Search result for

flirt

(89 entries)
(0.0149 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -flirt-, *flirt*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
flirt[VI] เกี้ยวพาราสี, See also: พูดเกี้ยว, แทะโลม, จีบ, แพละโลม, ทำเจ้าชู้, Syn. philander, chat up
flirt[N] คนเจ้าชู้, Syn. philanderer, coquette
flirt[VT] โยน, See also: ขว้าง, ทุ่ม. โบก, สะบัด, Syn. fling, Ant. catch
flirt[VI] ทำเล่นๆ, See also: นึกเล่นๆ, Syn. toy, trifle
flirt[VT] โผ, See also: โถม, โผน, Syn. dart, fly, flit
flirt with[PHRV] เกี้ยว (เพศตรงข้าม) เล่น, See also: เกี้ยว, จีบเล่น, Syn. dally with, play with, sport with, toy with, trifle with
flirtatious[ADJ] เจ้าชู้, See also: ชอบแทะโลม, Syn. teasing, amorous, coquettish

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
flirt(เฟลิร์ท) vi. จีบ,พูดจาเกี้ยว,เล่นรัก,ทำเล่น ๆ ,เคลื่อนอย่างกระตุกหรือสั่น สะบัด,โบก vt. โยนทิ้ง,สะบัด,ทิ้ง,ดีดทิ้ง,แกว่ง,โบก,กระดิก n. การขว้างทิ้ง,การกระตุก,การโถม,การพุ่ง., See also: flirtingly adv., Syn. toy,trifle
flirtationn. การจีบ,การรักเล่น ๆ, Syn. dalliance
flirtatious(เฟลอเท'เชิส) adj. เจ้าชู้,ชอบพูดจาเกี้ยวพาราสี,เกี่ยวกับการเคลื่อนอย่างกระตุกหรือสั่น., See also: flirty adj. flirtatiousness n. coy,wanton

English-Thai: Nontri Dictionary
flirt(n) การเกี้ยวเล่น,การจีบ,การรักเล่นๆ
flirt(vt) เกี้ยวเล่น,ทำเจ้าชู้,ทำเล่นๆ,จีบ,สะบัด,ทิ้ง
flirtation(n) การเกี้ยวเล่น,การจีบ,การทำเจ้าชู้,การเกี้ยวพาราสี
flirtatious(adj) เกี้ยวเล่น,เจ้าชู้ไก่แจ้,ชอบเกี้ยวพาราสี

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And then we'd realize that the flirty hostility is just hostility and his inability to open up is no longer exciting, it's just frustrating.และเราก็ตระหนักได้ว่า การเกี้ยวพาราสี เป็นแค่การมุ่งร้าย และความไร้ความสามารถของเขา ก็จะเปิดเผย The Itch (2008)
It's not like I'm planning to flirt with you.มันไม่ได้อยู่ในแผนที่ฉันจะมากับคุณ Heartbreak Library (2008)
Don't worry, you can flirt around with Mr. Hot Pants after I'm gone.ไม่ต้องห่วง หลังจากฉันไม่อยู่แล้ว เธอก็ไปลัลล๊ากับพ่อหนุ่มฮอทนั่นได้ตามสบาย Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
All that flirting with her, oh.เที่ยวไปจีบหล่อนไว้ โอ้ New York, I Love You (2008)
- Go flirt with him.- เข้าไปอ่อยเลย The House Bunny (2008)
There are three rules to successful flirtation.นี้คือ 3 สิ่ง จะทำให้การจีบได้ง่ายขึ้น The House Bunny (2008)
Quit flirting with Teddy, we have to go soon.อย่ายั่วเท็ดดี้เลย เราต้องไปแล้ว Pathology (2008)
You were flirting with that girl.ก็ที่เธอทำเฟลิร์ทกับสาวนั่นไง Loyal and True (2008)
- It's not that you must think, that people of good birth and successfully, flirts off potential, could be.ที่จะคิดว่าผู้คนที่มีชนชั้นและประสบความสำเร็จ จะเพิ่มศักยภาพได้ในชีวิตจริง จริงไหม Drag Me to Hell (2009)
- Now, we have to teach you flirting. - I know how to flirt.เอาละ มาสอนคุณเจีบผู้ชายดีกว่า ฉันรู้จะจีบยังไง The Ugly Truth (2009)
You know how to flirt?คุณรู้วิธีหรอ? The Ugly Truth (2009)
-She flirts with me like crazy. She's a bartender.เธอเป็นบาเทอเดอร์ เธอก็ทำแบบนี้ Some Kinda Love (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
flirtAs a young man he flirted briefly with communism.
flirtHe flirts with every woman he meets.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จับไก่[V] flirt with a girl/woman, Example: ลูกชายของเขาไม่ทำมาหากินอะไร วันๆ เอาแต่จับไก่เพื่ออวดเพื่อน, Thai definition: จีบหญิงไปเพื่อเสพสุข, Notes: (ปาก)
อ่อยเหยื่อ[V] flirt, See also: tease, seduce, pose sexily, Syn. อ่อย, Thai definition: ใช้ในความหมายเชิงชู้สาวหมายถึง หญิงสาวที่ทำท่ายั่วผู้ชายเพื่อให้ผู้ชายมาหลงไหล
เกาะแกะ[V] approach, See also: flirt, take liberties with(a woman), Example: ถ้าคนอื่นรู้ว่าหล่อนเป็นลูกสาวนักเลงโต ก็ไม่มีใครเกาะแกะ รบกวนหรือรังแก, Thai definition: พูดเชิงเกี้ยวพาราสี, พูดพาดพิงเชิงชู้สาว
เข้าพระเข้านาง[V] flirt, See also: be romantic, to court, Example: พอเขาจะเข้าพระเข้านางกัน ใยนี่ต้องเข้ามาขัดทุกทีเลย, Thai definition: แสดงบทโอ้โลม, แสดงบทเกี้ยวพาราสี
แพละโลม[V] flirt with, See also: dally, wanton, court, Syn. แพะโลม, แทะโลม, พูดเกี้ยว, Example: เขาชอบแพละโลมสาวๆ ทุกคนที่อยู่ใกล้ ไม่ว่าใครเขาก็ไม่เว้น, Thai definition: พูดเลียบเคียงทางชู้สาว
เล่นหูเล่นตา[V] give the glad eye, See also: flirt with the eyes, make eyes at someone, wink at someone, Example: ผู้หญิงบางคนชอบเล่นหูเล่นตากับผู้ชายอย่างไม่อาย, Thai definition: แสดงอาการยียวนด้วยสายตา, แสดงอาการให้ท่าด้วยสายตา
หยอกเอิน[V] dally, See also: flirt, Syn. เล้าโลม, Example: แดงฟังพี่บัวกับผัวคุยกันหยอกเอินกันกระเซ้าเย้าแหย่กันอย่างงงๆ
เจ้าชู้[V] flirt, See also: be licentious, Syn. หลายใจ, Ant. รักเดียวใจเดียว, Example: เขาบอกแม่ว่า ระวังลูกชายคนโตจะเจ้าชู้ หักอกผู้หญิงไม่เลือกหน้า, Thai definition: ู้ใฝ่ในการชู้สาว
กะลิ้มกะเหลี่ย[V] flirt, Syn. เจ้าชู้, Example: นี่เธอ อย่ามากะลิ้มกะเหลี่ยแถวนี้บ่อยนักนะ
ปล่อยตัว[V] let (oneself) go sexually, See also: flirt, permit oneself liberties, Syn. ปล่อยเนื้อปล่อยตัว, Example: ถ้าผู้หญิงปล่อยตัวจนเกินไปก่อนแต่งงานอาจถูกสังคมติฉินนินทาได้, Thai definition: ไม่สงวนตัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แฟน[n.] (faēn) EN: boyfriend ; girlfriend ; sweetheart ; lover ; one's beloved ; darling ; dear ; sweetie ; suitor ; beau   FR: petit ami [m] ; petite amie [f] ; flirt [m] ; amoureux [m] ; amoureuse [f] ; soupirant [m] ; prétendant [m]
จีบ[v.] (jīp) EN: woo ; court ; pay court to ; talk amorously ; flirt   FR: courtiser ; faire la cour ; flirter
เคล้าคลึง[v.] (khlaokhleung) EN: caress tenderly ; pet ; fondle   FR: flirter
เกี้ยว[v.] (kīo) EN: woo ; court ; make advances ; flirt (with)   FR: courtiser ; faire la cour
เกี้ยวกันเล่น[v. exp.] (kīo kan len) FR: flirter
เกาะแกะ[v.] (kǿkae) EN: approach ; flirt ; take liberties with (a woman)   FR: courtiser ; flirter avec
หลายใจ[v.] (lāijai) EN: flirt   
เล่นหูเล่นตา[v. exp.] (len hū hen tā) EN: give the glad eye ; flirt with the eyes ; make eyes at someone ; wink at someone   FR: faire de l'oeil à qqn (fam.)
ปล่อยตัว[v.] (plǿitūa) EN: let (oneself) go sexually ; flirt; permit oneself liberties   
หยอกเอิน[v.] (yøk-oēn) EN: dally ; flirt   

CMU English Pronouncing Dictionary
FLIRT    F L ER1 T
FLIRTS    F L ER1 T S
FLIRTED    F L ER1 T AH0 D
FLIRTING    F L ER1 T IH0 NG
FLIRTATION    F L ER0 T EY1 SH AH0 N
FLIRTATIONS    F L ER0 T EY1 SH AH0 N Z
FLIRTATIOUS    F L ER0 T EY1 SH AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
flirt    (v) (f l @@1 t)
flirts    (v) (f l @@1 t s)
flirted    (v) (f l @@1 t i d)
flirting    (v) (f l @@1 t i ng)
flirtation    (n) (f l @@1 t ei1 sh @ n)
flirtations    (n) (f l @@1 t ei1 sh @ n z)
flirtatious    (j) (f l @@1 t ei1 sh @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Flirt {m} | Flirts {pl}flirt; flirting; flirtation | flirts; flirtations [Add to Longdo]
Flirter {m}flirter [Add to Longdo]
flirten | flirtend | geflirtet | flirtet | flirteteto flirt | flirting | flirted | flirts | flirted [Add to Longdo]
flirtento coquet [Add to Longdo]
flirten | flirtend | flirtet | flirteteto mash | mashing | mashes | mashed [Add to Longdo]
flirten | flirtend | flirtet | flirteteto gallivant | gallivanting | gallivants | gallivanted [Add to Longdo]
flirten | flirtend | geflirtet | flirtetto philander | philandering | philandered | philanders [Add to Longdo]
flirtend {adv}flirtingly [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いちゃいちゃ[, ichaicha] (adv,n,vs) flirt; make out [Add to Longdo]
いちゃつく[, ichatsuku] (v5k,vi) to flirt with; to dally [Add to Longdo]
つまみ食い;摘まみ食い;摘み食い;撮み食い[つまみぐい, tsumamigui] (n,vs) (1) eating with one's fingers; (2) snitching food; snatched food; secret eating; food snatched and eaten without the meal starting; (3) embezzlement; misappropriation; exploiting something; (4) flirting [Add to Longdo]
まじ;マジ[, maji ; maji] (adj-na,n) (1) (col) (abbr) (See 真面目・まじめ) serious (not capricious or flirtatious); (aux-v) (2) (まじ only) (See まい) cannot; should not; will not; must not [Add to Longdo]
引っ付く(P);引っつく[ひっつく, hittsuku] (v5k) to stick to; to flirt with; (P) [Add to Longdo]
科を作る;しなを作る[しなをつくる, shinawotsukuru] (exp,v5r) to put on coquettish airs; to act flirtatiously; to act kittenish [Add to Longdo]
火遊び[ひあそび, hiasobi] (n,vs) (1) playing with fire; (2) playing with something dangerous; (3) playing around (love); flirting; having an affair [Add to Longdo]
戯れ[たわむれ, tawamure] (n) play; sport; fun; caprice; joke; jest; flirtation; (P) [Add to Longdo]
戯れる[たわむれる(P);ざれる;じゃれる, tawamureru (P); zareru ; jareru] (v1,vi) (1) to be playful; to gambol; to be amused (with something); to play; to sport; to frolic; to joke; (2) to flirt with; (P) [Add to Longdo]
女と戯れる[おんなとたわむれる, onnatotawamureru] (exp,v1) to flirt with a woman [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
调情[tiáo qíng, ㄊㄧㄠˊ ㄑㄧㄥˊ, / 調] flirt, #28,556 [Add to Longdo]
娇媚[jiāo mèi, ㄐㄧㄠ ㄇㄟˋ, / ] flirtatious, #31,954 [Add to Longdo]
[xuān, ㄒㄩㄢ, ] flirtatious; short flight, #154,153 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Flirt \Flirt\, v. t. [imp. & p. p. {Flirted}; p. pr. & vb. n.
   {Flirting}.] [Cf. AS. fleard trifle, folly, fleardian to
   trifle.]
   1. To throw with a jerk or quick effort; to fling suddenly;
    as, they flirt water in each other's faces; he flirted a
    glove, or a handkerchief.
    [1913 Webster]
 
   2. To toss or throw about; to move playfully to and fro; as,
    to flirt a fan.
    [1913 Webster]
 
   3. To jeer at; to treat with contempt; to mock. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       I am ashamed; I am scorned; I am flirted. --Beau. &
                          Fl.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Flirt \Flirt\, v. i.
   1. To run and dart about; to act with giddiness, or from a
    desire to attract notice; especially, to play the
    coquette; to play at courtship; to coquet; as, they flirt
    with the young men.
    [1913 Webster]
 
   2. To utter contemptuous language, with an air of disdain; to
    jeer or gibe. [Obs.] --Beau. & Fl.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Flirt \Flirt\, n.
   1. A sudden jerk; a quick throw or cast; a darting motion;
    hence, a jeer.
    [1913 Webster]
 
       Several little flirts and vibrations. --Addison.
    [1913 Webster]
 
       With many a flirt and flutter.    --E. A. Poe.
    [1913 Webster]
 
   2. [Cf. LG. flirtje, G. flirtchen. See {Flirt}, v. t.] One
    who flirts; esp., a woman who acts with giddiness, or
    plays at courtship; a coquette; a pert girl.
    [1913 Webster]
 
       Several young flirts about town had a design to cast
       us out of the fashionable world.   --Addison.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Flirt \Flirt\, a.
   Pert; wanton. [Obs.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 flirt
   n 1: a seductive woman who uses her sex appeal to exploit men
      [syn: {coquette}, {flirt}, {vamp}, {vamper}, {minx},
      {tease}, {prickteaser}]
   2: playful behavior intended to arouse sexual interest [syn:
     {flirt}, {flirting}, {flirtation}, {coquetry}, {dalliance},
     {toying}]
   v 1: talk or behave amorously, without serious intentions; "The
      guys always try to chat up the new secretaries"; "My
      husband never flirts with other women" [syn: {chat up},
      {flirt}, {dally}, {butterfly}, {coquet}, {coquette},
      {romance}, {philander}, {mash}]
   2: behave carelessly or indifferently; "Play about with a young
     girl's affection" [syn: {dally}, {toy}, {play}, {flirt}]

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Flirt [flœ̃rt] (n) , s.(m )
   flirtation
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top