Search result for

dubios

(98 entries)
(1.3322 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dubios-, *dubios*, dubio
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา dubios มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *dubios*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dubious[ADJ] สงสัย, See also: ไม่แน่ใจ, Syn. doubtful, in doubt, questionable, Ant. definite, certain
dubiously[ADV] อย่างสงสัย
dubiousness[N] ความสงสัย, See also: ความไม่แน่ใจ, Syn. uncertainty, doubtfulness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dubious(ดู'เบียส) adj. น่าสงสัย,น่าแคลงใจ,ไม่แน่นอน,คลุมเครือ., See also: dubiousness n. ดูdubious, Syn. equivocal,doubtful,suspect ###A. fixed,sound

English-Thai: Nontri Dictionary
dubious(adj) น่าสงสัย,น่าแคลงใจ,คลุมเครือ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dubiofossilซากดึกดำบรรพ์ปริศนา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
All I have achieved is a certain dubious celebrity among the prisoners.ที่ได้กลับมาคือการเป็นตัวปัญหา คนดังในหมู่นักโทษ Seven Years in Tibet (1997)
My mother here... thinks that being an actress is a dubious profession.แม่ของหนูที่นั่งอยู่นี้... คิดว่าการไปเป็นนักแสดง เป็นอาชีพที่ไม่แน่นอนค่ะ. Millennium Actress (2001)
"Dubious," she called it?"ไม่แน่นอน," เธอบอกว่างั้นหรอ ? Millennium Actress (2001)
The pawn of an obscure coalition... of dubious interests... the Minister Malraux has driven...มีการร่วมมือกันปิดบัง... และส่อไปในทางน่าสงสัย ท่านรัฐมนตรี มัลโลซ์ จึงมีคำสั่ง... The Dreamers (2003)
It sounds pretty fucking dubious.ไม่ค่อยแน่ใจ Alpha Dog (2006)
1. 65. . what a dubiously exact number1.65 เท่า ฟังแล้วไม่น่าเชื่อถือเลย Negative Happy Chainsaw Edge (2007)
Where George Merchant secured permission to build his dubious mansion on Norris Avenue.ที่ซึ่งจอร์ชได้รับสิทธิ์ให้ดูแล เพื่อสร้างแมนชั่นเขา บนซอยนอริส Hot Fuzz (2007)
Brother Laxman, my wife's dubious reputation casts doubt upon my own.ลักษมณ์น้องข้า พฤติกรรมอันน่าสงสัย ของนาง ทำให้ตัวข้าถูกผู้คนสงสัยไปด้วย Sita Sings the Blues (2008)
No kiddie porn, no membership to illicit websites, no dubious emails, no chat room history.ไม่มีของลามกอนาจาร ไม่มีสมาชิกเวปผิดกฏหมาย ไม่มีอีเมล์น่าสงสัย ไม่มีประวัติของห้องแชท Memoriam (2008)
The case of Happy Bapetsi and the Dubious Daddy.ในคดีของคุณแฮปปี้ เบปุซชี่ และความคลุมครือของพ่อ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
Case number one, Happy Bapetsi and the Dubious Daddy.คดีที่หนึ่ง แฮปปี้ เบปุซชี่และความคลุมครือของพ่อ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
And you're acting dubious so Gu Jun Pyo hates you now, so you're being expelled, is that the truth?แล้วเธอก็ยังทำตัวน่าสงสัยอีก ตอนนี้ กูจุนพโยเขาเกลียดเธอแล้ว .. เพราะงั้น .. ตอนนี้เธอก็เลยกำลังจะถูกไล่ออก .. Episode #1.7 (2009)
You might look to your dubious parenting skills.ก็ลองดูความสามารถในการสั่งสอนเลี้ยงดูลูกของคุณดูละกัน Don't Walk on the Grass (2009)
I gotta see this for myself. I'm dubious. It's another nice word.ขอเห็นด้วยตาตัวเองแล้วกัน ฉันขี้สงสัยน่ะ Limitless (2011)
What? You seem dubious.ผมคิดว่าเราแก้ไขให้มันดีขึ้นได้ โดยต้องเริ่มจากตรงนี้แหละ Just Go with It (2011)
I have always been dubious. And Brittany, you think that storks bring babies?นั่นผมสงสัยมาตลอด และ บริททานี่ Sexy (2011)
Spotted--dubious friends in definite hot water.แอบเห็น - เพื่อนสองคน กำลังโดนน้ำร้อนลวก Damien Darko (2011)
Oh, it seems I'm missing my young assistant to the dubious charms of Mr. Pope.ขอโทษที ผมคิดว่าแมทช่วยคุณอยู่ มันดูเหมือนว่าฉันจะเสียลูกมือตัวน้อยไปแล้ว Mutiny (2011)
And you're beginning to think that maybe my word is dubious.และคุณเริ่มต้นที่จะคิดว่าบางทีคำของผมมันน่าสงสัย Scarlet Ribbons (2011)
It is a little dubious.- เธอร้ายเหมือนกันนะ House at the End of the Street (2012)
Yes. His approval would be a dubious proposition at best.ใช่ เขาคงจะตัดสินไม่เห็นด้วย ในที่สุด Django Unchained (2012)
I find that statement to be highly dubious.ผมว่ามันก็น่าสงสัยอยู่นะ Hit (2012)
He's always been dubious of me.เขาชอบเหล่มองฉันตลอดเวลา The Choice (2012)
Personally, I find it rather dubious.แต่ฉันว่ามันฟังดูยังไงไม่รู้ Odd Thomas (2013)
I knew there was something dubious going on here.มีบางอย่างแปลกๆเกิดขึ้นที่นี่ Frozen (2013)
Forgive me, but your company's rather dubious reputation doesn't offer much comfort.ขออภัยค่ะ, แต่บริษัทคุณค่อนข้างจะมีชื่อเสียงที่น่าแคลงใจ ซึ่งไม่ได้ให้ความสบายใจนัก Collusion (2013)
It seems that every orphan born in '73 is trying to lay dubious claim to the throne.ดูเหมือนเด็กกำพร้าจะเกิดในปี 73 กันหมด พยายามที่จะเข้ามาสู่อาณาจักรนี้ Engagement (2013)
Also dubious.ก็อาจจะ Engagement (2013)
No, I'm afraid she holds that dubious honor.ไม่ ฉันว่าคนนั้นต่างหาก ที่ควรได้รับเกียรติอันนั้น Resident Evil: The Final Chapter (2016)
But to help you forget these painful, even suspect truths here is a final scene of true love in all its splendour.Aber, damit Sie solche schrecklichen und vielleicht auch dubiosen Wahrheiten vergessen, zeigen wir Ihnen noch eine Szene, die die große und wahre Liebe in voller Blüte darstellt: The Devil's Eye (1960)
I cannot see, sir, any evidence to support your highly dubious contention that the propeller should be installed in the front.Sehr verehrter Mr. Evans, und woher wollen Sie den Beweis für Ihre mehr als dubiose Idee nehmen, dass bei Flugmaschinen der Propeller unbedingt vorne angebracht werden muss? Master of the World (1961)
Charlotte, they are asking you to leave this house because they are going to tear it down, not because of any of the ulterior motives that you seem to imagine.Charlotte, sie wollen, dass du das Haus räumst, weil sie es abreissen werden, und nicht aus irgendwelchen dubiosen Gründen, die du dir ausmalst. Hush...Hush, Sweet Charlotte (1964)
But someone's getting rich off this scam.Aber irgendjemand wird durch dieses dubiose Geschäft reich. Woman in the Dunes (1964)
A rather dubious honor when you consider that the accomplishment is predicated on the fact that you chose the wrong automobile.Eine dubiose Ehre. Wenn man bedenkt, dass die Leistung auf der Tatsache beruht, dass Sie das falsche Auto ausgewählt haben. The Great Race (1965)
Get back to your position. Monsieur Dubois!Gehen Sie zurück auf Ihre Position, Monsieur Dubios. Those Magnificent Men in Their Flying Machines or How I Flew from London to Paris in 25 hours 11 minutes (1965)
My father's race was spared the dubious benefits of alcohol.Der Rasse meines Vaters blieben die dubiosen Vorzüge des Alkohols erspart. The Conscience of the King (1966)
HE'S GOT A CHINESE BIT THERE.- Sehr dubios. The Spanish Inquisition (1970)
This creature marches in without a cent to her name and a dubious pedigree and without a moment's thought you recklessly dispose of a third of your money.Diese Person mit dubioser Herkunft spaziert hier herein... und ohne einen Moment zu zögern... gibst du ihr einfach so ein Drittel deines Vermögens ab. Beyond the Valley of the Dolls (1970)
Just like everything else.Es ist sehr dubios. Night of the Devils (1972)
These shoes are kind of dubious.Die Schuhe sind sehr dubios. The Las Vegas Strangler, Part 1 (1976)
What's this punk doin' with a.38?Sie bei ihm zu finden, ist dubios. - Nicht wahr? Yakuza no hakaba: Kuchinashi no hana (1976)
You can't get there and back before dark.Ich versuche es mal in der Richtung, da treffe ich zumindest diese dubiose Tankstelle. The Hills Have Eyes (1977)
It's gonna take more than fancy talk to keep me up all night crawling around these bushes.- Ich brauche mehr als eine dubiose Geschichte um die halbe Nacht hier rum zu schleichen. Halloween (1978)
His mind, his character has nothing to do with the sinister Prefaille... so greedy for our money that he's got more than just the banks fleecing us.Ein Geist, ein Charakter ganz anderer Größenordnung, als der erbärmliche Préfaille, geldgierig genug, nicht mehr nur Banken zu helfen, uns zu schröpfen, sondern nun auch dubiose Geschäfte zu unterstützen, die angeblich den Franc beschützen wollen. The Lady Banker (1980)
Ministers, unlike civil servants, are selected at random by prime ministerial whim, in recognition of dubious services rendered, or to avoid appointing someone of real ability.Minister werden, anders als Beamte, willkürlich berufen. Meist, weil der Permierminister es so will. In Anerkennung irgendwelcher dubioser Dienste, um zu vermeiden, jemand wirklich Fähigen zu ernennen. The Death List (1981)
Michael, I can no longer sanction your wild-goose chases.Ich kann Ihre dubiosen Alleingänge nicht mehr gestatten. Deadly Maneuvers (1982)
This is the Dubins'apartment, and they've been in Europe for the past year.Hier wohnen die Dubios, die seit einem Jahr in Europa sind. Steele in Circulation (1983)
Laura, simply because a man earns his living on the shady side of the street... doesn't mean that he's beyond human emotions... that he can't care very deeply and very passionately for someone.Laura, dass ein Mann dubiose Geschäfte macht, heißt nicht, dass er vor Gefühlen gefeit ist, dass ihm tiefe und leidenschaftliche Zuneigung fremd ist. Sting of Steele (1983)
Sounds suspicious!Sehr dubios. Garçon! (1983)
Ah!Dein Enthusiasmus und meine Offenheit bringen uns in ein dubioses Licht. Part 3 (1984)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dubioHe also brought out one more dubious conclusion.
dubioHis reason for not going is still dubious.
dubioStudents are expected to stay away from dubious places.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คาใจ[ADJ] doubtful, See also: questionable, suspicious, dubious, skeptical, Example: กรรมการผู้จัดการใหญ่ออกโรงเปิดแถลงข่าว เคลียร์ปัญหาคาใจให้สิ้นซาก, Thai definition: ยังข้องใจอยู่, ยังติดใจอยู่
น่าสนเท่ห์[V] be doubtful, See also: be perplexed, be dubious, be uncertain, Syn. น่าสงสัย, น่าฉงน, น่าประหลาด, Example: โลกที่เราอยู่นี้ช่างน่าสนเท่ห์อยู่ไปวันหนึ่งๆ ก็ได้เห็นสัตว์แปลกๆ เพิ่มมากขึ้น
ติดอยู่ในใจ[V] be doubtful, See also: be suspicious, be questionable, be dubious, Syn. ค้างคาใจ, Example: การกระทำที่ผ่านมาของเขายังติดอยู่ในใจผม จึงทำให้ผมไม่สามารถเชื่อใจเขาได้อีก, Thai definition: ข้องอยู่ในใจ, ยังคงค้างคาใจอยู่
ขี้สงสัย[ADJ] suspicious, See also: dubious, doubtful, skeptical, Example: เขาบอกว่าเด็กขี้สงสัยมักจะเป็นเด็กที่ฉลาด, Thai definition: ที่ไม่แน่ใจหรือลังเลในข้อเท็จจริง
พิรุธ[ADJ] suspicious, See also: doubtful, dubious, Example: มีหลายอย่างในเนื้อหาของจดหมายลูกโซ่ ที่ส่อไปในทางพิรุธ และแอบแฝงด้วยเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์, Thai definition: ที่ผิดปกติ, ที่มีอาการน่าสงสัย
กำกวม[ADJ] ambiguous, See also: doubtful, vague, unclear, obscure, dubious, equivocal, Syn. เคลือบคลุม, คลุมเครือ, น่าสงสัย, Ant. ชัดเจน, แจ่มแจ้ง, แน่ชัด, Example: เขาชอบพูดประโยคกำกวมทำให้ผมมักจะเข้าใจผิด, Thai definition: มีความหมายหลายนัย
ความไม่แน่นอน[N] uncertainty, See also: dubiousity, Syn. ความไม่เที่ยง, Ant. ความแน่นอน, Example: สังขารคือความไม่แน่นอนของชีวิต
ส่อพิรุธ[V] be suspicious, See also: be fishy, be dubious, be doubtful, be untrustworthy, Syn. ส่อแววพิรุธ, Example: จำเลยทั้ง 20 คนส่อพิรุธให้การวกไปวนมาตลอด, Thai definition: แสดงให้รู้เป็นนัยๆ ว่ามีความผิดปรกติ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กำกวม[adj.] (kamkūam) EN: equivocal ; obscure ; doubtful ; ambiguous ; vague ; unclear ; dubious   FR: équivoque ; ambigu ; vague
ขี้สงสัย[adj.] (khīsongsai) EN: suspicious ; dubious ; doubtful ; skeptical   FR: sceptique ; incrédule ; suspicieux
พิรุธ[adj.] (phirut) EN: suspicious ; doubtful ; dubious   FR: suspect ; louche
ติดอยู่ในใจ[v. exp.] (tit yū nai jai) EN: be doubtful ; be suspicious ; be questionable ; be dubious   FR: être dubitatif

CMU English Pronouncing Dictionary
DUBIOUS    D UW1 B IY0 AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dubious    (j) (d y uu1 b i@ s)
dubiously    (a) (d y uu1 b i@ s l ii)
dubiousness    (n) (d y uu1 b i@ s n @ s)

German-Thai: Longdo Dictionary
dubios(adj) เป็นที่คลุมเคลือ, เป็นที่น่าสงสัย

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dubiose {n}; Dubiosesbad debt [Add to Longdo]
Fragwürdigkeit {f}dubious nature [Add to Longdo]
Zweifelhaftigkeit {f}dubiousness [Add to Longdo]
zweifelhaftdubious [Add to Longdo]
zweifelhaft {adv}dubiously [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
怪しい(P);妖しい[あやしい, ayashii] (adj-i) (1) (怪しい only) suspicious; dubious; doubtful; dodgy; suspicious (referring to a potential amorous relation); dangerous (e.g. financial situation); ominous (e.g. weather); strange; shady; fishy; (2) (See いろっぽい) charming; bewitching; mysterious; (P) [Add to Longdo]
怪訝[けげん, kegen] (adj-na) dubious; puzzled; suspicious [Add to Longdo]
疑わしい節[うたがわしいふし, utagawashiifushi] (n) dubious points [Add to Longdo]
臭い奴[くさいやつ, kusaiyatsu] (n) dubious fellow [Add to Longdo]
真偽不明[しんぎふめい, shingifumei] (n) dubious; doubtful; of unknown authenticity [Add to Longdo]
如何わしい[いかがわしい, ikagawashii] (adj-i) (1) (uk) suspicious; dubious; unreliable; (2) indecent; unseemly [Add to Longdo]
半信半疑[はんしんはんぎ, hanshinhangi] (n,adj-no) half in doubt; half-convinced; dubious; incredulous [Add to Longdo]
不理[ふり, furi] (n) (dubious) unreasonable; irrational [Add to Longdo]
錬金術[れんきんじゅつ, renkinjutsu] (n) (1) alchemy; (2) making big money (implied, by dubious means); (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不三不四[bù sān bù sì, ㄅㄨˋ ㄙㄢ ㄅㄨˋ ㄙˋ, ] dubious; shady; neither one thing nor the other; neither fish nor fowl; nondescript [Add to Longdo]
来路不明[lái lù bù míng, ㄌㄞˊ ㄌㄨˋ ㄅㄨˋ ㄇㄧㄥˊ, / ] unidentified origin; no-one knows where it comes from; of dubious background [Add to Longdo]
伪书[wěi shū, ㄨㄟˇ ㄕㄨ, / ] forged book; book of dubious authenticity; misattributed book; Apocrypha [Add to Longdo]
可疑[kě yí, ㄎㄜˇ ㄧˊ, ] suspicious; dubious [Add to Longdo]
[ài, ㄞˋ, / ] obscure; clandestine; dubious [Add to Longdo]
次经[cì jīng, ㄘˋ ㄐㄧㄥ, / ] non-canonical text; dubious classic text; Apocrypha [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top