Search result for

fleetly

(169 entries)
(0.017 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fleetly-, *fleetly*, fleet
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา fleetly มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *fleetly*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fleet[N] กองเรือรบ, See also: กองทัพเรือ, Syn. armada, navy
fleet[N] กลุ่มรถแท๊กซี่, รถโดยสาร, หรือเครื่องบินที่อยู่ในบริษัทเดียวกัน
fleet[ADJ] ที่วิ่งได้รวดเร็ว, See also: ว่องไว, Syn. swift, rapid, Ant. slow
fleet[VI] เคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว, See also: บินไปอย่างรวดเร็ว, Syn. fly
fleeting[ADJ] ชั่วแล่น, See also: ชั่วขณะเดียว, ประเดี๋ยวเดียว, Syn. momentary, temporary, brief, Ant. long, perprtual

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
admiral of the fleetผู้บัญชากองเรือรบของอังกฤษ
fleet(ฟลีท) n. กองเรือรบ,กองทัพเรือ,กองเรือ,กองบิน,ขบวนรถยนต์ adj. รวดเร็ว vi. เคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว,บิน,บินผ่านไปอย่างรวดเร็ว,บินหายไป,เปลี่ยนทิศทาง,เปลี่ยนตำแหน่ง,หายวับไป,ผ่านพ้นไปอย่างรวดเร็ว,ปล่อยเชือก. vt. ทำให้เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว,เปลี่ยนทิศทาง,เปลี่
fleeting(ฟลีท'ทิง) adj. ซึ่งหายวับไป,ซึ่งผ่านไปอย่างรวดเร็ว,ชั่วคราว,ประเดี๋ยวเดียว., See also: fleetingness n., Syn. transient

English-Thai: Nontri Dictionary
fleet(adj) ว่องไว,รวดเร็ว,หายวับไป
fleet(n) ขบวนเรือ,กองทัพเรือ,ฝูงบิน,ขบวนนก
fleeting(adj) ซึ่งหายวับไป,ประเดี๋ยวเดียว
fleetness(n) ความเร็ว,ความว่องไว,ความรวดเร็ว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Judge Advocate of the Fleetเจ้ากรมพระธรรมนูญทหารเรือ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
fleet policyกรมธรรม์หมู่ยานพาหนะ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
fleet ratingการกำหนดอัตราหมู่ยานพาหนะ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
fleetหมู่ยานพาหนะ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The clone starfleet is under seige.กองยานทัพโคลนถูกจู่โจมหนัก Rising Malevolence (2008)
The fleet is holding its position sire.ประจำตำแหน่งแล้วครับท่าน Rising Malevolence (2008)
Skywalkers' fleet is nearby, in the Bith system.สกายวอร์คเกอร์อยู่ใกล้ๆ แถวระบบดาวบิธ Rising Malevolence (2008)
The absence of distress beacons indicates that his fleet was... that his fleet was destroyed, like the others.ไม่มีสัญญานขอความช่วยเหลือ ซึ่งนั่นหมายความว่ายานของเขา ... ยานของเขาอาจจะถูกทำลาย ไปพร้อมกับยานลำอื่นๆ Rising Malevolence (2008)
We haven't got much time before the fleet misses us.เรามีเวลาไม่มาก ก่อนที่พวกเขาจะรู้ตัว Rising Malevolence (2008)
You're going to miss the rendezvous with the fleet if you don't hurry.เจ้าจะพลาดการรวมพลกับยานลำอื่นๆ ถ้าเจ้าไม่รีบ Rising Malevolence (2008)
Tell me, has there been any word from Master Plo Koon or his fleet?บอกข้าซิ มีข่าวอะไร จากยานของอาจารย์โพล คูนบ้างมั้ย? Rising Malevolence (2008)
Actually, I just received word that Anakin has found the remains of Master Plo's fleet and is searching the debris for survivors.ที่จริง, ข้าได้รับข่าว ว่าอนาคินพบสัญญาณจากยานของอาจารย์โพล และตอนนี้พวกเขากำลังค้นหาผู้รอดชีวิต Rising Malevolence (2008)
With his fleet out of position, we are left vulnerable.การที่ยานของเขาออกจากตำแหน่ง เราอาจจะถูกโจมตีได้ง่าย Rising Malevolence (2008)
Oh his fleet is right where it should be,โอ้ ไม่ต้องห่วง เขาอยู่ถูกที่ถูกเวลาเสมอแหล่ะ Rising Malevolence (2008)
Yes, Master. She's busy with a fleet of separatits reinforcements nearby.ครับอาจารย์ เธอกำลังติดพันอยู่กับกองยานสนับสนุน ของข้าศึกแถวนี้เอง Destroy Malevolence (2008)
But we also need to contact the fleet.แต่เราจำเป็นต้องติดต่อกับยาน Destroy Malevolence (2008)
The fleet must engage the...ยานนั่นจะต้องทำงาน... Destroy Malevolence (2008)
I'll contact the fleet.ข้าจะติดต่อกับยานแม่ Destroy Malevolence (2008)
The Separatist fleet commanded by General Grievous is headed your way.กองยานของฝ่ายแบ่งแยก ซึ่งนำโดยนายพลกรีวัส กำลังมุ่งหน้าไปทางเจ้า Downfall of a Droid (2008)
The Jedi have positioned a fleet beyond the planetary rings.ยานของพวกเจไดอยู่ถัดจาก วงแหวนของดาวเคราะห์นั่น Downfall of a Droid (2008)
Grievous is AWOL, but his fleet of tinnies is nothing but spare parts.กรีวัสหนีไปได้ แต่ยานดีบุกของเขาเป็นเพียงอะไหล่เท่านั้น Downfall of a Droid (2008)
That would explain how he's been able to ambush our fleets.นั่นจะอธิบายได้ว่าทำไมมันถึงได้ ลอบโจมตียานเราได้ตลอด Downfall of a Droid (2008)
Get a message to the fleet! We have to warn...ส่งข่าวไปที่กองยาน เราต้องเตือน... Rookies (2008)
Our fleet is approaching the system.กองยานของเรากำลังเข้าไกล้ระบบดาว Rookies (2008)
It looks like a Separatist fleet.ดูเหมือนจะเป็นยานของพวกแบ่งแยก Rookies (2008)
Let's get the fleet under way.ส่งกองยานไปที่นั่นเลย Rookies (2008)
The Republic fleet.ยานสาธารณรัฐ Rookies (2008)
As the bulk of our fleets are engaged on the front linesเนื่องจากยานรบส่วนใหญ่ของเรายังติดภารกิจอยู่ในแนวหน้า Shadow of Malevolence (2008)
Contact the fleet at Besteene.ติดต่อกองยานที่เบสตินี Lair of Grievous (2008)
Your victory will be fleeting, Senators.ท่านชนะได้ไม่นานหรอก ท่านวุฒิฯ Bombad Jedi (2008)
Master Fisto's fleet was near Gunray's positionยานของอาจารย์ฟิสโต อยู่ใกล้กับตำแหน่งของกันเรย์พอดี Cloak of Darkness (2008)
No-one touches me, follows me or Martine takes your stuff... right to Fleet Street, understood?ห้ามใครจับผม หรือตามผม ไม่งั้นมาร์ทีนจะเอาของของคุณ ไปที่ถนนฟลีท เข้าใจนะ The Bank Job (2008)
Because David had succeeded on that final day in getting, for a fleeting moment, what no investigative journalist, no state prosecutor, no judiciary committee or political enemy had managed to get.เพราะว่า เดวิดได้ประสบความสำเร็จ ในวันสุดท้ัายวันนั้น ในช่วงเวลาเสี้ยวหนึ่ง ที่เขาได้ทำ ในสิ่งที่ไม่เคยมีนักข่าวคนไหน Frost/Nixon (2008)
- [ Beeps ] - [ Woman's Voice ] Mrs. Mayfleet,your shoes are ready.คูณ เมย์ฟลีท รองเท้าคุณเรียบร้อยแล้วนะคะ City of Ember (2008)
Lina Mayfleet, reporting for duty!ลีน่า เมย์ฟลีท ส่งรายงาน ตามหน้าที่ค่ะ City of Ember (2008)
You're early, Mayfleet.เธอมาเช้ามาก เมย์ฟลีท City of Ember (2008)
- Lina Mayfleet.ลิน่า เมย์ฟิตท์ City of Ember (2008)
- "Mayfleet"?-เมย์ฟิตท์ City of Ember (2008)
May your feet be fleet. [ Chuckles ]บางที่เท้าของเธอจะเหินได้ City of Ember (2008)
What is your message for me, Lina Mayfleet?เธอมีข่าวอะไรมาให้ฉันล่ะ ลิน่า เมย์ฟิตท์ City of Ember (2008)
"Mayfleet." That's my name.เมย์ฟลิท นั่นแหละชื่อฉัน City of Ember (2008)
Lina Mayfleet has her parents' old answering machine tape.ของพ่อแม่ ลิน่า เมย์ฟิตท์ ที่บัญทึกไว้ในเทป City of Ember (2008)
- Well done, Lina Mayfleet.ทำดีมาก ลิน่า เมย์ฟลิท City of Ember (2008)
You remember Lina Mayfleet?คุณจำ ลินา เมฟลิท ได้ไหม? City of Ember (2008)
I'm- - I'm looking for Lina Mayfleet.ฉัน ฉันตามหา ลินา เมย์ฟลิท City of Ember (2008)
A fleet of trucks from every corner of the country brings in tons of grain, soy meal and protein-rich granules that will become tons of meat.ขบวนรถบรรทุกจากทั้งประเทศขนธัญญาหารนับตัน ถั่วเหลือง และโปรตีนอัดเม็ด ซึ่งจะกลายไปเป็นเนื้อหลายตัน Home (2009)
The moment of creation itself is fleeting.ช่วงขณะของการรังสรรค์เป็นเวลาชั่วแล่น Hachi: A Dog's Tale (2009)
US Fleet 2, North AtlanticUS Fleet 2, แอตแลนติกเหนือ Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
"'Time is fleeting."'ช่วงเวลานั้นช่างผ่านไปอย่างรวดเร็ว Dead Like Me: Life After Death (2009)
By pulling the fleet back.โดยการเรียกกองทหารของเรากลับมา Day 7: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2009)
The fleet is withdrawingพวกนั้นถอนกำลังออกไป Day 7: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2009)
Basically, it's a fleet of shit boxes. I don't know how they're still in business.จริงๆแล้วฉันคิดว่ามันเป็นเหมือนห้องสุขา ไม่รู้เหมือนกันว่าพวกเขายังทำธุรกิจอยู่ได้ยังไง Up in the Air (2009)
Nothing else? No fleeting images?ไม่มีอย่างอื่น นึกภาพอะไรไม่ออกเหรอคะ Bit by a Dead Bee (2009)
The Republic fleet is on the defensive and pushed to the brink, as war rages in the much-contested outer rim territories.กองยานสาธารณรัฐตกเป็นเป็นฝ่ายตั้งรับ และถูกรุกไล่ ขณะที่สงครามลุกลามไปทั่ว ดินแดนขอบนอกที่มีการแข่งขันสูง Jedi Crash (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fleetArt is long, time is fleeting.
fleetOur combined fleet broke through the enemy's defense zone.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทัพเรือ[N] navy, See also: fleet, flotilla, armada, Example: พระเจ้าตากยกทัพเรือออกจากเมืองจันทบุรีมาถึงปากน้ำเมื่อข้างขึ้นเดือน 12, Thai definition: กองกำลังทหารที่ทำการสู้รบในน่านน้ำ
นาวี[N] navy, See also: the warships of a nation, ship, fleet, Syn. กองทัพเรือ, Example: เรือบางลำของนาวีสหรัฐฯ มีผู้หญิงเป็นลูกเรือ
ชั่วแล่น[ADV] momentarily, See also: brief, fleeting, passing, transient, Syn. ชั่วคราว, ไม่ถาวร, Ant. ถาวร, ตลอดไป, Example: เขาฆ่าเธอเพราะความโกรธชั่วแล่นของเขาเอง, Thai definition: ลักษณะทีเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดมาก่อน และสิ้นสุดลงอย่างรวดเร็ว
ชั่วแล่น[ADV] momentarily, See also: fleeting, Syn. ชั่วขณะ, ชั่วครู่, ชั่วครู่ชั่วคราว, Example: เขาเกิดสมองใสขึ้นมาชั่วแล่น, Thai definition: ระยะเวลาขณะหนึ่ง, ระยะเวลาที่เป็นไปชั่วครู่ชั่วคราว, ระยะเวลาพักหนึ่ง
กองเรือ[N] fleet of ships, Example: พันธมิตรตะวันตกร่วมกันส่งกองเรือประมาณ 50 ลำ ไปยังอ่าวเปอร์เซียเพื่อคุ้มกันเส้นทางเดินเรือให้ปลอดภัยจากสงคราม, Count unit: กอง
กองเรือรบ[N] fleet, See also: squadron, flotilla, Example: กองเรือรบลาดตระเวนน่านน้ำไทย, Count unit: กอง
จอมพล[N] field marshal, See also: Field Marshal, Admiral of the Fleet, Marshal of the Royal Air Force, Example: พ่อฉันเกิดสมัยจอมพลป.พิบูลสงคราม, Thai definition: ยศนายทหารบกชั้นสูงสุด
เท้าไฟ[ADJ] be adept in dancing, See also: good at dancing, fleet of foot

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชั่วแล่น[adj.] (chūalaen) EN: fleeting ; brief ; passing   FR: passager ; éphémère
ฝูงบิน[n. exp.] (fūngbin) EN: fleet ; air squadron   FR: flotte [f]
กลุ่มเรือ[n. exp.] (klum reūa) EN: fleet   FR: flotte [f]
กองบิน[n.] (køng-bin) EN: fleet   FR: flotte [f]
กองเรือ[n.] (køngreūa) EN: fleet   FR: flotte [f]
กองเรือสินค้า[n. exp.] (køngreūa sinkhā) EN: merchant fleet   
กองทัพเรือ[n. exp.] (køngthap reūa) EN: navy ; naval fleet   FR: marine [f] ; forces navales [fpl]
พาณิชย์นาวี[n. exp.] (phānit nāwī) EN: merchant navy ; merchant fleet   
ทัพเรือ[n. exp.] (thap reūa) EN: navy ; fleet   FR: marine [f] ; flotte [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
FLEET    F L IY1 T
FLEETS    F L IY1 T S
FLEET'S    F L IY1 T S
UMFLEET    AH1 M F L IY2 T
FLEETING    F L IY1 T IH0 NG
VANFLEET    V AE2 N F L IY1 T
NORFLEET    N AO1 R F L IY2 T
FLEETWOOD    F L IY1 T W UH2 D
WELLFLEET    W EH1 L F L IY2 T
FLEETINGLY    F L IY1 T IH0 NG L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Fleet    (n) (f l ii1 t)
fleet    (n) (f l ii1 t)
fleets    (n) (f l ii1 t s)
fleeter    (j) (f l ii1 t @ r)
fleetly    (a) (f l ii1 t l ii)
fleetest    (j) (f l ii1 t i s t)
fleeting    (j) (f l ii1 t i ng)
Fleetwood    (n) (f l ii1 t w u d)
fleetness    (n) (f l ii1 t n @ s)
Fleet Street    (n) - (f l ii1 t - s t r ii t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fahrzeugpark {m}automobile fleet; fleet (of cars) [Add to Longdo]
Fischfangflotte {f}fishing fleet [Add to Longdo]
Flotte {f} | Flotten {pl}fleet | fleets [Add to Longdo]
Flüchtigkeit {f}fleetingness [Add to Longdo]
Flugzeugflotte {f}aircraft fleet [Add to Longdo]
Wagenpark {m}vehicle fleet [Add to Longdo]
Wagenparken {n}fleet of cars [Add to Longdo]
Walfangflotte {f}whaling fleet [Add to Longdo]
flüchtigfleeting [Add to Longdo]
flüchtig {adv}fleetingly [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あえか[, aeka] (adj-na) (poet) delicate; gentle; fleeting [Add to Longdo]
ちらり[, chirari] (adv-to,adv) (on-mim) (See ちらっと) fleeting (glimpse, glance, etc.); (P) [Add to Longdo]
フリート街[フリートがい, furi-to gai] (n) Fleet Street [Add to Longdo]
一夢[いちむ, ichimu] (n) (a) dream; (a) fleeting thing [Add to Longdo]
花心[はなごころ, hanagokoro] (n) (1) (obsc) changing heart; fleeting heart; cheating heart; (2) (obsc) beautiful heart [Add to Longdo]
艦隊[かんたい, kantai] (n) (naval) fleet; armada; (P) [Add to Longdo]
艦艇[かんてい, kantei] (n) military vessel; war fleet; (P) [Add to Longdo]
旧夢[きゅうむ, kyuumu] (n) ancient dream; fleeting thing [Add to Longdo]
玉響[たまゆら, tamayura] (n,n-adv,adj-no) (arch) short time; fleeting moment [Add to Longdo]
元帥[げんすい, gensui] (n) (field) marshal; (fleet) admiral; general of the army; (P) [Add to Longdo]
慌ただしい一生[あわただしいいっしょう, awatadashiiisshou] (n) fleeting life [Add to Longdo]
主力艦隊[しゅりょくかんたい, shuryokukantai] (n) main fleet [Add to Longdo]
俊足(P);駿足[しゅんそく, shunsoku] (n,adj-no) (1) swift horse; fleet steed; fast runner; (2) talented person; brilliant person; (P) [Add to Longdo]
商船隊[しょうせんたい, shousentai] (n) merchant fleet [Add to Longdo]
人生朝露[じんせいちょうろ, jinseichouro] (exp) Man's life vanishes like a dew; A person's life is as fleeting as a morning dew [Add to Longdo]
船隊[せんたい, sentai] (n) fleet [Add to Longdo]
船団[せんだん, sendan] (n) (naval) fleet [Add to Longdo]
全便[ぜんびん, zenbin] (n) (1) all flights; entire fleet; (2) all mail [Add to Longdo]
太平洋艦隊[たいへいようかんたい, taiheiyoukantai] (n) Pacific fleet [Add to Longdo]
淡い[あわい, awai] (adj-i) light; faint; pale; fleeting; (P) [Add to Longdo]
淡い悲しみ[あわいかなしみ, awaikanashimi] (n) fleeting sorrow [Add to Longdo]
敵艦隊[てきかんたい, tekikantai] (n) enemy fleet [Add to Longdo]
電光朝露[でんこうちょうろ, denkouchouro] (n) fleeting; evanescent [Add to Longdo]
徒心;他心[あだごころ, adagokoro] (n) (arch) (See 浮気心,あだしごころ) cheating heart; fleeting heart; fickle heart [Add to Longdo]
富貴浮雲[ふうきふうん, fuukifuun] (exp) Riches and honors are as fleeting as floating clouds; Fortune and fame are here today, gone tomorrow [Add to Longdo]
浮き世;浮世;憂世;憂き世[うきよ;ふせい(浮世), ukiyo ; fusei ( ukiyo )] (n) fleeting life; this transient world; sad world [Add to Longdo]
物の哀れ[もののあわれ, mononoaware] (n) strong aesthetic sense; appreciation of the fleeting nature of beauty; pathos of things [Add to Longdo]
泡沫的[ほうまつてき, houmatsuteki] (adj-na) transient; passing; fleeting; ephemeral; like a bubble on liquid [Add to Longdo]
泡沫夢幻[ほうまつむげん, houmatsumugen] (adj-no) transient; ephemeral; fleeting; evanescent [Add to Longdo]
夢幻泡沫[むげんほうまつ, mugenhoumatsu] (n) transient; ephemeral; fleeting; evanescent [Add to Longdo]
幽し[かそけし, kasokeshi] (exp) (arch) faint; fleeting [Add to Longdo]
有為転変[ういてんぺん, uitenpen] (n,adj-no) mutability (of worldly affairs); fleeting shifts and changes (of human life) [Add to Longdo]
予備艦隊[よびかんたい, yobikantai] (n) reserve fleet [Add to Longdo]
連合艦隊[れんごうかんたい, rengoukantai] (n) combined fleet [Add to Longdo]
儚い(P);果敢無い;果敢ない;果無い;果ない;果敢い(io)[はかない, hakanai] (adj-i) (1) fleeting; transient; short-lived; momentary; ephemeral; fickle; vain; (2) empty (dream, etc.); mere (hope); faint (possibility); (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
车队[chē duì, ㄔㄜ ㄉㄨㄟˋ, / ] motorcade; fleet, #4,690 [Add to Longdo]
舰队[jiàn duì, ㄐㄧㄢˋ ㄉㄨㄟˋ, / ] fleet, #7,992 [Add to Longdo]
船队[chuán duì, ㄔㄨㄢˊ ㄉㄨㄟˋ, / ] fleet (of ships), #16,482 [Add to Longdo]
流年[liú nián, ㄌㄧㄡˊ ㄋㄧㄢˊ, ] fleeting time; horoscope for the year, #20,733 [Add to Longdo]
飘忽[piāo hū, ㄆㄧㄠ ㄏㄨ, / ] swiftly moving; fleet; to sway, #36,161 [Add to Longdo]
短促[duǎn cù, ㄉㄨㄢˇ ㄘㄨˋ, ] short in time; fleeting; brief, #38,581 [Add to Longdo]
忽忽[hū hū, ㄏㄨ ㄏㄨ, ] fleeting (of quick passage time); in a flash; distracted manner; vacantly; frustratedly, #41,580 [Add to Longdo]
走马观花[zǒu mǎ guān huā, ㄗㄡˇ ㄇㄚˇ ㄍㄨㄢ ㄏㄨㄚ, / ] lit. flower viewing from horseback (成语 saw); a fleeting glance in passing; fig. superficial understanding from cursory observation; to make a quick judgment based on inadequate information, #48,173 [Add to Longdo]
总吨位[zǒng dūn wèi, ㄗㄨㄥˇ ㄉㄨㄣ ㄨㄟˋ, / ] overall tonnage (of a shipping fleet or company), #83,707 [Add to Longdo]
[qīn, ㄑㄧㄣ, ] fleet horse, #789,787 [Add to Longdo]
中途岛战役[Zhōng tú dǎo zhàn yì, ㄓㄨㄥ ㄊㄨˊ ㄉㄠˇ ㄓㄢˋ ㄧˋ, / ] battle of Medway of June 1942, the first large scale defeat of the Japanese fleet after Pearl Harbor [Add to Longdo]
北海舰队[Běi hǎi Jiàn duì, ㄅㄟˇ ㄏㄞˇ ㄐㄧㄢˋ ㄉㄨㄟˋ, / ] North Sea Fleet [Add to Longdo]
南海舰队[Nán hǎi Jiàn duì, ㄋㄢˊ ㄏㄞˇ ㄐㄧㄢˋ ㄉㄨㄟˋ, / ] South Sea Fleet [Add to Longdo]
东海舰队[Dōng hǎi Jiàn duì, ㄉㄨㄥ ㄏㄞˇ ㄐㄧㄢˋ ㄉㄨㄟˋ, / ] East Sea Fleet [Add to Longdo]
联合舰队[lián hé jiàn duì, ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄐㄧㄢˋ ㄉㄨㄟˋ, / ] combined fleet [Add to Longdo]
[zhàn, ㄓㄢˋ, ] temporary; fleeting; ephemeral [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fleetly \Fleet"ly\, adv.
   In a fleet manner; rapidly.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fleetly
   adv 1: in a swift manner; "she moved swiftly" [syn: {swiftly},
       {fleetly}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top