Search result for

errors

(44 entries)
(0.8325 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -errors-, *errors*, error
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
errors and omissions insuranceการประกันภัยความผิดตกละเว้น [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Errorsความคลาดเคลื่อน,ความคลาดเคลื่อน,ข้อผิดพลาด,ค่าผิดพลาด,ความผิดพลาด [การแพทย์]
Errors of Chanceความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นได้บางโอกาส [การแพทย์]
Errors of Development, Multipleความผิดปกติมาแต่กำเนิดหลายๆอย่างผสมกัน [การแพทย์]
Errors of Techniquesข้อผิดพลาดเนื่องจากเทคนิคการใช้ [การแพทย์]
Errors of usageการใช้ภาษาผิด [TU Subject Heading]
Errors, Acceptableความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ทางคลินิค [การแพทย์]
Errors, Allowableข้อผิดพลาดที่ยอมได้ [การแพทย์]
Errors, Analyticalความคลาดเคลื่อนของเทคนิควิเคราะห์,ความผิดพลาดขณะตรวจวัด [การแพทย์]
Errors, Analytical, Estimatingความคลาดเคลื่อนของเทคนิควิเคราะห์ [การแพทย์]
Errors, Analytical, Medically Allowableความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับในทางคลินิก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
If he threw it, how do you explain he hit .375 for the Series and committed no errors?ถ้าเขาล้มบอลจริง คนจะอธิบายได้ยังไง ว่าเขาตีเฉลี่ย .375 และไม่เล่นพลาดแม้แต่ครั้งเดียว Field of Dreams (1989)
He's joined the Musketeers. All the errors of my life are made right in him.เขาจะเป็นทหารเสือ ข้าทุ่มเทเพื่อเขา The Man in the Iron Mask (1998)
For they and thee a thousand errors note.For they and thee a thousand errors note. 10 Things I Hate About You (1999)
But the bottom line was that there was no factual errors in that story.แต่ความจริงก็คือ ไม่มีข้อเท็จจริงที่ผิดพลาด ในสารคดีเรื่องนี้ มีการฟังความจากทั้งสองข้าง The Corporation (2003)
It happens with computer system errors.ระบบคอมคงจะรวนหนะค่ะ Art of Seduction (2005)
You would just have to cooperate so as to prevent any errors.สิ่งที่เจ้าต้องทำก็คือการลงมือทำและคอยระวังความผิดพลาด Episode #1.1 (2006)
Not to mention persistent errors.เนี่ยยังไม่พูดถึงว่า สะกดผิดเพียบ Hot Fuzz (2007)
Checked for errors By the ancient prophets.ผู้ทำนายโบราณจะทำการตรวจทารกที่ไม่ผ่านเกณฑ์ Meet the Spartans (2008)
So another one of your errors in judgment bites you have and you think you can lay the blame on me.แล้วยังไง, อาจจะเป็นใครสักคน ที่ย้อนกลับมาทำลายคุณ และคุณคิดว่าคุณจะใส่ร้ายฉันได้เหรอ Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
So another one of your errors in judgment bites you on the ass.คนของคุณคงเอาข่าวไปปล่อยลับหลังคุณแล้วล่ะ Day 7: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2009)
When I confronted him with some errors in the story, he began to cry and ...หลังจากผมได้คุ้ยความจริงหลังจากจับเรื่องที่ขัดแย้งกันเองของเขา Drag Me to Hell (2009)
And, uh, no problem... just a... just a few errors.แล้วมัน เอ่อ ไม่ใช่ปัญหาใหญ่หรอก แค่มีข้อผิดพลาดบางจุด It's a Terrible Life (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
errorsA new study suggests that hospital records for patients older than 65 are often incorrect, which may lead to serious treatment errors.
errorsBoeing has calculated the chances of a series of crew errors leading to CFIT.
errorsCorrect errors.
errorsCorrect errors if any.
errorsCorrect errors, if any.
errorsCorrect the errors if there are any.
errorsDon't grieve about your past errors.
errorsErrors are few, if any, in his English composition.
errorsExcuse me; allow me to point out three errors in the above article.
errorsFatal errors arise from carelessness.
errorsFortunately I was able to finish my work without any serious errors.
errorsHaving been written in haste, the book has a lot of errors.

CMU English Pronouncing Dictionary
ERRORS    EH1 R ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
errors    (n) (e1 r @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Irrtum vorbehalten!Errors excepted! [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
箇条[かじょう, kajou] (n) items; errors; articles [Add to Longdo]
誤脱[ごだつ, godatsu] (n) errors and omissions [Add to Longdo]
今是昨非[こんぜさくひ, konzesakuhi] (exp) complete reversal of values or ways of thinking (over time); What appeared wrong in the past now appears right; realizing and regretting the past errors of one's ways [Add to Longdo]
叱正[しっせい, shissei] (n) point out errors; correction (of errors) [Add to Longdo]
正す[ただす, tadasu] (v5s,vt) (1) (also written as 訂す in the case of textual errors) to correct; to reform; to amend; to redress; (2) (See 襟を正す) to adjust; to straighten; (3) (See 糺す) to ascertain; to confirm; to verify; to make sure of; (4) (See 質す) to enquire of someone about something (inquire); to question; (P) [Add to Longdo]
非を悟る[ひをさとる, hiwosatoru] (exp,v5r) to realize one's error; to realize one's errors [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top