Search result for

float with th [...] d above water

(3 entries)
(0.0178 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -float with th [...] d above water-, *float with th [...] d above water*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา float with the head above water มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *float with the head above water*)
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลอยคอ[V] float, See also: swim with the head above water, float with the head above water, Example: ปัจจุบันการลอยกระทงมีคนพายเรือ หรือไม่ก็ลอยคอไปคอยเก็บเงินในกระทง, Thai definition: ว่ายน้ำตั้งตัวตรง คออยู่เหนือน้ำ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลอยคอ[v.] (løikhø) EN: float ; swim with the head above water ; float with the head above water   FR: nager la tête hors de l'eau

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

float ( F L OW1 T) with ( W IH1 DH, W IH1 TH, W AH0 DH) the ( DH AH0, DH AH1, DH IY0) head ( HH EH1 D) above ( AH0 B AH1 V) water ( W AO1 T ER0)

 


  

 
float
 • ลอยบนผิวน้ำหรือในอากาศ: ล่องลอย, ลอยตามน้ำ [Lex2]
 • ทำให้ลอยได้: ทำให้ลอยมาตามน้ำ [Lex2]
 • สิ่งที่ลอยได้ เช่น แพ[Lex2]
 • เดินนวยนาด: กรีดกราย, เยื้องกราย [Lex2]
 • ขายหุ้นในบริษัทให้กับสาธาณชนเป็นครั้งแรก[Lex2]
 • ปล่อยค่าเงินหรือดอกเบี้ยลอยตัว[Lex2]
 • เริ่มโครงการ: ลงมือดำเนินการ, ก่อตั้งบริษัท [Lex2]
 • เครื่องดื่มที่มีไอศกรีมลอยอยู่ข้างใน: ไอศกรีมโซดา [Lex2]
 • เศษสตางค์ที่เตรียมไว้สำหรับเป็นเงินทอนในการขายของ[Lex2]
 • ขบวนรถแห่ในงานรื่นเริง[Lex2]
 • ชูชีพ[Lex2]
 • (โฟลทฺ) vi.,vt.,n. (ทำใหั,การ) ลอย,ล่องลอย,ขึ้นลงอย่างอิสระ (อัตราการเปลี่ยนของเงิน) ,สิ่งที่ลอย ###SW. floatable adj. floatability n. [Hope]
 • (n) ของลอยน้ำ,ทุ่น,แพ,ลูกโป่ง [Nontri]
 • (vi) ลอย,ล่องลอย,ท่วม,ปลิวสะบัด,ปล่อย [Nontri]
 • /F L OW1 T/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
head
 • ควบคุม: ดูแล, จัดการ [Lex2]
 • จุดวิกฤต[Lex2]
 • มุ่งหน้าไป: มุ่งไปทาง [Lex2]
 • ศีรษะ: หัว [Lex2]
 • สมอง: ความคิด [Lex2]
 • ส่วนบน: ส่วนยอด [Lex2]
 • สำคัญที่สุด: ชั้นหนึ่ง, ชั้นนำ, ที่หนึ่ง [Lex2]
 • หัวหน้า: ผู้นำ [Lex2]
 • (เฮด) n. ศีรษะ,ส่วนหัว,สมอง,ตำแหน่งผู้นำ,ตำแหน่งสูงสุด, จุดสุดยอด -Phr. (lose one\'s head อารมณ์เสีย,ตื่นเต้น) adj. ชั้นนำ,ที่หนึ่ง,สำคัญ,เกี่ยวกับหัว,ข้างหน้า vt. นำหน้า,เป็นผู้นำ,เป็นหัวหน้า,หันหน้าไปทาง,บ่ายหน้าไปทาง,ต่อหัว,จ่าหน้า vi. ไปข้างหน้า,ออกเดิ [Hope]
 • (adj) สำคัญ,เป็นหัวหน้า,อยู่ต้นๆ,เป็นยอด,ชั้นนำ,ข้างหน้า [Nontri]
 • (n) ศีรษะ,หัว,ยอด,หัวหน้า,ประมุข,สมอง,สติปัญญา,ความคิด,หัวข้อ [Nontri]
 • (vi) มุ่งหน้าไปทาง,บ่ายหน้าไปยัง,ออกเดินทาง [Nontri]
 • (vt) นำ,เป็นหัวหน้า,อยู่ต้น,ขึ้นหน้า,จ่าหน้า [Nontri]
 • /HH EH1 D/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
above
 • ข้างบน: เหนือ [Lex2]
 • ดังกว่าเสียงอื่น[Lex2]
 • ด้านเหนือ: ในทิศเหนือ [Lex2]
 • ดีเกินกว่า[Lex2]
 • ที่มีอำนาจมากกว่า[Lex2]
 • มากกว่า[Lex2]
 • ยากเกินกว่า[Lex2]
 • เหนือกว่า: สูงกว่า [Lex2]
 • (อะบัฟว\') adv.,prep. เหนือ, เบื้องต้น, เกิน, พ้นเหลือ, กว่า ###S. overhead, aloft [Hope]
 • (adj,adv,p บน,เหนือ,สูงกว่า,ดีกว่า,เกิน [Nontri]
 • /AH0 B AH1 V/ [CMU]
 • (a) // [OALD]
water
 • น้ำ: น้ำเปล่า, น้ำจืด [Lex2]
 • แหล่งน้ำเช่น แม่น้ำ ลำธาร ทะเลสาบ ทะเล[Lex2]
 • ธาตุน้ำ[Lex2]
 • พาหนะทางน้ำ โดยเฉพาะเรือ[Lex2]
 • น้ำที่ออกจากร่างกายเช่น เหงื่อ ปัสสาวะ น้ำตา[Lex2]
 • น้ำคร่ำ[Lex2]
 • ความส่องสว่างของเพชรพลอย[Lex2]
 • ทำให้เปียก[Lex2]
 • ให้น้ำ (ทางเกษตรกรรม): รดน้ำ [Lex2]
 • เกี่ยวกับน้ำ[Lex2]
 • (วอ\'เทอะ) n. น้ำ,น้ำแร่,แหล่งน้ำ ###SW. waters น้ำแม่น้ำหรือทะเลสาบ,บริเวณทะเล vt. ทำให้ชื้น,ทำให้เปียก,พรมด้วยน้ำ,ทำให้เจือจาง,ผสมน้ำ,ทำให้แวววาว,ทำให้เป็นลายคลื่น vi. หลั่งน้ำ,ดื่มน้ำ,adj. เกี่ยวกับน้ำ -Phr. (above water พ้นลำบาก) waterer [Hope]
 • (n) น้ำ,น่านน้ำ,แหล่งน้ำ,น้ำเพชร,ชนิด,ชิ้น,ของเหลว [Nontri]
 • (vi) [Nontri]
 • (vt) เติมน้ำ,กินน้ำ,รดน้ำ,ชะ,ล้าง,พรมน้ำ,ทำให้เปียก [Nontri]
 • /W AO1 T ER0/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
 


Similar GERMAN words suggested by aspell:
flogt, floht, flott Witz, wich, wicht, Edith, Wirt, weit, ETH, Wut, wir, IT, Weite, Wirte, Wirts, Wisch, Witwe, Witze, weich, weite, wiche, wichs, Roth, wird, wirf, wirr, wüte, Bit, Hit, ITT, Kit, Weh, Wim, fit, ich, mit, wie, Wucht, Bits, City, Hits, Kita, Kits, Kitt, MITI, Ritt, Sitz, Tito, Vieh, Watt, Wien, Wiki, Wild, Wims, Wind, Wink, dich, dito, lieh, litt, mich, ritt, sich, sieh, wach, wate, wett, wies, wild, will, zieh, Wichte, ihn, weither, weithin, wirst, Gicht, Licht, Sicht, Wacht, dicht, licht, nicht, sieht, wirbt, wirft, weiten, wüten, Wotan, Wahn, Wichse, Witwer, Zither, mithin, Riten, waten, Titan, Zitat, Wirren Theo, He, Ehe, Tee, ehe, tue, Themen, Test Held, Hemd, Herd Abo, Ganove, Aborte, abhole, Adobe, Anode, Abos, Boje, Bote, Oboe, boxe, Labore, Abort, Agave, Atome, abhob, Aviv, ABC, Abi, Bob, abbog, Abel, aber, Abholen, Alkoven, ab, abholen, Labor, Boden, Bogen, Bozen, abwog, abzog, anbot, boxen, Amor, ABM, AOK, AOL, Abt, Boa, Bon, Box, Boy, bog, bot, Aromen, Azoren, Amok, Atom, ahoi Walter, watet, wate, Kater, Pater, Vater, waten, AT, wen, Rat, Tat, Wut, bat, hat, tat, Caen, Wahn, Wien, wann

Similar FRENCH words suggested by aspell:
flouât, flot, fluât, flotta, flots, flouant, flottât, fluant, flood bit, cit, dit, dît, fit, fît, gît, kit, lit, mit, mît, rit, rît, vit, vît, litho, luth, ait, bits, dits, kits, lits, watt, Smith, bita, bite, bité, cita, cite, cité, dite, dito, gîta, gîte, gîté, lita, lite, lité, mita, mite, mité, pite, rite, site, titi, vite, bath, math thé, thés, te, , rhé, , tee, tue, tué, ohé hélât, lad, béat, béât, méat, réât, fend, huât, pend, rend, tend, vend, zend aboie, aboies, abonne, abonné, aboyé, apode, abhorre, abhorré, abonner, abonnes, abonnés, apodes, appose, apposé waters, hâter, bâter, dater, gâter, mater, mâter, pater, pâter, rater, tâter, quater, watt, enter, hanter, canter, ganter, latter, natter, patter, vanter, hâte, hâté, bâte, bâté, date, daté, gâte, gâté, mate, maté, mâte, mâté, pâte, pâté, rate, raté, tâte, tâté, ouater, hâtes, hâtés, watts, bâtes, bâtés, dates, datés, fader, gâtes, gâtés, mates, matés, mâtes, mâtés, pâtes, pâtés, rader, rates, ratés, tâtes, tâtés

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top