Search result for

gab

(139 entries)
(0.0159 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gab-, *gab*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gab[VI] พูดเรื่องไร้สาระ, See also: พูดพร่ำไม่หยุด, พูดเรื่อยเจื้อย, Syn. chat, twaddle, Ant. keep silent
gab[N] การพูดเรื่องไร้สาระ, See also: การพร่ำไม่หยุด, การพูดเรื่อยเจื้อย
gabby[ADJ] ช่างพูด, See also: พูดมาก, ปากมาก, Syn. chatty, babbling, verbose, Ant. taciturn, quiet
gable[N] หลังคาหน้าจั่ว, See also: หน้าจั่ว, Syn. gambrel
gable[VT] สร้างหลังคา, See also: สร้างหน้าจั่ว
gabbin[SL] พูด (มักหมายถึงพูดมาก)
gabble[VI] พูดพล่าม, See also: พูดมาก, พล่าม, Syn. twaddle, blab, babble
gabfest[N] การพูดคุยอย่างเป็นกันเอง, See also: การแลกเปลี่ยนข่าวสาร, การสนทนาอย่างไม่เป็นทางการ, Syn. conversation
gabfest[SL] การซุบซิบนินทา
gabardine[N] ผ้าแกเบอร์ดีน, See also: ผ้าเนื้อแน่นหยาบใช้ทำเสื้อกันฝนหรือเสื้อกันหนาว, Syn. homespun, difful

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gabaabbr. gamma aminobutyric acid
gabardeen(แกบ'บะดีน) ผ้าเนื้อแน่นหยาบใช้ทำเสื้อกันฝนชนิดหนึ่ง,เสื้อผ้าหยาบหลวมที่ทำด้วยผ้าดังกล่าวที่คนยิวสวมใส่
gabardine(แกบ'เบอร์ดีน') n. เสื้อคลุมยาวและหลวมที่ชาวยิวสวมใส่ในสมัยโบราณ,ผ้าแน่นหยาบชนิดหนึ่ง
gabble(แกบ'เบิล) {gabbled,gabbling,gabbles} vi. พูดพร่ำ,พูดฉอด ๆ , (ไก่) ร้องเสียงกระต๊าก ๆ vt. พูดฉอด ๆ n. การพูดพร่ำ,การพูดอย่างเร็ว ๆ ที่ไร้สาระ, Syn. chatter,babble,prattle
gabby(แกบ'บี) adj. ช่างพูด,ปากมาก,พูดมาก
gaberdine(แกบ'เบอร์ดีน') n. เสื้อคลุมยาวและหลวมที่ชาวยิวสวมใส่ในสมัยโบราณ,ผ้าแน่นหยาบชนิดหนึ่ง
gabfest(แกบ'เฟสทฺ) n. การชุมนุมที่มีการสนทนากันมาก,การคุยกันนาน
gabion(เก'บีออน) n. หลัวหวายหรือไม้ไผ่ที่ใช้ใส่ดิน,หลัวรูปทรงกระบอกที่ใช้ใส่ร่องหินสำหรับวางฐานในการสร้างเขื่อน
gable(เก'เบิล) n. ส่วนหน้าหรือข้างของบ้านหรืออาคารที่เป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่ว,กำแพงสามเหลี่ยมหน้าจั่ว,หลังคาที่ยื่นออกมาเป็นรูปหน้าจั่ว
gaby(เก'บี) n. คนเซ่อซ่า,คนทึ่ม,คนโง่

English-Thai: Nontri Dictionary
gabardine(n) เสื้อคลุมยาว
gabble(n) การพูดเร็ว,การพูดฉอด,การพูดพร่ำ
gabble(vi) พูดเร็ว,พูดฉอดๆ,พูดพร่ำ,พูดน้ำไหลไฟดับ
gable(n) จั่วเรือน,หน้าจั่ว
bugaboo(n) ผี,ตุ๊กแก
indefatigable(adj) ไม่เหนื่อย,ไม่เมื่อยล้า,ไม่ย่อท้อ
navigable(adj) เดินเรือได้,นำร่องได้,นำวิถีได้
vagabond(adj) ซน,ขี้ขโมย,พเนจร,ร่อนเร่,จรจัด
vagabond(n) หัวขโมย,คนพเนจร,คนร่อนเร่,คนจรจัด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
gabbroหินแกบโบร [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
gabbroic layerชั้นแกบโบร [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
gabelleอากรสรรพสามิต (ก. เก่าฝรั่งเศส) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
gableหน้าจั่ว [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
gable roofหลังคาทรงจั่ว [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gabaกาบา [การแพทย์]
gabiongabion, กล่องลวดถักบรรจุหิน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
gaba rice[กาบ้า ไรส์] (n ) ข้าวกล้องงอก
gabrielite (n) สมาชิกคณะเซนต์คาเบรียล

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Gaby.เกบี้ Careful the Things You Say (2009)
Gaby!แกปปี้! Down the Block There's a Riot (2010)
GABE: Excuse me, Gina?Kidnapped (2013)
None more than Gabriel gray.แต่ไม่มากไปกว่า เกเบรียล เกรย์ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Mr. Kim Gab Yong.คุณคิมกับยอง Beethoven Virus (2008)
Our Teacher Kim Gab Yong's teeth are all going to be dropping off.แต่ฟันของคุณครูคิมกับยอง กำลังจะร่วงหมดปาก Beethoven Virus (2008)
I asked Kim Gab Yong about it...ฉันถามคิมกับยองแล้ว... Beethoven Virus (2008)
Gun Woo will be instructing Bae Yong Gi privately, and starting tomorrow the woodwinds will practice at Kim Gab Young's house.กอนวูกำลังสอนแบยองกีแบบตัวต่อตัวอยู่ค่ะ และพรุ่งนี้จะเริ่มพวกเครื่องเป่า จะซ้อมกันที่บ้าคุณคิมกับยองค่ะ Beethoven Virus (2008)
Kim Gab Yong suggested Gun Woo.คิมกับยอง แนะนำให้เป็นกอนวู Beethoven Virus (2008)
But Gun Woo's skills are a good substitute for Kim Gab Yong.แต่กอนวูมีความสามารถที่จะมาแทนคุณคิมกับยองนะคะ Beethoven Virus (2008)
We shall leave immediately, and reach Gabsan Fortress by the morning.เราจะต้องรีบไปให้ถืง ป้อมกาบซานก่อนรุ่งเช้า The Kingdom of the Winds (2008)
clark gable, CIaudette CoIbert;คลาก เกเบิ้ล คลอเด็ต คอลเบอร์ท Changeling (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gabYou sure gab a lot don't you? You're a natural born talker.
gabWomen usually have the gift of gab.
gabGabriel took nothing but the hot soup and a little sherry.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หน้าจั่ว[N] gable, Syn. จั่ว, Example: บ้านหลังนี้มีช่องระบายควันไฟบนหน้าจั่ว ซึ่งทำเป็นรูปพระอาทิตย์มีรัศมี, Count unit: จั่ว, แผง, Thai definition: เครื่องบนแห่งเรือนที่ยึดด้านสกัดหลังคา สำหรับกั้นลมและแดดฝน มีรูปเป็นสามเหลี่ยม
ป้านลม[N] gable, See also: shaped board, ornamental gable-end of Thai houses, Syn. ปั้นลม, Example: วัดถ้ำเขาวงใช้หลังคาที่นำมาจากลำพูน ช่างที่เข้าตัวเรือน รวมทั้งทำส่วนตัวเหงา ป้านลม และจั่ว มาจากอยุธยา, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อไม้แผ่นที่พาดบนหัวแป ใช้ปิดริมหลังคาด้านหัวและท้ายเรือนกันลมตี
ปั้นลม[N] gable end, See also: gable-end of Thai houses, Syn. ป้านลม, Example: บ้านทรงไทยหลังนี้มีปั้นลมประดับตรงชายคา, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อไม้แผ่นที่พาดบนหัวแป ใช้ปิดริมหลังคาด้านหัวและท้ายเรือนกันลมตีเครื่องมุง
อ้อแอ้[V] babble, See also: gabble, prattle, Example: เมื่อเด็กอายุ 5 – 8 สัปดาห์ เด็กจะเริ่มอ้อแอ้, Thai definition: อาการออกเสียงของเด็กที่เริ่มหัดพูด, อาการพูดไม่ชัดอย่างคนเมา
ยอดจั่ว[N] gable end, See also: gable roof
จั่ว[N] gable, See also: triangular end of a roof, Syn. หน้าจั่ว, Example: เสาใหญ่ที่รับจั่วและหน้าบันนี้มีอยู่สี่เสา, Count unit: จั่ว, แผง, Thai definition: เครื่องบนแห่งเรือนที่ยึดด้านสกัดหลังคา สำหรับกันลมและกันแดด มีรูปเป็นสามเหลี่ยม
ช่อฟ้า[N] gable apex, Example: สมเด็จพระสังฆราชทรงเป็นประธานยกช่อฟ้าพระอุโบสถของวัดแห่งนี้, Count unit: ตัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบระกา[n.] (bairakā) EN: toothlike ridges on the sloping edges of a gable (representing the fin on the back of Naga)   
ดาวโจร[n. exp.] (dāo jōn) FR: étoile vagabonde [f] ; étoile errante [f]
เด็กจรจัด[n. exp.] (dek jønjat) EN: tramp child ; vagabond child ; vagrant child ; hobo child   
เด็กร่อนเร่[n. exp.] (dek rǿnrē) EN: tramp child ; vagabond child ; vagrant child ; hobo child   FR: jeune clochard [m]
จตุรมุข[n.] (jaturamuk) EN: building with four gable ends ; tetrahedron   FR: tétraèdre [m]
โจร[n.] (jōn) EN: bandit ; robber ; thief ; burglar   FR: bandit [m] ; gangster [m] ; voleur [m] ; truand [m] ; vagabond [m]
จรจัด[n.] (jønjat) EN: vagabond ; vagrant ; tramp ; hobo   FR: vagabond [m] ; vagabonde [f]
จั่ว[n.] (jūa) EN: gable   FR: pignon [m] ; fronton [m]
คนจรจัด[n.] (khon jønjat) EN: vagrant ; vagabond   FR: vagabond [m]
กิกะไบต์[n.] (kikabai) EN: gigabyte   FR: gigabyte [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
GAB    G AE1 B
GABA    G AA1 B AH0
GABE    G EY1 B
GABY    G AE1 B IY0
GABON    G AH0 B AA1 N
GABER    G EY1 B ER0
GABIE    G AE1 B IY0
GABAY    G AE1 B EY0
GABBY    G AE1 B IY0
GABEL    G AH0 B EH1 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gab    (n) (g a1 b)
Gabon    (n) (g a1 b o1 n)
gable    (n) (g ei1 b l)
gabble    (v) (g a1 b l)
gabled    (j) (g ei1 b l d)
gables    (n) (g ei1 b l z)
Gabelli    (n) (g a b e1 l ii)
gabbled    (v) (g a1 b l d)
gabbles    (v) (g a1 b l z)
Gabonese    (n) (g a2 b @ n ii1 z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Gabel(n) |die, pl. Gabeln| ส้อม
Angabe(n) |die, pl. Angaben| ข้อมูล
Angaben(n) |pl.| คำกล่าว
Aufgabe(n) |die, pl. Aufgaben| โจทย์, ปัญหา
Abgabetermin(n) |der, pl. Abgabetermine| กำหนดส่ง(งานหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง) เช่น Wann ist der Abgabetermin von dem Bericht? กำหนดส่งรายงานชิ้นนี้เมื่อไหร่นะ , See also: S. Einsendeschluss,
Begabung(n) |die, pl. Begabungen| พรสวรรค์, ความสามารถพิเศษ, See also: S. Talent, Related: begeben
Sonderausgabe(n) |die, pl. Sonderausgaben| ฉบับพิมพ์พิเศษ
Vorgabe(n) |die, pl. Vorgaben| กฎระเบียบ เช่น Nun wurde eine neue Vorgabe definiert: Bis Ende des Jahres 2010 soll noch einmal rund eine halbe Milliarde Kilogramm elektronischer Geräte und Druckpatronen zurückgenommen und dem Recycling zugeführt werden.
Bekanntgabe(n ) |die, nur Sg.| การประกาศอย่างเป็นทางการ เช่น Der Amtsinhaber trat nach Bekanntgabe der Wahlergebnisse im Fernsehen auf.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gabel {f}yoke [Add to Longdo]
Gabel {f} (Besteck; Fahrrad) | Gabeln {pl}fork | forks [Add to Longdo]
Gabel {f}pitchfork [Add to Longdo]
Gabel {f} | Gabeln {pl}gable | gables [Add to Longdo]
Gabelbein {n}wishbone [Add to Longdo]
Gabelblatt {n}fork blade [Add to Longdo]
Gabelflug {m}open jaw flight [Add to Longdo]
Gabelflugticket {n}open-jaw ticket [Add to Longdo]
Gabelfrühstück {n}lunch; tiffin; brunch [Add to Longdo]
Gabelhochhubwagen {m}pallett stackers [Add to Longdo]
Gabelhubwagen {m}pallett trucks [Add to Longdo]
Gabelkontakt {m}; geschlitzter Kontaktbifurcated contact [Add to Longdo]
Gabelkopf {m}clevis [Add to Longdo]
Gabelkopf {m}fork crown [Add to Longdo]
Gabelkopfschraube {f} [techn.]clevis stud [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
GABA[ギャバ, gyaba] (n) (See γアミノ酪酸) gamma-aminobutyric acid (GABA) [Add to Longdo]
がばがば[, gabagaba] (adj-no) (1) (on-mim) over-sized; (adv) (2) in large quantities [Add to Longdo]
がばっと;がばと;がはと;かばと[, gabatto ; gabato ; gahato ; kabato] (adv) (on-mim) emphatically; energetically [Add to Longdo]
がぶがぶ[, gabugabu] (adj-na,adv,n) (on-mim) gulping down; guzzling; (P) [Add to Longdo]
がぶりと[, gaburito] (adv) (on-mim) emphatically (bite, gulp, chew, etc.) [Add to Longdo]
がぶり寄り[がぶりより, gaburiyori] (n) pushing the opponent with the torso (sumo) [Add to Longdo]
がぶる[, gaburu] (v5r) (1) to pitch (e.g. a boat); (2) to force out an opponent (Sumo) [Add to Longdo]
がぶ飲み[がぶのみ, gabunomi] (n,vs) swig; gulp [Add to Longdo]
がぼがぼ[, gabogabo] (adj-f) squelching [Add to Longdo]
インディアンヴァガボンドバタフライフィッシュ;インドフウライ;クロフウライチョウチョウウオ[, indeianvagabondobatafuraifisshu ; indofuurai ; kurofuuraichouchouuo] (n) Indian vagabond butterflyfish (Chaetodon decussatus); blackened butterflyfish; black-finned vagabond [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
加百列[Jiā bǎi liè, ㄐㄧㄚ ㄅㄞˇ ㄌㄧㄝˋ, ] Gabriel (name); Archangel Gabriel of the Annunciation [Add to Longdo]
加蓬[Jiā péng, ㄐㄧㄚ ㄆㄥˊ, ] Gabon [Add to Longdo]
哈博罗内[Hā bó luó nèi, ㄏㄚ ㄅㄛˊ ㄌㄨㄛˊ ㄋㄟˋ, / ] Gaborone (capital of Botswana) [Add to Longdo]
嘉柏隆里[Jiā bó lóng lǐ, ㄐㄧㄚ ㄅㄛˊ ㄌㄨㄥˊ ㄌㄧˇ, ] Gaborone (capital of Botswana); also written 哈博羅內|哈博罗内 [Add to Longdo]
辉长岩[huī cháng yán, ㄏㄨㄟ ㄔㄤˊ ㄧㄢˊ, / ] gabbro (geol.) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ガベジ[がべじ, gabeji] garbage [Add to Longdo]
ガベジコレクション[がべじこれくしょん, gabejikorekushon] garbage collection (comp) [Add to Longdo]
ギガバイト[ぎがばいと, gigabaito] gigabyte [Add to Longdo]
ギガビット[ぎがびっと, gigabitto] gigabit [Add to Longdo]
メガバイト[めがばいと, megabaito] MegaByte [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gab \Gab\, v. i. [OE. gabben to jest, lie, mock, deceive, fr.
   Icel. gabba to mock, or OF. gaber. See 2d {Gab}, and cf.
   {Gabble}.]
   1. To deceive; to lie. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. To talk idly; to prate; to chatter. --Holinshed.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gab \Gab\ (g[a^]b), n. [Cf. {Gaff}.] (Steam Engine)
   The hook on the end of an eccentric rod opposite the strap.
   See. Illust. of {Eccentric}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gab \Gab\, n. [OE. gabbe gabble, mocking, fr. Icel. gabb
   mocking, mockery, or OF. gab, gabe; perh. akin to E. gape, or
   gob. Cf. {Gab}, v. i., {Gibber}.]
   The mouth; hence, idle prate; chatter; unmeaning talk;
   loquaciousness. [Colloq.]
   [1913 Webster]
 
   {Gift of gab}, facility of expression. [Colloq.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gab
   n 1: light informal conversation for social occasions [syn:
      {chitchat}, {chit-chat}, {chit chat}, {small talk}, {gab},
      {gabfest}, {gossip}, {tittle-tattle}, {chin wag}, {chin-
      wag}, {chin wagging}, {chin-wagging}, {causerie}]
   v 1: talk profusely; "she was yakking away about her
      grandchildren" [syn: {yak}, {gab}]

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 gab [gaːp]
   gave
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top