Search result for

gear

(136 entries)
(0.0155 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gear-, *gear*
English-Thai: Longdo Dictionary
gear(n) ล้อเครื่องบิน
gear down(vi) กางล้อ (เครื่องบิน)
gear up(vi) เก็บล้อ (เครื่องบิน)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gear[N] เฟือง, See also: เกียร์, Syn. cog, cogwheel
gear[N] อุปกรณ์, See also: เครื่องมือ, Syn. apparatus, kit, equipment
gear[VT] เข้าเกียร์, See also: เปลี่ยนเกียร์, ใส่เกียร์
gear[VT] ปรับ, See also: ดัดแปลง
gear to[PHRV] เปลี่ยน (บางสิ่ง) ให้เหมาะสม
gear up[PHRV] เปลี่ยนเป็นเกียร์สูง
gear up[PHRV] เตรียม (บางสิ่งเช่น เครื่องจักร) ให้พร้อมสำหรับ
gear up[PHRV] พร้อมสำหรับ, See also: เตรียมพร้อม
gearbox[N] กระปุกใส่เกียร์ของเครื่องยนต์
gearing[N] ระบบเฟืองเกียร์ของเครื่องยนต์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gear(เกียร์) n.,vt. (ใส่) ล้อฟันเฟือง,เฟือง,เกียร์,เครื่องสวม,เครื่องขี่ม้า,เครื่องมือ,อุปกรณ์,เสื้อผ้า,ยุทธสัมภาระ,เสื้อเกราะ vi. สวมใส่พอดี,ใส่ได้พอดี. adj. อัศจรรย์,ดีเยี่ยม
gear wheeln. (เกียร์'วีล) n. ล้อเฟื่อง,ล้อฟันเฟือง, Syn. . cogwheel
gearing(เกีย'ริง) n. กระปุกเฟืองเกียร์,เครื่องเปลี่ยนความเร็วของรถยนต์
gearshift(-ซิฟทฺ) n. คันเกียร์., Syn. gear lift
gearwheeln. (เกียร์'วีล) n. ล้อเฟื่อง,ล้อฟันเฟือง, Syn. . cogwheel
change-gears n.เกียร์รถยนต์
headgearn. ส่วนที่ปกคลุมหัว,หมวก,บังเหียนดึงหัวม้า,สิ่งประดับบนหัว
ungear(อัน'เกียร์') vt. ถอดออก,หลุดออก,ขาดออก,ขาดช่วง
worm gearn. เฟืองและเกลียวตัวหนอน,เฟืองตัวหนอน, Syn. worm-gear

English-Thai: Nontri Dictionary
gear(n) เกียร์รถ,เครื่องเทียมม้า,เครื่องมือ,เฟือง,เสื้อเกราะ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
gearเกียร์, เฟือง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
gear leverคันเกียร์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
gear lubricantน้ำมันเกียร์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
gear pump; gear-type pumpเครื่องสูบเฟือง, ปั๊มเฟือง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
gear ratioอัตราทดเกียร์, อัตราทดเฟือง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
gear trainขบวนเฟือง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
gear-type pump; gear pumpเครื่องสูบเฟือง, ปั๊มเฟือง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
gearboxกระปุกเกียร์ [มีความหมายเหมือนกับ transmission ๒] [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
geared speedความเร็วรถทางทฤษฎี [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
gearshiftชุดคันเกียร์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
gearเฟือง, อุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมความเร็ว แรง หรือทิศทางการเคลื่อนที่ มีลักษณะเป็นวงกลมคล้ายล้อมีฟันที่ขอบโดยรอบ การใช้งานต้องประกอบกับเฟืองตัวอื่น ๆ ชุดเฟือง เพื่อส่งกำลังหรือถ่ายทอดการหมุนจากเฟืองตัวหนึ่งไปยังเฟืองอีกตัวหนึ่ง ชุดเฟืองมีหลายชนิด เช่น เฟืองตรง เฟื [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Gear, Reductionเกียร์ลดความเร็ว [การแพทย์]
Gearingเฟือง [TU Subject Heading]
Gearing ratio (financial)อัตราส่วนเงินกู้ยืมต่อหุ้นทุน [เศรษฐศาสตร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Gear Hobbing Machineเครื่องกัดเฟือง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Gear up.หยิบของ The Penelope Papers (2011)
Just don't throw your panic into high gear.แค่ไม่อยากให้ความหวาดกลัวของคุณ มันมากขึ้นไปกว่านี้ Pilot (2008)
What about our gear?แล้วเครื่องมือของเราล่ะ The Bank Job (2008)
That's it! Back to your gear. We're going to war, gentlemen!นั่นแหล่ะ กลับไปเก็บของ พวกเราจะเข้าสู่สงคราม The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Gear down.ลดเกียร์ Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Come on, I need some bloodfang gear and some undead rogues, and you're the man.น่า.. ฉันชอบแบบเลือดสาด กับพวกผีดิบ แลัวนายก็เก่งนี่นา WarGames: The Dead Code (2008)
He used to have all kinds of cool gear.พ่อมักมีอุปกรณ์ดีๆ WarGames: The Dead Code (2008)
So now I am back to something basic... and I totally think I've geared... off into something boring... I'm crazy about you.ตอนนี้ฉันก็กลับเป็นปกติ และก็นึกซะว่า ปล่อยวางความเซ็งออกไป Made of Honor (2008)
High gear, gentlemen, high gear.ใส่เกียร์ห้าหน้าเดิน Greatness Achieved (2008)
Lennox's team has the latest in quantum crypto gear.เลนนิกซ์กับลูกทีมมีเครื่องมือสาร ควอนตั้มคริปโต้ รุ่นใหม่สุด Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
They took the place, loaded in their gear and that's about the last we saw of them.พวกเขามาพร้อมกับเครื่องไม้เครื่องมือ จัดการทุกอย่างเอง เท่าที่ผมเห็นนะ Duplicity (2009)
And uh, he's peddling. And the zombies head is like caught in the gear.เค้าหยุมหยิมเกิน แล้วหัวซอมบี้ก็เข้าไปที่เกียร์ Zombieland (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gearBe sure to bring rain gear.
gearGear an engine to the front wheels.
gearA small gear is missing here.
gearAn aircraft's landing gear.
gearBritain was not geared up for war then.
gearWant of wit is worse than want of gear.
gearMost public places are simply not geared to people with disabilities.
gearThe cog-wheels are in gear.
gearWe had to gear our lives to the new circumstances.
gearInstead of putting the car in gear she put it in reverse causing a great deal of damage to the store-front.
gearThe country was gearing up for war.
gearWhen I speak to a Westerner, I have to shift mental gears, so to speak.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เกียร์[N] gear, Syn. เกีย, Example: เขาเปลี่ยนเกียร์รถให้ต่ำลงเมื่อถึงสะพานที่ทอดข้ามคลองสายแคบๆ, Count unit: ชุด, Thai definition: ส่วนหนึ่งของรถยนต์ เรือยนต์ เป็นต้น ต่อจากคลัตช์ ทำหน้าที่เปลี่ยนอัตราส่วนการทดรอบระหว่างเครื่องยนต์กับล้อ, Notes: (อังกฤษ)
ล้อฟันเฟือง[N] gearwheel, Syn. เฟือง, ฟันเฟือง, Count unit: ตัว
กงจักร[N] gear wheel, See also: toothed wheel, disk-shape weapon, Example: เทพเจ้าบางองค์ถือสายฟ้า บางองค์ถือกงจักร บางองค์ถือหอก ไม่มีเทพยดาองค์ใดถือความเมตตาอยู่ในมือขวา และความยุติธรรมอยู่ในมือซ้าย, Thai definition: สิ่งที่มีรูปเป็นวงกลม มีริมเป็นแฉกๆ โดยรอบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฟือง[n.] (feūang) EN: cog ; gear wheel ; cogwheel   FR: engrenage [m] ; roue dentée [f] ; pignon [m]
จักร[n.] (jak) EN: toothed gear wheel ; cogwheel   
คันเกียร์[n. exp.] (khan kīa) EN: gear changer   FR: changement de vitesse [m]
เกียร์[n.] (kīa) EN: gear   FR: vitesse [f] ; rapport [m]
กระปุกเกียร์[n. exp.] (krapuk kīa) EN: gear box ; transmission   FR: boîte de vitesse [f] ; b
ล้อฟันเฟือง[n. exp.] (lø fanfeūang) EN: gear wheel   
หมวกแก๊ป[n.] (mūak kaep) EN: cap ; headgear   FR: casquette [f] ; couvre-chef [m] ; képi [m]
เปลี่ยนเกียร์[v. exp.] (plīen kīa) EN: shift gears ; change gears   FR: changer de vitesse
เปลี่ยนเป็นเกียร์ฅ่ำ[xp] (plīen pen kia tam) EN: change to a lower gear   FR: descendre de vitesse ; enclencher la vitesse inférieure
ปล่อยเกียร์ว่าง[v. exp.] (plǿi kīa wāng) EN: leave the gear in neutral ; disengage the gear   

CMU English Pronouncing Dictionary
GEAR    G IH1 R
GEARY    G IH1 R IY0
GEARS    G IH1 R Z
GEAREY    G IH1 R IY0
GEARED    G IH1 R D
GEARIN    G IH1 R IH2 N
GEARAN    G IH1 R AH0 N
GEAR'S    G IH1 R Z
GEARBOX    G IH1 R B AA2 K S
GEARING    G IH1 R IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gear    (v) (g i@1 r)
gears    (v) (g i@1 z)
geared    (v) (g i@1 d)
gearbox    (n) (g i@1 b o k s)
gearing    (v) (g i@1 r i ng)
Gearheart    (n) (g i@1 h aa t)
gear-case    (n) - (g i@1 - k ei s)
gearboxes    (n) (g i@1 b o k s i z)
gearshift    (n) (g i@1 sh i f t)
gear-cases    (n) - (g i@1 - k ei s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gangschaltung {f}gear change; gear shift [Am.] [Add to Longdo]
Getriebemotor {m}gear motor [Add to Longdo]
Getriebepumpe {f}gear pump [Add to Longdo]
Getriebewelle {f}gear shaft [Add to Longdo]
Lastwechsel {m}gear hammer [Add to Longdo]
Radwelle {f}gear wheel shaft [Add to Longdo]
Räderkasten {m} | Räderkästen {pl}gear box | gear boxes [Add to Longdo]
Schalthebel {m}gear lever [Add to Longdo]
Schaltung {f} [auto]gear change [Add to Longdo]
Übersetzungsverhältnis {n}gear ratio [Add to Longdo]
Untersetzung {f} | Untersetzungen {pl}gear reduction | gear reductions [Add to Longdo]
Zahnkranz {m} | Zahnkranz am Laufradgear rim | wheel gear rim [Add to Longdo]
Zahnkranzritzel {n}gear rim pinion [Add to Longdo]
Zahnkupplung {f} [techn.]gear coupling [Add to Longdo]
Zahnrad {n} | Zahnräder {pl}gear wheel; gearwheel | gear wheels [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイドルギヤ;アイドルギア[, aidorugiya ; aidorugia] (n) idle gear; intermediate gear [Add to Longdo]
インボリュート歯車[インボリュートはぐるま, inboryu-to haguruma] (n) involute gear [Add to Longdo]
ウォームギア[, uo-mugia] (n) worm gear [Add to Longdo]
ウォーム歯車[ウォームはぐるま, uo-mu haguruma] (n) worm gear [Add to Longdo]
ウオームギア[, uo-mugia] (n) worm gear [Add to Longdo]
ギア(P);ギヤ;ギイア[, gia (P); giya ; giia] (n) gear; (P) [Add to Longdo]
ギアシフト[, giashifuto] (n) gearshift [Add to Longdo]
ギアチェンジ[, giachienji] (n) gear change [Add to Longdo]
ギアボックス[, giabokkusu] (n) gearbox; gear box [Add to Longdo]
クラウンギア;クラウンギヤ[, kuraungia ; kuraungiya] (n) crown gear [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhá, ㄓㄚˊ, / ] gear; brake; sluice; lock (on waterway); electric switch or circuit breaker, #9,492 [Add to Longdo]
变速箱[biàn sù xiāng, ㄅㄧㄢˋ ㄙㄨˋ ㄒㄧㄤ, / ] gearbox, #16,851 [Add to Longdo]
排档[pái dǎng, ㄆㄞˊ ㄉㄤˇ, / ] gear (of car etc), #50,543 [Add to Longdo]
排挡[pái dǎng, ㄆㄞˊ ㄉㄤˇ, / ] gear, #50,601 [Add to Longdo]
刨齿[bào chǐ, ㄅㄠˋ ㄔˇ, 齿 / ] gear-shaping [Add to Longdo]
排挡速率[pái dǎng sù lǜ, ㄆㄞˊ ㄉㄤˇ ㄙㄨˋ ㄌㄩˋ, / ] gear; gear speed [Add to Longdo]
排档速率[pái dǎng sù lǜ, ㄆㄞˊ ㄉㄤˇ ㄙㄨˋ ㄌㄩˋ, / ] gear; gear speed [Add to Longdo]
换挡杆[huàn dǎng gǎn, ㄏㄨㄢˋ ㄉㄤˇ ㄍㄢˇ, / ] gear lever [Add to Longdo]
换档杆[huàn dàng gǎn, ㄏㄨㄢˋ ㄉㄤˋ ㄍㄢˇ, / ] gear lever [Add to Longdo]
挡位[dǎng wèi, ㄉㄤˇ ㄨㄟˋ, / ] gear level (i.e. first gear, high gear etc) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
モバイルギア[もばいるぎあ, mobairugia] Mobile Gear [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gear \Gear\, v. i. (Mach.)
   To be in, or come into, gear.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gear \Gear\ (g[=e]r), n. [OE. gere, ger, AS. gearwe clothing,
   adornment, armor, fr. gearo, gearu, ready, yare; akin to OHG.
   garaw[imac], garw[imac] ornament, dress. See {Yare}, and cf.
   {Garb} dress.]
   1. Clothing; garments; ornaments.
    [1913 Webster]
 
       Array thyself in thy most gorgeous gear. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. Goods; property; household stuff. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Homely gear and common ware.     --Robynson
                          (More's
                          Utopia).
    [1913 Webster]
 
   3. Whatever is prepared for use or wear; manufactured stuff
    or material.
    [1913 Webster]
 
       Clad in a vesture of unknown gear.  --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   4. The harness of horses or cattle; trapping.
    [1913 Webster]
 
   5. Warlike accouterments. [Scot.] --Jamieson.
    [1913 Webster]
 
   6. Manner; custom; behavior. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   7. Business matters; affairs; concern. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Thus go they both together to their gear. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   8. (Mech.)
    (a) A toothed wheel, or cogwheel; as, a spur gear, or a
      bevel gear; also, toothed wheels, collectively.
    (b) An apparatus for performing a special function;
      gearing; as, the feed gear of a lathe.
    (c) Engagement of parts with each other; as, in gear; out
      of gear.
      [1913 Webster]
 
   9. pl. (Naut.) See 1st {Jeer}
    (b) .
      [1913 Webster]
 
   10. Anything worthless; stuff; nonsense; rubbish. [Obs. or
     Prov. Eng.] --Wright.
     [1913 Webster]
 
        That servant of his that confessed and uttered this
        gear was an honest man.       --Latimer.
     [1913 Webster]
 
   {Bever gear}. See {Bevel gear}.
 
   {Core gear}, a mortise gear, or its skeleton. See {Mortise
    wheel}, under {Mortise}.
 
   {Expansion gear} (Steam Engine), the arrangement of parts for
    cutting off steam at a certain part of the stroke, so as
    to leave it to act upon the piston expansively; the
    cut-off. See under {Expansion}.
 
   {Feed gear}. See {Feed motion}, under {Feed}, n.
 
   {Gear cutter}, a machine or tool for forming the teeth of
    gear wheels by cutting.
 
   {Gear wheel}, any cogwheel.
 
   {Running gear}. See under {Running}.
 
   {To throw in gear} or {To throw out of gear} (Mach.), to
    connect or disconnect (wheelwork or couplings, etc.); to
    put in, or out of, working relation.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gear \Gear\ (g[=e]r) v. t. [imp. & p. p. {Geared} (g[=e]rd); p.
   pr. & vb. n. {Gearing}.]
   1. To dress; to put gear on; to harness.
    [1913 Webster]
 
   2. (Mach.) To provide with gearing.
    [1913 Webster]
 
   3. To adapt toward some specific purpose; as, they geared
    their advertising for maximum effect among teenagers.
    [PJC]
 
   {Double geared}, driven through twofold compound gearing, to
    increase the force or speed; -- said of a machine.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gear
   n 1: a toothed wheel that engages another toothed mechanism in
      order to change the speed or direction of transmitted
      motion [syn: {gear}, {gear wheel}, {geared wheel},
      {cogwheel}]
   2: wheelwork consisting of a connected set of rotating gears by
     which force is transmitted or motion or torque is changed;
     "the fool got his tie caught in the geartrain" [syn:
     {gearing}, {gear}, {geartrain}, {power train}, {train}]
   3: a mechanism for transmitting motion for some specific purpose
     (as the steering gear of a vehicle) [syn: {gear}, {gear
     mechanism}]
   4: equipment consisting of miscellaneous articles needed for a
     particular operation or sport etc. [syn: {gear},
     {paraphernalia}, {appurtenance}]
   v 1: set the level or character of; "She pitched her speech to
      the teenagers in the audience" [syn: {gear}, {pitch}]

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 gear
   gear
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top