Search result for

dor

(178 entries)
(0.0145 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dor-, *dor*
English-Thai: Longdo Dictionary
doraemon(n) ชื่อตัวละครของการ์ตูนญี่ปุ่นเรื่องหนึ่ง เป็นหุ่นยนต์มาจากโลกอนาคต มีกระเป๋าสารพัดประโยชน์ คอยใช้ของวิเศษเพื่อช่วยเหลือโนบิตะ การ์ตูนเรื่องนี้เป็นที่นิยมอย่างมากประมาณในช่วงทศวรรษที่ 80
doraemon(n) ชื่อการ์ตูนญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียง, ตัวเอกของเรื่องเป็นหุ่นยนต์แมวจากโลกอนาคต
Image:
Sound: <bgsound src=/cache/sound/106596152926649.wav>
dorami(n) น้องสาวของโดราเอมอน (doraemon)
Image:
Sound: <bgsound src=/cache/sound/1.wav>
doremi(n) ดู dorami
dork(n) คนประหลาด, คนพิลึก, คนบ้า, คนงี่เง่า, S. jerk, R. freak,
accreditation (of an ambassador)(n) การแต่งตั้ง (ทูต)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dor[N] แมลงเต่าทองมีชื่อละตินคือ Geotrupes stercorarius, Syn. dorbeetle
Doris[SL] ผู้หญิงที่ธรรมดาๆ ไม่น่าสนใจ
dormer[N] หน้าต่างที่ยื่นออกมาจากหลังคา
dorsal[ADJ] เกี่ยวกับส่วนหลัง, See also: ด้านหลัง, ข้างหลัง, Syn. spinal, lumbar, posterior, back
dormant[ADJ] ซึ่งหยุดการเจริญเติบโตชั่วคราว, See also: ซึ่งหยุดกิจกรรมชั่วคราว, Syn. inactive, potential, resting
dormice[N] หนูชนิดหนึ่งมีลักษณะคล้ายกระรอก (พหูพจน์ของdormouse)
dormancy[N] การหยุดการเจริญเติบโตชั่วคราว (ทางพฤกษศาสตร์), See also: การหยุดกิจกรรมชั่วคราว, Syn. latency, nonuse
dormouse[N] หนูชนิดหนึ่งมีลักษณะคล้ายกระรอก
dormitory[N] หอพัก, Syn. dorm, hostel, boarding school

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dor(ดอ) n. การเยาะเย้ย,การล้อเลียน
dorm(ดอร์ม) n. ดูdormitory
dormancy(ดอร์'มันซี) n. ภาวะที่ไม่เคลื่อนที่,สภาพที่อยู่เฉย ๆ ,ภาวะที่ซุ่มอยู่
dormant(ดอร์'เมินทฺ) adj. อยู่เฉย ๆ ,ไม่เคลื่อนที่,สงบ,ซึ่งซ่อนหรือนอนอยู่ภายใน,แฝง,ไม่เปิดเผย,ยังไม่ระเบิด (ภูเขาไฟ), See also: dormancy n. ดูdormant, Syn. quiet,inactive ,static
dormer(ดอร์'เมอะ) n. หน้าต่างที่ยื่นออกจากหลังคาบ้าน,หน้าต่างหลังคา
dormitory(ดอร์'มิโทรี) n. หอพักนักศึกษา,ห้องนอนรวม
dormouse(ดอร์'เมาซฺ) n. หนูขนาดเล็กในตระกูล Gliridae คล้ายกระรอกตัวเล็ก ๆ -pl.dormice
dorp(ดอร์พ) n. หมู่บ้าน,หมู่เล็ก ๆ
dorsal(ดอร์'เซิล) adj. เกี่ยวกับส่วนหลัง,ซึ่งอยู่บนส่วนหลัง,เกี่ยวกับผิวหน้าที่ไกลจากแกน
dorsi-Pref. หลัง,ส่วนหลัง

English-Thai: Nontri Dictionary
dormant(adj) ไม่เคลื่อนที่,นอนอยู่,คงที่,อยู่เฉยๆ,สงบเงียบ
dormitory(n) หอพัก,ห้องนอนรวม,โรงนอน
dormouse(n) หนูชนิดหนึ่ง
dorsal(adj) ที่หลัง,ตรงหลัง,เกี่ยวกับส่วนหลัง
adorable(adj) น่าชื่นชม,น่านิยม,น่ารัก
adoration(n) การบูชา,การเคารพ,ความรัก
adore(vt) บูชา,เคารพ,นิยม
adorn(vt) ประดับ,ตกแต่ง
adornment(n) การประดับ,การตกแต่ง,เครื่องประดับ,เครื่องตกแต่ง
ambassador(n) ทูต,เอกอัครราชทูต

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dormancyระยะพักตัว [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
dormantหลับ, สงบอยู่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dormantพักตัว [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
dormant bud; latent bud; resting budตางัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
dormant partnerผู้เป็นหุ้นส่วนที่ไม่ใช่ตัวกระทำการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dormant volcanoภูเขาไฟสงบ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
dormer windowหน้าต่างหลังคา [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dorsal๑. -หลัง, -ด้านหลัง๒. บน, -ด้านบน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dorsalด้านล่าง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
dorsalด้านหลัง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Doridenดอริเดน [การแพทย์]
dormancyสภาพพักตัว, สภาพที่เอ็มบริโอของพืชชะงักการเจริญระยะหนึ่ง  แต่ยังมีชีวิตอยู่ เมื่อภาวะแวดล้อมเหมาะสมก็จะเจริญต่อไปได้อีก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Dormantสภาพปกติ [การแพทย์]
Dormitoriesหอพัก [TU Subject Heading]
Dormitory lifeการดำเนินชีวิตในหอพัก [TU Subject Heading]
Dorsalด้านหลัง,ด้านบน,ส่วนอก [การแพทย์]
Dorsal Columnทางด้านหลังหรือด้านบนของไขสันหลัง [การแพทย์]
Dorsal Convexityโค้งด้านบน [การแพทย์]
Dorsal Hornบริเวณด้านบน [การแพทย์]
dorsal horn (of spinal cord)ดอร์ซัลฮอร์น (ของไขสันหลัง), ส่วนของไขสันหลังที่ต่อกับรากบนของเส้นประสาทไขสันหลัง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Dorrit.ดอร์ริท Lie with Me (2013)
Dorota, can you believe that in just three short hours,โดโรต้า เธอเชื่อมั๊ย อีก 3 ชั่วโมงข้างหน้านี้ New Haven Can Wait (2008)
Dorota, who?โดโรต้า ใครนะ? Chuck in Real Life (2008)
It could lay dormant- Five organ systems hit.ก็เท่ากับมีภูเขาไฟที่พร้อมจะระเบิด 5 ระบบอวัยวะที่ถูกทำลาย Not Cancer (2008)
Drugs could have set offa dormant neurological condition.ยาสามารถไปเกาะตัวที่ระบบประสาท Adverse Events (2008)
Get you out of that dorm room, back home...เอาแกออกจากห้องหอ กลับบ้าน... Pilot (2008)
Conquistadors called it El Dorado.บ้างก็เรียกว่าเอลโดราโด Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
It was just Dorothy leaving.แค่โดโรธีกำลังจะออกไปน่ะค่ะ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
You remember that time that you broke into the animal lab... and, like, stole that monkey and put it in Andy Rosenberg's dorm room?เธอจำตอนนั้น ตอนที่เธองัดแงะเข้าไปในแลปสัตว์... แล้วก็ขโมยลิงตัวนั้นเอาไปไว้ ในห้องของแอนดี้ โรเซ็นเบิร์กได้มั้ย Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
You think that just because I'm smart... you can treat me like some dork in gym class?คุณคิดอย่างนั้นเพียงเพราะว่าผมฉลาด คุณทำกับผม อย่างกับพวกเซ่อในชั่วโมงพละ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Then Dorian Gray half opened the door.และหนูก็จะไม่ได้เห็นอะไรในนี้อีกเลย แล้วยายจะทำจริงๆ ด้วย โดเรียน เกรย์ แง้มประตูออก Inkheart (2008)
"From the far north they heard a low wail of the wind and Uncle Henry and Dorothy could see where the long grass bowed in waves before the coming storm."พวกเขาได้ยินเสียงลมหวีดหวิว มาจากทางเหนือ แล้วลุงเฮนรี่กับโดโรธีก็มองเห็น... หญ้าสูงที่เอนลงเพราะสายลมพัด เตือนว่าพายุกำลังจะมาถึง Inkheart (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dorOne day in 1906, a newspaper cartoonist named Tad Dorgan went to a baseball game.
dorMy university has a dorm.
dorHave you got used to living in the dorm?
dorThe food is very good in the dormitory where he lives.
dorDorothy isn't the office.
dorYou must observe the rules of the dormitory.
dorMt. Asama is now dormant.
dorDoris is considerate of everybody's feelings.
dorDorgan didn't know how to spell dachshund.
dorYou will soon adjust to living in a dormitory.
dorDorothy sent him a nice present.
dor"Hey, when do the dorms lock up?" "9 o'clock" "Whoops, if we don't run we won't make it!"

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หอพัก[N] dormitory, See also: dorm, boarding house, lodgings, Syn. หอ, Example: เขาออกมาอยู่หอพักตั้งแต่เข้ามหาวิทยาลัย, Thai definition: ที่พักอาศัยสำหรับนักเรียน นักศึกษา, สถานที่ที่จัดขึ้นเพื่อรับผู้พัดตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก
หอ[N] dormitory, See also: dorm, Syn. หอพัก, Example: ช่วงปิดเทอมหอจะเงียบมากเพราะนักศึกษากลับบ้านกันเกือบหมด, Count unit: หอ, หลัง, แห่ง
กระโดง[N] dorsal fin, See also: fish spine, Syn. ครีบ, Example: ปลาบางชนิดมีกระโดง เช่น ปลากัด, Thai definition: ส่วนที่อยู่บนหลังปลาบางชนิด มีลักษณะเป็นแผ่นบางตั้งคล้ายใบเรือ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัครราชทูต[n.] (akkharātchathūt) EN: minister ; ambassador   FR: ministre [m]
อานก[v.] (ānok) EN: love ; adore ; be fond of   
อนุมัติ[v.] (anumat) EN: approve ; allow ; give consent ; sanction ; authorize ; endorse ; allocate   FR: approuver ; autoriser ; permettre ; accorder ; consentir
เอาใจ[v.] (aojai) EN: please ; pamper ; make happy ; try to please ; behave well   FR: faire plaisir ; dorloter ; flatter ; amadouer ; contenter
บวงสรวง[v. exp.] (būangsūang) EN: appease a spirit ; appease a deity ; worship a spirit ; worship a deity   FR: apaiser un esprit ; apaiser une déité ; adorer un esprit ; adorer une déité
บูชา[v.] (būchā) EN: worship ; adore ; cherish ; venerate ; revere   FR: adorer ; vénérer ; révérer
ชะลูดช้าง[n. exp.] (chalūt chāng) EN: Madagascar jasmine ; Doftranka ; Duftranke ; Bridal wreath ; Waxflower ; Chaplet Flower ; Floradora ; Creeping Tuberose   
ฉนวน[n.] (chanūan) EN: covered walk ; corridor ; cloister   FR: corridor [m] ; cloître [m]
ชอบมาก[v. exp.] (chøp māk) EN: be crazy about   FR: adorer
ชอบมากที่สุด[v. exp.] (chøp māk thīsut) EN: be crazy about   FR: adorer ; raffoler de ; aimer à la folie

CMU English Pronouncing Dictionary
DORA    D AO1 R AH0
DORI    D AO1 R IY0
DORN    D AO1 R N
DORE    D AO1 R
DORM    D AO1 R M
DORT    D AO1 R T
DORR    D AO1 R
DORF    D AO1 R F
DORO    D AO1 R OW0
DORY    D AO1 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Dora    (n) (d oo1 r @)
dory    (n) (d oo1 r ii)
Doric    (j) (d o1 r i k)
Doris    (n) (d o1 r i s)
Doreen    (n) (d oo1 r ii n)
Dorset    (n) (d oo1 s i t)
dories    (n) (d oo1 r i z)
dormer    (n) (d oo1 m @ r)
dorsal    (j) (d oo1 s l)
Dorking    (n) (d oo1 k i ng)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
泥棒[どろぼう, dorobou] (n) ขโมย, โจร
努力[どりょく, doryoku] (n) ความพยายาม, See also: Related: effort

German-Thai: Longdo Dictionary
dortที่โน่น เช่น Wir haben einen Urlaub in Thailand gemacht. Dort haben wir 40 Grad erlebt. เราไปพักร้อนที่เมืองไทยมา ที่นั่นเราได้เผชิญความร้อนถึงสี่สิบองศา
dortที่นั่น
Korridor(n) |der, pl. Korridore| ทางเดินในโรงแรม หรือ ในอาคาร หรือ ในบ้าน, See also: S. der Flur
Standort(n) |der, pl. Standorte| ที่ตั้ง, See also: Stelle

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dorf {n} | Dörfer {pl}village | villages [Add to Longdo]
Dorf {n} | Dörfer {pl}cottage | cottages [Add to Longdo]
Dorfbewohner {m} | Dorfbewohner {pl}villager | villagers [Add to Longdo]
Dorfschönheit {f}belle of the village [Add to Longdo]
Dormitorium {n}dormitory [Add to Longdo]
Dorn {m}mandrel; mandril [Add to Longdo]
Dorn {m} (für Platinenschichtung) [techn.]stacking mandrel [Add to Longdo]
Dorn {m} (für Dreharbeiten) [techn.]mandrel [Add to Longdo]
Dorn {m} (für Fräsen, Schleifscheiben, Kreissägen) [techn.]arbor [Add to Longdo]
Dorn {m}; Dorne {f} | Dornen {pl}thorn | thorns [Add to Longdo]
Dorndurchmesser {m}broach diametre [Add to Longdo]
Dornenstrauch; Brombeerstrauch {m} [bot.] | Dornensträucher {pl}; Brombeersträucher {pl}bramble | brambles [Add to Longdo]
Dornigkeit {f}thorniness [Add to Longdo]
Dornpresse {f}arbor press [Add to Longdo]
Dornstrauch {m}; Dornbusch {m}briar; brier [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
dormir(vi) 1)นอนหลับ 2) อยู่ในสถานะที่สงบไม่มีการเคลื่อนไหว ไม่มีการใช้งาน ex: Capitaux qui dorment.
Image:

Japanese-English: EDICT Dictionary
鱰(oK);鱪(oK)[しいら;シイラ, shiira ; shiira] (n) (uk) mahimahi (Coryphaena hippurus); common dolphinfish; dolphin; dorado [Add to Longdo]
Eメールアドレス[イーメールアドレス, i-me-ruadoresu] (n) {comp} email address [Add to Longdo]
IPアドレス[アイピーアドレス, aipi-adoresu] (n) (See インターネットプロトコルアドレス) Internet Protocol address; IP address [Add to Longdo]
いいとこ取り[いいとこどり, iitokodori] (n,vs) focusing on only the good points or strong points; incorporating the benefits (while ignoring the drawbacks); picking the best of both (everything); cherrypicking (e.g. information) [Add to Longdo]
おしどり夫婦;鴛鴦夫婦[おしどりふうふ, oshidorifuufu] (exp) loving couple; couple of lovebirds; happily married couple (who are always together) [Add to Longdo]
おどろおどろしい[, odoroodoroshii] (adj-i) (1) (arch) eerie; hair-raising; (2) exaggerated; ostentatious [Add to Longdo]
こそこそ泥棒[こそこそどろぼう, kosokosodorobou] (n) (obsc) (See こそ泥) sneak thief; petty thief; cat burglar [Add to Longdo]
こそ泥[こそどろ, kosodoro] (n) (abbr) (See こそこそ泥棒) sneak thief; petty thief; cat burglar [Add to Longdo]
しどろもどろ[, shidoromodoro] (adj-no) flustered; confused; disordered; incoherent [Add to Longdo]
そに鳥[そにどり, sonidori] (n) (arch) (See 川蝉・1) kingfisher [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
剑鱼座[jiàn yú zuò, ㄐㄧㄢˋ ㄩˊ ㄗㄨㄛˋ, / ] Dorado (constellation) [Add to Longdo]
多力多滋[Duō lì duō zī, ㄉㄨㄛ ㄌㄧˋ ㄉㄨㄛ ㄗ, ] Doritos (brand of tortilla chips) [Add to Longdo]
多尔衮[Duō ěr gǔn, ㄉㄨㄛ ㄦˇ ㄍㄨㄣˇ, / ] Dorgon (1612-1651), fourteenth son of Nurhaci 努爾哈赤|努尔哈赤, successful general, instrumental in Manchu conquest of China, ruled China as regent 1644-1650 for his nephew Emperor Shunzhi 順治帝 [Add to Longdo]
多特蒙德[Duō tè méng dé, ㄉㄨㄛ ㄊㄜˋ ㄇㄥˊ ㄉㄜˊ, ] Dortmund [Add to Longdo]
宿舍[sù shè, ㄙㄨˋ ㄕㄜˋ, 宿] dormitory; living quarters; hostel [Add to Longdo]
死账[sǐ zhàng, ㄙˇ ㄓㄤˋ, / ] dormant bank account [Add to Longdo]
睡鼠[shuì shǔ, ㄕㄨㄟˋ ㄕㄨˇ, ] dormouse [Add to Longdo]
蛰虫[zhé chóng, ㄓㄜˊ ㄔㄨㄥˊ, / ] dormant insect [Add to Longdo]
[qí, ㄑㄧˊ, ] dorsal fins; horse's mane [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
Eメールアドレス[E めーるあどれす, E me-ruadoresu] email address [Add to Longdo]
アイドル[あいどる, aidoru] idle [Add to Longdo]
アイドルフラグ[あいどるふらぐ, aidorufuragu] idle flag [Add to Longdo]
アイドル時間[アイドルじかん, aidoru jikan] idle time [Add to Longdo]
アイドル状態[アイドルじょうたい, aidoru joutai] idle state, idle conditions [Add to Longdo]
アドレシング[あどれしんぐ, adoreshingu] addressing [Add to Longdo]
アドレシング可能[アドレシングかのう, adoreshingu kanou] addressable (an) [Add to Longdo]
アドレス[あどれす, adoresu] address [Add to Longdo]
アドレスカウンタ[あどれすかうんた, adoresukaunta] address counter [Add to Longdo]
アドレスジェネレータ[あどれすじえねれーた, adoresujienere-ta] address generator [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
努力[どりょく, doryoku] Bemuehung, Anstrengung [Add to Longdo]
努力家[どりょくか, doryokuka] harter_Arbeiter, fleissiger_Mensch [Add to Longdo]
奴隷[どれい, dorei] Sklave [Add to Longdo]
度量衡[どりょうこう, doryoukou] Masse_und_Gewichte [Add to Longdo]
[むら, mura] Dorf [Add to Longdo]
村人[むらびと, murabito] Dorfbewohner [Add to Longdo]
村民[そんみん, sonmin] Dorfbewohner [Add to Longdo]
[どろ, doro] -Schlamm, -Kot, -Schmutz, -Dreck [Add to Longdo]
泥棒[どろぼう, dorobou] -Dieb; Raeuber; Einbrecher;, Diebstahl; -Raub; Einbruch [Add to Longdo]
泥沼[どろぬま, doronuma] -Sumpf, -Morast [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dor \Dor\, n. [Cf. AS. dora drone, locust, D. tor beetle, L.
   taurus a kind of beetle. Cf. {Dormouse}.] (Zool.)
   A large European scaraboid beetle ({Geotrupes stercorarius}),
   which makes a droning noise while flying. The name is also
   applied to allied American species, as the {June bug}. Called
   also {dorr}, {dorbeetle}, or {dorrbeetle}, {dorbug},
   {dorrfly}, and {buzzard clock}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dor \Dor\, n. [Cf. {Dor} a beetle, and {Hum}, {Humbug}.]
   A trick, joke, or deception. --Beau. & Fl.
   [1913 Webster]
 
   {To give one the dor}, to make a fool of him. [Archaic] --P.
    Fletcher.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dor \Dor\, v. t.
   To make a fool of; to deceive. [Obs.] [Written also {dorr}.]
   --B. Jonson.
   [1913 Webster]

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 dor
   ache; pain
   annoyance; disappointment; grief
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 dor [dɔr]
   dry
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top