หรือคุณหมายถึง gastric distreß?
Search result for

gastric distress

(5 entries)
(0.015 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gastric distress-, *gastric distress*, gastric distres
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา gastric distress มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *gastric distress*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gastric distressอาหารไม่ย่อย

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Epigastric Distressการปวดเสียดยอดอก [การแพทย์]
Gastric Distressแก๊สตริคดิสเตรส [การแพทย์]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top