หรือคุณหมายถึง fittedneß?
Search result for

fittedness

(2 entries)
(0.0121 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fittedness-, *fittedness*, fittednes
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความกระชับ[N] tightness, See also: fittedness, Syn. ความตึง, ความรัดรึง, ความแนบแน่น, Example: ความกระชับของกางเกงทำให้นักวิ่งวิ่งได้เร็วขึ้น

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fittedness \Fit"ted*ness\, n.
   The state or quality of being fitted; adaptation. [Obs.]
   --Dr. H. More.
   [1913 Webster]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

fittedness

 


  

 
 


Similar ENGLISH words suggested by aspell:
fetidness, fitness, finiteness, sightedness, fattiness, dirtiness, dottiness, fetidness's, fifteens, faintness, fondness, devotedness, fatness, fattens, fifteen's, fleetness, fittings, fastness, fitness's, flatness, finiteness's, fattiness's

Similar FRENCH words suggested by aspell:
filetez, filetiez

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top