Search result for

earning money [...] in the court

(1 entries)
(0.0174 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -earning money [...] in the court-, *earning money [...] in the court*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตีนโรงตีนศาล[N] looking for extra income around the court area, See also: earning money by give assistance to people in the court, Count unit: คน, Thai definition: คนที่ชอบพลอยประสมหาเศษหาเลยหรือหารายได้เล็กๆ น้อยๆ ตามโรงศาล, Notes: (สำนวน)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

earning ( ER1 N IH0 NG) money ( M AH1 N IY0) by ( B AY1) give ( G IH1 V) assistance ( AH0 S IH1 S T AH0 N S) to ( T UW1, T IH0, T AH0) people ( P IY1 P AH0 L) in ( AH0 N, IH1 N) the ( DH AH0, DH AH1, DH IY0) court ( K AO1 R T)

 


  

 
earning
 • (เอิร์น\'นิง) n. การหารายได้,การหามา. ###SW. earnings รายได้,ค่าจ้าง เงินเดือน ผลกำไร [Hope]
 • /ER1 N IH0 NG/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
  [earn]
 • ได้กำไร[Lex2]
 • ได้รับ: สมควรได้รับ [Lex2]
 • ได้รับรายได้: ได้เงินจากการทำงาน [Lex2]
 • (เอิร์น) v. หาได้,หามาได้,ได้กำไร,ได้รับ,สมควรได้รับ,มีรายได้,อยากได้,ปรารถนา ###SW. earner n. [Hope]
 • (vt) ได้รับ,หาเลี้ยงชีพ,หาได้,ได้กำไร [Nontri]
 • /ER1 N/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
money
 • เงิน: เงินทอง, สิ่งที่ใช้แลกเปลี่ยน [Lex2]
 • ทรัพย์สิน: ทรัพย์สมบัติ [Lex2]
 • (มัน\'นี) n. เงิน,ตัวเงิน,เงินตรา,ธนบัตร,สิ่งที่ใช้เป็นสื่อของการแลกเปลี่ยนทรัพย์สิน,ทรัพย์สิน ###SW. moneys,monies n.,pl. ค่าปรับเป็นเงิน,ผลกำไรเป็นเงิน pl. moneys,monies [Hope]
 • (n) เงิน,ธนบัตร,ทรัพย์สิน [Nontri]
 • /M AH1 N IY0/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
give
 • ให้: ส่งให้, ยอมยกให้, มอบให้ [Lex2]
 • แสดง[Lex2]
 • (กิฟว) {gave,given,giving,gives} vt.,vi. ให้,มอบให้,เอาให้,แจก -Phr. (give in ยอมแพ้,หยุดสู้,หยุดเถียง) . -Id. (give (something) out แจกจ่าย) . n. สภาพที่ยืดหยุ่นได้,ความเด้งได้ [Hope]
 • (vi,vt) ให้,มอบ,ยกให้,อุทิศ,สละให้,แจก,ถึง,เสนอ,ยอม,ออกคำสั่ง [Nontri]
 • /G IH1 V/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
assistance
 • ความช่วยเหลือ: การสนับสนุน [Lex2]
 • (อะซิส\'เทินซฺ) n. การช่วยเหลือ, การสงเคราะห์, การอนุเคราะห์ ###S. aid,help) [Hope]
 • (n) ความช่วยเหลือ,การอนุเคราะห์,การสงเคราะห์ [Nontri]
 • /AH0 S IH1 S T AH0 N S/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
people
 • คน: ประชาชน, ประชากร [Lex2]
 • คนในปกครอง[Lex2]
 • สมาชิกในครอบครัว: คนในครอบครัว [Lex2]
 • อาศัย: ตั้งรกราก, เข้าไปอยู่อาศัย [Lex2]
 • (พี\'เพิล) n. คน,ประชาชน,ประชากร,พลเมือง,ราษฎร,มนุษย์. ###S. population,folk,human,humanity [Hope]
 • (n) ประชาชน,ราษฎร,ครอบครัว,พลเมือง,พสกนิกร,คน [Nontri]
 • (vt) ตั้งรกราก,เข้าไปอาศัย,บรรจุคน [Nontri]
 • /P IY1 P AH0 L/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
court
 • คฤหาสน์[Lex2]
 • จีบ: เกี้ยวพาราสี [Lex2]
 • ถนนสายสั้นๆ[Lex2]
 • ที่เปิดโล่ง[Lex2]
 • ศาล: ศาลยุติธรรม, ที่ตัดสินความ [Lex2]
 • สนาม: สนามสำหรับเล่นกีฬา [Lex2]
 • สภา: คณะกรรมการบริหาร [Lex2]
 • เสี่ยง[Lex2]
 • (คอร์ท) {courted,courting,courts} n. สนาม,ลาน,ศาล,คณะกรรมการบริหาร,ราชสำนัก,สภา,การเกี้ยว,การประจบ,การแส่หาเรื่อง vt.,vi. เกี้ยว,ประจบ,จีบ,แส่หาเรื่อง -Phr. (the Court of St. Jame\'s ราชสำนักอังกฤษ) [Hope]
 • (n) ศาล,ลาน,สนาม,ราชสำนัก,พระราชฐาน,สภา,การเกี้ยว,การจับ [Nontri]
 • /K AO1 R T/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
 


Similar GERMAN words suggested by aspell:
erging, erginge, ergingt, erringe, erringt, erringen Monte, Moneten, Monde, Mine, Mont, Monden, Mondes, Minen, Monat, Mode, Mole, Mond, Pony, Sony, Zone, Moment, Moden, Molen, Jones, Modem, Moped, Mosel, Moser, Moses, Motel, Zonen, moser, Monsun, Sonett, modern, mogeln, mondän, mosern, monieren Boy, b, y, BH, BP, , Bast, bist, Yen live, hiev, hieve, Gier, gier, HIV, ICE, gib, hie, GI, IV, Geige, Gifte, Gilde, Gizeh, geige, geile, geize, giere, gieße, gifte, ginge, Eibe, Gabe, Gote, Göre, Güte, fixe, gibt, gute, gäbe, vice, IDE, Ire, XIV, die, div, nie, sie, wie, Agave, Olive, agile, hieven, naive, Ägide, Diva, Eide, Gage, Gase, Gaze, Gele, Gene, Gift, Gina, Gips, Giro, Lire, Mime, Mine, Nixe, Pike, Vize, eine, gare, gilt, ging, gäre, mixe, GbR, IG, VI, GB, GBit, Hi, UV, GEW, GEZ, Gel, Gen, gen, Gießen, geigen, geizen, gieren, gießen, Filet, Gicht, Tibet, fixen, giften, g, i, v, VII, via, Geiz, Geiß Assistent, Assistenz, Assistenten, Assistenzen Tod, Tom, Ton, Top, Tor, tot, o, t, Co, Po, TV, eo, so, tu, wo, Trost, Rost, Ost, Toast, toben, tosen, Kost, Most, Post, Test Pole, Pope, perplex, Perle, Polle, pelle, perle, Opel, Pedale, remple, Polen, Pool, Seppel, Pol, Pop, Pegel, Prophet, pellen, perlen, Perl, Popo, Neapel, Pendel, Tempel, Pedal, Seoul, rempeln * Theo, He, Ehe, Tee, ehe, tue, Themen, Test Ort, Coburg, Jogurt, Spurt, Chur, Colt, Coup, Furt, Gurt, Hort, Kurt, Port, Tour, Wort, dort, fort, kurt, OCR, Chart, Churs, Couch, Coupe, Coups, bohrt, dorrt, Chor, Clou, CPU, pur, vor, Co, Cover, Cruz, CPUs, Code, Spur, CDU, CSU, Dur, Kur, Ohr, Tor, cum, nur, zur, Coupon, Cousin, Schur, Azur, Bohr, CSFR, Club, Coca, Cola, Flur, Foul, Mohr, Moor, Rohr, cool, stur, Orten, orten, coaten, spurten, Horten, horten, kuren, mounten, Bohren, bohren, dorren

Similar FRENCH words suggested by aspell:
karting, parking, carmin, carmins, carmina, carmine, carminé, kartings, parkings, hermine monel, poney, môme, none, Mahoney, mômes, nones, Domey, monels, poneys, m'omet bey, boy, bye, bu, y, bd, n'y, d'y, j'y, l'y, m'y, s'y, t'y givre, givré, ive, grive, ogive, gîte, gîté, live, pive, rive, rivé, vive, gave, gavé, d'ive, l'ive * toc, toi, ton, top, tôt, do, ho, go, no, , ta, te, tu, , t'a, t'y peuple, peuplé, poêle, poêlé, poële, pope, pôle, peupler, peuples, peuplés, poile, poilé, poêler, poêles, poêlés, poëles, popes, pôles * thé, thés, te, , rhé, , tee, tue, tué, ohé *

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top