Search result for

dole

(88 entries)
(0.0145 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dole-, *dole*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dole[N] เงินที่รัฐบาลแจกให้คนว่างงานทุกๆ เดือน, See also: เงิน / อาหารที่ให้เพื่อการกุศล, ของบริจาค
dole[VT] บริจาคเพื่อการกุศล
doleful[ADJ] เสียใจมาก, See also: เศร้าโศก, คร่ำครวญ, Syn. sad, mournful
dole out[PHRV] ให้ทาน, See also: บริจาค, ให้
dolefully[ADV] อย่างเสียใจมาก, See also: อย่างเศร้าโศก
dolefulness[N] ความเศร้าใจ, See also: ความเสียใจ, ความเศร้าโศก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dole(โดล) n. ทาน,สิ่งเล็กน้อยที่ให้เป็นทาน,เงินสงเคราะห์สำหรับผู้ว่างงาน,โชคชะตา,เคราะห์กรรม vt. ให้ทาน,ให้เล็กให้น้อย (share) ,ความเสียใจ,ความเศร้าโศก
doleful(โดล'ฟูล) adj. เสียใจ,โศกเศร้า,ละห้อย, Syn. sad,dismal
dolesome(โดล'เซิม) n. เสียใจ,โศกเศร้า,ละห้อย, Syn. doleful
adolescence(แอดโดเลส' เซินซฺ) n. วัยหนุ่มสาว, Syn. youth ###A. aging)
adolescent(แอดโดเลส' เซินทฺ) adj. วัยหนุ่มสาว -n. หนุ่มสาว, วัยรุ่น (youthful, juvenile)
condole(คันโดล') {condoled,condoling,condoles} vi. ปลอบโยน vt. แสดงความเสียใจด้วยกับ, See also: condolatory adj. ดูcondole condoler n. ดูcondole condolingly adv. ดูcondole, Syn. sympathize
condolence(คันโดล'เลินซฺ) n. การปลอบโยน,การปลอบขวัญ,การแสดงความเสียใจด้วย., Syn. condolement,commiseration
girandole(เจอ'รันโดล) n. เปลวเพลิงที่หมุนรอบ,ปากท่อที่หมุนรอบ
indolence(อิน'ดะเดินซฺ) n. ความเกียจคร้าน,ความไม่เจ็บปวด,ความเจ็บปวดเล็ก ๆ น้อย ๆ
indolent(อิน'ดะเลินทฺ) adj. เกียจคร้าน,ไม่เจ็บปวด,เจ็บปวดเล็ก ๆ น้อย ๆ, See also: indolently adv., Syn. inactive ###A. lively

English-Thai: Nontri Dictionary
dole(n) ขอทาน,เงินสงเคราะห์,ส่วนย่อย,ของบริจาค
dole(vt) ให้การกุศล,ให้ทาน,บริจาคทาน
doleful(adj) เศร้าโศก,เศร้าใจ,ละห้อย,เศร้าหมอง,เสียใจ
adolescence(n) วัยรุ่น,วัยหนุ่มสาว
adolescent(adj) ในวัยรุ่น,ในวัยหนุ่มสาว
adolescent(n) หนุ่มสาว
condole(vi) ปลอบขวัญ,แสดงความเสียใจ
condolence(n) การปลอบขวัญ,การแสดงความเสียใจ
indolence(n) ความเกียจคร้าน
indolent(adj) อยู่เฉยๆ,เกียจคร้าน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
doleเงินสงเคราะห์, ของให้ทาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
doleriteหินโดเลอไรต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Dolen. Check the next aisle over.โดเลน Day 7: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2009)
The doleful melancholy parts suited you, Chiaki.บทท่อนโศกเนี่ย เหมาะกับนาย จิอากิ Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
And the man who doled out that money works on the same side as the people who killed my family.และคนที่ให้เงินสงเคราะห์นั้น อยู่ฝ่ายเดียวกับ พวกที่ฆ่าคนในครอบครัวฉัน The Fugitive: Plan B (2010)
Did you see this? Bob Dole says his TV commercials for Viagra won't hurt his wife's campaign for President.บ๊อบ โดล กล่าวว่า การที่เขาเป็นพรีเซนเตอร์ให้ไวอากร้า Love & Other Drugs (2010)
The both of you. We have guidance that must be doled and principaling that must be viced.ฉันไม่ชอบความมีเสน่ห์ มันดูน่ารำคาญ The Birkin (2012)
They'd spend their dole on liquor and gambling before I'd ever see a rent check.พวกมันใช้เงินสงเคราะห์ หมดไปกับเหล้าและการพนัน ก่อนที่ฉันจะเคยได้เห็นเช็คค่าเช่าบ้านซะอีก Continuum (2013)
Corpus dolet!คอร์ปัส โดเล Oh, What a World! (2013)
I won't be around to dole out these nuggets forever.ฉันไม่ได้อยากจะบริจาคพวกนี้ตลอดไปนะ Mercy (2013)
Now, as I recall, weren't you the one tasked to dole out the beatings, not receive them?เท่าที่ฉันจำได้ นายมักเป็นผู้ให้มาตลอด มากกว่าจะโดนเองนะ John Wick (2014)
They watch over all of us, ready to dole out mercy or justice.พระองค์เฝ้ามองเราทุกคน พร้อมประทานความการุณย์ หรือความเป็นธรรม The Wars to Come (2015)
No coal, no dole.ไม่มีงานก็ไม่ให้เงิน T2 Trainspotting (2017)
When I was a sportswoman in the East German Olympic track-and-field team... they dispensed anabolic steroids as freely... as here in America they dole out Gatorade.สมัยที่ฉันเป็นนักกีฬากรีฑาในเยอรมันตะวันออก พวกเขาให้สเตอรอยด์กันแบบเต็มที่ เหมือนกับที่นักกีฬาดื่มเกเตอเรด Junior (1994)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
doleDole out your wisdom a little at a time.
doleIt should be noted that Dole did not intend to change the configuration of the communication protocol.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เจียด[V] dole out, See also: share, distribute, portion, allot, apportion, Syn. แจก, แบ่ง, ปัน, Example: เขาเจียดอาหารที่เขาเองก็กินไม่ค่อยอิ่มไปให้ลูกๆ ของเขา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอ๊บแบ๊ว[v.] (aēp-baēo) EN: make oneself look younger ; present an innocent demeanour   FR: vouloir paraître jeune ; se donner des allures d'adolescent
เชื่องช้า[v.] (cheūangchā) EN: be tardy ; be slow ; be inactive ; be unhurried ; be torpid ; be lethargic   FR: être d'un naturel indolent ; être nonchalant
เฉื่อยชา [v.] (cheūaychā) EN: be inactive ; be slow ; be inert ; be sluggish   FR: être lent ; être indolent ; lambiner
ช่วงวัยรุ่น[n. exp.] (chūang wairun) FR: période de l'adolescence [f]
ดรุณ[n.] (darun) EN: boy ; youngster ; teenage boy ; youth   FR: adolescent [m] ; jeune homme [m]
ดรุณ[adj.] (darun) EN: youthful ; adolescent ; young   FR: adolescent ; jeune
ดรุณี[n.] (darunī) EN: young girl ; girl ; lass ; teenage girl   FR: jeune fille [f] ; adolescente [f]
เด็ก[n.] (dek) EN: young boy ; young girl ; teenage boy ; teenage girl   FR: jeune garçon [m] ; jeune fille [f] ; adolescent [m] ; adolescente [f] ; jeune [m, f]
เด็กสาว[n. exp.] (dek sāo) FR: jeune fille [f] ; adolescente [f]
เด็กหญิง ; ด.ญ[n.] (dekying) EN: girl ; young girl ; teenager   FR: fille [f] ; fillette [[f] ; adolescente [f] ; gamine [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
DOLE    D OW1 L
DOLEY    D OW1 L IY0
DOLES    D OW1 L Z
DOLEN    D OW1 L AH0 N
DOLED    D OW1 L D
DOLE'S    D OW1 L Z
DOLEFUL    D OW1 L F AH0 L
DOLENCE    D OW1 L AH0 N S
DOLECKI    D AH0 L EH1 T S K IY0
DOLES'S    D OW1 L Z AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dole    (v) (d ou1 l)
doled    (v) (d ou1 l d)
doles    (v) (d ou1 l z)
doleful    (j) (d ou1 l f u l)
dolefully    (a) (d ou1 l f u l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Arbeitslosenunterstützung {f}; Arbeitslosengeld {n} | Arbeitslosengeld beziehen | Arbeitslosenunterstützungen {pl}dole [Br.] | to be on the dole [Br.] | doles [Add to Longdo]
Spende {f} | Spenden {pl}dole | doles [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お悔やみ申し上げます[おくやみもうしあげます, okuyamimoushiagemasu] (exp) my condolences; my deepest sympathy [Add to Longdo]
お気の毒に[おきのどくに, okinodokuni] (exp) my sympathies; that's too bad; my condolences [Add to Longdo]
ご愁傷様;ご愁傷さま[ごしゅうしょうさま, goshuushousama] (exp) (See ご愁傷様でございます) my condolences [Add to Longdo]
ご愁傷様でございます;御愁傷様でございます[ごしゅうしょうさまでございます, goshuushousamadegozaimasu] (exp) my condolences [Add to Longdo]
どら[, dora] (n-pref,n) (1) loafing; indolent; lazy; debauched; profligate; (int) (2) hey [Add to Longdo]
インドール[, indo-ru] (n) indole [Add to Longdo]
インドール酢酸[インドールさくさん, indo-ru sakusan] (n) indoleacetic acid [Add to Longdo]
インドール酪酸[インドールらくさん, indo-ru rakusan] (n) indolebutyric acid [Add to Longdo]
インドレント[, indorento] (adj-f) indolent [Add to Longdo]
ササスズメダイ[, sasasuzumedai] (n) scaly chromis (Chromis lepidolepis) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
凄婉[qī wǎn, ㄑㄧ ㄨㄢˇ, ] doleful; piteous, #60,828 [Add to Longdo]
多尔[Duō ěr, ㄉㄨㄛ ㄦˇ, / ] Dole (name); Bob Dole (1923-), US Republican politician, Kansas senator 1969–1996, #69,459 [Add to Longdo]
凄惋[qī wǎn, ㄑㄧ ㄨㄢˇ, ] doleful; piteous; also written 凄婉 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dole \Dole\ (d[=o]l), n. [OE. deol, doel, dol, OF. doel, fr.
   doloir to suffer, fr. L. dolere; perh. akin to dolare to
   hew.]
   grief; sorrow; lamentation. [Archaic]
   [1913 Webster]
 
      And she died.
      So that day there was dole in Astolat.  -- Tennyson.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dole \Dole\, n. [L. dolus: cf. F. dol.] (Scots Law)
   See {Dolus}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dole \Dole\, n. [AS. d[=a]l portion; same word as d[=ae]l. See
   {Deal}.]
   1. Distribution; dealing; apportionment.
    [1913 Webster]
 
       At her general dole,
       Each receives his ancient soul.    -- Cleveland.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is dealt out; a part, share, or portion also, a
    scanty share or allowance.
    [1913 Webster]
 
   3. Alms; charitable gratuity or portion.
    [1913 Webster]
 
       So sure the dole, so ready at their call,
       They stood prepared to see the manna fall. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       Heaven has in store a precious dole. --Keble.
    [1913 Webster]
 
   4. A boundary; a landmark. --Halliwell.
    [1913 Webster]
 
   5. A void space left in tillage. --[Prov. Eng.]
    [1913 Webster]
 
   {Dole beer}, beer bestowed as alms. [Obs.]
 
   {Dole bread}, bread bestowed as alms. [Obs.]
 
   {Dole meadow}, a meadow in which several persons have a
    common right or share.
 
   {on the dole}, receiving financial assistance from a
    governmental agency, such as a welfare agency; as, after
    his unemployment benefits ran out, his family was on the
    dole for a year.
    [1913 Webster +PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dole \Dole\ (d[=o]l), v. t. [imp. & p. p. {Doled} (d[=o]ld); p.
   pr. & vb. n. {Doling}.]
   To deal out in small portions; to distribute, as a dole; to
   deal out scantily or grudgingly.
   [1913 Webster]
 
      The supercilious condescension with which even his
      reputed friends doled out their praises to him. --De
                          Quincey.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dole
   n 1: a share of money or food or clothing that has been
      charitably given
   2: money received from the state [syn: {dole}, {pogy}, {pogey}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top