Search result for

fill

(154 entries)
(0.0123 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fill-, *fill*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fill[VT] เติม, See also: เพิ่ม, ถม, กลบ, ใส่, บรรจุ, กรอก, บันทึกลง, ทำให้เต็ม, กรอก, เติมในช่องว่าง, Syn. fulfill, pack, stuff, load, Ant. empty, drain
fill[VT] แต่งตั้ง, See also: บรรจุ, ว่าจ้าง, เลือกให้ดำรงตำแหน่ง, Syn. appoint, elect
filly[N] ลูกม้าตัวเมีย, Syn. young mare
filly[N] เด็กผู้หญิง, See also: เด็กสาว, Syn. female
fillem[SL] หนัง, See also: ภาพยนตร์
filler[N] ผู้บรรจุ, See also: ผู้ใส่, สิ่งที่บรรจุ, เครื่องบรรจุ, เครื่องอัดกระป๋อง
fillet[N] สายรัดผม, See also: สายคาดผม, เชือกผูกผม, ริบบิ้น, รัดเกล้า, มงคลสวมศรีษะ, ริบบิ้นหรือเชือกสำหรับผูกผม, Syn. band, ribbon
fillet[N] ชิ้นปลาหรือเนื้อที่ไม่มีกระดูก
fillet[VT] ผูกด้วยริบบิ้น, See also: รัดผม, ผูกผม
fillet[VT] ตัดชิ้นเนื้อที่ไม่มีกระดูก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fill(ฟิล) {filled,filling,fills} vt. ทำให้เต็ม,เติมเต็ม,บรรจุ,บรรจุเต็ม,เพิ่มให้ครบ,เต็มไปด้วย,อัดเต็ม,อัด,จุก,ถม,จดจ่อ,เลี้ยงให้อิ่ม, (ลม) พัดเต็มใบเรือ. vi. เต็ม, (ลม) พัดเต็มใบเรือ., See also: fill out ทำให้ใหญ่หรืออ้วน -Phr. (fill in กรอก,บันทึกลง)
fill-inn. ผู้ทำการแทน
filled goldn. ทองเหลืองหุ้มทอง
fillern. ผู้บรรจุ,ผู้ใส่,ผู้อัด,เครื่องอัด,เครื่องบรรจุ,สิ่งที่ใช้อัด
fillet(ฟิล'ลิท,ฟิเล') n. สายรึดผม,สายคาดผม,มงคลสวมศีรษะ,ริบบิ้นหรือเชือกสำหรับผูกผม,ชิ้นเนื้อที่ไม่มีมันหรือกระดูก,สายประดับบนปกหนังสือ,สัน,สันหนังสือ vt.ตัดเอาชิ้นเนื้อที่ไม่มีมันหรือกระดูก
filling(ฟิล'ลิง) n. สิ่งที่ใส่เข้าไป,สิ่งอุด,ไส้ในขนม,สิ่งที่ใช้อุดฟัน,การเข้าเสริมตำแหน่งว่าง,การเข้าทำงานแทน, See also: fillingly adj.
filling stationn. ปั๊มน้ำมัน,สถานที่เติมน้ำมันรถ
fillipvt.,vi. เคาะนิ้ว,ดีดนิ้ว,เคาะเบา ๆ ,กระตุ้น
fillister(ฟิล' ลิสเทอะ) n. รางเว้า,กบเว้า
filly(ฟิล' ลี) n. ลูกม้าตัวเมีย,เด็กผู้หญิง

English-Thai: Nontri Dictionary
fill(vt) ทำให้เต็ม,บรรจุ,เติม,เพิ่ม,ทำให้แน่น,ทำให้อิ่มแปล้
filler(n) สิ่งที่ทำให้เต็ม,เครื่องบรรจุ,เครื่องวัด,ไส้
fillet(n) สันหนังสือ,ปลาแผ่น,มงคลสวมหัว,ริบบิ้น,โบผูกผม
FILLING filling station(n) ปั๊มน้ำมัน
fillip(n) เครื่องกระตุ้น,การเตือนความจำ
fillip(vt) หยิก,สะกิด,กระตุ้น,เคาะ,ดัดนิ้ว
filly(n) ม้าตัวเมีย,ผู้หญิงคะนอง,สาวเปรี้ยว
fulfill(vt) ทำให้สำเร็จ,ทำให้บรรลุผล,ทำให้สมปรารถนา,ปฏิบัติตาม,สนอง
fulfillment(n) การทำให้สำเร็จ,การบรรลุผล,ความสมปรารถนา,การปฏิบัติภารกิจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fillเติมเต็ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
fillแผ่นกรุ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
fill insulationฉนวนใช้กรุ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
fillerตัวเสริม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
fillerตัวเติม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
filler capฝาช่องเติม [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
filler metalโลหะเติม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
filler rodลวดเติม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
filler wireม้วนลวดเติม [มีความหมายเหมือนกับ welding wire] [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
filletรอยเชื่อมวงแหวน [มีความหมายเหมือนกับ collar ๑] [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fill factorอัตราส่วนปริมาตรของยางคอมพาวด์ต่อปริมาตรของห้องผสม [เทคโนโลยียาง]
Fill Holeรูเติมน้ำยา [การแพทย์]
Fillatioการสัมผัสระหว่างปากและอวัยวะเพศชาย [การแพทย์]
Filled Milk, Unsweetened Condensedนมข้นไม่หวานแปลงไขมัน [การแพทย์]
Filled, Partiallyบรรจุเข้าไปบางส่วน [การแพทย์]
Fillerสารตัวเติมเป็นวัสดุที่อยู่ในรูปของแข็ง มีขนาดอนุภาคเล็ก ซึ่งอาจจะเติมลงไปในยางหรือน้ำยางได้ในปริมาณมากเพื่อปรับปรุงสมบัติต่างๆ หรือเพื่อลดต้นทุนการผลิต [เทคโนโลยียาง]
fillerfiller, วัสดุอุด [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Filler (Materials)สารตัวเติม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Fillersสารเติม,ตัวผสม,วัสดุอัดแทรก,ไส้,สารเพิ่มเนื้อยาสีฟัน,สารช่วย [การแพทย์]
Fillers (Material)สารตัวเติม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And I am filled with regret over it,และฉันรู้สึกเสียใจมาก New Haven Can Wait (2008)
She asked me to fill in, so I invited jenny.ผมเลยชวนเจนนี่ There Might be Blood (2008)
She hasn't filled my position yet.ตอนที่เธอยังไม่ให้ฉันอยู่ในสถานะนี้ Birthmarks (2008)
The agency web site is filled with prospective parents.เวปไซด์ของตัวแทนใส่รูป ของครอบครัวที่จะมาอุปถัมภ์ Joy (2008)
But you're filled with hormones, and emotion, and fear, and... you just can't make a huge decision like this right now.แต่คุณเติม ฮอร์โมนและอารมณ์ กับความกลัว และ... Joy (2008)
Why would we scan for life forms to spot an enemy weapon probably just filled with, battle...droids?...เพื่อที่จะระบุตำแหน่งอาวุธของศัตรู ที่น่าจะมีแต่... หุ่นรบ... ดรอยด์? Rising Malevolence (2008)
She was filled with prescription drugs.เธอได้รับยาที่ต้องใช้ใบสั่งยาของแพทย์เยอะเลย And How Does That Make You Kill? (2008)
Look around and all you see are small men not big enough to fill their armour.มองไปทางไหนก็มีแต่ ชายหนุ่มตัวเล็กๆ ที่ไม่โตพอที่จะใส่ชุดเกราะ The Mark of Nimueh (2008)
Under a thin coat the love filling her tender bosom,ภายใต้อาภรณ์ซีดจางนั้น หัวใจอันอ่อนไหวถูกเติมเต็มด้วยรัก Portrait of a Beauty (2008)
I have received the order to fill up the ice in the ice caveข้าได้รับคำสั่งมา ให้ไปเติมน้ำแข็งในห้องน้ำแข็ง Iljimae (2008)
I guess he came here to filled his tummyข้าเดาว่าเค้าคงมาที่นี่เพื่อขโมยอาหาร Iljimae (2008)
Come with me to find a good place where we can have our fill of raw fish.ไปหาที่ดีๆ กินและดื่มกันดีกว่า Beethoven Virus (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fillShelly's really filled out since the last time I've seen her.
fillFill out the form in ballpoint.
fillWe're filled for tonight.
fillThe dearth of his father filled him with sorrow.
fillAfter swimming a glass of orange juice really fills the bill.
fillShe filled her bag with apples.
fillI'll find someone to fill in for you.
fillHer heart was filled with joy.
fillI filled in my name on the form.
fillMy heart was filled with sorrow.
fillThe news filled her with sorrow.
fillHe filled the glass with wine.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อุดฟัน[V] fill teeth, Example: บริการทันตสาธารณสุขเบื้องต้นที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด คือ ให้บริการรักษาเบื้องต้น โดยการใช้ยา ใส่ยาแก้ปวด อุดฟันชั่วคราว และขูดหินปูน, Thai definition: ทำให้ฟันหายเป็นรู
เท[V] pour, See also: fill, Example: ลุงแช่มจัดแจงเทเหล้าแม่โขงผสมโซดารินใส่แก้วซึ่งพร่องไปแล้วเกือบหมด, Thai definition: ตะแคงหรือเอียงภาชนะเพื่อให้สิ่งที่อยู่ในนั้นไหลลงไปหรือออกไป
บรรจุตำแหน่ง[V] fill the post, See also: put in a position, assign someone to a post, settle someone in a place, Example: ท่านรัฐมนตรีหาผู้ที่เหมาะสมบรรจุตำแหน่งนี้ยังไม่ได้, Thai definition: ให้เข้ารับตำแหน่ง
ความอิ่ม[N] fullness, See also: fill, Ant. ความหิว, ความกระหาย, Example: คนที่เอาคำว่า มนุษยธรรม ไปผูกไว้กับความหิวความอิ่มนั้นเป็นคนไม่ค่อยฉลาด, Thai definition: การกินอาหารจนเพียงพอ
เพะ[V] plaster, See also: fill, make up for, Example: เขาเอาขยะไปเพะไว้ข้างรั้วเรียงกันหลายถุง ส่งกลิ่นเหม็นไปทั่ว, Thai definition: โปะเข้าไป, ทุ่มเทเข้าไป
เปี่ยม[V] flush, See also: fill the brim, to be full, Syn. เต็ม, เต็มที่, Ant. ไม่มี, Example: ใบหน้าของเขาเปี่ยมด้วยความสุขทุกครั้งเวลาได้เห็นหน้าเธอ, Thai definition: มีเต็มที่, มีบริบูรณ์
สอดไส้[V] stuff, See also: fill, Syn. ใส่ไส้, ยัดไส้
เต็มมือ[V] be all over one's hand, See also: fill one's hand, Example: พอเขาเริ่มรู้สึกเจ็บ เขาก็คลำลงไป พบว่าเลือดเต็มมือจึงเดินร้องไห้มา, Thai definition: มากจนเกือบล้นมือ
ถม[V] fill, See also: cover up, reclaim, Syn. กลบ, ใส่, Example: การปรับเตรียมพื้นที่เพื่อลงรากฐานก่อสร้างอาคาร เวลานี้ได้ถมสระน้ำของวังลงเสียแล้วสระหนึ่ง, Thai definition: เอาดินหรือสิ่งอื่นๆ ใส่ลงไปในที่ที่เป็นหลุมเป็นบ่อ หรือเป็นแอ่งเพื่อให้เต็ม
น่าเกรงขาม[V] terrify, See also: fill with terror, frighten greatly, alarm, owe, Syn. น่านับถือ, น่ายำเกรง, น่าเคารพ, น่าคร้ามเกรง, Example: ท่าทางขึงขังของพ่อน่าเกรงขามมาก, Thai definition: มีลักษณะชวนให้กลัวเกรงเพราะความใหญ่โตหรือความสง่า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรจุ[v.] (banju) EN: fill ; pack ; charge ; load ; hold ; enclose ; contain   FR: remplir ; emplir ; charger ; contenir
บรรจุตำแหน่ง[v. exp.] (banju tamnaeng) EN: fill a post ; put in a position ; assign someone to a post ; settle someone in a place   FR: nommer à un poste ; occuper une position
บรรลุ[v.] (banlu) EN: reach ; attain ; achieve ; accomplish ; get ; obtain ; acquire ; fulfill   FR: obtenir ; réussir ; atteindre ; accomplir ; parvenir à ; conclure ; acquérir
บรรลุเป้าหมาย[v. exp.] (banlu paomāi) EN: achieve ; succeed ; accomplish ; attain ; fulfill   FR: réussir ; atteindre un objectif
บัตรเติมเงิน[n. exp.] (bat toēm ngoen) EN: calltime refill card; prepaid card ; top-up card   FR: carte prépayée [f] ; carte rechargeable [f]
บริษัทแม่[n. exp.] (børisat maē) EN: parent company   FR: société mère [f] ; société fille [f]
บุตร[n.] (but) EN: child ; son ; daughter ; offspring   FR: enfant [m, f] ; fils [m] ; fille [f] ; progéniture [f]
บุตรสาว[n.] (butsāo) EN: daughter   FR: fille [f]
บุตรี[n.] (buttrī) EN: daughter   FR: fille [f]
บุตรหญิง[n.] (butying) EN: daughter   FR: fille [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
FILL    F IH1 L
FILLS    F IH1 L Z
FILLY    F IH1 L IY0
FILLA    F IH1 L AH0
FILLED    F IH1 L D
FILLEY    F IH1 L IY0
FILLET    F AH0 L EY1
FILLIP    F IH1 L AH0 P
FILLER    F IH1 L ER0
FILLERS    F IH1 L ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fill    (v) (f i1 l)
fills    (v) (f i1 l z)
filly    (n) (f i1 l ii)
filled    (v) (f i1 l d)
fillet    (v) (f i1 l i t)
fillip    (n) (f i1 l i p)
fillets    (v) (f i1 l i t s)
fillies    (n) (f i1 l i z)
filling    (v) (f i1 l i ng)
fillips    (n) (f i1 l i p s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Füllstand {m}fill level; level; liquid level [Add to Longdo]
Füllzeichen {n}fill character [Add to Longdo]
Bitte volltaken!Fill up the tank, please! [Add to Longdo]
Füllen Sie bitte das Formular aus!Fill out this form, please! [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
fille,-s(n) (opposé à garcon)เด็กผู้หญิง, (opposé à fils)ลูกสาว ตัวอย่างเช่น jeune fille, petite fille = สาวน้อย , elle est fille unique = เธอเป็นลุกสาวคนเดียว , See also: A. garcon, fils,
petite-fille(n) |f, pl. petite-filles| หลานสาว, See also: A. petit-fils,

Japanese-English: EDICT Dictionary
うぐいす餅;鶯餅[うぐいすもち, uguisumochi] (n) (See 餅・もち,餡,青きな粉) mochi filled with red bean paste and topped with green soy flour [Add to Longdo]
うんちゃらかんちゃら[, uncharakanchara] (exp) something-something ('fill in the blank' type phrase) [Add to Longdo]
お握り(P);御握り[おにぎり, onigiri] (n) (uk) rice ball (often triangular, sometimes with a filling and wrapped in nori); (P) [Add to Longdo]
こみ上げる;込み上げる;込上げる(io)[こみあげる, komiageru] (v1,vi) (1) to fill (one's heart); to experience a welling up of feelings or sensations; (2) to feel nauseated [Add to Longdo]
しばしば目[しばしばめ, shibashibame] (exp) blinking away tears; blinking tear filled eyes [Add to Longdo]
はち切れる[はちきれる, hachikireru] (v1,vi) to be filled to bursting; to burst [Add to Longdo]
ぱんぱん;パンパン[, panpan ; panpan] (adv,adv-to) (1) (on-mim) kapow; bang; slap; clap; (adj-na) (2) (on-mim) bulging; filled to bursting; (n) (3) (パンパン only) (See パンパンガール) prostitute (esp. just after WWII) [Add to Longdo]
ほにゃらら[, honyarara] (exp) something something (used to indicate a blank to be filled in) [Add to Longdo]
もんじゃ焼き[もんじゃやき, monjayaki] (n) (See お好み焼き) savoury pancake with various fillings, thinner than okonomiyaki [Add to Longdo]
オムライス[, omuraisu] (n) (abbr) omelet with a filling of ketchup-seasoned fried rice (omelette) (wasei [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chōng, ㄔㄨㄥ, ] fill; satisfy; fulfill; to act in place of; substitute; sufficient; full, #4,857 [Add to Longdo]
挤满[jǐ mǎn, ㄐㄧˇ ㄇㄢˇ, / 滿] fill to overflowing, #18,964 [Add to Longdo]
爆满[bào mǎn, ㄅㄠˋ ㄇㄢˇ, / 滿] filled to capacity (of theater, stadium, gymnasium etc), #19,311 [Add to Longdo]
满眼[mǎn yǎn, ㄇㄢˇ ㄧㄢˇ, / 滿] filling the eyes; to get an eyeful, #21,779 [Add to Longdo]
满目[mǎn mù, ㄇㄢˇ ㄇㄨˋ, / 滿] fills the eyes (of a beautiful view, scene of desolation etc), #33,076 [Add to Longdo]
满腹[mǎn fù, ㄇㄢˇ ㄈㄨˋ, / 滿] filled with; preoccupied with, #33,248 [Add to Longdo]
填表[tián biǎo, ㄊㄧㄢˊ ㄅㄧㄠˇ, ] fill a form, #39,061 [Add to Longdo]
[tián, ㄊㄧㄢˊ, / ] fill up; rumbling sound, #54,411 [Add to Longdo]
补牙[bǔ yá, ㄅㄨˇ ㄧㄚˊ, / ] fill a tooth; have a tooth stopped, #65,721 [Add to Longdo]
弥天[mí tiān, ㄇㄧˊ ㄊㄧㄢ, / ] filling the entire sky; covering everything (of fog, crime, disaster etc), #77,727 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ゼロ充てん[ゼロあてん, zero aten] zerofill (vs) [Add to Longdo]
データ付き領域集合[データつきりょういきしゅうごう, de-ta tsukiryouikishuugou] fill area set with data [Add to Longdo]
データ付き領域集合群[データつきりょういきしゅうごうぐん, de-ta tsukiryouikishuugougun] set of fill area sets with data [Add to Longdo]
フィラー文字[フィラーもじ, fira-moji] fill character [Add to Longdo]
フィル[ふぃる, firu] fill [Add to Longdo]
フレーム間タイルフィル[フレームかんたいるふいる, fure-mu kantairufuiru] information time fill [Add to Longdo]
詰める[つめる, tsumeru] to fill [Add to Longdo]
充填文字[じゅうてんもじ, juutenmoji] fill character [Add to Longdo]
埋め字[うめじ, umeji] fill character [Add to Longdo]
満たす[みたす, mitasu] to fill [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fill \Fill\, n. [See {Thill}.]
   One of the thills or shafts of a carriage. --Mortimer.
   [1913 Webster]
 
   {Fill horse}, a thill horse. --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fill \Fill\, v. t. [imp. & p. p. {Filled}; p. pr. & vb. n.
   {Filling}.] [OE. fillen, fullen, AS. fyllan, fr. full full;
   akin to D. vullen, G. f["u]llen, Icel. fylla, Sw. fylla, Dan.
   fylde, Goth. fulljan. See {Full}, a.]
   1. To make full; to supply with as much as can be held or
    contained; to put or pour into, till no more can be
    received; to occupy the whole capacity of.
    [1913 Webster]
 
       The rain also filleth the pools.   --Ps. lxxxiv.
                          6.
    [1913 Webster]
 
       Jesus saith unto them, Fill the waterpots with
       water. Anf they filled them up to the brim. --John
                          ii. 7.
    [1913 Webster]
 
   2. To furnish an abudant supply to; to furnish with as mush
    as is desired or desirable; to occupy the whole of; to
    swarm in or overrun.
    [1913 Webster]
 
       And God blessed them, saying. Be fruitful, and
       multiply, and fill the waters in the seas. --Gen. i.
                          22.
    [1913 Webster]
 
       The Syrians filled the country.    --1 Kings xx.
                          27.
    [1913 Webster]
 
   3. To fill or supply fully with food; to feed; to satisfy.
    [1913 Webster]
 
       Whence should we have so much bread in the
       wilderness, as to fillso great a multitude? --Matt.
                          xv. 33.
    [1913 Webster]
 
       Things that are sweet and fat are more filling.
                          --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   4. To possess and perform the duties of; to officiate in, as
    an incumbent; to occupy; to hold; as, a king fills a
    throne; the president fills the office of chief
    magistrate; the speaker of the House fills the chair.
    [1913 Webster]
 
   5. To supply with an incumbent; as, to fill an office or a
    vacancy. --A. Hamilton.
    [1913 Webster]
 
   6. (Naut.)
    (a) To press and dilate, as a sail; as, the wind filled
      the sails.
    (b) To trim (a yard) so that the wind shall blow on the
      after side of the sails.
      [1913 Webster]
 
   7. (Civil Engineering) To make an embankment in, or raise the
    level of (a low place), with earth or gravel.
    [1913 Webster]
 
   {To fill in}, to insert; as, he filled in the figures.
 
   {To fill out}, to extend or enlarge to the desired limit; to
    make complete; as, to fill out a bill.
 
   {To fill up}, to make quite full; to fill to the brim or
    entirely; to occupy completely; to complete. "The bliss
    that fills up all the mind." --Pope. "And fill up that
    which is behind of the afflictions of Christ." --Col. i.
    24.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fill \Fill\, n. [AS. fyllo. See {Fill}, v. t.]
   1. A full supply, as much as supplies want; as much as gives
    complete satisfaction. "Ye shall eat your fill." --Lev.
    xxv. 19.
    [1913 Webster]
 
       I'll bear thee hence, where I may weep my fill.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. That which fills; filling; filler; specif., an embankment,
    as in railroad construction, to fill a hollow or ravine;
    also, the place which is to be filled.
    [Webster 1913 Suppl. +PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fill \Fill\, v. i.
   1. To become full; to have the whole capacity occupied; to
    have an abundant supply; to be satiated; as, corn fills
    well in a warm season; the sail fills with the wind.
    [1913 Webster]
 
   2. To fill a cup or glass for drinking.
    [1913 Webster]
 
       Give me some wine; fill full.     --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {To back and fill}. See under {Back}, v. i.
 
   {To fill up}, to grow or become quite full; as, the channel
    of the river fills up with sand.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fill
   n 1: a quantity sufficient to satisfy; "he ate his fill of
      potatoes"; "she had heard her fill of gossip"
   2: any material that fills a space or container; "there was not
     enough fill for the trench" [syn: {filling}, {fill}]
   v 1: make full, also in a metaphorical sense; "fill a
      container"; "fill the child with pride" [syn: {fill}, {fill
      up}, {make full}] [ant: {empty}]
   2: become full; "The pool slowly filled with water"; "The
     theater filled up slowly" [syn: {fill}, {fill up}] [ant:
     {discharge}, {empty}]
   3: occupy the whole of; "The liquid fills the container" [syn:
     {occupy}, {fill}]
   4: assume, as of positions or roles; "She took the job as
     director of development"; "he occupies the position of
     manager"; "the young prince will soon occupy the throne"
     [syn: {fill}, {take}, {occupy}]
   5: fill or meet a want or need [syn: {meet}, {satisfy}, {fill},
     {fulfill}, {fulfil}]
   6: appoint someone to (a position or a job)
   7: eat until one is sated; "He filled up on turkey" [syn: {fill
     up}, {fill}]
   8: fill to satisfaction; "I am sated" [syn: {satiate}, {sate},
     {replete}, {fill}]
   9: plug with a substance; "fill a cavity"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top