Search result for

fully

(98 entries)
(0.017 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fully-, *fully*, ful
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fully[ADV] อย่างเต็มที่, See also: อย่างสมบูรณ์, อย่างครบถ้วน, Syn. completely, thoroughly, wholly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
awfully(ออ'ฟูลลี) adv.มาก ๆ ,มากเหลือเกิน, น่ากลัวน่ารังเกียจ,น่ายำเกรง (very, extremely)

English-Thai: Nontri Dictionary
fully(adv) อย่างเต็มที่,อย่างเต็มเปี่ยม,อย่างเพียบ,อย่างจุใจ
awfully(adv) อย่างน่ากลัว,อย่างมาก,อย่างน่าเกรงขาม
dreadfully(adv) อย่างน่ากลัว,อย่างหวาดกลัว,อย่างน่ายำเกรง,อย่างเลวมาก
scornfully(adv) อย่างสบประมาท,อย่างเหยียดหยาม,อย่างดูถูก,อย่างรังเกียจ
skilfully(adv) อย่างชำนาญ,อย่างมีฝีมือ,อย่างว่องไว,อย่างฉลาด,อย่างแคล่วคล่อง
skillfully(adv) อย่างชำนาญ,อย่างมีฝีมือ,อย่างว่องไว,อย่างฉลาด,อย่างแคล่วคล่อง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fully adjustable articulatorกลอุปกรณ์ขากรรไกรจำลองแบบปรับได้เต็มที่ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
fully associated signaling; F linkการเชื่อมโยงเต็มรูปแบบ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fully-floating axle; floating axle; full-floating axleเพลาลอย [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
fully fashioned[Fully ​fashioned (ฟุ้ล หลิ แฝด เฉิ่น ดฺ) / Full-​fashioned (ฟุล แฟ้ด เฉิ่น ดฺ) ] (adj ) 1. Fully ​fashioned (ฟุ้ล หลิ แฝด เฉิ่น ดฺ) เป็นคำคุณศัพท์ที่มีใช้ในภาษาอังกฤษ (ฺBrE.) 2. Full-​fashioned (ฟุล แฟ้ด เฉิ่น ดฺ) เป็นคำคุณศัพท์ที่มีใช้ในภาษาอเมริกัน (ฺAmE.) ทั้งสองคำมีความหมายว่า "เย็บเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มแบบเข้ารูปหรือรัดรูป" เช่น Fully fashioned ​clothes (เสื้อผ้ารัดรูป) / fully fashioned ​stockings (ถุงน่องรัดรูป) / fully fashioned ​tights (กางเกงถุงน่องรัดรูป) เป็นต้น

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Four fully dead.สี่lคนตายไปแล้ว Not Cancer (2008)
The tracking station in Pastil is fully operational.สถานีตรวจการณ์ที่พาสติล ปฏิบัติหน้าที่กันแข้มแข็งดีครับ Rookies (2008)
Everything is fine and fully operational.ทุกอย่างเรีบยร้อยดี และทุกคนทำงานกันแข็งขัน Rookies (2008)
If you win the contest, we will fully support you in making your dream come true.ถ้าคุณชนะรางวัลล่ะก็ เราจะช่วยคุณทำฝันที่จะเป็นนักร้องให้เป็นจริงได้แน่นอนครับ Scandal Makers (2008)
Perhaps you don't fully comprehend.บางทีคุณอาจยังไม่เข้าใจเต็มที่ The Bank Job (2008)
You're fully awesome.\ นายเยี่ยมมากเลยรู้ไหม? Bolt (2008)
- Oh, I do. He is fully awesome! - Ah, yeah, yeah.ใช่ ฉันรู้จัก เขาเก่งจะตาย \ อ่อ ช่ายๆ เราแสดงให้เห็นแบบนั้นเองแหละ Bolt (2008)
Your eyes will wanna dominate how you perceive the world, but you can't fully trust them, not yet.นั่งลงสิ คุณตาบอดตอนคุณ ห้าชวบใช่มั้ย? The Eye (2008)
Sir. Sir, the machine's never been fully tested.ท่านครับๆ แต่เครื่องนี้มัน Superhero Movie (2008)
We have a fully functioning autoshop. Just like you'd find in the outside world.เรามีอู่รถอุปกรณ์เพียบพร้อม เหมือนกับที่พบได้ข้างนอก Death Race (2008)
And I could give myself to you fully give you everything you desire.และหม่อมชั้นก็สามารถจะมอบตัวให้ฝ่าบาทได้เต็มภาคภูมิ... .... ให้ฝ่าบาททุกสิ่งที่ฝ่าบาทปรารถนา The Other Boleyn Girl (2008)
And in their desperation, they turned to a man they didn't fully understand.เมื่อมันจนตรอกถึงที่สุด พวกมันก็ไปหาคนที่ไม่เข้าใจ The Dark Knight (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fullyAm I fully covered in case of an accident?
fullyA problem of whose importance we are fully aware.
fullyAt present a very great number of people are seeking to participate and, depending on circumstances, up to a month ahead is fully booked.
fullyFully booked for the night, the hotel had to turn away some late guests.
fullyHe fully realize that he was the cause of the accident.
fullyHe is still fully active.
fullyHe reported fully what he had seen to the police.
fullyHe won the race easily without being fully extended.
fullyHis great ability was fully appreciated by his friends.
fullyI am fully convinced of your innocence.
fullyI am fully satisfied with my new house.
fullyI am happy to notify you that I have fully recovered.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เนื้อๆ[ADV] completely, See also: fully, Syn. ล้วนๆ, เฉพาะ, Example: การนำก๊าซจากพม่ามาเป็นเชื้อเพลิงงานนี้ทำให้ทางรัฐบาลได้รับกำไรเนื้อๆ, Notes: (สแลง)
ครบบริบูรณ์[ADV] completely, See also: fully, wholly, entirely, Syn. ครบถ้วน, ครบถ้วนบริบูรณ์, Ant. ขาดเหลือ, Example: หลังจากมนุษย์ได้รับความปลอดภัยและความรักครบบริบูรณ์แล้ว ก็จะแสวงหาความต้องการขั้นสูงต่อไป, Thai definition: เต็มจำนวนที่กำหนดไว้
เสร็จสรรพ[ADV] fully, See also: completely, perfectly, Syn. พร้อมสรรพ, Example: รถตู้คันนี้เปรียบเสมือนห้องนอนห้องน้ำและห้องแต่งตัวพร้อมกันเสร็จสรรพ
เต็มความสามารถ[ADV] with all one's ability, See also: fully, Example: ทุกคนในทีมทำเต็มความสามารถแล้ว ถึงจะแพ้ก็ไม่เสียใจ, Thai definition: ตั้งใจทำอย่างสุดฝีมือเท่าที่จะทำได้
เกลื่อน[ADV] widely, See also: fully, normally, gluttingly, Syn. เกลื่อนกลาด, ดาษดา, Ant. บางตา, เบาบาง, Example: ทุกวันนี้เราเห็นสินค้า และอาหารมากมายวางขายเกลื่อน ในขณะที่ผู้ต้องการสินค้าหรืออาหารนั้นก็ยังมีอีกมาก, Thai definition: เรี่ยรายหรือกระจัดกระจายอยู่ทั่วไป
เกลื่อนกล่น[ADV] aboundingly, See also: fully, widely (spread), gluttingly, Syn. เกลื่อนกลาด, เกลื่อน, Example: วัตถุพยานแห่งอิทธิพลญี่ปุ่นที่มีต่อชีวิตของคนไทยมีอยู่เกลื่อนกล่นอยู่ตามขอบถนนหนทาง เช่น ป้ายโฆษณาสินค้า ตามชะง่อนหินผาและแผ่นป้าย
ปี๋[ADV] fully, See also: abundantly, Syn. มาก, Example: ยาขมปี๋แบบนี้ คงไม่มีใครกล้ากินหรอก, Thai definition: มักใช้ประกอบคำอื่น หมายความว่า ยิ่งกว่าปกติ
พร้อมพรัก[ADV] completely, See also: fully, all, Syn. พร้อมเพรียง, พรักพร้อม, Example: หากเราช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกันโดยพร้อมพรักแล้วก็จะเกิดความเข้าใจกันอย่างแท้จริง
พร้อมมูล[ADV] completely, See also: fully, all ready, Syn. บริบูรณ์, ครบถ้วน, ครบครัน, Example: ในแผนงานติดตั้งระบบจะต้องมีรายละเอียดการจัดตั้งแฟ้มข้อมูลและฐานข้อมูลอย่างพร้อมมูล, Thai definition: มีครบทุกอย่าง
พร้อมสรรพ[ADV] completely, See also: fully, all, in abundance, Syn. พร้อมมูล, พร้อม, Ant. ขาดเหลือ, ขาด, Example: สถานีโทรทัศน์ช่อง 5 กองทัพบกแสตนด์บายเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์พร้อมสรรพสามารถเป็น แม่ข่าย ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจได้ทันที, Thai definition: ครบทุกอย่าง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนาถา[adv.] (anāthā) EN: pitifully ; miserably ; tragically   
อัญเชิญ[v.] (anchoēn) EN: respectfully invite ; invite with great respect ; respectfully engage   
อัปยศ[adv.] (appayot) EN: disgracefully ; ignominiously   
อาวุธครบมือ[adj.] (āwut khrop meū) EN: fully armed   FR: armé jusqu'aux dents
เบาความ[v.] (baokhwām) EN: be imprudent ; be frivolous ; not consider carefully   
เบิกบาน[adv.] (boēkbān) EN: happily ; joyfully ; delighted ; cheerfully ; hilariously ; merrily   FR: joyeusement
บรมสุข[adv.] (børommasuk) EN: blissfully ; in supreme comfort   
ฉะฉาน[adv.] (chachān) EN: fluently ; vigorously ; glibly ; clearly ; distinctly ; forcefully ; lucidly ; eloquently ; unequivocally   FR: clairement ; distinctement
แฉ่ง[adv.] (chaeng) EN: broadly ; cheerfully ; pleasantly   
เช้งวับ[adv.] (chēngwap) EN: beautifully ; prettily ; attractively ; charmingly   

CMU English Pronouncing Dictionary
FULLY    F UH1 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fully    (a) (f u1 l ii)
fully-grown    (j) - (f u2 l i - g r ou1 n)
fully-fledged    (j) - (f u2 l i - f l e1 jh d)
fully-fashioned    (j) - (f u2 l i - f a1 sh @ n d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vollautomat {m}fully automatic machine [Add to Longdo]
Vollkaskoversicherung {f}; Vollkasko {f}; Kasko {f} [auto]fully comprehensive insurance; fully prehensive cover [Add to Longdo]
durchgelattet {adj} (Seefaht)fully battened [Add to Longdo]
flüggefully fledged [Add to Longdo]
vollgültigfully valid [Add to Longdo]
vollautomatisch {adj}fully automatic [Add to Longdo]
vollberechtigt {adj}fully entitled [Add to Longdo]
vollbeschäftigt {adj}fully employed [Add to Longdo]
vollbesetzt {adj}fully occupied [Add to Longdo]
vollklimatisiert {adj}fully air-conditioned [Add to Longdo]
vollstufig {adj}fully integrated [Add to Longdo]
vollsynchronisiert {adj}fully synchronized [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
璆鏘;きゅう鏘[きゅうそう, kyuusou] (adj-t,adv-to) (arch) echoing beautifully (of the sound produced by striking together jewels or metals); beautiful (of a melody, etc.) [Add to Longdo]
苾蒭;苾芻[ひっしゅ;ひっすう, hisshu ; hissuu] (n) (obsc) {Buddh} (See 比丘) bhikkhu (fully ordained Buddhist monk) [Add to Longdo]
いそいそ[, isoiso] (adv,n,vs,adv-to) (on-mim) cheerfully; excitedly; (P) [Add to Longdo]
うぞうぞ[, uzouzo] (adv) (on-mim) fearfully; gingerly [Add to Longdo]
おっかなびっくり[, okkanabikkuri] (adv) (See おっかない・1) fearfully; nervously; timidly; gingerly [Add to Longdo]
がっつり;ガッツリ[, gattsuri ; gattsuri] (adv) (sl) firmly; plentifully; with all one's might [Add to Longdo]
ぎっしり[, gisshiri] (adv) tightly; fully; (P) [Add to Longdo]
ぎっちり[, gicchiri] (adv) tightly; fully [Add to Longdo]
ぐいぐい[, guigui] (adv) (on-mim) doing something forcefully and continuously (pulling hard, gulping drink) [Add to Longdo]
さくさく;サクサク[, sakusaku ; sakusaku] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) crisp (not moist or juicy); crunchy; flaky (as in pastry); (2) (on-mim) crunching sound (of walking on snow, frost, sand, etc.); (3) (on-mim) doing skillfully and efficiently; doing quickly; proceeding smoothly; (4) (on-mim) (arch) sound of pouring liquid; (5) (on-mim) (arch) speaking clearly [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
当之无愧[dāng zhī wú kuì, ㄉㄤ ㄓ ˊ ㄎㄨㄟˋ, / ] fully deserving, without any reservations (成语 saw); entirely worthy (of a title, honor etc), #19,848 [Add to Longdo]
全副武装[quán fù wǔ zhuāng, ㄑㄩㄢˊ ㄈㄨˋ ˇ ㄓㄨㄤ, / ] fully armed; armed to the teeth; fig. fully equipped, #24,173 [Add to Longdo]
满座[mǎn zuò, ㄇㄢˇ ㄗㄨㄛˋ, / 滿] fully booked; every seat taken, #37,418 [Add to Longdo]
彻悟[chè wù, ㄔㄜˋ ˋ, / ] fully aware; to recognize fully, #70,471 [Add to Longdo]
羽翼丰满[yǔ yì fēng mǎn, ㄩˇ ㄧˋ ㄈㄥ ㄇㄢˇ, / 滿] fully fledged, #89,418 [Add to Longdo]
[jiān, ㄐㄧㄢ, ] fully grown pig; 3-year old pig [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
フル冗長[フルじょうちょう, furu jouchou] fully redundant [Add to Longdo]
フル装備[フルそうび, furu soubi] fully equipped [Add to Longdo]
完全実装[かんぜんじっそう, kanzenjissou] fully populated (a-no) [Add to Longdo]
完全冗長[かんせんじょうちょう, kansenjouchou] fully redundant [Add to Longdo]
完全冗長システム[かんせんじょうちょうシステム, kansenjouchou shisutemu] fully redundant system [Add to Longdo]
完全接続ネットワーク[かんぜんせつぞくネットワーク, kanzensetsuzoku nettowa-ku] fully-connected network [Add to Longdo]
完全接続網[かんぜんせつぞくもう, kanzensetsuzokumou] fully-connected network [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fully \Ful"ly\, adv.
   In a full manner or degree; completely; entirely; without
   lack or defect; adequately; satisfactorily; as, to be fully
   persuaded of the truth of a proposition.
   [1913 Webster]
 
   {Fully committed} (Law), committed to prison for trial, in
    distinction from being detained for examination.
 
   Syn: Completely; entirely; maturely; plentifully; abundantly;
     plenteously; copiously; largely; amply; sufficiently;
     clearly; distinctly; perfectly.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fully
   adv 1: to the greatest degree or extent; completely or entirely;
       (`full' in this sense is used as a combining form);
       "fully grown"; "he didn't fully understand"; "knew full
       well"; "full-grown"; "full-fledged" [syn: {fully}, {to
       the full}, {full}]
   2: sufficiently; more than adequately; "the evidence amply (or
     fully) confirms our suspicions"; "they were fully (or amply)
     fed" [syn: {amply}, {fully}] [ant: {meagerly}, {meagrely},
     {slenderly}, {sparingly}]
   3: referring to a quantity; "the amount was paid in full" [syn:
     {in full}, {fully}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top