Search result for

fleetly

(169 entries)
(2.5867 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fleetly-, *fleetly*, fleet
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา fleetly มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *fleetly*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fleet    [N] กองเรือรบ, See also: กองทัพเรือ, Syn. armada, navy
fleet    [N] กลุ่มรถแท๊กซี่, รถโดยสาร, หรือเครื่องบินที่อยู่ในบริษัทเดียวกัน
fleet    [ADJ] ที่วิ่งได้รวดเร็ว, See also: ว่องไว, Syn. swift, rapid, Ant. slow
fleet    [VI] เคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว, See also: บินไปอย่างรวดเร็ว, Syn. fly
fleeting    [ADJ] ชั่วแล่น, See also: ชั่วขณะเดียว, ประเดี๋ยวเดียว, Syn. momentary, temporary, brief, Ant. long, perprtual

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Judge Advocate of the Fleetเจ้ากรมพระธรรมนูญทหารเรือ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
fleet policyกรมธรรม์หมู่ยานพาหนะ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
fleet ratingการกำหนดอัตราหมู่ยานพาหนะ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
fleetหมู่ยานพาหนะ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
admiral of the fleetผู้บัญชากองเรือรบของอังกฤษ
fleet(ฟลีท) n. กองเรือรบ,กองทัพเรือ,กองเรือ,กองบิน,ขบวนรถยนต์ adj. รวดเร็ว vi. เคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว,บิน,บินผ่านไปอย่างรวดเร็ว,บินหายไป,เปลี่ยนทิศทาง,เปลี่ยนตำแหน่ง,หายวับไป,ผ่านพ้นไปอย่างรวดเร็ว,ปล่อยเชือก. vt. ทำให้เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว,เปลี่ยนทิศทาง,เปลี่
fleeting(ฟลีท'ทิง) adj. ซึ่งหายวับไป,ซึ่งผ่านไปอย่างรวดเร็ว,ชั่วคราว,ประเดี๋ยวเดียว., See also: fleetingness n., Syn. transient

English-Thai: Nontri Dictionary
fleet(adj) ว่องไว,รวดเร็ว,หายวับไป
fleet(n) ขบวนเรือ,กองทัพเรือ,ฝูงบิน,ขบวนนก
fleeting(adj) ซึ่งหายวับไป,ประเดี๋ยวเดียว
fleetness(n) ความเร็ว,ความว่องไว,ความรวดเร็ว

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Maybe we're both part of a vast yellow submarine fleet.บางทีเราทั้งสองคือส่วนหนึ่งของ กองเรือดำน้ำสีเหลืองขนาดใหญ่ Yellow Submarine (1968)
The presence of the fleet and the persistence of rumors must be addressed.การรวมตัวกันของกองทัพและข่าวลือต่างๆ ต้องได้รับการชี้แจง The Matrix Reloaded (2003)
That winter she departed with a huge U.N. fleet, with over a thousand people on board, on a Tarsian survey.ฤดูหนาวปีนั้นเธอจึงจากไป\ ไปกับยานยักษ์ของสหประชาชาติ กับคนพันกว่าคนที่อยู่บนยาน ยานสำรวจเทรเชียน Hoshi no koe (2002)
Tarsian fleet confirmed at a distance of 120,000.ยืนยันพบเทรเชียนที่ 12 นาฬิกา ระยะห่าง120,000 Hoshi no koe (2002)
The fleet will evacuate by one-light-year warp.ยานพร้อมที่จะเคลื่อนที่\ ด้วยความเร็วแสง Hoshi no koe (2002)
Super Long Distance Mail Service Distance to Destination: 13477536000000km Estimated time necessary for the arrival of mail: 1 year - 16 days - 12 hours ln 48 hours, this fleet will take a long distance warp to the Sirius Alpha Beta system using a galaxy shortcut anchor.ยานออกจากการวาร์ป Hoshi no koe (2002)
There are times when you think about it but it's fleeting.มีบ้างบางครั้งที่เราหยุดคิดเรื่องนี้ แต่ก็แค่ชั่วครู่ชั่วยาม The Corporation (2003)
It really is a fleeting moment.เป็นความรู้สึกชั่วครู่ชั่วยามจริง ๆ The Corporation (2003)
They are shooting stars... a spectacular moment of light in the heavens, a fleeting glimpse of eternity.พวกเขามุ่งตรงไปสู่ดวงดาว เป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้น มีแสงสว่างส่องลงมาจากเบื้องบน สบตากันเพียงคู่เดียว แต่กลับเป็นชั่วนิรันด์ The Notebook (2004)
We could have had a whole fleet of private jets.เราอาจจะมีเครื่องเจ็ตส่วนตัวเป็นฝูง. National Treasure (2004)
The US fleet was crippled.กองทัพเรือสหรัฐเสียหายอย่างหนัก The Great Raid (2005)
"You're promoted to fleet admiral. Move ahead four spaces.""คุณได้เลื่อนขั้นเป็นพลเรือเอก เดินไปข้างหน้า 4 ช่อง Zathura: A Space Adventure (2005)
Well, I'm fleet admiral, and I'm telling you to hit the road.งั้น, ฉันคือพลเรือเอก และฉันขอให้ไปตามทางของนาย Zathura: A Space Adventure (2005)
I apologize, sir. I didn't... I didn't realize you were a fleet admiral.ผมขออภัยครับ ผมเอ้อ, ผมไม่รู้ว่าคุณคือพลเรือเอก Zathura: A Space Adventure (2005)
I'm a fleet admiral too.ฉันเป็นพลเรือเอกด้วย Zathura: A Space Adventure (2005)
That's father's ship. A unified fleet. Isn't it gallant?นั่นเรือรบของพ่อในกองทัพร่วม สง่างามมากใช่ไหม Grave of the Fireflys (2005)
Then what happened to the unified fleet?ถ้างั้นเกิดอะไรขึ้น กับกองเรือรวมล่ะ Grave of the Fireflys (2005)
if this goes well tomorrow, my associates from the pentagon are gonna want to put leviathan on every vessel in the fleet.ถ้าอันนี้เป็นไปด้วยดีพรุ่งนี้ คนของฉันที่ Pentagon ก็อยากจะใส่ Leviathan บนยานทุกลำของกองทัพแน่ Aqua (2005)
i'll flush $100 million in "r" and "d" down the toilet and put the nation's fleet at risk while i'm at it.i'll flush $100 million in "r" and "d" down the toilet and put the nation's fleet at risk while i'm at it. Aqua (2005)
I have the money, so short another million shares of Skyfleet stock.ฉันมีเงิน ดังนั้นถอนหุ้นมาอีกหนึ่งล้าน ...ของหุ้นสกายฟลีตต์ Casino Royale (2006)
-The Skyfleet S570 prototype.-เครื่องต้นแบบของสกายฟลีตต์ S570 Casino Royale (2006)
His target is the Skyfleet prototype.เป้าหมายของเขาคือ เครื่องบินต้นแบบของสกายฟลีตต์ Casino Royale (2006)
The same thing happened this morning with Skyfleet stock or was supposed to.สถานการณ์เดียวกันนี้ เกิดขึ้นกับหุ้นของสกายฟลีตต์ในตอนเช้า ...หรือแค่ควรจะเกิด Casino Royale (2006)
Fleeting? As in, say, a passing fancy?หรือว่าจำเป็นจริง ๆ แบบว่าจะเป็นจะตาย ก็ต้องไปให้ได้ Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
It was not worth feeling what small, fleeting joy life brings.มันไม่สำคัญนักหรอก.. ที่ต้องมาคอยสำราญ หรือเจ็บช้ำอยู่ตลอด Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
And is it really that fleeting?มันชั่วแล่นขนาดนั้นหรือ Cashback (2006)
When I went there, I saw this strange sight of an enormous fishing fleet resting in the sand.เมื่อผมไปที่นั่น ผมเห็นภาพอันแปลกประหลาดนี้ กองเรือประมงมากมายเกยตื้นอยู่บนพื้นทราย An Inconvenient Truth (2006)
We will have to rely on support from the Combined Fleet then.งั้นก็ได้แต่หวังกำลังหนุน.. จาก กองเรือยุทธการ ทางเดียว Letters from Iwo Jima (2006)
When you think about it... it is regrettable that most of the Combined Fleet was destroyed.มาคิดดูตอนนี้ก็น่าเป็นห่วง... น่าเสียดายที่เรือรบในกองเรือยุทธการ ถูกทำลายไปไม่น้อย Letters from Iwo Jima (2006)
The Combined Fleet has been completely destroyed off the Marianas.กองเรือยุทธการ ถูกทำลายสิ้น ณ การรบที่ มาริอานา Letters from Iwo Jima (2006)
General, the Island won't last five days without fleet support.แม่ทัพ .. เกาะนี้ต้านทานไว้ได้ไม่เกิน 5 วันหรอก ถ้าปราศจากกองเรือสนับสนุน Letters from Iwo Jima (2006)
The fleet of American ships has left Saipan.กองเรือรบ อเมริกัน ออกจาก ไซปัน มาแล้วครับ Letters from Iwo Jima (2006)
We keep a fleet of b-2s in guam, kept on nuclear alert,just in case.เรามีฝูงบินนิวเคลียร์บี 2 ที่เกาะกวม Chuck Versus the Sandworm (2007)
Around Fleet Street, I wouldn't wander.แถวถนนฟลีทสตรีท... ผมจะไม่เดินทางไปไหน Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
I am Mr. Sweeney Todd of Fleet Street.ฉันคือสวีนี่ย์ ท็อดด์แห่งฟลีตสตรีท Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
Above my meatpie emporium in Fleet Street.ตั้งอยู่เหนือร้านพายเนื้อ ตรงฟรีทสตรีท Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
Your establishment is in Fleet Street, you say?ร้านของคุณ อยู่ตรงฟรีทสตรีท งั้นสินะ Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
Message from Starfleet, Captain...ข่าวจากฝูงบิน ณ ห้วงอวกาศ ครับ ผู้ลงมาเยือน ฮาเลรูย่า Transformers (2007)
Get word to our fleet commanders over the National Guard frequency.กระจายข่าว ถึงผบ.หน่วยรบ Transformers (2007)
Message from Starfleet, Captain.ข่าวจากฝูงบินค่ะ ,กัปตัน Transformers (2007)
Ready the fleet.เตรียมเคลื่อนกองทัพ Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)
Summers have passed fleetingly since I was your age, but I remember each with poignant clarity.ตอนที่อายุเท่าเธอ ซัมเมอร์ของครูนั้นช่างผ่านไปอย่างรวดเร็ว แต่ว่าครูยังจำได้อย่างกระจ่างชัด High School Musical 2 (2007)
Go with the fleet to aid Master Kenobi, I will.ไปกับกองทัพเพื่อช่วยอาจารย์เคโนบี, ข้าเอง Star Wars: The Clone Wars (2008)
Deploy the fleet. Have the cruisers protect the transports.แปรแถวเป็นหน้ากระดาน ให้ฝูงยานช่วยป้องกันการเดินทาง Star Wars: The Clone Wars (2008)
You own fifty-one percent of the company now A fleet of corporate jets... , I can teleport, remember?มีหุ้นบริษัทอยู่ตอนนี้ตั้ง 51% เครื่องบินส่วนตัวทั้งฝูง/ แต่ฉันเทเลพอร์ทได้นะ Chapter One 'The Second Coming' (2008)
Billy fleeter.บิลลี ฟลีเตอร์ The Damage a Man Can Do (2008)
And if I were to help miguel kill billy fleeterและถ้าผมช่วยมิเกลฆ่า บิลลี่ ฟลีเตอร์ The Damage a Man Can Do (2008)
Letting miguel kill fleeter would be a gamble.ถ้ายอมให้มิเกลฆ่าฟลีเตอร์คงจะเสี่ยง The Damage a Man Can Do (2008)
Fleeter pays off his gambling debtsฟลีเตอร์จ่ายหนี้พนัน The Damage a Man Can Do (2008)
Here I am with miguel, outside billy fleeter's house.ผมก็ยังมากับมิเกล ที่บ้านฟลีเตอร์ The Damage a Man Can Do (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fleetArt is long, time is fleeting.
fleetOur combined fleet broke through the enemy's defense zone.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทัพเรือ    [N] navy, See also: fleet, flotilla, armada, Example: พระเจ้าตากยกทัพเรือออกจากเมืองจันทบุรีมาถึงปากน้ำเมื่อข้างขึ้นเดือน 12, Thai definition: กองกำลังทหารที่ทำการสู้รบในน่านน้ำ
นาวี    [N] navy, See also: the warships of a nation, ship, fleet, Syn. กองทัพเรือ, Example: เรือบางลำของนาวีสหรัฐฯ มีผู้หญิงเป็นลูกเรือ
ชั่วแล่น    [ADV] momentarily, See also: brief, fleeting, passing, transient, Syn. ชั่วคราว, ไม่ถาวร, Ant. ถาวร, ตลอดไป, Example: เขาฆ่าเธอเพราะความโกรธชั่วแล่นของเขาเอง, Thai definition: ลักษณะทีเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดมาก่อน และสิ้นสุดลงอย่างรวดเร็ว
ชั่วแล่น    [ADV] momentarily, See also: fleeting, Syn. ชั่วขณะ, ชั่วครู่, ชั่วครู่ชั่วคราว, Example: เขาเกิดสมองใสขึ้นมาชั่วแล่น, Thai definition: ระยะเวลาขณะหนึ่ง, ระยะเวลาที่เป็นไปชั่วครู่ชั่วคราว, ระยะเวลาพักหนึ่ง
กองเรือ    [N] fleet of ships, Example: พันธมิตรตะวันตกร่วมกันส่งกองเรือประมาณ 50 ลำ ไปยังอ่าวเปอร์เซียเพื่อคุ้มกันเส้นทางเดินเรือให้ปลอดภัยจากสงคราม, Count unit: กอง
กองเรือรบ    [N] fleet, See also: squadron, flotilla, Example: กองเรือรบลาดตระเวนน่านน้ำไทย, Count unit: กอง
จอมพล    [N] field marshal, See also: Field Marshal, Admiral of the Fleet, Marshal of the Royal Air Force, Example: พ่อฉันเกิดสมัยจอมพลป.พิบูลสงคราม, Thai definition: ยศนายทหารบกชั้นสูงสุด
เท้าไฟ [ADJ] be adept in dancing, See also: good at dancing, fleet of foot

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชั่วแล่น[adj.] (chūalaen) EN: fleeting ; brief ; passing   FR: passager ; éphémère
ฝูงบิน[n. exp.] (fūngbin) EN: fleet ; air squadron   FR: flotte [f]
กลุ่มเรือ[n. exp.] (klum reūa) EN: fleet   FR: flotte [f]
กองบิน[n.] (køng-bin) EN: fleet   FR: flotte [f]
กองเรือ[n.] (køngreūa) EN: fleet   FR: flotte [f]
กองเรือสินค้า[n. exp.] (køngreūa sinkhā) EN: merchant fleet   
กองทัพเรือ[n. exp.] (køngthap reūa) EN: navy ; naval fleet   FR: marine [f] ; forces navales [fpl]
พาณิชย์นาวี[n. exp.] (phānit nāwī) EN: merchant navy ; merchant fleet   
ทัพเรือ[n. exp.] (thap reūa) EN: navy ; fleet   FR: marine [f] ; flotte [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
FLEET    F L IY1 T
FLEETS    F L IY1 T S
FLEET'S    F L IY1 T S
UMFLEET    AH1 M F L IY2 T
FLEETING    F L IY1 T IH0 NG
VANFLEET    V AE2 N F L IY1 T
NORFLEET    N AO1 R F L IY2 T
FLEETWOOD    F L IY1 T W UH2 D
WELLFLEET    W EH1 L F L IY2 T
FLEETINGLY    F L IY1 T IH0 NG L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Fleet    (n) (f l ii1 t)
fleet    (n) (f l ii1 t)
fleets    (n) (f l ii1 t s)
fleeter    (j) (f l ii1 t @ r)
fleetly    (a) (f l ii1 t l ii)
fleetest    (j) (f l ii1 t i s t)
fleeting    (j) (f l ii1 t i ng)
Fleetwood    (n) (f l ii1 t w u d)
fleetness    (n) (f l ii1 t n @ s)
Fleet Street    (n) - (f l ii1 t - s t r ii t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fahrzeugpark {m}automobile fleet; fleet (of cars) [Add to Longdo]
Fischfangflotte {f}fishing fleet [Add to Longdo]
Flotte {f} | Flotten {pl}fleet | fleets [Add to Longdo]
Flüchtigkeit {f}fleetingness [Add to Longdo]
Flugzeugflotte {f}aircraft fleet [Add to Longdo]
Wagenpark {m}vehicle fleet [Add to Longdo]
Wagenparken {n}fleet of cars [Add to Longdo]
Walfangflotte {f}whaling fleet [Add to Longdo]
flüchtigfleeting [Add to Longdo]
flüchtig {adv}fleetingly [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あえか[, aeka] (adj-na) (poet) delicate; gentle; fleeting [Add to Longdo]
ちらり[, chirari] (adv-to,adv) (on-mim) (See ちらっと) fleeting (glimpse, glance, etc.); (P) [Add to Longdo]
フリート街[フリートがい, furi-to gai] (n) Fleet Street [Add to Longdo]
一夢[いちむ, ichimu] (n) (a) dream; (a) fleeting thing [Add to Longdo]
花心[はなごころ, hanagokoro] (n) (1) (obsc) changing heart; fleeting heart; cheating heart; (2) (obsc) beautiful heart [Add to Longdo]
艦隊[かんたい, kantai] (n) (naval) fleet; armada; (P) [Add to Longdo]
艦艇[かんてい, kantei] (n) military vessel; war fleet; (P) [Add to Longdo]
旧夢[きゅうむ, kyuumu] (n) ancient dream; fleeting thing [Add to Longdo]
玉響[たまゆら, tamayura] (n,n-adv,adj-no) (arch) short time; fleeting moment [Add to Longdo]
元帥[げんすい, gensui] (n) (field) marshal; (fleet) admiral; general of the army; (P) [Add to Longdo]
慌ただしい一生[あわただしいいっしょう, awatadashiiisshou] (n) fleeting life [Add to Longdo]
主力艦隊[しゅりょくかんたい, shuryokukantai] (n) main fleet [Add to Longdo]
俊足(P);駿足[しゅんそく, shunsoku] (n,adj-no) (1) swift horse; fleet steed; fast runner; (2) talented person; brilliant person; (P) [Add to Longdo]
商船隊[しょうせんたい, shousentai] (n) merchant fleet [Add to Longdo]
人生朝露[じんせいちょうろ, jinseichouro] (exp) Man's life vanishes like a dew; A person's life is as fleeting as a morning dew [Add to Longdo]
船隊[せんたい, sentai] (n) fleet [Add to Longdo]
船団[せんだん, sendan] (n) (naval) fleet [Add to Longdo]
全便[ぜんびん, zenbin] (n) (1) all flights; entire fleet; (2) all mail [Add to Longdo]
太平洋艦隊[たいへいようかんたい, taiheiyoukantai] (n) Pacific fleet [Add to Longdo]
淡い[あわい, awai] (adj-i) light; faint; pale; fleeting; (P) [Add to Longdo]
淡い悲しみ[あわいかなしみ, awaikanashimi] (n) fleeting sorrow [Add to Longdo]
敵艦隊[てきかんたい, tekikantai] (n) enemy fleet [Add to Longdo]
電光朝露[でんこうちょうろ, denkouchouro] (n) fleeting; evanescent [Add to Longdo]
徒心;他心[あだごころ, adagokoro] (n) (arch) (See 浮気心,あだしごころ) cheating heart; fleeting heart; fickle heart [Add to Longdo]
富貴浮雲[ふうきふうん, fuukifuun] (exp) Riches and honors are as fleeting as floating clouds; Fortune and fame are here today, gone tomorrow [Add to Longdo]
浮き世;浮世;憂世;憂き世[うきよ;ふせい(浮世), ukiyo ; fusei ( ukiyo )] (n) fleeting life; this transient world; sad world [Add to Longdo]
物の哀れ[もののあわれ, mononoaware] (n) strong aesthetic sense; appreciation of the fleeting nature of beauty; pathos of things [Add to Longdo]
泡沫的[ほうまつてき, houmatsuteki] (adj-na) transient; passing; fleeting; ephemeral; like a bubble on liquid [Add to Longdo]
泡沫夢幻[ほうまつむげん, houmatsumugen] (adj-no) transient; ephemeral; fleeting; evanescent [Add to Longdo]
夢幻泡沫[むげんほうまつ, mugenhoumatsu] (n) transient; ephemeral; fleeting; evanescent [Add to Longdo]
幽し[かそけし, kasokeshi] (exp) (arch) faint; fleeting [Add to Longdo]
有為転変[ういてんぺん, uitenpen] (n,adj-no) mutability (of worldly affairs); fleeting shifts and changes (of human life) [Add to Longdo]
予備艦隊[よびかんたい, yobikantai] (n) reserve fleet [Add to Longdo]
連合艦隊[れんごうかんたい, rengoukantai] (n) combined fleet [Add to Longdo]
儚い(P);果敢無い;果敢ない;果無い;果ない;果敢い(io)[はかない, hakanai] (adj-i) (1) fleeting; transient; short-lived; momentary; ephemeral; fickle; vain; (2) empty (dream, etc.); mere (hope); faint (possibility); (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中途岛战役[Zhōng tú dǎo zhàn yì, ㄓㄨㄥ ㄊㄨˊ ㄉㄠˇ ㄓㄢˋ ㄧˋ, / ] battle of Medway of June 1942, the first large scale defeat of the Japanese fleet after Pearl Harbor [Add to Longdo]
北海舰队[Běi hǎi Jiàn duì, ㄅㄟˇ ㄏㄞˇ ㄐㄧㄢˋ ㄉㄨㄟˋ, / ] North Sea Fleet [Add to Longdo]
南海舰队[Nán hǎi Jiàn duì, ㄋㄢˊ ㄏㄞˇ ㄐㄧㄢˋ ㄉㄨㄟˋ, / ] South Sea Fleet [Add to Longdo]
忽忽[hū hū, ㄏㄨ ㄏㄨ, ] fleeting (of quick passage time); in a flash; distracted manner; vacantly; frustratedly [Add to Longdo]
东海舰队[Dōng hǎi Jiàn duì, ㄉㄨㄥ ㄏㄞˇ ㄐㄧㄢˋ ㄉㄨㄟˋ, / ] East Sea Fleet [Add to Longdo]
流年[liú nián, ㄌㄧㄡˊ ㄋㄧㄢˊ, ] fleeting time; horoscope for the year [Add to Longdo]
短促[duǎn cù, ㄉㄨㄢˇ ㄘㄨˋ, ] short in time; fleeting; brief [Add to Longdo]
总吨位[zǒng dūn wèi, ㄗㄨㄥˇ ㄉㄨㄣ ㄨㄟˋ, / ] overall tonnage (of a shipping fleet or company) [Add to Longdo]
联合舰队[lián hé jiàn duì, ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄐㄧㄢˋ ㄉㄨㄟˋ, / ] combined fleet [Add to Longdo]
船队[chuán duì, ㄔㄨㄢˊ ㄉㄨㄟˋ, / ] fleet (of ships) [Add to Longdo]
舰队[jiàn duì, ㄐㄧㄢˋ ㄉㄨㄟˋ, / ] fleet [Add to Longdo]
走马观花[zǒu mǎ guān huā, ㄗㄡˇ ㄇㄚˇ ㄍㄨㄢ ㄏㄨㄚ, / ] lit. flower viewing from horseback (成语 saw); a fleeting glance in passing; fig. superficial understanding from cursory observation; to make a quick judgment based on inadequate information [Add to Longdo]
[zhàn, ㄓㄢˋ, ] temporary; fleeting; ephemeral [Add to Longdo]
车队[chē duì, ㄔㄜ ㄉㄨㄟˋ, / ] motorcade; fleet [Add to Longdo]
飘忽[piāo hū, ㄆㄧㄠ ㄏㄨ, / ] swiftly moving; fleet; to sway [Add to Longdo]
[qīn, ㄑㄧㄣ, ] fleet horse [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fleetly \Fleet"ly\, adv.
   In a fleet manner; rapidly.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fleetly
   adv 1: in a swift manner; "she moved swiftly" [syn: {swiftly},
       {fleetly}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top