Search result for

gastr

(94 entries)
(0.0177 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gastr-, *gastr*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gastric[ADJ] เกี่ยวกับกระเพาะอาหาร
gastritis[N] กระเพาะอาหารอักเสบ (ทางการแพทย์)
gastronome[N] นักกิน, See also: นักชิมอาหาร, ผู้พิถีพิถันในการกิน, Syn. gourmet, epicure
gastronomy[N] ศาสตร์การทำอาหาร, See also: ศิลปะการกินอาหาร
gastric juice[N] น้ำย่อยในกระเพาะอาหาร, See also: น้ำย่อย
gastric ulcer[N] แผลในกระเพาะอาหาร
gastro-enteritis[N] ภาวะกระเพาะและลำไส้อักเสบจากอาจียนหรือท้องร่วงรุนแรง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gastr(o) - Pref. กระเพาะอาหาร
gastralgian. อาการปวดกระเพาะอาหาร, See also: gastralgic adj.
gastrectomyn. ศัลยกรรมตัดเอาส่วนของกระเพาะหรือทั้งหมดออก
gastric(แกส'ทริค) adj. เกี่ยวกับกระเพาะอาหาร
gastric distressอาหารไม่ย่อย
gastric juicen. น้ำย่อยกระเพาะอาหาร
gastric ulcern. แผลผนังกระเพาะ
gastrinn. ฮอร์โมนกระตุ้นการคัดหลั่งของน้ำย่อยกระเพาะอาหาร
gastritis(แกรสไทร'ทิส) n. กระเพาะอาหารอักเสบ (โดยเยื่อบุผิวกระเพาะอาหาร)
gastro-Pref. กระเพาะอาหาร

English-Thai: Nontri Dictionary
gastric(adj) เกี่ยวกับกระเพาะอาหาร,เกี่ยวกับการย่อย
GASTRIC gastric juice(n) น้ำย่อย
gastritis(n) โรคกระเพาะอับเสบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
gastralgia; gastrodynia; stomachalgia; stomachodyniaอาการปวดกระเพาะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gastrastheniaกระเพาะอ่อนเปลี้ย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gastrectasia; gastrectasis; gastrectosisกระเพาะโป่งพอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gastrectasis; gastrectasia; gastrectosisกระเพาะโป่งพอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gastrectomyการตัดกระเพาะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gastrectomy, partialการตัดกระเพาะบางส่วน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gastrectomy, subtotalการตัดกระเพาะเกือบหมด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gastrectosis; gastrectasia; gastrectasisกระเพาะโป่งพอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gastric antrum; antrum, pyloricกระเพาะส่วนปลาย [มีความหมายเหมือนกับ pylorus] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gastric fundusกระพุ้งกระเพาะอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gastrectomyกระเพาะอาหาร, การตัด; [การแพทย์]
Gastrectomy, Nearly Totalตัดกระเพาะอาหารออกจนเหลือน้อยมาก [การแพทย์]
Gastrectomy, Partialการตัดกระเพาะอาหารออกเพียงบางส่วน [การแพทย์]
Gastrectomy, Subtotalการตัดกระเพาะอาหารออกเกือบทั้งหมด [การแพทย์]
Gastrectomy, Totalการตัดกระเพาะอาหารออกทั้งหมด, [การแพทย์]
Gastric Acid Productionการสร้างกรดเกลือในกระเพาะ [การแพทย์]
Gastric Acid Secretionการหลั่งกรดในกระเพาะอาหาร [การแพทย์]
Gastric Analysisการวิเคราะห์สารที่พบในกระเพาะอาหาร, [การแพทย์]
Gastric Aspirationการสูบกระเพาะอาหาร [การแพทย์]
Gastric Atonyอโทนีของกระเพาะอาหาร, [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
gastrointestinal (adj) เกี่ยวกับหรือมีผลต่อกระเพาะอาหารและลำไส้
See also: S. -,
gastrointestinal tractdigestive system ระบบทางเดินอาหาร

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He's got a congenital heart defect... and gastroschisis- a tear in his abdomen.หัวใจของเขาบกพร่องตั้งแต่กำเนิด... และผนังหน้าท้องพิการแต่กำเนิด ผนังท้องของเขาฉีกขาด Pilot (2008)
The gastro and the early birth are from the drugs.ตรงระบบทางเดินอาหารและคลอดก่อนกำหนด สาเหตุมาจากยาเสพติด Pilot (2008)
For stress related gastritis, stress won't do.กระเพราะอักเสบเพราะความเครียด Heartbreak Library (2008)
Chuang has sudden gastritis and can't driveเจ้าฉวงมันเกิดอุบัติเหตุ และขับรถไม่ได้ Invitation Only (2009)
Creating ... a siamese triplet... connected by the gastrict system.ก่อกำเนิดเป็น แฝดสยามตรีเอกานุภาพ ที่เชื่อมกันด้วย The Human Centipede (First Sequence) (2009)
This is the most ill-conceived, sapless, vomitous, gargoyle of gastronomityนี่คือที่สุดของ ความไม่เหมาะสม, อ่อนปวกเปียก, น่าสะอิดสะเอียน, ของประหลาดสำหรับการกิน The Dwarf in the Dirt (2009)
There's massive gastro-precipitation accumulated around the machine.ฟลิ้นท์ มีกลุ่มก๊าซก่อตัว.. อยู่รอบๆเครื่องประกอบอาหารด้วย Cloudy with a Chance of Meatballs (2009)
I know you're still deciding about your leave, but we have an emergency gastroschisis.ฉันรู้ว่าเธอยังคิดที่จะลาออก เเต่เรามีผู้ป่วยหน้าท้องพิการตั้งแต่กำเนิดฉุกเฉิน Turning and Turning (2010)
Till he got a gastric bypass,จนกระทั่งเขาผ่าตัดไบพาสกระเพาะ My Bloody Valentine (2010)
I'm preparing my gastrointestinal system for the exotic cuisine of Switzerland.ฉันเตรียมปรับระบบการขับถ่าย ให้เข้ากับอาหารของSwitzerland. The Large Hadron Collision (2010)
I'm thankful for gastric bypass surgery.ขอบคุณสำหรับการผ่าตัดกระเพาะอาการ Meet the Grandparents (2010)
And because I hate gastropods, it probably isn't a mud snail.อาจเป็นได้ เพราะว่าฉันไม่ชอบสัตว์จำพวกหอยทาก อาจจะไม่ใช่'Snail Lady"ก็ได้ Episode #1.4 (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gastrToo much alcohol may result in gastric disease.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไฟธาตุ[N] gastric juice, See also: gastric ulcer, Example: อาการร้อนมากๆ ก่อนตายโบราณเขาเรียกว่า ไฟธาตุแตก, Thai definition: ไฟที่โบราณถือว่ามีในร่างกายมนุษย์และสัตว์ สำหรับย่อยอาหาร
โรคกระเพาะ[N] gastritis, Example: โรคกระเพาะมีสาเหตุหนึ่งมาจากความเครียด ความวิตกกังวลทางจิตใจ
เหลือบ[N] horsefly, See also: Gastrophilus equi, gadfly, Syn. ตัวเหลือบ, Thai definition: ชื่อแมลงหลายชนิดในวงศ์ Tabanidae รูปร่างคล้ายแมลงวันแต่ตัวโตกว่า มีปีกคู่เดียวซึ่งมักใส แต่บางชนิดเป็นลายสีต่างๆ ตาโต ปากมีอวัยวะเป็นแผ่นคมคล้ายใบมีดตัดเนื้อให้ขาด และมีอวัยวะเป็นท่อดูดของเหลวกินได้ ตัวเมียดูดเลือดมนุษย์และสัตว์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นักกิน[n.] (nakkin) EN: epicure ; gourmet ; gastronome ; gourmand ; glutton ; epicurean ; connoisseur   FR: gastronome [m] ; gourmet [m]
น้ำย่อย[n. exp.] (nāmyøi) EN: digestive juice ; gastric juice ; enzyme   FR: suc gastrique [m] ; suc digestif [m] ; enzyme [f]
โรคกระเพาะ[n. exp.] (rōk kraphǿ) EN: gastric disease ; stomach trouble   

CMU English Pronouncing Dictionary
GASTRIC    G AE1 S T R IH0 K
GASTRITIS    G AE0 S T R AY1 T AH0 S
GASTRONOMY    G AE0 S T R AA1 N AH0 M IY0
GASTRULATE    G AE1 S T R AH0 L EY2 T
GASTRONOMIC    G AH0 S T R AA2 N AA1 M IH0 K
GASTROSCOPE    G AE1 S T R AH0 S K OW2 P
GASTRULATION    G AE2 S T R AH0 L EY1 SH AH0 N
GASTROVASCULAR    G AE2 S T R OW0 V AE1 S K Y AH0 L ER0
GASTROINTESTINAL    G AE2 S T R OW0 IH2 N T EH1 S T AH0 N AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gastric    (j) (g a1 s t r i k)
gastritis    (n) (g a1 s t r ai1 t i s)
gastronomy    (n) (g a1 s t r o1 n @ m ii)
gastronomic    (j) (g a2 s t r @ n o1 m i k)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gastrockner {m}gas dryer [Add to Longdo]
Gastronomie {f}gastronomy [Add to Longdo]
Gastroenterologie {f}; Lehre der Magen-Darmkrankheiten [med.]gastroenterology [Add to Longdo]
gastrointestinal; Magen und Darm betreffend [med.]gastro-intestinal [Add to Longdo]
Gastropode {m}; Schnecke {f} [zool.]gastropod [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エゾバイ科[エゾバイか, ezobai ka] (n) Buccinidae (family of gastropod mollusc comprising the true whelks) [Add to Longdo]
ガストリン[, gasutorin] (n) gastrin [Add to Longdo]
ガストロカメラ[, gasutorokamera] (n) gastrocamera [Add to Longdo]
ガストロノーム[, gasutorono-mu] (n) gastronome [Add to Longdo]
ガストロノミー[, gasutoronomi-] (n) gastronomy [Add to Longdo]
ガストロノミスト[, gasutoronomisuto] (n) gastronomist [Add to Longdo]
ガストロノミック[, gasutoronomikku] (n) gastronomic [Add to Longdo]
メガストラクチャー[, megasutorakucha-] (n) megastructure [Add to Longdo]
胃アトニー[いアトニー, i atoni-] (n) gastric atony [Add to Longdo]
胃カタル[いカタル, i kataru] (n) gastric catarrh [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
胃液[wèi yè, ㄨㄟˋ ㄧㄝˋ, ] gastric fluid [Add to Longdo]
胃炎[wèi yán, ㄨㄟˋ ㄧㄢˊ, ] gastritis [Add to Longdo]
胃酸[wèi suān, ㄨㄟˋ ㄙㄨㄢ, ] gastric acid [Add to Longdo]
腹足[fù zú, ㄈㄨˋ ㄗㄨˊ, ] gastropod (class of mollusks including snails) [Add to Longdo]
腹足纲[fù zú gāng, ㄈㄨˋ ㄗㄨˊ ㄍㄤ, / ] gastropod (class of mollusks including snails) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top