Search result for

eine

(79 entries)
(0.0167 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eine-, *eine*
Possible hiragana form: えいね
Longdo Dictionary ภาษาเยอรมัน (DE) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
einen Platzverweis erhalten [sport] ( ) Sports To eject (a player), as from a soccer game, especially for a flagrant violation of the rules.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
caffeine(คาฟิน) n. แอลคาลอยด์ขมชนิดหนึ่งที่ได้จากกาแฟหรือชา
seine(เซน) n.,vt. (จับปลาด้วย) อวนกว้างใหญ่ที่ใช้แขวนแนวตั้งตรงลงไปในน้ำ, See also: seiner n.

English-Thai: Nontri Dictionary
seine(n) อวน,แห
seine(vi) ลากอวน,ทอดแห

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Indem er eine axt niedergeschlagen hat.(ภาษาเยอรมัน) Three Coins in a Fuchsbau (2012)
Allein bei dem Gedanken geht mir einer ab!Allein bei พวก Gedanken geht mir einer AB! Sacramentum (2012)
Lasst uns mit einer Umarmung die Br'derschaft besiegeln!Lasst uns mit einer Umarmung ตาย Br'derschaft besiegeln! Sacramentum (2012)
Wir zeigen diesen armseligen Schei'ern, wie man einen draufmacht!Wir zeigen Diesen armseligen Schei'ern, นอนคน einen draufmacht! Sacramentum (2012)
Unter einem Vogel mit seiner kinder.ใต้ต้นไม้ กับลูกๆ A Busy Solitude (2012)
Eine doppelarmbrust. Somebody's getting serious.ไอเน โดปป์ลอมโบลส มีคนเริ่มจริงจังแล้วสินะ Leave It to Beavers (2012)
Unter einem Vogel mit seiner kinder.อยู่ใต้นกตัวหนึ่ง ใกล้กับลูกๆของมัน Answers (2012)
"Unter einem Vogel mit seiner kinder.""Unter einem Vogel mit seiner kinder." "อยู่ใต้นกกับลูกๆของมัน" Answers (2012)
[ Officer ] Alle in einer Einzelreihe aufstellen !คัดเลือก Schindler's List (1993)
[ Man ] Alle in eine Einzelreihe aufstellen !คุณจะพอใจกับแรงงานที่ผมส่งให้ Schindler's List (1993)
The NSA interviewed one witness in Fleming's class who ID'd a Magnus Einersson.พยานให้รูปพรรณ ตรงกับแม็กนุส ไอเนอร์สสัน Chuck Versus the Alma Mater (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาญา[n.] (āyā) EN: punishment ; sanction ; penalty   FR: sanction [f] ; punition [f] ; peine [f] ; sentence [f]
เบียร์ไฮเนเก้น[TM] (Bīa Hainēkēn) EN: Heineken Beer ; Heineken   FR: Heineken [f]
โชคร้าย[n.] (chōkrāi) EN: bad luck ; misfortune   FR: malchance [f] ; infortune [f] ; mauvaise fortune [f] ; déveine [f] (fam.) ; poisse [f] (fam.) ; guigne [f] (fam.) ; guignon [m] (fam. - vx) ; cerise [f] (arg.)
เดือนเต็ม[n. exp.] (deūoen tem) EN: full moon   FR: pleine lune [f]
เดินลุยน้ำ[v. exp.] (doēn lui nām) EN: wade   FR: avancer avec peine dans l'eau
ห้ามล้อ [v.] (hāmlø) EN: brake ; stop ; cease   FR: freiner
เห็นด้วยอย่างยิ่ง[v. exp.] (hendūay yāngying) EN: I couldn't agree more   FR: être tout à fait du même avis ; abonder ; approuver pleinement
กาเฟอีน[n.] (kāfēīn) EN: caffeine ; caffein   FR: caféine [f]
การให้ยาทางเส้นโลหิต[n. exp.] (kān hai yā thāng sēn lōhit) EN: intravenous infusion   FR: intraveineuse [f]
การลงโทษประหารชีวิต[n. exp.] (kān longthōt prahān chīwit) EN: capital punishment ; death penalty   FR: peine capitale [f]

German-Thai: Longdo Dictionary
eineหนึ่งชิ้น หนึ่งคนหรืออื่นๆ เป็นคำนำหน้านามเอกพจน์ของเพศหญิงที่ไม่เฉพาะเจาะจงในรูปประธาน เช่น eine Schule โรงเรียนแห่งหนึ่ง , See also: ein
eine Abmachung mit jm. treffen(phrase) ตกลงกับคนใดคนหนึ่ง, See also: vereinbaren
eine Bekanntschaft machenทำความรู้จัก, See also: bekanntmachen, kennenlernen
eine Dummheit begehen(phrase) ทำเรื่องโง่ๆ, ทำเรื่องโง่เขลา เช่น Man soll keine Dummheit zweimal begehen. เราไม่ควรทำความผิดพลาดนี้อีกเป็นครั้งที่สอง
eine Entscheidung (über etw./jn.) treffen(phrase) ตัดสินใจ (เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง), See also: entscheiden
eine Menge|+ กริยาเอกพจน์ ไม่ว่าจะตามด้วยคำนามเอกพจน์หรือพหูพจน์| จำนวนมาก เช่น Herr Müller hat eine Menge Geld., Eine Menge Leute haben die Ausstellung besucht.
eine Panne habenมีปัญหาเครื่องมอเตอร์ไม่ทำงานหรือผิดปกติ เช่น Ich habe eine Panne während der Fahrt nach Bangkok. ฉันมีปัญหาเครื่องยนต์(ของรถยนต์)ระหว่างการเดินทางไปกรุงเทพฯ
eine Uhr stellenตั้งเวลาหรือปรับเปลี่ยนเวลาของนาฬิกา
eineinhalbหนึ่งครึ่ง, หนึ่งเศษหนึ่งส่วนสอง เช่น Über eineinhalb Stunden trug er heute im Landtag seine Regierungserklärung vor. , See also: S. anderthalb
einemหนึ่งชิ้น หนึ่งคนหรืออื่นๆ เป็นคำนำหน้านามเอกพจน์ของเพศชายและเพศกลางที่ไม่เฉพาะเจาะจงในรูปกรรมรอง Dativ, See also: ein

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
eine Zeitlangชั่วครู่, ชั่วขณะ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
eine Angabea piece of data [Add to Longdo]
einen Anschlag machento put a notice up [Add to Longdo]
eine großzügige Auffassung vertretento take a broad view [Add to Longdo]
eine unterschiedliche Auffassunga slight variance of opinion [Add to Longdo]
eine Stadt mit Aufschwunga booming city [Add to Longdo]
einen großen Aufwand an Energie erfordernto require a great deal of energy [Add to Longdo]
eine Augenweide; ein erfreulicher Anblick; ein göttlicher Anblicka sight for sore eyes [Add to Longdo]
einen Ausflug machen | einen Ausflug machendto jaunt | jaunting [Add to Longdo]
einen Ausflug im Auto machento go for a run in the car [Add to Longdo]
einen heiteren Ausklang habento end brightly [Add to Longdo]
eine gemeinsame Basis finden (mit jdm.)to find common ground (with sb.) [Add to Longdo]
eine schöne Bescherunga nice how-d'ye-do [Add to Longdo]
eine Beschwerde ablehnento refuse a claim [Add to Longdo]
eine Beschwerde anerkennento grant a claim [Add to Longdo]
einen Blick werfen in; sich flüchtig befassen mitto dip into [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
reine(n) |f| ราชินี

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイネク[, aineku] (n) (abbr) Eine Kleine Nachtmusik (work by Mozart) [Add to Longdo]
インテリアコーディネーター[, interiako-deine-ta-] (n) interior coordinator [Add to Longdo]
オーバーレイネットワーク[, o-ba-reinettowa-ku] (n) {comp} overlay network [Add to Longdo]
カフェイン[, kafein] (n) caffeine (ger [Add to Longdo]
カラーコーディネーション[, kara-ko-deine-shon] (n) color coordination [Add to Longdo]
カラーコーディネーター[, kara-ko-deine-ta-] (n) color coordinator; colour coordinator; (P) [Add to Longdo]
グリーンコーディネーター[, guri-nko-deine-ta-] (n) green coordinator [Add to Longdo]
コーディネーション[, ko-deine-shon] (n) coordination [Add to Longdo]
コーディネーター[, ko-deine-ta-] (n) coordinator; (P) [Add to Longdo]
コーディネート(P);コーディネイト[, ko-deine-to (P); ko-deineito] (n,vs) (1) coordinate; co-ordinate; coordination; (2) matching (e.g. clothes, accessories, furniture, colours); (n) (3) matching outfit (clothes and accessories); (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
オーバーレイネットワーク[おーばーれいねっとわーく, o-ba-reinettowa-ku] overlay network [Add to Longdo]
デスティネーション[ですていねーしょん, desuteine-shon] destination [Add to Longdo]
デスティネーションドライブ[ですていねーしょんどらいぶ, desuteine-shondoraibu] destination drive [Add to Longdo]
平年[へいねん, heinen] common year [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
一人[ひとり, hitori] eine Person, einer, eine, allein [Add to Longdo]
一人一人[ひとりびとり, hitoribitori] einer_nach_dem_andern [Add to Longdo]
一切れ[ひときれ, hitokire] eine_Scheibe, ein_Stueck [Add to Longdo]
一周[いっしゅう, isshuu] eine_Runde, ein_Umlauf [Add to Longdo]
一握り[ひとにぎり, hitonigiri] eine_Handvoll [Add to Longdo]
一方[いっぽう, ippou] eine_Seite, einerseits, andererseits, -nur [Add to Longdo]
一時[ひととき, hitotoki] eine_Weile, 1_Uhr [Add to Longdo]
一時[ひととき, hitotoki] eine_Weile, einen_Moment [Add to Longdo]
一晩[ひとばん, hitoban] eine_Nacht, die_ganze_Nacht [Add to Longdo]
一段[いちだん, ichidan] eine_Stufe, erster_Grad [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 EINE
     EINE Is Not EMACS (EMACS, LISP)
     

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 eine [ainə]
   an; one
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top