Search result for

fumigates

(52 entries)
(0.0279 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fumigates-, *fumigates*, fumigate
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา fumigates มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *fumigates*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fumigate[VT] อบควัน, See also: รมควัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fumigate(ฟิว'มิเกท) vt. อบควัน,รมควัน., See also: fumigator,fumigation n. fumigatory adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
fumigate(vt) พ่นไอ,พ่นควัน,รมควัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fumigationการรมฆ่าเชื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fumigatingการอบด้วยไอระเหย [การแพทย์]
Fumigationการรมควัน,ปล่อยไอระเหยออกมาได้,สารอบห้อง,รมควันฆ่าเชื้อโรค [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
On assembly days, I arrange for the rest of the school to be fumigated, leaving the gymnasium the only place with breathable air.ในวันซ้อม ฉันจะรมควันทั่วโรงเรียน เหลือแต่โรงยิม ที่มีอากาศหายใจ Home (2010)
We did, all new stucco, all the master suite, sandblasted, fumigated the basement...เราทำ ฉาบปูนใหม่ทั้งหมด มีผู้ควบคุมงานทั้งหมด ปูพื้นหินอ่อน ฆ่าเชื้อโรคห้องใต้ดิน Caballo sin Nombre (2010)
I took off the slipcovers, had them dry-cleaned and then fumigated the cushions.ส่งซักแห้งไปแล้วนะ The Infestation Hypothesis (2011)
So when is your apartment done being fumigated?แล้วเมื่อไหร่พวกเขาจะ พ่นยาฆ่าแมลงอพาร์ทเม้นท์พวกเธอ? Basic Lupine Urology (2012)
They're, uh, fumigating the dorms.กำลังทำความสะอาดที่พักน่ะ Dead to Me (2013)
Well, I think the evidence is clear that the room was used as a gassing cellar for fumigating cadavers.ดีฉันคิดว่าหลักฐานที่มีความ ชัดเจน ว่าห้องที่ใช้เป็นห้องเก็บแก๊ส สำหรับการอบยาศพ Denial (2016)
Fumigating cadavers?อบยาศพ? ใช่. Denial (2016)
I've seen your sort fumigated.ฉันเคยเห็นการจัดเรียงของคุณ รมยา ถ้า วอป สามารถรมยา How I Won the War (1967)
If a wop can be fumigated.ที่จะคิดว่าพวกเขาเคย How I Won the War (1967)
Well, I'll take care of the problem of fumigating in the morning.ฉันจะดูแล ปัญหาเรื่อง การรมควันยาในตอนเช้าเอง. Suspiria (1977)
I'm grateful you can take care of the fumigating so promptly.ที่ได้กรุณา จัดการรมควันยาทันที. Suspiria (1977)
You know that 14 different companies are doing the fumigation on shifts?คุณรู้มั้ยมี 14 บริษัท ที่ผลัดกันมาพ่นยา The Host (2006)
This floor is being fumigated.ชั้นนี้กำลังจะดำเนินการพ่นยา Chuck Versus the DeLorean (2008)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รม[V] smoke, See also: expose to vapour, expose to vapor, fumigate, Syn. รมควัน, Example: ก่อนนำวัตถุดิบมารมด้วยควัน ควรแช่วัตถุดิบในน้ำเกลือแล้วจึงนำไปผึ่งแดดให้ผิวแห้งหมาดเสียก่อน, Thai definition: อบด้วยควันหรือความร้อนจนมีกลิ่นติดอยู่
อบ[V] perfume, See also: scent, fumigate, fume, Example: การทำอาหารหวานมีการเสริมรสให้เด่นขึ้นโดยการนำไปอบให้หอม, Thai definition: ปรุงกลิ่นด้วยควันหรือรมด้วยกลิ่นในที่ที่ควันหรือกลิ่นกระจายออกไปไม่ได้
สุมควัน[V] smoke, See also: fumigate, Syn. ก่อควัน, Example: พ่อกำลังสุมควันด้วยกากมะพร้าวเพื่อไล่ยุ่ง, Thai definition: เอาเชื้อเพลิงมากองทับกันแล้วจุดไฟให้มีควัน
สุมยุง[V] fumigate, Example: ตอนกลางคืนเจ้าหน้าที่เตรียมสุมยุงก่อนมีสันทนาการกลางแจ้ง, Thai definition: ก่อไฟให้มีควันเพื่อไล่ยุง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การรมควัน[n.] (kān romkhwan) FR: fumigation [f]
เครื่องรมควัน[n. exp.] (khreūang romkhwan) FR: fumigateur [m]
อบ[v.] (op) EN: perfume ; scent ; fumigate   FR: aromatiser ; parfumer
อบ[v.] (op) EN: fumigate   
รม[v.] (rom) EN: smoke ; fumigate ; reek   FR: fumer ; boucaner

CMU English Pronouncing Dictionary
FUMIGATE    F Y UW1 M AH0 G EY2 T
FUMIGATION    F Y UW2 M AH0 G EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fumigate    (v) (f y uu1 m i g ei t)
fumigated    (v) (f y uu1 m i g ei t i d)
fumigates    (v) (f y uu1 m i g ei t s)
fumigating    (v) (f y uu1 m i g ei t i ng)
fumigation    (n) (f y uu2 m i g ei1 sh @ n)
fumigations    (n) (f y uu2 m i g ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Desinfektion {f} | Desinfektionen {pl}fumigation | fumigations [Add to Longdo]
Räucherapparat {m} | Räucherapparate {pl}fumigator | fumigators [Add to Longdo]
desinfizieren | desinfizierend | desinfiziert | desinfizierteto fumigate | fumigating | fumigates | fumigated [Add to Longdo]
räuchern; ausräuchernto fumigate [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
蚊遣り;蚊燻(io);蚊遣[かやり, kayari] (n) outdoor fire with dense smoke to repel mosquitos; mosquito-fumigation [Add to Longdo]
蚊遣器[かやりき, kayariki] (n) device to repel mosquitoes by fumigation [Add to Longdo]
薫蒸消毒[くんじょうしょうどく, kunjoushoudoku] (n) (uk) fumigation [Add to Longdo]
燻し[いぶし, ibushi] (n) fumigation; oxidation of metal [Add to Longdo]
燻す[いぶす, ibusu] (v5s,vt) (1) to smoke (something); to fumigate; (2) to oxidize; to oxidise [Add to Longdo]
燻べる[くすべる;ふすべる, kusuberu ; fusuberu] (v1) to smoke; to fumigate [Add to Longdo]
燻蒸;熏蒸;薫蒸;くん蒸[くんじょう, kunjou] (n,vs,adj-no) fumigation; smoking (out) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xiāo, ㄒㄧㄠ, ] to boil or fumigate [Add to Longdo]
[xūn, ㄒㄩㄣ, ] to smoke; scent; fumigate [Add to Longdo]
[xūn, ㄒㄩㄣ, / ] to smoke; scent; fumigate [Add to Longdo]
熏蒸[xūn zhēng, ㄒㄩㄣ ㄓㄥ, / ] fumigate [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top