Search result for

flare

(75 entries)
(0.0196 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -flare-, *flare*
English-Thai: Longdo Dictionary
flare(n) แถบหรือแนวจุดสว่างที่ปรากฏบนภาพถ่าย อันเกิดจากการที่แสงจากแหล่งกำเนิด เช่น ดวงอาทิตย์หรือหลอดไฟฟ้า ส่องเข้าหน้าเลนส์ในมุมที่เหมาะสม แล้วสะท้อนกับผิวแก้วชิ้นเลนส์หรือวัตถุอื่นๆที่อยู่ในเลนส์ ไปตกลงบนผิวฟิล์มรับภาพ สามารถบรรเทาได้ด้วยการสวมหน้ากากกันแสงหน้าเลนส์ (hood), hood

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
flare[VI] ี่ลุกวูบวาบ (ไฟ), See also: แลบ (เปลวไฟ), Syn. blaze, flicker, burn up
flare[N] การลุกไหม้อย่างรวดเร็วและสว่างไสว
flare[N] เครื่องมือที่ทำให้เกิดเปลวไฟ เพื่อใช้เป็นสัญญาณ
flare[VI] ระเบิด (อารมณ์, ความรุนแรง), See also: ปะทุ, พลุ่ง, Syn. erupt
flare[VI] กว้างขึ้น, See also: ผายออก, บานออก, Syn. widen, broaden, spread out, Ant. narrow
flare up[PHRV] ลุกไหม้ขึ้นอีก
flare up[PHRV] รู้สึก (โกรธ, ร้อน, รุนแรง) มากยิ่งขึ้น, Syn. fire up, flame out, flame up, flare out
flare-up[N] การระเบิดอารมณ์หรือความรู้สึกรุนแรง, Syn. outburst
flare-up[N] การปะทุของไฟ, See also: การลุกขึ้นอีกอย่างฉับพลันของไฟ
flare out[PHRV] พูดอย่างโกรธ, Syn. flare up

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
flare(แฟลร์) {flared,flaring,flares} vi.,vt. (การ) ลุกไหม้เป็นเพลิงโชติช่วงอย่างกระทันหัน,ส่องแสงสว่างแวววับ,เดือดดาล,เกิดอารมณ์ขึ้นอย่างกะทันหัน,กางออก,บานออก,แผ่ออก,ผายออก,แสดงออกอย่างโอ้อวด,ให้สัญญาณด้วยแสงสว่างที่วอบแวบ., Syn. burn
flare-up(แฟล'อัพ) n. การลุกไหม้เป็นเพลิงโชติช่วงอย่างกะทันหัน,การปะทุขึ้นของอารมณ์หรือความคิดอย่างกะทันหัน,ช่วงเวลาที่สั้นมาก,การโด่งดังของชื่อเสียงที่สั้นมาก,การระบาดของโรคอย่างกะทันหัน, Syn. storm

English-Thai: Nontri Dictionary
flare(n) เปลวไฟ,แสงแวววาว,การแผ่ออก
flare(vi) ลุกเป็นไฟ,แผ่ออกไป,ส่องแสงแวววาว,กางออก,บานออก,เดือดดาล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
flareกำเริบทันที [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
flare connectionการต่อแบบปลายบาน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
flare, aqueousน้ำในห้องหน้าม่านตาขุ่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Flaresผื่นแดง,อาการแดง,ผื่นสีแดง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Toggle your flares.เปิดไฟดีกว่า Dead Space: Downfall (2008)
I'll signal them with this flare.งั้นฉันจะส่งสัญญาณด้วยพลุไฟ Rookies (2008)
A droid attack flare?พลุสัญญาณ การถูกโจมตี? Rookies (2008)
That flare must have come from the survivors.พวกที่เหลือรอดคงเป็นคนจุดพลุแน่ Rookies (2008)
For a woman of science, you have a strong flare for dramatic, doctor.ผู้หญิงที่เรียนวิทยาศาสตร์มาอย่างคุณนี่ เล่นละครเก่งนะ ,ด็อกเตอร์ Passengers (2008)
Tom, put a self-test on the flare and start to scan for...- ทอม ทดสอบอีกครั้งด้วยพุไฟ - แล้วเริ่มสแกนหา... G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
That's them right there. You see the flare?นั้นพวกเขาอยู่ที่นั้น เห็นพลุไหม Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Pop some more flares so that the kid can find us.จุดพุขึ้นอีก ไอ้หนุ่มจะได้หาเราเจอ Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
That way, you can just send up a signal flare.หรือว่าคุณจะทำหุ่นยนต์แบบนั้นก็ได้ 4 Days Out (2009)
Take it all. Battering rams, flares. Everything.แบกไปให้หมด ที่พังประตู พลุ ฯลฯ [Rec] 2 (2009)
As long as the cancer doesn't flare up again.นานเท่าที่มะเร็งจะไม่เกิดขึ้นอีกครั้ง Crime Doesn't Pay (2009)
The best time for a flare-up of Chuck fever?นี่เป็นเวลาที่ดีสำหรับการจัดการต่างๆเพื่อชัค Gone with the Will (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
flareShe flared up at the sight of her husband walking with other woman.
flareShe flared up with anger.
flareThere was a flare-up between local residents and state regulators.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เต้นเป็นเจ้าเข้า[V] get angry, See also: flare up, rage, be furious, Syn. เต้นผาง, Example: ผมสาแก่ใจนักที่ข่าวนี้มันทำให้เขาเต้นเป็นเจ้าเข้า, Thai definition: อาการแสดงความโกรธ
เต้นผาง[V] get angry, See also: flare up, rage, be furious, Syn. เต้นเป็นเจ้าเข้า, Example: เมื่อได้ยินเช่นนั้นผู้การถึงกับเต้นผางรีบรุดเดินทางไปยังสถานีตำรวจ, Thai definition: อาการแสดงความโกรธ
ฉุน[V] get angry, See also: flare up, be enraged, be infuriated, lose one's temper, be indignant, be vexed with, be an, Syn. โกรธ, โมโห, ขุ่นเคือง, ฉุนเฉียว, Example: เขาไม่เคยฉุนเวลาที่ถูกหัวเราะหรือถูกทักท้วงชี้ความบกพร่อง, Thai definition: รู้สึกชักโกรธขึ้นมาทันที
ดาลโทสะ[V] be furious, See also: flare up, rage, be angry, be wrathful, Syn. เดือดดาล, โกรธเคือง, โกรธ, เคือง, Example: แม่ค้าดาลโทสะกับลูกค้าที่เรื่องมาก, Thai definition: บังเกิดความโกรธถึงขนาด, ลุแก่โทสะ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บาน[v.] (bān) EN: bloom ; blossom ; open ; come out ; spread out ; flare ; widen   FR: fleurir ; s'épanouir ; s'ouvrir
โกรธ[v.] (krōt) EN: be angry ; be annoyed ; flare up ; flare out ; rage ; be offended   FR: être en colère ; être fâché ; être furieux ; être exaspéré ; enrager ; s'emporter ; s'indigner ; être dépité ; exploser ; éclater
โกรธขึ้ง[v.] (krōtkheung) EN: be angry ; be annoyed ; flare up ; flare out ; rage ; be offended ; be furious   
ปืนสัญญาณ[n. exp.] (peūn sanyān) EN: flare pistol ; signal pistol   FR: pistolet d'alarme [m] ; revolver d'alarme [m]
ระเบิดสัญญาณ[num.] (raboēt sanyān) EN: signal flare   
แวบ[v.] (waēp) EN: flash ; blaze ; flare ; flicker ; gleam ; glare ; shimmer ; twinkle ; sparkle ; burst into flames   FR: flasher ; fuser
วาบ[v.] (wāp) EN: flare ; flash   FR: étinceler

CMU English Pronouncing Dictionary
FLARE    F L EH1 R
FLARED    F L EH1 R D
FLARES    F L EH1 R Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
flare    (v) (f l e@1 r)
flared    (v) (f l e@1 d)
flares    (v) (f l e@1 z)
flare-up    (n) - (f l e@1 r - uh p)
flare-ups    (n) - (f l e@1 r - uh p s)
flare-path    (n) - (f l e@1 - p aa th)
flare-paths    (n) - (f l e@1 - p aa dh z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Leuchtgeschoss {n}; Leuchtrakete {f}; Leuchtkugel {f} | Leuchtgeschosse {pl}; Leuchtraketen {pl}; Leuchtkugeln {pl}flare | flares [Add to Longdo]
Leuchtpfad {m}flare path [Add to Longdo]
Leuchtpistole {f} | Leuchtkäfer {pl}flare pistol | fireflies [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
かんかん[, kankan] (n,adj-no) (1) anger; flare-up; (2) intense heat; (3) clanging noise [Add to Longdo]
カッとなる;かっとなる[, katsu tonaru ; kattonaru] (exp,v5r) (col) (See カッと・1) to flare up; to fly into a rage [Add to Longdo]
フレアー(P);フレア[, furea-(P); furea] (n,adj-no) flare; (P) [Add to Longdo]
フレアースカート[, furea-suka-to] (n) flare skirt [Add to Longdo]
フレア星[フレアせい, furea sei] (n) flare star [Add to Longdo]
曳光弾[えいこうだん, eikoudan] (n) tracer bullet; star shell; flare bomb [Add to Longdo]
照明弾[しょうめいだん, shoumeidan] (n) a flare [Add to Longdo]
食って掛かる;食ってかかる[くってかかる, kuttekakaru] (v5r) to flare up at [Add to Longdo]
太陽フレア[たいようフレア, taiyou furea] (n) solar flare [Add to Longdo]
怒り出す;怒りだす[おこりだす;いかりだす, okoridasu ; ikaridasu] (v5s) to fly into a rage; to lose one's temper; to flare up; to break out [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
闪熠[shǎn yì, ㄕㄢˇ ㄧˋ, / ] flare; flash, #517,326 [Add to Longdo]
爆炸的无效弹[bào zhà de wú xiào dàn, ㄅㄠˋ ㄓㄚˋ ㄉㄜ˙ ˊ ㄒㄧㄠˋ ㄉㄢˋ, / ] flare dud [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Flare \Flare\, n.
   Leaf of lard. "Pig's flare." --Dunglison.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Flare \Flare\ (fl[^a]r), v. i. [imp. & p. p. {Flared}
   (fl[^a]rd); p. pr. & vb. n. {Flaring}.] [Cf. Norw. flara to
   blaze, flame, adorn with tinsel, dial. Sw. flasa upp, and E.
   flash, or flacker.]
   1. To burn with an unsteady or waving flame; as, the candle
    flares.
    [1913 Webster]
 
   2. To shine out with a sudden and unsteady light; to emit a
    dazzling or painfully bright light.
    [1913 Webster]
 
   3. To shine out with gaudy colors; to flaunt; to be
    offensively bright or showy.
    [1913 Webster]
 
       With ribbons pendant, flaring about her head.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. To be exposed to too much light. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Flaring in sunshine all the day.   --Prior.
    [1913 Webster]
 
   5. To open or spread outwards; to project beyond the
    perpendicular; as, the sides of a bowl flare; the bows of
    a ship flare.
    [1913 Webster]
 
   {To flare up}, to become suddenly heated or excited; to burst
    into a passion. [Colloq.] --Thackeray.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Flare \Flare\, n.
   1. An unsteady, broad, offensive light.
    [1913 Webster]
 
   2. A spreading outward; as, the flare of a fireplace.
    [1913 Webster]
 
   3. (Photog.) A defect in a photographic objective such that
    an image of the stop, or diaphragm, appears as a fogged
    spot in the center of the developed negative.
    [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fusee \Fu*see"\, n. [See 2d {Fusil}, and cf. {Fuse}, n.]
   1. A flintlock gun. See 2d {Fusil}. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   2. A fuse. See {Fuse}, n.
    [1913 Webster]
 
   3.
    (a) A friction match for smokers' use having a bulbous
      head which when ignited is not easily blown out even
      in a gale of wind.
    (b) A kind of match made of paper impregnated with niter
      and having the usual igniting tip.
      [Webster 1913 Suppl.]
 
   4. A signal device, usually cylindrical, consisting of a tube
    filled with a composition which burns with a bright
    colored light for a definite time. It is used principally
    for the protection of trains or road vehicles, indicating
    an obstruction or accident ahead. Also called a {flare} or
    {railroad flare}.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 flare
   n 1: a shape that spreads outward; "the skirt had a wide flare"
      [syn: {flare}, {flair}]
   2: a sudden burst of flame
   3: a burst of light used to communicate or illuminate [syn:
     {flare}, {flash}]
   4: reddening of the skin spreading outward from a focus of
     infection or irritation
   5: a sudden recurrence or worsening of symptoms; "a colitis
     flare"; "infection can cause a lupus flare"
   6: a sudden eruption of intense high-energy radiation from the
     sun's surface; associated with sunspots and radio
     interference [syn: {solar flare}, {flare}]
   7: am unwanted reflection in an optical system (or the fogging
     of an image that is caused by such a reflection)
   8: a sudden outburst of emotion; "she felt a flare of delight";
     "she could not control her flare of rage"
   9: a device that produces a bright light for warning or
     illumination or identification
   10: a short forward pass to a back who is running toward the
     sidelines; "he threw a flare to the fullback who was tackled
     for a loss" [syn: {flare pass}, {flare}]
   11: (baseball) a fly ball hit a short distance into the outfield
   v 1: burn brightly; "Every star seemed to flare with new
      intensity" [syn: {flare}, {flame up}, {blaze up}, {burn
      up}]
   2: become flared and widen, usually at one end; "The bellbottom
     pants flare out" [syn: {flare out}, {flare}]
   3: shine with a sudden light; "The night sky flared with the
     massive bombardment" [syn: {flare}, {flame}]
   4: erupt or intensify suddenly; "Unrest erupted in the country";
     "Tempers flared at the meeting"; "The crowd irrupted into a
     burst of patriotism" [syn: {erupt}, {irrupt}, {flare up},
     {flare}, {break open}, {burst out}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top