Search result for

ftigung

(81 entries)
(0.0134 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ftigung-, *ftigung*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ftigung มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ftigung*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
After all, I've got three grown daughters who need some chores to do.Schließlich hab ich 3 erwachsene Töchter, die Beschäftigung brauchen. The Kinfolk (1979)
You are seeing long-range scans of a city of 7 million people going blithely about their business.Sie sehen Bilder einer Stadt von 7 Millionen Menschen, die ihrer Beschäftigung nachgehen. Galactica Discovers Earth: Part 1 (1980)
That's his favorite sport.Das ist seine LieblingsbeschäftigungThe Prodigals (1980)
And yes, Hollywood... since besides me, he also works for Woody Allen, Dustin Hoffman... and Marlon Brando.In Hollywood hat er... 'ne Nebenbeschäftigung. Er kümmert sich um Woody Allen, Dustin Hofmann, Marlon Brando... The Umbrella Coup (1980)
It's also recommended for fortifying the sick, especially in combination with other nutrients.Für Kinder, besonders für kleine Kinder, Säuglinge, ferner für Kranke ist sie zur Kräftigung durchaus zu empfehlen, besonders, wenn daneben eine weitere, nährstoffhaltige Ein Schnitter mit der Gewalt vom lieben Gott (1980)
I just needed to find something to do this afternoonIch suchte nur nach etwas Beschäftigung für den Nachmittag. The Aviator's Wife (1981)
I trust my painting won't inhibit your ideas.Ich hoffe, daß meine Beschäftigung Sie nicht stört. Rasputin (1981)
My advice now is to start looking... for a new occupation.Und jetzt suchen Sie sich eine neue Beschäftigung. Es gibt so viele Berufe! Man of Iron (1981)
Soon they'll harm you. I won't be able to stop them, unless you give me something to placate them.Ich kann das nicht verhindern, außer du gibst mir was zu ihrer BesänftigungIndiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
You notice that particularly when you dabble in magic.Das weiß ich von meiner Beschäftigung mit der Magie. Fanny and Alexander (1982)
Here's to the reconciliation of the evil spirits of the Pongo.Auf die Besänftigung der bösen Geister des Pongo! Fitzcarraldo (1982)
Seeing all that software in your living room... makes me wonder, maybe you've got something going on the side.Die Videoausrüstung im Wohnzimmer... Haben Sie noch eine NebenbeschäftigungPoltergeist (1982)
It's good, because then you don't have...Das ist eine gute Beschäftigung, denn man muss nicht... Sophie's Choice (1982)
Well, I guess I'll just go to town. Try and find something to do.Dann gehe ich in die Stadt und suche mir da BeschäftigungThe Man with Two Brains (1983)
Well, it's hot in there. Warm work ahead. Best suit our dress to the occasion.Da unsere Beschäftigung auch schweißtreibend sein wird, werden wir unsere Klamotten am besten ausziehen. Fanny Hill (1983)
I don't know, you could check his employment history and work record.Man könnte seine Beschäftigungs- verhältnisse überprüfen. Ähm... The Artful Dodger (1984)
Occupational therapy.Beschäftigungstherapie. Birdy (1984)
Living in a dream, because of hunger or sleeplessness, was starting to become my main activity.Im Traum zu leben... War es die fehlende Ernährung oder der Schlafmangel? Es wurde meine HauptbeschäftigungPolar (1984)
- Playing cards, it's a perfectly normal activity.- Karten spielen. Eine völlig normale BeschäftigungA Private Function (1984)
Okay, time for Hajeck's favorite pastime.Es wird Zeit für Hajecks LieblingsbeschäftigungKnight Sting (1985)
what do you think? i love that dress. thanks.Und ALF wird sicher eine Beschäftigung finden. Strangers in the Night (1986)
In times of full employment, it would be. But now we'd just give unemployed young people something to do.Nein, das wäre nur in Zeiten der Vollbeschäftigung mutig, aber jetzt geben wir jungen, arbeitslosen Mitbürgern zu tun. The Grand Design (1986)
But when they do, you give them their old salaries and you guarantee 'em full employment.Aber dann müssen ihre gehälter auf das alte niveau zurück. Und sie garantieren ihnen vollbeschäftigungGung Ho (1986)
I said, "not only will we make more cars than you, when we break your record, "I expect full employment here."Wir machen mehr autos und wenn wir den rekord brechen, erwarte ich vollbeschäftigungGung Ho (1986)
You know, this town has got some Neighborhood Watch!Mann, bei euch herrscht wohl noch VollbeschäftigungRuthless People (1986)
Technological perfection can shave too close.Es geht nicht um Perfektion, sondern um die BeschäftigungCode of Honor (1987)
- How do you explain all these gaps in your employment record?Wie erklären Sie all diese Lücken in Ihrer BeschäftigungBarfly (1987)
Sailing's my favorite thing. Love it. Love it.Segeln ist meine LieblingsbeschäftigungIt's Alive III: Island of the Alive (1987)
"Her favorite pastimes were riding her horse"Ihre Lieblingsbeschäftigungen waren, mit ihrem Pferd zu reiten" The Princess Bride (1987)
I want you to go upstairs, and do not come back down until you figure out something else to do with your time besides torturing your sister.Du gehst nach oben und... kommst erst wieder runter, wenn du eine andere Beschäftigung findest... als deine Schwester zu ärgern. Guys and Dolls (1988)
I made it in occupational therapy.Ich habe ihr ein Geschenk gemacht, in der Beschäftigungstherapie. The Summer of Aviya (1988)
You're gonna find something fun to do with your time.Du wirst schon eine schöne Beschäftigung finden. Granny Tanny (1989)
Pendroza wants peace, and he's willing to pay for lt.Meine LieblingsbeschäftigungTo Have and to Hold (1989)
A little portable R and R.Eine kleine Sport- und FreizeitbeschäftigungCasualties of War (1989)
- This is my idea of a good time.- Das ist meine LieblingsbeschäftigungThe Dream Team (1989)
I was passing through, lookin' for something to do.War auf der Durchreise. Ich suchte nach einer Beschäftigung für heute Abend. Fletch Lives (1989)
Is this something you do in your part time?Ist das deine NebenbeschäftigungK-9 (1989)
It's my favorite thing - to sleep.Schlafen ist meine LieblingsbeschäftigungMystery Train (1989)
Faith's very tired. She's got an interesting sideline.Sie hat eine tolle NebenbeschäftigungNuns on the Run (1990)
What vocation would have met with your approval, sir?Welche Beschäftigung hätte Ihre Zustimmung gefunden? Brothers (1990)
I must...relieve these cramps. It's lack of exercise.- Ich muss sie bewegen, ohne Beschäftigung schläft sie mir ein. Cyrano de Bergerac (1990)
For them, the cabstand was supposed to be a part-time job.Sie sahen ihn als TeilzeitbeschäftigungGoodfellas (1990)
But what Jimmy really loved to do... what he really loved to do was steal.Aber Klauen war seine LieblingsbeschäftigungGoodfellas (1990)
Lifting fingerprints... my favorite and yours...Meine Lieblingsbeschäftigung. Deine auch, oder? King of New York (1990)
I think he's used to it. This is what he does in life-- Love.Ich denke, er ist es gewohnt, das ist die Beschäftigung seines Lebens: The Lover (1992)
exploration... and taming of the material world... is surely a proper occupation for a man.Nun, das systematische Studium, die Erforschung und die Zähmung der materiellen Welt ist gewiß eine angemessene Beschäftigung für einen Mann. Orlando (1992)
Compared to which... the introvert art of scribbling... wishfully... the occupation of...of... a fool?Im Vergleich dazu ist die nach innen gewandte Kunst des Kritzelns ... gewiß ... die Beschäftigung eines ... Narren? Orlando (1992)
Well, now we need another Halloween activity.Jetzt brauchen wir eine andere Halloween-BeschäftigungTreehouse of Horror III (1992)
She doesn't always like this stuff.Zur BesänftigungDave (1993)
In the boldest initiative yet of the new Mitchell administration the president has proposed a full employment program unparalleled since the days of FDR.In der kühnsten Initiative seiner bisherigen Regierungdauer... schlug der Präsident ein Vollbeschäftigungsprogramm vor, wie es seit Roosevelt keines mehr gab. Dave (1993)

German-Thai: Longdo Dictionary
Beschäftigung(n) |die, pl. Beschäftigungen| อาชีพ, การงาน, การจ้างงาน เช่น Insgesamt blieben in Deutschland aber 4,53 Millionen Menschen ohne Beschäftigung., See also: S. Arbeit, Beruf, Job, Berufstätigkeit,
Lieblingsbeschäftigung(n ) |die, pl. Lieblingsbeschäftigungen| งานอดิเรกที่ชอบมากที่สุด เช่น Meine Lieblingsbeschäftigung ist es mit Autos zu spielen.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Begründung {f}; Bekräftigung {f} | Begründungen {pl}; Bekräftigungen {pl}substantiation | substantiations [Add to Longdo]
Bekräftigung {f} | Bekräftigungen {pl}affirmation | affirmations [Add to Longdo]
Beruf {m}; Beschäftigung {f}occupation [Add to Longdo]
Besänftigung {f}; Beschwichtigung {f}conciliation [Add to Longdo]
Besänftigungsmittel {n}; Beruhigungspille {f}sop [Add to Longdo]
Besänftigung {f}mollification [Add to Longdo]
Beschäftigung {f}employ [Add to Longdo]
Beschäftigung {f} | Beschäftigungen {pl}employment | employments [Add to Longdo]
Beschäftigung {f}; Tätigkeit {f}occupation [Add to Longdo]
Beschäftigungsabweichung {f}activity variance [Add to Longdo]
Beschäftigungsgrad {m}activity level [Add to Longdo]
Beschäftigungsindex {m}employment index [Add to Longdo]
Bestätigung {f}; Verifikation {f}; Bekräftigung {f}; Nachweis {m}verification [Add to Longdo]
Freizeitbeschäftigung {f}leisure-time activity; leisure-time activities [Add to Longdo]
Ganztagsbeschäftigung {f}full-time job [Add to Longdo]
Hauptbeschäftigung {f}main occupation [Add to Longdo]
Hauptbeschäftigung {f}regular occupation [Add to Longdo]
Kräftigung {f} | Kräftigungen {pl}invigoration | invigorations [Add to Longdo]
Nebenbeschäftigung {f}additional occupation [Add to Longdo]
Nebenbeschäftigung {f} | Nebenbeschäftigungen {pl}avocation | avocations [Add to Longdo]
Nebenbeschäftigung {f}side lining [Add to Longdo]
Teilzeitbeschäftigung {f}part-time job; part-time work [Add to Longdo]
Vollbeschäftigung {f}full employment [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
使役[しえき, shieki] Beschaeftigung, Dienst [Add to Longdo]
副業[ふくぎょう, fukugyou] Nebengeschaeft, Nebenbeschaeftigung [Add to Longdo]
商売[しょうばい, shoubai] Handel, Geschaeft, Beschaftigung [Add to Longdo]
用事[ようじ, youji] Beschaeftigung, Arbeit, Geschaeft [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top