]
エンジニア[えんじにあ, enjinia] engineer [Add to Longdo]
オリジネートモード[おりじねーともーど, orijine-tomo-do] originate mode [Add to Longdo]
カスタマエンジニア[かすたまえんじにあ, kasutamaenjinia] customer engineer (CE) [Add to Longdo]
ケース[けーす, ke-su] Computer-Aided Software Engineering, CASE [Add to Longdo]
サーチエンジン[さーちえんじん, sa-chienjin] search engine [Add to Longdo]
システムエンジニア[しすてむえんじにあ, shisutemuenjinia] system engineer [Add to Longdo]
シングルステップ[しんぐるすてっぷ, shingurusuteppu] single step (debugging mode) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ぎん, gin] SINGEN, REZITIEREN [Add to Longdo]
吟味[ぎんみ, ginmi] Untersuchung, Pruefung, Verhoer [Add to Longdo]
吟詠[ぎんえい, gin'ei] -singen, rezitieren, ein_Gedicht_schreiben [Add to Longdo]
技能[ぎのう, ginou] Geschicklichkeit, Faehigkeit [Add to Longdo]
[ぎん, gin] Silber [Add to Longdo]
銀メダル[ぎんめだる, ginmedaru] Silbermedaille [Add to Longdo]
銀座[ぎんざ, ginza] Ginza (Stadtviertel_im_Zentrum_Tokyos) [Add to Longdo]
銀杯[ぎんぱい, ginpai] Silberbecher [Add to Longdo]
銀河[ぎんが, ginga] Milchstrasse [Add to Longdo]
銀色[ぎんいろ, gin'iro] silbern [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gin \Gin\ (j[i^]n), n. [Contr. from Geneva. See 2d {Geneva}.]
   A strong alcoholic liquor, distilled from rye and barley, and
   flavored with juniper berries; -- also called {Hollands} and
   {Holland gin}, because originally, and still very
   extensively, manufactured in Holland. Common gin is usually
   flavored with turpentine.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gin \Gin\, n. [A contraction of engine.]
   [1913 Webster]
   1. Contrivance; artifice; a trap; a snare. --Chaucer.
    Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2.
    (a) A machine for raising or moving heavy weights,
      consisting of a tripod formed of poles united at the
      top, with a windlass, pulleys, ropes, etc.
    (b) (Mining) A hoisting drum, usually vertical; a whim.
      [1913 Webster]
 
   3. A machine for separating the seeds from cotton; a cotton
    gin.
    [1913 Webster]
 
   Note: The name is also given to an instrument of torture
      worked with screws, and to a pump moved by rotary
      sails.
      [1913 Webster]
 
   {Gin block}, a simple form of tackle block, having one wheel,
    over which a rope runs; -- called also {whip gin},
    {rubbish pulley}, and {monkey wheel}.
 
   {Gin power}, a form of horse power for driving a cotton gin.
    
 
   {Gin race}, or {Gin ring}, the path of the horse when putting
    a gin in motion. --Halliwell.
 
   {Gin saw}, a saw used in a cotton gin for drawing the fibers
    through the grid, leaving the seed in the hopper.
 
   {Gin wheel}.
    (a) In a cotton gin, a wheel for drawing the fiber through
      the grid; a brush wheel to clean away the lint.
    (b) (Mining) the drum of a whim.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gin \Gin\, prep. [AS. ge['a]n. See {Again}.]
   Against; near by; towards; as, gin night. [Scot.] --A. Ross
   (1778).
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gin \Gin\, conj. [See {Gin}, prep.]
   If. [Scotch] --Jamieson.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gin \Gin\ (g[i^]n), v. i. [imp. & p. p. {Gan} (g[a^]n), {Gon}
   (g[o^]n), or {Gun} (g[u^]n); p. pr. & vb. n. {Ginning}.] [OE.
   ginnen, AS. ginnan (in comp.), prob. orig., to open, cut
   open, cf. OHG. inginnan to begin, open, cut open, and prob.
   akin to AS. g[imac]nan to yawn, and E. yawn. [root]31. See
   {Yawn}, v. i., and cf. {Begin}.]
   To begin; -- often followed by an infinitive without to; as,
   gan tell. See {Gan}. [Obs. or Archaic] "He gan to pray."
   --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gin \Gin\, v. t. [imp. & p. p. {Ginned}; p. pr. & vb. n.
   {Ginning}.]
   1. To catch in a trap. [Obs.] --Beau. & Fl.
    [1913 Webster]
 
   2. To clear of seeds by a machine; as, to gin cotton.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gin
   n 1: strong liquor flavored with juniper berries
   2: a trap for birds or small mammals; often has a slip noose
     [syn: {snare}, {gin}, {noose}]
   3: a machine that separates the seeds from raw cotton fibers
     [syn: {cotton gin}, {gin}]
   4: a form of rummy in which a player can go out if the cards
     remaining in their hand total less than 10 points [syn:
     {gin}, {gin rummy}, {knock rummy}]
   v 1: separate the seeds from (cotton) with a cotton gin
   2: trap with a snare; "gin game"

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Gin [dʒin] (n) , s.(m )
   gin
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top