Search result for

game

(164 entries)
(0.021 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -game-, *game*
Possible hiragana form: がめ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
game[N] กีฬา, See also: การละเล่น, การแข่งขัน, เกม, Syn. play, sport, contest, recreation
game[N] แต้มคะแนนที่ทำให้ชนะการแข่งขัน
game[N] กฎการแข่งขัน, See also: กติกาในเกมกีฬา
game[N] กลเม็ด, See also: กลวิธี, กล, Syn. strategy, plan, plot, tactics
game[N] สัตว์ป่าที่ถูกล่าเพื่อการกีฬา
game[ADJ] กล้าได้กล้าเสีย, See also: กล้าเสี่ยง, กล้า, Syn. daring, adventuresome, Ant. cautious, fearful
game[VI] เล่นพนัน, See also: พนัน, Syn. bet, gamble
gamey[ADJ] ซึ่งมีกลิ่นฉุน, See also: มีกลิ่นรุนแรง, Syn. strong-tasting, tangy
gamely[ADJ] อย่างกล้าหาญ, Syn. bravely
gamete[N] เซลล์สืบพันธุ์, Syn. generative cell, sex cell

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
game(เกม) {gamed,gaming,games} n. กีฬา,เกม,เนื้อสัตว์ที่ล่ามา,สิ่งที่ตามล่า -Phr. (play the game เล่นอย่างยุติธรรม,เล่นตามกติกา) . adj. เกี่ยวกับสัตว์ที่ล่า,อย่างนักกีฬา,กล้าได้กล้าเสีย,เต็มใจเล่น. vi. เล่นพนัน,พนัน,ขันต่อ. vt. พนันหมด,เสียพนัน คำศัพท์ย่อย
game birdn. นกที่ล่าได้
game control adapterตัวปรับสำหรับเกมเป็นแผ่นวงจร (card) พิเศษใช้เสียบเพิ่มเข้าไปเพื่อปรับคอมพิวเตอร์ให้ใช้ก้านควบคุม (joystick) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ประกอบส่วนหนึ่งที่ใช้สำหรับการเล่นเกมบางประเภทได้ ดู joystick ประกอบ
game fishn. ปลาที่ตกเบ็ดเพื่อเอามากิน
game fowln. ไก่ชน
game lawn. กฎหมายคุ้มครองสัตว์ป่าสงวน
game of chancen. การพนันที่ขึ้นอยู่กับโชคมากกว่าขึ้นอยู่กับความสามารถ
game plann. แผนที่ละเอียดรอบคอบ
gamecockn. ไก่ชน,ไก่ตี,คนที่ชอบตีรันฟันแทง
gamekeepern. ผู้รักษาสัตว์ป่าสงวนไม่ให้ถูกล่า., See also: gamekeeping n.

English-Thai: Nontri Dictionary
game(adj) เป็นนักเลง,ราวกับนักกีฬา,กล้าได้กล้าเสีย
game(n) การละเล่น,เกม,เครื่องเล่น,กีฬา,สัตว์ที่ถูกล่า,การแข่งขัน,กลวิธี
GAME game bird(n) นกที่ล่าเป็นกีฬาหรืออาหาร
gamecock(n) ไก่ชน
gamekeeper(n) คนเฝ้าสัตว์ป่าที่ล่ามาได้
gamelan(n) ระนาด,พิณพาทย์,มโหรี
gamesome(adj) ชอบเล่น,เต็มใจเล่น,ยินดี,ร่าเริง,สนุกสนาน
gamester(n) นักการพนัน
ligament(n) เอ็น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
gameการล่าสัตว์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
game lawกฎหมายควบคุมการล่าสัตว์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
game licenceใบอนุญาตล่าสัตว์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
game theoryทฤษฎีเกม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
game theoryทฤษฎีเกม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
game, managementเกมการบริหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
game, multiple-sum; game, non-zero-sumเกมที่ไม่มีแพ้-ชนะ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
game, non-zero-sum; game, multiple-sumเกมที่ไม่มีแพ้-ชนะ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
game, rule of theกติกา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
game, zero-sumเกมที่ต้องมีแพ้-ชนะ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gameเกม [เทคโนโลยีการศึกษา]
Gameเกม [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Game fowlไก่ชน [TU Subject Heading]
Game showsรายการเกมโชว์ [TU Subject Heading]
Game theoryทฤษฎีเกม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Gamekeeper Dislocationข้อโคนนิ้วแม่มือหลุดเนื่องจากเอ็นยึดข้อด้านง่าม [การแพทย์]
Gamelanระนาด [TU Subject Heading]
Gamesการละเล่น [TU Subject Heading]
Gamesเกม [การแพทย์]
Games for travelersการละเล่นสำหรับนักเดินทาง [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
gamer (n ) ผู้ที่ชื่นชอบการเล่นเกมคอมพิวเตอร์เป็นชีวิตจิตใจ, คนคลั่งเกม , ผูู้ที่พร้อมจะอุทิศและถวายเวลาให้แก่การเล่นเกมในจอคอมพิวเตอร์

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Game?เกม? Unbowed, Unbent, Unbroken (2015)
I mean, there's a football game at 1:00ฉันหมายความว่า มีฟุตบอล เวลา 1.00 New Haven Can Wait (2008)
Trying to come up with an answer for the Dean's parlor game?พยายามที่จะหาคำตอบสำหรับเกมห้องรับแขกของคณบดีหล่ะสิ New Haven Can Wait (2008)
A guy died, and you use it as part of a game.คนตายไปแล้ว แล้วเธอก็เอาใช้วิธีสกปรกแบบนี้ New Haven Can Wait (2008)
Who does that? It isn't a game,ใครทำแบบนั้นหละ นี่มันไม่ใช่เกม New Haven Can Wait (2008)
Your dad took us to that harvard/yale game,พ่อของเธอพาเรามาใน ฮาวาร์ด เยล เกม New Haven Can Wait (2008)
But the game's not over.แต่เกมส์ยังไม่จบ Chuck in Real Life (2008)
Is this because of vanessa? It was a game, chuck.นี่มันเพราะวาเนสซ่างั้นหรอ มันเป็นแค่เกมส์น่า ชัค Chuck in Real Life (2008)
Are you ready to play that game?คุณพร้อมที่จะเล่นเกมส์ รึยัง Chuck in Real Life (2008)
Let a new game begin.มาเริ่มเกมส์ใหม่กันได้แล้ว Chuck in Real Life (2008)
For one of their twisted little games,ในการเล่มเกมเล็กๆ Pret-a-Poor-J (2008)
Make sure he's done playing games.ทำให้แน่ใจว่าเขาเล่นเกมส์จบแล้ว Pret-a-Poor-J (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gameBill may be seeing this game at the stadium.
gameThey participated in the team games.
gameIt turned out that the cards were stacked against her from the beginning of the game.
gameRugby is an outdoor game.
gameThis game is a work of fiction.
gameIt rained heavily, and consequently the baseball game was called off.
gameIf it rains tomorrow, the baseball game will be put off.
gameThe Japan team won the gold medal in the game.
gameLong ago in early cultures, the ball in the game was the symbol of the sun.
gameEven if you lose the game, you'll have another chance.
gameIt is certain that he'll win the game.
gameChildren were apt to invent their own games.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องเล่นเกม[N] game player, Example: ซอฟต์แวร์เกมที่เป็นที่นิยม เป็นกุญแจสำคัญของความสำเร็จ ของผู้ผลิตเครื่องเล่นเกม
เกมส์โชว์[N] game show, Example: ปัญหาของเกมส์โชว์ส่วนใหญ่คือ ผู้เข้าแข่งขันไม่ตรงต่อเวลา, Thai definition: การเล่นหรือการแข่งขันที่จัดขึ้นทางรายการโทรทัศน์และมีรางวัลให้กับผู้ชนะเป็นต้น, Notes: (อังกฤษ)
กุลาซ่อนผ้า[N] kind of game to hide a handkerchief, See also: game of hiding a handkerchief, Example: กุลาซ่อนผ้าเป็นการละเล่นที่สนุกสนาน เด็กจะได้ร้องรำทำเพลงวิ่งไล่จับกัน, Thai definition: การเล่นของเด็กชนิดหนึ่ง
เกม[N] game, See also: recreation, sport, play, Example: นักการศึกษาบางคนเห็นว่าเกมเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา หรืออย่างน้อยก็ช่วยเร้าความสนใจของนักเรียน, Count unit: เกม, Thai definition: การเล่นเพื่อความสนุก, Notes: (อังกฤษ)
เกม[CLAS] game, Example: กติกาใหม่ของการเล่นวอลเล่ย์บอล คือ จะต้องชนะ 3 ใน 5 เกม, Thai definition: ลักษณนามเรียกการแข่งขันซึ่งหมดลงคราวหนึ่งๆ, Notes: (อังกฤษ)
กีฬา[N] sport, See also: game, exercise, Example: นักกีฬาเมื่อเลิกเล่นกีฬาก็ลงพุงกลายเป็นคนอ้วนไป, Thai definition: กิจกรรมหรือการเล่นเพื่อความสนุกเพลิดเพลิน เพื่อเป็นการบำรุงแรง หรือเพื่อผ่อนคลายความเคร่งเครียดทางจิต, Notes: (บาลี)
แง่[N] trick, See also: game, cheat, Syn. เหลี่ยม, ชั้นเชิง, นัย, อุบาย, เล่ห์เหลี่ยม, Example: อย่าแล่นแง่กับพวกนี้เด็ดขาดเพราะพวกเขาฉลาดมาก, Count unit: แง่
ปี่พาทย์[N] Thai orchestra consisting of five groups of wood and percussion instruments, See also: gamelan, Syn. พิณพาทย์, Example: โรงละครแห่งชาติมักจัดแสดงการบรรเลงเพลงโดยวงปี่พาทย์อยู่เป็นประจำ, Count unit: วง, Thai definition: เครื่องประโคมทีมีปี่เป็นหลัก และประกอบด้วยกลองใหญ่ ตะโพน ระนาด ฆ้องวง ฯ
ทอยกอง[N] pitch-and-toss, See also: game in which small coins, Example: ลูกๆ พาเพื่อนมาเล่นทอยกองอยู่ใกล้ๆ บ้าน, Thai definition: ชื่อการเล่นพนันอย่างหนึ่ง ใช้สตางค์หรือสิ่งอื่นตั้งซ้อนๆ กันแล้วทอยให้ล้ม
ไม้หึ่ง[N] game, See also: a kind of children's game, Thai definition: ชื่อการละเล่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบี้ยโบก[n. exp.] (bīabōk) EN: gamble game   FR: jeu de pari [m]
บิลเลียด[n.] (binliēt) EN: billiards (game)   FR: billard (jeu de ~) [m]
เอ็น[n.] (en) EN: ligament ; tendon ; gut ; sinew   FR: ligament [m] ; tendon [m] ; nerf [m] ; fibres conjonctives [fpl]
เอ็นยึด[n.] (enyeut) EN: ligament   FR: ligament [m]
หัวล้านชนช้าง[n. exp.] (hūalān chonchāng) EN: old game in which two bald men butt each other with their heads   
หวยเถื่อน[n. exp.] (hūay theūoen) EN: illegal lottery ; umbers game   FR: pari illégal [m] ; loterie illégale [f]
เจ้ามือ[n.] (jaomeū) EN: host ; banker (in gambling games) ; dealer (in card games)   FR: croupier [m]
การแข่ง[n.] (kān khaeng) EN: race ; competition ; game ; contest   FR: course [f] ; compétition [f] ; rencontre [f] ; match [m] ; tournoi [m] ; partie [f]
การแข่งขัน[n.] (kān khaengkhan) EN: match ; competition ; contest ; game ; tournament   FR: match [m] ; rencontre [f] ; compétition [f] ; challenge [m] ; tournoi [m] ; partie [f]
การเล่น[n.] (kān len) EN: game   FR: jeu [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
GAME    G EY1 M
GAMES    G EY1 M Z
GAMER    G EY1 M ER0
GAMET    G AE1 M AH0 T
GAMEZ    G AA0 M EH1 Z
GAMEL    G AA1 M AH0 L
GAMETE    G AE1 M IY0 T
GAMERS    G EY1 M ER0 Z
GAME'S    G EY1 M Z
GAMES'    G EY1 M Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
game    (v) (g ei1 m)
gamed    (v) (g ei1 m d)
games    (v) (g ei1 m z)
gamely    (a) (g ei1 m l ii)
game-bag    (n) - (g ei1 m - b a g)
gamecock    (n) (g ei1 m k o k)
game-bags    (n) - (g ei1 m - b a g z)
game-bird    (n) - (g ei1 m - b @@ d)
gamecocks    (n) (g ei1 m k o k s)
game-birds    (n) - (g ei1 m - b @@ d z)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
ゲーム[げーむ, ge-mu] Thai: เกม English: game
画面[がめん, gamen] Thai: จอภาพ (ทีวี หรือ ภาพยนตร์) English: terminal screen

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Federwild {n}; Jagdvogel {m}game bird [Add to Longdo]
Gameport {m}gameport [Add to Longdo]
Glücksspiel {n} | Glücksspiele {pl}game of chance | games of chance [Add to Longdo]
Glücksspiel {n}game of hazard [Add to Longdo]
Jagdaufseher {m}game warden [Add to Longdo]
Jagdgesetz {m}game law [Add to Longdo]
Jagdtasche {f}game bag [Add to Longdo]
Partie {f}; Spiel {n} | Partien {pl}; Spiele {pl}game | games [Add to Longdo]
Schachpartie {f} | Schachpartien {pl}game of chess | games of chess [Add to Longdo]
Schachspiel {n}game of chess; chess [Add to Longdo]
Spielplan {m}; Strategie {f}game plan [Add to Longdo]
Spielpunkt {m}game point [Add to Longdo]
Spielshow {f}game show [Add to Longdo]
Spieltheorie {f}game theory [Add to Longdo]
Sportfisch {m}game fish [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
polygame(adj) ที่ไม่ใช่แบบผัวเดียวเมียเดียว (ความสัมพันธ์), See also: A. monogame,
monogame(adj) ที่เป็นแบบผัวเดียวเมียเดียว (ความสัมพันธ์), See also: A. polygame,

Japanese-English: EDICT Dictionary
@系[アットけい, atto kei] (n) (See ローグライク) roguelike (character display computer game) [Add to Longdo]
3カードモンテ[スリーカードモンテ, suri-ka-domonte] (n) three-card monte (card game) [Add to Longdo]
HP;hp[エイチピー;エッチピー, eichipi-; ecchipi-] (n) (1) (See 馬力) horsepower; HP; (2) (HP only) (See ホームページ) home page; (3) (HP only) (See ハーフパイプ) half-pipe (i.e. in snowboarding); (4) (HP only) HP (i.e. a 'hit point' in a role-playing game); (5) (hp only) (See ハープ) harp [Add to Longdo]
いい鴨;好い鴨[いいかも;いいカモ, iikamo ; ii kamo] (exp) (uk) desirable prey; easy game; easy mark; easy prey; easy target [Add to Longdo]
いないいないばあ[, inaiinaibaa] (n) peekaboo (baby game); peepbo [Add to Longdo]
お株を奪う[おかぶをうばう, okabuwoubau] (exp,v5u) to beat someone at his own game [Add to Longdo]
お手玉;御手玉[おてだま, otedama] (n) (1) beanbag; beanbag juggling game; (2) bobbling the ball (baseball) [Add to Longdo]
がめつい[, gametsui] (adj-i) greedy; grasping; predatory; calculating; avaricious [Add to Longdo]
がめる;ガメる[, gameru ; game ru] (v1,vt) (1) to greedily try to win big (e.g. in mahjong); (2) to swipe; to nick; to pilfer [Add to Longdo]
がめ子[がめこ, gameko] (n) (See がめつい) chintzy, money-grubbing girl [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
游戏[yóu xì, ㄧㄡˊ ㄒㄧˋ, / ] game; play, #609 [Add to Longdo]
游戏机[yóu xì jī, ㄧㄡˊ ㄒㄧˋ ㄐㄧ, / ] gameboy; game machine, #15,962 [Add to Longdo]
生殖细胞[shēng zhí xì bāo, ㄕㄥ ㄓˊ ㄒㄧˋ ㄅㄠ, / ] gamete, #50,754 [Add to Longdo]
博弈论[bó yì lùn, ㄅㄛˊ ㄧˋ ㄌㄨㄣˋ, / ] game theory, #61,117 [Add to Longdo]
配子[pèi zǐ, ㄆㄟˋ ㄗˇ, ] gamete; sex cell, #70,336 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
オンラインゲーム[おんらいんげーむ, onrainge-mu] on-line game [Add to Longdo]
ゲームセンター[げーむせんたー, ge-musenta-] game arcade [Add to Longdo]
ゲームポート[げーむぽーと, ge-mupo-to] game port [Add to Longdo]
コンピュータゲーム[こんぴゅーたげーむ, konpyu-tage-mu] computer game [Add to Longdo]
ネットゲーム[ねっとげーむ, nettoge-mu] network game [Add to Longdo]
バイオレンスゲーム[ばいおれんすげーむ, baiorensuge-mu] violent (computer, video) game [Add to Longdo]
ビデオゲーム[びでおげーむ, bideoge-mu] video game [Add to Longdo]
ファミコン[ふぁみこん, famikon] video game system ("family computer") [Add to Longdo]
ヘルプ画面[ヘルプがめん, herupu gamen] help screen [Add to Longdo]
マルチプレーヤーゲーム[まるちぷれーやーげーむ, maruchipure-ya-ge-mu] multiplayer game [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
画面[がめん, gamen] Bildflaeche [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Game \Game\, a. [Cf. W. cam crooked, and E. gambol, n.]
   Crooked; lame; as, a game leg. [Colloq.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Game \Game\, n. [OE. game, gamen, AS. gamen, gomen, play, sport;
   akin to OS., OHG., & Icel. gaman, Dan. gammen mirth,
   merriment, OSw. gamman joy. Cf. {Gammon} a game,
   {Backgammon}, {Gamble} v. i.]
   1. Sport of any kind; jest, frolic.
    [1913 Webster]
 
       We have had pastimes here, and pleasant game.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. A contest, physical or mental, according to certain rules,
    for amusement, recreation, or for winning a stake; as, a
    game of chance; games of skill; field games, etc.
    [1913 Webster]
 
       But war's a game, which, were their subject wise,
       Kings would not play at.       --Cowper.
    [1913 Webster]
 
   Note: Among the ancients, especially the Greeks and Romans,
      there were regularly recurring public exhibitions of
      strength, agility, and skill under the patronage of the
      government, usually accompanied with religious
      ceremonies. Such were the Olympic, the Pythian, the
      Nemean, and the Isthmian games.
      [1913 Webster]
 
   3. The use or practice of such a game; a single match at
    play; a single contest; as, a game at cards.
    [1913 Webster]
 
       Talk the game o'er between the deal. --Lloyd.
    [1913 Webster]
 
   4. That which is gained, as the stake in a game; also, the
    number of points necessary to be scored in order to win a
    game; as, in short whist five points are game.
    [1913 Webster]
 
   5. (Card Playing) In some games, a point credited on the
    score to the player whose cards counts up the highest.
    [1913 Webster]
 
   6. A scheme or art employed in the pursuit of an object or
    purpose; method of procedure; projected line of
    operations; plan; project.
    [1913 Webster]
 
       Your murderous game is nearly up.   --Blackw. Mag.
    [1913 Webster]
 
       It was obviously Lord Macaulay's game to blacken the
       greatest literary champion of the cause he had set
       himself to attack.          --Saintsbury.
    [1913 Webster]
 
   7. Animals pursued and taken by sportsmen; wild meats
    designed for, or served at, table.
    [1913 Webster]
 
       Those species of animals . . . distinguished from
       the rest by the well-known appellation of game.
                          --Blackstone.
    [1913 Webster]
 
   {Confidence game}. See under {Confidence}.
 
   {To make game of}, to make sport of; to mock. --Milton.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Game \Game\ (g[=a]m), v. i. [imp. & p. p. {Gamed} (g[=a]md); p.
   pr. & vb. n. {Gaming}.] [OE. gamen, game?en, to rejoice, AS.
   gamenian to play. See {Game}, n.]
   1. To rejoice; to be pleased; -- often used, in Old English,
    impersonally with dative. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       God loved he best with all his whole hearte
       At alle times, though him gamed or smarte.
                          --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. To play at any sport or diversion.
    [1913 Webster]
 
   3. To play for a stake or prize; to use cards, dice,
    billiards, or other instruments, according to certain
    rules, with a view to win money or some other thing waged
    upon the issue of the contest; to gamble.
    [1913 Webster] gamebag

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Game \Game\, a.
   1. Having a resolute, unyielding spirit, like the gamecock;
    ready to fight to the last; plucky.
    [1913 Webster]
 
       I was game . . . .I felt that I could have fought
       even to the death.          --W. Irving.
    [1913 Webster]
 
   2. Of or pertaining to such animals as are hunted for game,
    or to the act or practice of hunting.
    [1913 Webster]
 
   {Game bag}, a sportsman's bag for carrying small game
    captured; also, the whole quantity of game taken.
 
   {Game bird}, any bird commonly shot for food, esp. grouse,
    partridges, quails, pheasants, wild turkeys, and the shore
    or wading birds, such as plovers, snipe, woodcock, curlew,
    and sandpipers. The term is sometimes arbitrarily
    restricted to birds hunted by sportsmen, with dogs and
    guns.
 
   {Game egg}, an egg producing a gamecock.
 
   {Game laws}, laws regulating the seasons and manner of taking
    game for food or for sport.
 
   {Game preserver}, a land owner who regulates the killing of
    game on his estate with a view to its increase. [Eng.]
 
   {To be game}.
    (a) To show a brave, unyielding spirit.
    (b) To be victor in a game. [Colloq.]
 
   {To die game}, to maintain a bold, unyielding spirit to the
    last; to die fighting.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 game
   adj 1: disabled in the feet or legs; "a crippled soldier"; "a
       game leg" [syn: {crippled}, {halt}, {halting}, {lame},
       {gimpy}, {game}]
   2: willing to face danger [syn: {game}, {gamy}, {gamey},
     {gritty}, {mettlesome}, {spirited}, {spunky}]
   n 1: a contest with rules to determine a winner; "you need four
      people to play this game"
   2: a single play of a sport or other contest; "the game lasted
     two hours"
   3: an amusement or pastime; "they played word games"; "he
     thought of his painting as a game that filled his empty
     time"; "his life was all fun and games"
   4: animal hunted for food or sport
   5: (tennis) a division of play during which one player serves
   6: (games) the score at a particular point or the score needed
     to win; "the game is 6 all"; "he is serving for the game"
   7: the flesh of wild animals that is used for food
   8: a secret scheme to do something (especially something
     underhand or illegal); "they concocted a plot to discredit
     the governor"; "I saw through his little game from the start"
     [syn: {plot}, {secret plan}, {game}]
   9: the game equipment needed in order to play a particular game;
     "the child received several games for his birthday"
   10: your occupation or line of work; "he's in the plumbing
     game"; "she's in show biz" [syn: {game}, {biz}]
   11: frivolous or trifling behavior; "for actors, memorizing
     lines is no game"; "for him, life is all fun and games"
   v 1: place a bet on; "Which horse are you backing?"; "I'm
      betting on the new horse" [syn: {bet on}, {back}, {gage},
      {stake}, {game}, {punt}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top