Search result for

disturbances

(20 entries)
(0.8036 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -disturbances-, *disturbances*, disturbance
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Disturbancesการแปรปรวน,การรบกวน,การทรงตัวเสีย [การแพทย์]
Disturbances, Mixedความผิดปกติแบบผสม [การแพทย์]
Disturbances, Primaryภาวะผิดปกติเพียงอย่างเดียว [การแพทย์]
Disturbances, Singleภาวะผิดปกติเพียงอย่างเดียว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
OK, sometimes people with emotional and mental disturbances can have psychic moments.และจิตใจแปรปรวน อาจมีพลังจิตได้ Just Like Heaven (2005)
- I'm sure Kate Batts is at the root of these disturbances.-ฉันว่าเคท เบทส์ต้องเป็นตัวการ เรื่องนี้แน่ -ใช่ An American Haunting (2005)
Noona Yoo Rin, that performance of yours can be known as 'Causing Public Disturbances'พี่ยูริน ที่พี่ทำลงไปเนี่ย ถ้าถูกจับได้ว่าเล่นละครตบตาล่ะก็ My Girl (2005)
Keep it quiet, but I've cross-referenced and analyzed the global disturbances.เงียบๆนะ แต่ ฉันมีการอ้างอิง และวิเคราะห์ สิ่งที่รบกวนทั่วโลก Fantastic 4: Rise of the Silver Surfer (2007)
If somebody told her you were investigating global disturbances and cosmic radiation instead of focusing on the wedding, like you promised.ถ้าใครบางคนบอกเธอว่า คุณเหมือนโดนสอบสวน การรบกวน และรังสีคอสมิก แทนที่การเอาใจใส่งานแต่งงาน เหมือนที่คุณสัญญา Fantastic 4: Rise of the Silver Surfer (2007)
The disturbances related to the second round of presidential frustate the access to the power of the candidate of the extreme right.การก่อความไม่สงบนั้นเกี่ยวข้องกับประธานาธิบดีเป็นครั้งที่สอง ที่ไม่ประสบความสำเร็จในการเข้าถึงกลุ่มผู้ชุมนุมข้างมาก Frontier(s) (2007)
When my wife and I moved into our house, we were met with a series of unexplained disturbances.เข้าบ้านใหม่ เราพบว่า มันมีการรบกวนที่อธิบายไม่ได้ Ghosts (2008)
And if you take advantage of the disturbances... you will be the one... who gets closest to the governmental power.เอาพัดเจ้ามา ผู้คน.. 15 ปี.. Goemon (2009)
Now, they are inappropriate postmortem conduct, cadaver theft, and graveyard disturbances.60% ของพวกชอบมีเพศสัมพันธ์กับศพ อยู่ในธุรกิจนี้ Cold Comfort (2009)
Let our analysts take a look at reports from the past few months and see if there's been a change in the crime patter disturbances or assaults that may be connected.ให้เจ้าหน้าที่ของเราดูรายงานย้อนหลังสองสามเดือน ว่ามีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการก่ออาชญากรรม การทำร้ายร่างกายที่อาจเชื่อมโยง To Hell... And Back (2009)
I checked detroit crime reports over the last month because derek and emily astutely thought there might be some sorts of assaults or disturbancesจากแฟ้มอาชญากรรมของดีทรอยท์เมื่อเดือนที่แล้ว ที่ดีเร็คกับเอมิลี่ขอให้ช่วยเช็คเผื่อมีการทำร้ายร่างกายหรือก่อเหตุ To Hell... And Back (2009)
And the reason these disturbances they followed you to your new home...เหตุผลที่พวกมันตามคุณจนมาถึงบ้านใหม่หลังนี้ Insidious (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary
DISTURBANCES    D IH2 S T ER1 B AH0 N S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
disturbances    (n) (d i1 s t @@1 b @ n s i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
戦乱[せんらん, senran] (n,adj-no) wars; disturbances [Add to Longdo]
争乱[そうらん, souran] (n) rioting; disturbances [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top