Search result for

frost

(132 entries)
(0.0073 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -frost-, *frost*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
frost[N] น้ำค้างแข็ง
frost[N] ความเย็นชา, See also: การไร้ความรู้สึก, Syn. chilliness, coldness, unfriendliness
frost[VI] ถูกปกคลุมด้วยน้ำค้างแข็ง
frost[VT] ปกคลุมด้วยน้ำค้างแข็ง
frosty[ADJ] ซึ่งหนาวจัด (เพราะน้ำจับตัวเป็นน้ำแข็ง), Syn. freezing, frozen, icy, Ant. hot, scorching, torrid
frosty[ADJ] ซึ่งไม่เป็นมิตร, See also: เย็นชา
frost up[PHRV] ทำให้ปกคลุมด้วยน้ำค้างแข็งหรือน้ำแข็ง, Syn. frost over
frosting[N] น้ำตาลไอซิ่งบนขนมเค้กที่ทำมาจากน้ำเชื่อมและไข่ขาว, Syn. icing
frostbite[N] เนื้อเยื่อถูกทำลายเพราะความเย็นจัด
frost over[IDM] ทำให้ปกคลุมด้วยน้ำค้างแข็งหรือน้ำแข็ง, Syn. frost up

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
frost(ฟรอสทฺ) n. ความเย็นจัดจนน้ำค้างแข็ง,ความเยือกเย็นของอารมณ์,ความล้มเหลวสิ้นเชิง vt. ปกคลุมไปด้วยน้ำค้างแข็ง,จับตัวเป็นน้ำแข็งบน,ทำให้เย็นจัดจนเป็นน้ำแข็ง vi. แข็งตัว,กลายเป็นน้ำแข็ง.
frostbite n.v. (ทำให้) เนื้อเยื่อตายหรือได้รับอันตรายเนื่องจากความเย็นจัด.
frostbittenadj. ซึ่งได้รับอันตรายจากความเย็นจัด. -v. กริยาช่อง 3 ของ frostbite
frosted(ฟรอส'ทิด) adj. ปกคลุมไปด้วยน้ำค้างแข็ง,มีน้ำแข็งเกิดขึ้น,ขาวโพลนคล้ายคราบน้ำแข็ง, Syn. frostbitten
frosting(ฟรอส'ทิง) n. การจับตัวเป็นน้ำแข็ง,เปลือกน้ำตาลสีขาวที่ใช้โรยหน้าขนม, Syn. icing
frostworkn. ลายดอกผลึกน้ำแข็ง
frosty(ฟรอส'ที) n. หนาวจัด,ซึ่งจับตัวเป็นน้ำแข็ง,ขาดความรู้สึกที่อบอุ่น,ผมหงอก,แก่เฒ่า., See also: frostily adv. frostiness n., Syn. icy,hoary
hoarfrost(ฮอร์'ฟรอสทฺ) n. คราบน้ำค้างแข็งและขาวที่จับอยู่บนพื้นดิน

English-Thai: Nontri Dictionary
frost(n) น้ำค้างแข็ง,การแข็งตัว,ความเยือกเย็น
frosty(adj) เย็นจัด,มีน้ำค้างแข็ง,เต็มไปด้วยน้ำแข็ง,หนาวจัด,แก่เฒ่า,เฉื่อยชา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
frostน้ำค้างแข็ง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
frost action; freeze-thaw actionการผุพังเนื่องจากน้ำแข็งตัว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
frost backเกล็ดน้ำแข็งเกาะท่อดูด [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
frostbiteเนื้อเสียเหตุเย็นจัด [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
frostbite; pagoplexia; perfrigerationโรคความเย็นกัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Frostน้ำค้างแข็ง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Frostน้ำค้างแข็ง [อุตุนิยมวิทยา]
frostน้ำค้างแข็ง (ภาคเหนือเรียกว่าเหมยขาบ, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเรียกว่า แม่คะนิ้ง ) [อุตุนิยมวิทยา]
Frost - point hygrometerไฮกรอมิเตอร์จุด เยือกแข็ง [อุตุนิยมวิทยา]
Frost Day วันเยือกแข็ง
วันที่มีค่าอุณหภูมิต่ำสุดน้อยกว่า 0 องศาเซลเซียส. (ในประเทศ อาจจะเท่ากับ หรือน้อยกว่า 0 องศาเซลเซียส. ก็ได้) หรือวันที่มี การเยือกแข็ง [สิ่งแวดล้อม]
Frost Point จุด-ขีดน้ำค้างแข็ง
อุณหภูมิสูงสุดวัดได้เนื่องจากการที่น้ำค้าง แข็งตัว ซึ่งเกิดขึ้นจากความชื้น หรือไอน้ำในอากาศเกิดการแข็งตัวเกาะจับอยู่บนผิวพื้นที่เย็นจัดและราบเรียบ [สิ่งแวดล้อม]
Frost-Freezing การเยือกแข็ง
การที่อุณหภูมิของอากาศลดลงจนกระทั่งถึง อุณหภูมิหนึ่งซึ่งเท่ากับ หรือน้อยกว่าค่าจุดเยือกแข็งของน้ำ (0 องศาเซสเซียส) [สิ่งแวดล้อม]
Frostbiteบาดแผลจากการถูกความเย็นจัด,บาดแผลถูกความเย็นจัด,โรคหิมะกัด [การแพทย์]
Frosty Nottledลักษณะแมลงสาบแทะ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
frost (n) แม่คะนิ้ง (ภาษาถิ่นทางภาคเหนือ)
frostily[ฟรอสทิลี] (adv ) อย่างอบอุ่น, อย่างกระตือรือร้น

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But there are wolves, frostbite, and starvation.ที่มีแน่คือหมาป่า หิมะกัด และความอดอยาก Beauty and the Beast (2017)
Frostwolves.ฟรอสต์วูล์ฟ Warcraft (2016)
Chieftain of the Frostwolf clan.หัวหน้าเผ่าฟรอสต์วูล์ฟ Warcraft (2016)
With three legions, Frostwolves and my power...ด้วยทหารสามกองพล ฟรอสต์วูล์ฟ และพลังของข้า... Warcraft (2016)
Gul'Dan does not want to waste his power on the Frostwolves.ไป! กูลแดนไม่อยากเสียแรงกับพวกฟรอสต์วูล์ฟ Warcraft (2016)
Durotan, he has poisoned the Frostwolves against Fel.ดูโรแทน ได้ปลุกปั่นฟรอสต์วูล์ฟให้ต่อต้านเฟล Warcraft (2016)
It is time for a new leader of the Frostwolf clan.ถึงเวลาที่เผ่าฟรอสต์วูล์ฟจะมีหัวหน้าคนใหม่แล้ว Warcraft (2016)
Frostwolves.ฟรอสต์วูล์ฟ Warcraft (2016)
Frostwolf clan will kill him.เผ่าฟรอสต์วูล์ฟจะฆ่าเขาเอง Warcraft (2016)
Remember when we would track blood ox through the Frostwind Dunes?จำได้ไหมตอนที่เราตามรอยเลือดวัว ผ่านฟรอสต์วินด์ดูนส์น่ะ Warcraft (2016)
Frostwolves do not join the hunt?ฟรอสต์วูล์ฟไม่ร่วมล่าหรือ Warcraft (2016)
Frostwolf!เฮ้ย ฟรอสต์วูล์ฟ Warcraft (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
frostAll the early flowers were bitten by the frost.
frostCar windows accumulate frost on winter mornings.
frostFloods, violent wind storms, droughts, killing frosts, and the problems of air pollution, have all, on occasion, influenced modern society.
frostFrost is frozen dew.
frostFrost touched the flower.
frostFrost touched the flowers.
frostIn the fall, when the days grew shorter and the nights colder, she watched the first frost turn the leaves to bright yellow and orange and red.
frostIt frosted last night.
frostMr Frost is eligible for the post.
frostMy ears are frostbitten.
frostThe apple-blossom was touched by the frost.
frostThe crop suffered serious damage as a consequence of the early frost.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น้ำค้างแข็ง[N] frost, See also: rime, hoarfrost, Example: ถ้าใครอยากดูน้ำค้างแข็งให้ไปขึ้นดอยแถวภาคเหนือในช่วงเดือนธันวาคม, Thai definition: น้ำค้างที่แข็งตัวอยู่ตามต้นไม้ซึ่งอยู่ใกล้พื้นดิน เมื่ออุณหภูมิผิวหน้าของพื้นดินต่ำกว่า 0 ํซ
กระจกฝ้า[N] ground glass, See also: frosted glass, Example: ภาพลายเส้นแสดงรายละเอียดในเรื่องวิถีชีวิตไทยถูกพิมพ์ลงบนกระจกฝ้าบานใหญ่, Count unit: บาน, Thai definition: เป็นกระจกโปร่งแสง คือแสงลอดผ่านได้บ้าง แต่ตาไม่สามารถมองทะลุผ่านไปเห็นวัตถุอีกข้างหนึ่งได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝ้า[adj.] (fā) EN: frosted   
กระจกฝ้า[n. exp.] (krajok fā) EN: frosted glass ; ground glass   
น้ำค้างแข็ง[n.] (nāmkhāngkhaeng) EN: frost   FR: givre [m] ; gelée blanche [f]
โรเบิร์ต ฟร็อสต์[n. prop.] (Rōboēt Frǿst) EN: Robert Lee Frost   FR: Robert Lee Frost
เย็นฉ่ำ[adj.] (yencham) EN: ice-cold ; very cold ; icy ; frosty ; cool and luscious   
เย็นเจี๊ยบ[adj.] (yen jīap) EN: ice-cold ; very cold ; icy; frosty   

CMU English Pronouncing Dictionary
FROST    F R AO1 S T
FROSTS    F R AO1 S T S
FROSTY    F R AO1 S T IY0
FROSTED    F R AO1 S T AH0 D
FROSTBAN    F R AO1 S T B AE2 N
FROSTING    F R AO1 S T IH0 NG
FROSTBITE    F R AO1 S T B AY2 T
FROSTINGS    F R AO1 S T IH0 NG Z
FROSTBITTEN    F R AO1 S T B IH2 T AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
frost    (v) (f r o1 s t)
frosts    (v) (f r o1 s t s)
frosty    (j) (f r o1 s t ii)
frosted    (v) (f r o1 s t i d)
frostier    (j) (f r o1 s t i@ r)
frostily    (a) (f r o1 s t i l ii)
frosting    (v) (f r o1 s t i ng)
frostbite    (n) (f r o1 s t b ai t)
frostiest    (j) (f r o1 s t i i s t)
frostiness    (n) (f r o1 s t i n @ s)

German-Thai: Longdo Dictionary
frostig(adj) เย็นจัดเหมือนอยู่ในตู้แช่แข็ง, See also: S. eisig, kalt

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Eisblume {f} | Eisblumen {pl}frost work; frost pattern | frost work; frost patterns [Add to Longdo]
Frost {m} | Fröste {pl}frost | frosts [Add to Longdo]
Frostbeule {f} | Frostbeulen {pl}chilblain | chilblains [Add to Longdo]
Frostfutter {n}frozen food [Add to Longdo]
Frostigkeit {f}chill [Add to Longdo]
Frostigkeit {f}frigidness [Add to Longdo]
Frostschaden {m}frost damage [Add to Longdo]
Frostschutz {m}frost protection [Add to Longdo]
Frosttiefe {f}frost line [Add to Longdo]
frostbeständig {adj}frost-resistant [Add to Longdo]
frostfreier Winteropen winter [Add to Longdo]
frostig {adv}chilly [Add to Longdo]
frostig {adv}frostily [Add to Longdo]
frostig {adj} | frostiger | am frostigstenfrosty | frostier | frostiest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
さくさく;サクサク[, sakusaku ; sakusaku] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) crisp (not moist or juicy); crunchy; flaky (as in pastry); (2) (on-mim) crunching sound (of walking on snow, frost, sand, etc.); (3) (on-mim) doing skillfully and efficiently; doing quickly; proceeding smoothly; (4) (on-mim) (arch) sound of pouring liquid; (5) (on-mim) (arch) speaking clearly [Add to Longdo]
ざくざく[, zakuzaku] (adj-na,adv,adv-to) (1) (on-mim) lots of coins or jewels; (2) cutting up roughly; (3) walking on frost; (4) mixing gravel [Add to Longdo]
デフロスター[, defurosuta-] (n) defroster [Add to Longdo]
ノーフロスト[, no-furosuto] (n) no frost [Add to Longdo]
フロスト[, furosuto] (n) frost; (P) [Add to Longdo]
永久凍土[えいきゅうとうど, eikyuutoudo] (n) permafrost [Add to Longdo]
艶消し;つや消し[つやけし, tsuyakeshi] (adj-na,adj-no) (1) frosted (glass); matted; (n,adj-na) (2) disillusionment; letdown [Add to Longdo]
艶消しガラス;つや消しガラス;艶消し硝子[つやけしガラス, tsuyakeshi garasu] (n) frosted glass [Add to Longdo]
解凍[かいとう, kaitou] (n,vs) (1) thaw; defrosting; (2) {comp} decompression (e.g. of a file); unpacking; extracting [Add to Longdo]
結氷期[けっぴょうき, keppyouki] (n) freezing or frost season [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shuāng, ㄕㄨㄤ, ] frost, #4,193 [Add to Longdo]
霜冻[shuāng dòng, ㄕㄨㄤ ㄉㄨㄥˋ, / ] frost; frost damage (to crop), #39,010 [Add to Longdo]
无霜期[wú shuāng qī, ˊ ㄕㄨㄤ ㄑㄧ, / ] frost-free period, #69,352 [Add to Longdo]
霜晨[shuāng chén, ㄕㄨㄤ ㄔㄣˊ, ] frosty morning, #162,712 [Add to Longdo]
霜害[shuāng hài, ㄕㄨㄤ ㄏㄞˋ, ] frostbite; frost damage (to crop), #235,247 [Add to Longdo]
雨凇[yǔ sōng, ㄩˇ ㄙㄨㄥ, ] frost; a patina of ice from freezing rain or water vapor, #304,608 [Add to Longdo]
冻穿[dòng chuān, ㄉㄨㄥˋ ㄔㄨㄢ, 穿 / 穿] frostbite; chilblain [Add to Longdo]
磨砂[mó shā, ㄇㄛˊ ㄕㄚ, ] frosted (e.g. glass) [Add to Longdo]
霜灾[shuāng zāi, ㄕㄨㄤ ㄗㄞ, / ] frost damage (to crop) [Add to Longdo]
霜白[shuāng bái, ㄕㄨㄤ ㄅㄞˊ, ] frosty [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
凍傷[とうしょう, toushou] Frostbeule [Add to Longdo]
[しも, shimo] Frost, Rauhreif [Add to Longdo]
霜害[そうがい, sougai] Frostschaeden [Add to Longdo]
霜焼け[しもやけ, shimoyake] Frostbeule [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Frost \Frost\, v. t. [imp. & p. p. {Frosted}; p. pr. & vb. n.
   {Frosting}.]
   1. To injure by frost; to freeze, as plants.
    [1913 Webster]
 
   2. To cover with hoarfrost; to produce a surface resembling
    frost upon, as upon cake, metals, or glass; as, glass may
    be frosted by exposure to hydrofluoric acid.
    [1913 Webster]
 
       While with a hoary light she frosts the ground.
                          --Wordsworth.
    [1913 Webster]
 
   3. To roughen or sharpen, as the nail heads or calks of
    horseshoes, so as to fit them for frosty weather.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Frost \Frost\ (fr[o^]st; 115), n. [OE. frost, forst, AS. forst,
   frost. fr. fre['o]san to freeze; akin to D. varst, G., OHG.,
   Icel., Dan., & Sw. frost. [root]18. See {Freeze}, v. i.]
   1. The act of freezing; -- applied chiefly to the congelation
    of water; congelation of fluids.
    [1913 Webster]
 
   2. The state or temperature of the air which occasions
    congelation, or the freezing of water; severe cold or
    freezing weather.
    [1913 Webster]
 
       The third bay comes a frost, a killing frost.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Frozen dew; -- called also {hoarfrost} or {white frost}.
    [1913 Webster]
 
       He scattereth the hoarfrost like ashes. --Ps.
                          cxlvii. 16.
    [1913 Webster]
 
   4. Coldness or insensibility; severity or rigidity of
    character. [R.]
    [1913 Webster]
 
       It was of those moments of intense feeling when the
       frost of the Scottish people melts like a snow
       wreath.                --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
   {Black frost}, cold so intense as to freeze vegetation and
    cause it to turn black, without the formation of
    hoarfrost.
 
   {Frost bearer} (Physics), a philosophical instrument
    illustrating the freezing of water in a vacuum; a
    cryophorus.
 
   {Frost grape} (Bot.), an American grape, with very small,
    acid berries.
 
   {Frost lamp}, a lamp placed below the oil tube of an Argand
    lamp to keep the oil limpid on cold nights; -- used
    especially in lighthouses. --Knight.
 
   {Frost nail}, a nail with a sharp head driven into a horse's
    shoe to keep him from slipping.
 
   {Frost smoke}, an appearance resembling smoke, caused by
    congelation of vapor in the atmosphere in time of severe
    cold.
    [1913 Webster]
 
       The brig and the ice round her are covered by a
       strange black
       obscurity: it is the frost smoke of arctic winters.
                          --Kane.
 
   {Frost valve}, a valve to drain the portion of a pipe,
    hydrant, pump, etc., where water would be liable to
    freeze.
 
   {Jack Frost}, a popular personification of frost.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 frost
   n 1: ice crystals forming a white deposit (especially on objects
      outside) [syn: {frost}, {hoar}, {hoarfrost}, {rime}]
   2: weather cold enough to cause freezing [syn: {freeze},
     {frost}]
   3: the formation of frost or ice on a surface [syn: {frost},
     {icing}]
   4: United States poet famous for his lyrical poems on country
     life in New England (1874-1963) [syn: {Frost}, {Robert
     Frost}, {Robert Lee Frost}]
   v 1: decorate with frosting; "frost a cake" [syn: {frost},
      {ice}]
   2: provide with a rough or speckled surface or appearance;
     "frost the glass"; "she frosts her hair"
   3: cover with frost; "ice crystals frosted the glass"
   4: damage by frost; "The icy precipitation frosted the flowers
     and they turned brown"

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Frost [frɔst] (n) , s.(m )
   frost
 

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 frost
   freezing cold; frost
   frost
 

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 frost
   freezingcold; frost
   frost
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top