Search result for

flat to make gold leaf

(1 entries)
(0.0181 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -flat to make gold leaf-, *flat to make gold leaf*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา flat to make gold leaf มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *flat to make gold leaf*)
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตีทอง[V] beat gold into sheets, See also: hammer a piece of gold, flat to make gold leaf, Example: ช่างทองตีทองได้บางราวแผ่นกระดาษ, Thai definition: ตีแผ่ทองให้แบน

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

flat ( F L AE1 T) to ( T UW1, T IH0, T AH0) make ( M EY1 K) gold leaf ( G OW1 L D L IY1 F)

 


  

 
flat
 • ราบ (พื้นดิน): ราบเรียบ [Lex2]
 • แบน: แบนราบ [Lex2]
 • ที่ราบ: พื้นราบ [Lex2]
 • ราบ (นอน, เหยียดตัว)[Lex2]
 • แบน (สีในภาพถ่ายหรือภาพวาด): ไม่ตัดกันอย่างชัดเจน [Lex2]
 • ราบเรียบระดับเดียวกัน (เสียง): ไม่มีเสียงสูงเสียงต่ำ [Lex2]
 • ทำให้แบนเรียบ[Lex2]
 • ้แบนราบบ[Lex2]
 • ที่ลดเสียงลงต่ำครึ่งหนึ่ง (ดนตรี)[Lex2]
 • เสียงโน้ตที่ต่ำครึ่งเสียง[Lex2]
 • แฟบ (ยาง): แบน [Lex2]
 • ยางแบน: ยางแฟบ [Lex2]
 • ส้นเตี้ย (รองเท้า): ไม่มีส้น [Lex2]
 • น่าเบื่อ: ไม่น่าสนใจ, ไม่มีชีวิตชีวา, ซึม [Lex2]
 • ซบเซา (ธุรกิจ): ไม่กระเตื้อง [Lex2]
 • ที่แน่ชัด (คำปฏิเสธ): ที่ไม่เปลี่ยนแปลง, ตรงไปตรงมา [Lex2]
 • อย่างชัดเจน: อย่างไม่อ้อมค้อม, อย่างตรงไปตรงมา [Lex2]
 • หมดฟอง (เครื่องดื่ม)[Lex2]
 • ห้องชุด: แฟลต [Lex2]
 • (แฟลทฺ) adj. แบน,ราบ,เรียบ,แฟบ,ตื้น,ซึ่งถูกโค่นหรือปราบเรียบ,แน่นนอน,เด็ดขาด,ไร้ชีวิตชีวา,ไม่มีรสชาติ,ไร้ฟอง,ไร้สาระ,ไม่มีจุดหมายปลายทาง,ไม่ชัดเจน (สี) ,ไม่คม (ภาพ) ,ทื่อ (เสียง) ,ตก (เสียง) ,ซบเซา (ตลาด) ,เหมือนกันหมด (ราคา) n. สิ่งที่แบน,ส่วนที่ราบ,พื้นราบ,เสียงต [Hope]
 • (adj) แบน,ราบ,แฟบ,เรียบ,ไม่มีรสชาติ,ไม่คมชัด,ทื่อ,ซบเซา [Nontri]
 • (n) พื้นราบ,สิ่งที่แบนราบ,ห้องชุด,แฟลต,ที่พัก [Nontri]
 • /F L AE1 T/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
make
 • ทำ: จัดทำ, สร้าง, ผลิต [Lex2]
 • แต่งตั้ง[Lex2]
 • จัดหา[Lex2]
 • ก่อให้เกิด: ทำให้เป็น [Lex2]
 • จัด (เตียงนอน): จัดแต่ง, ทำเตียง [Lex2]
 • เข้าใจ[Lex2]
 • บังคับ: บังคับให้ทำ [Lex2]
 • ทำกำไร: ทำเงิน, สร้างกำไร, สร้างรายได้ [Lex2]
 • คาดคะเน: กะ, ประเมิน, ประมาณ [Lex2]
 • กลายเป็น: เปลี่ยนสภาพเป็น [Lex2]
 • หาได้: มีรายได้, หารายได้ [Lex2]
 • จัด (ที่นอน): เตรียม [Lex2]
 • จัดเวลา: จัดตารางเวลา [Lex2]
 • เท่ากับ: รวมเป็น, มีจำนวนเป็น [Lex2]
 • ทำคะแนน (กีฬา)[Lex2]
 • บรรลุเป้าหมาย[Lex2]
 • กระตุ้น: ทำให้, เป็นเหตุให้ [Lex2]
 • เขียน: แต่ง, ประพันธ์ [Lex2]
 • ไปถึง: ถึง, มาถึง [Lex2]
 • ทัน: ทันเวลา [Lex2]
 • ปรุง (อาหาร)[Lex2]
 • เครื่องหมายการค้า: ยี่ห้อ [Lex2]
 • กระบวนการผลิต: แบบ, วิธีการผลิต [Lex2]
 • (เมคฺ) {made,made,making,makes} n. ทำ,ทำให้เกิดขึ้น,สร้าง,ทำให้เป็น,ก่อ,นำมาซึ่ง,ทำให้เป็น,ก่อ,นำมาซึ่ง,ทำให้,เปลี่ยนให้เป็น,ประกอบขึ้นเป็น,เตรียม,ปรุง,บรรลุ,ถึง,ทำรายได้,ประพันธ์,เขียน,ประกาศเป็นกฎหมาย,แต่งตั้ง,ตั้งชื่อ,กลายเป็น,แปล,ประเมิน,ประมาณ,รวมเป็นเท่ากับ,มาทันเวลา [Hope]
 • (n) แบบ,สิ่งที่สร้างขึ้น,การกระทำ,ยี่ห้อ,กิริยามารยาท [Nontri]
 • (vi) รวมขึ้น,ประกอบขึ้น,ทำขึ้น [Nontri]
 • (vt) ทำ,จัดตั้ง,เตรียม,สร้าง,บรรลุ,แต่ง,สมมุติ [Nontri]
 • /M EY1 K/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
gold leaf
 • แผ่นทองบางมาก สำหรับปิดทองพระพุทธรูป: ทองแผ่น [Lex2]
 • แผ่นทองบางมากสำหรับปิดทอง ###SW. goldleaf adj. [Hope]
 


Similar GERMAN words suggested by aspell:
Fiat, Flak, Flut, flau, Fladen, Flamen Tod, Tom, Ton, Top, Tor, tot, o, t, Co, Po, TV, eo, so, tu, wo, Trost, Rost, Ost, Toast, toben, tosen, Kost, Most, Post, Test Macke, Makel, Marke, Maske, male, Made, Maße, hake Gold, Golda, Golds, Golf, hold, Geld, Sold, Gulden Lear, elf, Lauf, lief, LED, RAF, lag, leg, Elan, Olaf, Lears, lease, least, legal, letal, Graf, Leid, lese, lest, traf, Bea, LAN, las, lau, lax, LEDs, Kraft, kraft, elft, Beas, Deal, Genf, Jean, LDAP, Lech, Leck, Lehm, Leib, Leim, Lenz, Peak, Reif, Senf, Team, lebe, lebt, leer, lege, legt, leih, real, reif, leasen, lebhaft, Lesart, Lesen, lesen, Last, Haft, Heft, Lahn, Laut, Lift, Luft, Saft, Taft, laut, Leben, Legen, leben, legen, Lenin, Letzt, leibt, Laden, laden, Laben, Laken, laben, Leiden, keifen, leiden, Graph, Leeren, leeren, Hafen, Lecken, Leiten, Lenken, Reifen, dealen, helfen, lecken, leihen, leimen, leiten

Similar FRENCH words suggested by aspell:
filât, fluât, fêlât, fat, fla, lat, flan, fiat, fiât, flac, flot, plat toc, toi, ton, top, tôt, do, ho, go, no, , ta, te, tu, , t'a, t'y mâle, Mike, cake, mage, maki, mare, mate, maté, mâte, mâté, saké, maie, maye, m'axe, m'aie golf, gond, gord les, leva, lès, lésa, LED, lad, élan, la, le, lofa, , levas, lésas, levât, légal, légat, lésât, létal, lest, levai, lèse, lésai, lésé, aléa, clef, l'a, lai, las, let, leu, EDF, béa, lac, lat, lei, lev, lia, lof, nef, paf, réa, réf, l'eau, legs, aléas, iléal, l'ai, l'an, l'as, l'aï, oeuf, béas, jean, l'if, lent, leur, lias, neuf, péan, réas, veuf, béat, béât, cerf, féal, levé, liât, lège, lève, méat, nerf, piaf, réac, réal, réât, self, serf, l'es, l'elfe, l'ébat, l'édam, l'égal, l'élan, l'épar, l'étal, l'état, l'erg, l'est, l'étai, l'étau, l'oeuf, l'en, l'ex, l'eus, l'eut, l'eût, l'ego, l'écu, l'élu

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top