Search result for

evening

(102 entries)
(0.0376 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -evening-, *evening*, even
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
evening    [N] ตอนเย็น, See also: ตอนเย็นๆ, เย็นย่ำ, Syn. dusk, nightfall, twilight
evenings    [ADV] ทุกเย็น (ตามปกติ)
evening star    [N] ดาวที่มักจะเห็นสว่างอยู่ทางขอบฟ้าด้านตะวันตกในช่วงหลังพระอาทิตย์ตกดิน โดยปกติแล้วจะเป็นดาวศุกร์ แต่บางครั้งก็เป็นดาวพุธ, See also: ดาวประจำเมือง, Syn. Hesperus, Venus
evening dress    [N] ชุดราตรี, See also: ชุดที่ใส่ไปงานพิธีการตอนกลางคืน, Syn. evening clothes
evening primrose    [N] พันธุ์ไม้ชนิดหนึ่ง ใบมีขนดอกเป็นสีเหลือง น้ำมันจากเมล็ดของพันธุ์ไม้ชนิดนี้สามารถนำมาทำยารักษาอาการหรือปัญหาเกี่ยวกับประจำเดือน, Syn. sundrops

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
evening dressชุดราตรี (สั้นหรือยาว) หากเป็นงานทางการที่สำคัญมักจะใช้ชุดราตรียาว [การทูต]
Evening primrose oilน้ำมันอีฟนิงพริมโรส [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Evening primrose oilน้ำมันดอกพริมโรสบานเย็น [TU Subject Heading]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
evening(อีฟว'นิง) n. ตอนเย็น,เวลาเย็น,สายัณห์,ตอนค่ำ,ตอนกลางคืน,ระยะที่เสื่อมลงของชีวิต,ช่วงสุดท้าย,งานราตรีสโมสร adj. เกี่ยวกับตอนเย็น, Syn. dusk
evening schooln. โรงเรียนกลางคืน
evening starดาวพระศุกร์ (Venus) ,ดาวประจำเมือง
evenings(อีฟว'นิงซ) adv. ในตอนกลางคืน,อย่างสม่ำเสมอ
yesterdayevening(เยส'เทอะเดอิฟว'นิง) n. เมื่อคืนนี้,เมื่อเย็นวานนี้, Syn. yesterevening

English-Thai: Nontri Dictionary
evening(n) เวลาเย็น,ตอนเย็น,ยามเย็น,ยามสายัณห์,ตอนค่ำ,เวลาพลบค่ำ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Good evening.สวัสดี ตอนเย็น Whatever I Am, You Made Me (2012)
The grand ball this evening.ลูกแกร์น สำหรับเย็นนี้ The Great Dictator (1940)
- Good evening, Mrs. Danvers.- สวัสดีคะ คุณนายเเดนเวอร์ส - สวัสดีค่ะ คุณผู้หญิง Rebecca (1940)
Good evening, Maxim.- สวัสดีค่ะ เเม็กซิม Rebecca (1940)
Good evening, Mr. De Winter.สวัสดีค่ะคุณเดอ วินเทอร์ Rebecca (1940)
Good evening, Robert. Not very good weather for the ball.สวัสดี โรเบิร์ต อากาศไม่เหมาะกับจัดงานเต้นรําเลยนะ Rebecca (1940)
I have the evening papers, madam. Would you care to see them?ผมมีหนังสือพิมพ์กรอบบ่าย คุณผู้หญิงจะอ่านมั้ยครับ Rebecca (1940)
I shall be at the cottage all this evening and shall leave the door open for you."ฉันจะอยู่ที่กระท่อมตลอดค่ำ และจะเปิดประตูทิ้งไว้รอคุณ" Rebecca (1940)
The Kapo has his own room, where he can hoard supplies and receive his young favourites in the evening.พวกคาโปว มีห้องนอนเป็นของตัวเอง มีที่เก็บของมีค่า และสำราญใจในยามเย็นได้ Night and Fog (1956)
Sit back and let the evening goกลับมานั่งและปล่อยให้เย็นไป Yellow Submarine (1968)
Thank you for dinner and a very pleasant evening.ขอบคุณสำหรับอาหารค่ำและช่วงเย็นที่ถูกใจมาก The Godfather (1972)
Good evening, sheriff.สวัสดีค่ะ นายอำเภอ Blazing Saddles (1974)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
eveningAccording to newspaper reports, there was an airplane accident last evening.
eveningA friend of mine is coming this evening.
eveningAll the family meet at evening meals.
eveningAn evening glow often promises good weather.
eveningAnyhow, having been held in school from morning to evening ... anybody'd be happy on getting released.
eveningAre there special evening rates?
eveningAre you always at home in the evening?
eveningAre you free this evening?
eveningAre you free tomorrow evening?
eveningAt eleven-thirty this evening.
eveningAt five in the evening.
eveningBe at home this evening.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อาหารค่ำ    [N] dinner, See also: evening meal, Syn. อาหารเย็น, ข้าวเย็น, Ant. อาหารเช้า, ข้าวเช้า, Example: สมาชิก 7 คนของสมาคมแห่งหนึ่ง ต้องรับประทานอาหารค่ำร่วมกันแบบโต๊ะกลมทุกๆ วัน
เวลาเย็น [N] evening, See also: twilight, dusk, gloaming, Syn. ตอนเย็น, Example: ศูนย์พัฒนาพยายามปลูกฝังให้เด็กสวดมนต์และนั่งทำสมาธิเวลาเย็นทุกวัน, Thai definition: ช่วงใกล้ค่ำ
เข้าไต้เข้าไฟ    [ADV] at dusk, See also: evening time, nightfall twilight, getting dark eventide, early night-time, Syn. พลบ, พลบค่ำ, Example: พอถึงเวลาเข้าไต้เข้าไฟพ่อแม่มักให้ลูกๆ อยู่ในบ้าน, Thai definition: ช่วงเวลาพลบค่ำ
ค่ำคืน    [N] night, See also: evening, nightfall, night-time, darkness, Syn. กลางคืน, ค่ำ, รัตติกาล, ราตรี, ราตรีกาล, Example: ผู้ป่วยยุติชีวิตวัย 68 ปี ในค่ำคืนอันเศร้าหมอง
เย็น [N] evening, See also: dusk, twilight, gloaming, Syn. ตอนเย็น, Example: เพื่อนทั้งกลุ่มจะนัดไปฟังเพลงและทานข้าวตอนเย็นกันที่ร้านนี้เป็นประจำ, Thai definition: เวลาใกล้ค่ำ
อ่ำ    [N] dusk, See also: evening, Syn. เวลาค่ำ
อันธิกา    [N] evening, See also: eve, dusk, eventide, Syn. อันธการ, Thai definition: กลางคืน, เวลาค่ำ, Notes: (สันสกฤต)
อันธการ    [N] evening, See also: eve, dusk, eventide, Thai definition: เวลาค่ำ, Notes: (บาลี)
สายัณห์    [N] evening, Syn. เวลาเย็น, ตอนเย็น, เย็น
ตอนเย็น    [N] evening, Ant. ตอนเช้า, Example: ตอนเย็นของทุกวันเขาต้องกลับบ้านมารดน้ำต้นไม้, Thai definition: เวลาใกล้ค่ำ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชุดราตรี[n. exp.] (chut rātrī) EN: evening dress   FR: tenue de soirée [f]
ดาวประจำเมือง[n. exp.] (dāo prajammeūang) EN: evening star ; Venus   FR: étoile du soir [f] ; Venus [f]
ห้าทุ่ม = ๕ ทุ่ม[n. exp.] (hā thum) EN: eleven in the evening   FR: vingt-trois heures ; onze heures du soir
หัวค่ำ [n.] (hūakham) EN: early in the evening   FR: début de soirée [m] ; tôt dans la soirée
ค่ำ [n.] (kham) EN: dusk ; sunset ; evening ; nightfall ; night   FR: soir [m] ; tombée de la nuit [f] ; nuit tombante [f]
คืน[n.] (kheūn) EN: night ; evening   FR: nuit [f]
เพลาเย็น[n. exp.] (phēlā yen) EN: evening ; in the evening   FR: à la fraîche
ผีเสื้อสายัณห์สีตาลไหม้[n. exp.] (phīseūa sāyan sī tān mai) EN: Dark Evening Brown   
ผีเสื้อสายัณห์สีตาลธรรมดา[n. exp.] (phīseūa sāyan sī tān thammadā) EN: Common Evening Brown   
ผีเสื้อสายัณห์สีตาลใหญ่[n. exp.] (phīseūa sāyan sī tān yai) EN: Great Evening Brown   

CMU English Pronouncing Dictionary
EVENING    IY1 V N IH0 NG
EVENINGS    IY1 V N IH0 NG Z
EVENING'S    IY1 V N IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
evening    (v) (ii1 v n i ng)
evenings    (n) (ii1 v n i ng z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abend {m} | Abende {pl} | am Abendevening | evenings | in the evening [Add to Longdo]
Abendandacht {f}Evening prayer [Add to Longdo]
Abendgarderobe {f}; Abendkleid {n}evening dress [Add to Longdo]
Abendgottesdienst {m} [relig.]evening service [Add to Longdo]
Abendkleid {n} | Abendkleider {pl}evening dress | evening dresses [Add to Longdo]
Abendkleidung {f}evening wear [Add to Longdo]
Abendkurs {m} | Abendkurse {pl}evening class | evening classes [Add to Longdo]
Abendmesse {f}; Abendgottesdienst {m} [relig.]evening mass [Add to Longdo]
Abendprogramm {n} (TV, Radio)evening programmes [Add to Longdo]
Abendschule {f}evening classes; night school [Add to Longdo]
Abendstern {m}evening star [Add to Longdo]
Abendstunde {f}evening hour [Add to Longdo]
Abendvorstellung {f}evening performance [Add to Longdo]
Abendwind {m}evening breeze [Add to Longdo]
Abendzeitung {f}evening paper; evening newspaper [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
こんばんわ(ik)[, konbanwa (ik)] (int) (misspelling of こんばんは) (See 今晩は) good evening [Add to Longdo]
アーベント[, a-bento] (n) evening (ger [Add to Longdo]
イブニング(P);イヴニング[, ibuningu (P); ivuningu] (n) evening; (P) [Add to Longdo]
イブニングコート[, ibuninguko-to] (n) evening coat [Add to Longdo]
イブニングドレス[, ibuningudoresu] (n) evening dress [Add to Longdo]
ボンソワール[, bonsowa-ru] (int) (See 今晩は) good evening (fre [Add to Longdo]
一つ星[ひとつぼし, hitotsuboshi] (n) evening star; morning star [Add to Longdo]
一宵[いっしょう, isshou] (n) (arch) one evening; one night [Add to Longdo]
一晩(P);ひと晩[ひとばん, hitoban] (n-adv,n-t) one evening; all night; overnight; (P) [Add to Longdo]
一番星[いちばんぼし, ichibanboshi] (n) the first star to appear in the evening [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xī, ㄒㄧ, ] evening [Add to Longdo]
夜校[yè xiào, ㄧㄝˋ ㄒㄧㄠˋ, ] evening school; night school [Add to Longdo]
待宵草[dài xiāo cǎo, ㄉㄞˋ ㄒㄧㄠ ㄘㄠˇ, ] evening primrose [Add to Longdo]
[wǎn, ㄨㄢˇ, ] evening; night; late [Add to Longdo]
晚报[wǎn bào, ㄨㄢˇ ㄅㄠˋ, / ] evening paper [Add to Longdo]
晚会[wǎn huì, ㄨㄢˇ ㄏㄨㄟˋ, / ] evening party [Add to Longdo]
晚礼服[wǎn lǐ fú, ㄨㄢˇ ㄌㄧˇ ㄈㄨˊ, / ] evening dress [Add to Longdo]
晚祷[wǎn dǎo, ㄨㄢˇ ㄉㄠˇ, / ] evening prayer; evensong; vespers [Add to Longdo]
晚间[wǎn jiān, ㄨㄢˇ ㄐㄧㄢ, / ] evening-time; in the evening [Add to Longdo]
晚风[wǎn fēng, ㄨㄢˇ ㄈㄥ, / ] evening breeze [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Evening \E"ven*ing\, n. [AS. [=ae]fnung. See {even}, n., and cf.
   {Eve}.]
   1. The latter part and close of the day, and the beginning of
    darkness or night; properly, the decline of the day, or of
    the sun.
    [1913 Webster]
 
       In the ascending scale
       Of heaven, the stars that usher evening rose.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   Note: Sometimes, especially in the Southern parts of the
      United States, the afternoon is called evening.
      --Bartlett.
      [1913 Webster]
 
   2. The latter portion, as of life; the declining period, as
    of strength or glory.
    [1913 Webster]
 
   Note: Sometimes used adjectively; as, evening gun. "Evening
      Prayer." --Shak.
      [1913 Webster]
 
   {Evening flower} (Bot.), a genus of iridaceous plants
    ({Hesperantha}) from the Cape of Good Hope, with
    sword-shaped leaves, and sweet-scented flowers which
    expand in the evening.
 
   {Evening grosbeak} (Zo["o]l.), an American singing bird
    ({Coccothraustes vespertina}) having a very large bill.
    Its color is olivaceous, with the crown, wings, and tail
    black, and the under tail coverts yellow. So called
    because it sings in the evening.
 
   {Evening primrose}. See under {Primrose}.
 
   {The evening star}, the bright star of early evening in the
    western sky, soon passing below the horizon; specifically,
    the planet Venus; -- called also {Vesper} and {Hesperus}.
    During portions of the year, Mars, Jupiter, and Saturn are
    also evening stars. See {Morning Star}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Even \E"ven\, v. t. [imp. & p. p. {Evened}; p. pr. & vb. n.
   {Evening}]
   1. To make even or level; to level; to lay smooth.
    [1913 Webster]
 
       His temple Xerxes evened with the soil. --Sir. W.
                          Raleigh.
    [1913 Webster]
 
       It will even all inequalities     --Evelyn.
    [1913 Webster]
 
   2. To equal. [Obs.] "To even him in valor." --Fuller.
    [1913 Webster]
 
   3. To place in an equal state, as to obligation, or in a
    state in which nothing is due on either side; to balance,
    as accounts; to make quits; to make equal; as, to even the
    score. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. To set right; to complete.
    [1913 Webster]
 
   5. To act up to; to keep pace with. --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 evening
   n 1: the latter part of the day (the period of decreasing
      daylight from late afternoon until nightfall); "he enjoyed
      the evening light across the lake" [syn: {evening}, {eve},
      {even}, {eventide}]
   2: a later concluding time period; "it was the evening of the
     Roman Empire"
   3: the early part of night (from dinner until bedtime) spent in
     a special way; "an evening at the opera"

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 e'en
 
 1. even, evening.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top