Search result for

disorients

(84 entries)
(2.1122 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -disorients-, *disorients*, disorient
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา disorients มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *disorients*)
Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
disorientation (n ) ความงุนงงสับสน (ศัพท์บัญญัติ ราชบัญฑิตยสถาน)

English-Thai: Longdo Dictionary
disorientated(adj) สับสนและไม่เข้าใจว่าอะไรเกิดขึ้นรอบตัวเอง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
disorient[VT] ทำให้สับสน, See also: ทำให้หลงทาง, ทำให้ผิดทิศทาง, Syn. displace, disturb

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
disorientationความงุนงงสับสน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Disorientaionการเสื่อมทางจิตและความจำ [การแพทย์]
Disorientationไม่อาจปรับตัว,ความสับสนในกาลสถานที่และบุคคล,เลอะเลือน,ความผิดปกติของการตรวจคลื่นสมอง,ไม่รู้สถานที่เวลาและบุคคล,ไม่รู้บุคคล [การแพทย์]
Disorientationเลอะเลือน [การแพทย์]
Disorientation, Right-Leftไม่รู้ขวา-ซ้าย,แยกขวา-ซ้ายไม่ได้ [การแพทย์]
Disorientedสับสน,การรู้จักกาลเวลาสถานที่และบุคคลเสียไป,จิตฉงนงุนงง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Well, disorientation, memory loss... severe paranoid reaction.บางคนก็ร้ายแรงมาก สูญเสียความทรงจำ เกิดอาการหวาดวิตกอย่างรุนแรง In the Mouth of Madness (1994)
Now move nice and slow. You've been in stasis for 56 days. You're gonna experience a little disorientation, you understand?ขยับตัวดีๆ ช้าๆ คุณจำศีลมา 56 วันแล้ว Event Horizon (1997)
Has she been disoriented? Confused?เธอบอกว่าเห็นผู้ชาย ในห้องของเธอ City of Angels (1998)
It was pretty disorienting.มันช่างดูน่าสับสนเลยทีเดียว Latter Days (2003)
Sometimes the buildup of pressure can cause episodes of vertigo... or auditory hallucinations, disorientation.บางครั้งความดันสูงขึ้นมาก จนทำให้เกิดอาการเวียนศีรษะ หรือทำให้ระบบโสตประสาท ทำงานผิดพลาดได้ The Haunting of Molly Hartley (2008)
You might experience some post-traumatic stress or disorientation, but your vitals look good.มองทางนี้ เธออาจจะมีอาการ เครียดหรือสับสน หลังเผชิญเหตุการณ์สะเทือนขวัญ Twilight (2008)
The next thing I knew I Was waking up in a hospital bed, bleary and disoriented.สิ่งที่ฉันรู้ต่อมาก็คือ ฉันตื่นขึ้นบนเตียงในโรงพยาบาล หัวมึนไปหมด Resident Evil: Degeneration (2008)
She seemed totally disoriented, babbling.เธอมีอาการบ่นไม่ได้ศัพท์ตลอดเลย Mirror, Mirror (2008)
people who are going through this... to be disoriented.. to be unsure of what he saw.. even delusional.แต่,มันไม่ใช่เรื่องปกติสำหรับ.. Passengers (2008)
Last year, when President Kennedy was assassinated, who among us did not experience the most profound disorientation?ปีที่แล้ว เมื่อประธานาธิบดี เคนเนดี้ถูกลอบสังหาร มีใครบ้างที่ไม่รู้สึก ประสาทหลอน สับสนอย่างที่สุด Doubt (2008)
Temperature goes up a fraction of a degree, makes them disoriented?อุณหภูมิสูงขึ้นนิดหน่อย จะทำให้มันสับสนงั้นหรอ The Happening (2008)
The second stage is physical disorientation, loss of direction.ขั้นที่สองคือความสับสนทางร่างกาย สับสนในทิศทาง The Happening (2008)
Disoriented? Out of control?สับสน หรือ ควบคุมตัวเองไม่ได้ Sex and Violence (2009)
He came in dehydrated and disoriented but once we gave him fluids he stabilized pretty quickly.แต่หลังจากที่เราให้อาหารเหลวกับเขา เขาก็ฟื้นตัวไ้ด้ค่อนข้างเร็วมาก Bit by a Dead Bee (2009)
I'd say he's weak, probably disoriented.ผมบอกได้ว่า เขาค่อนข้างอ่อนแอ Snap (2009)
Do you frequently become confused and disoriented when conducting your spatter analysis, Mr. Morgan?คุณมักจะสับสน และหลงๆแบบนี้บ่อยหรอ? ตอนที่ทำการวิเคราะห์ รอยกระจายอยู่น่ะ คุณมอร์แกน? Living the Dream (2009)
Disorientation.หลงทิศทาง Remains to Be Seen (2009)
It causes, droziness, dizziness, disorientation and memory loss.มีฤทธิ์ทำให้เกิดอาการวิงเวียนศรีษะ \ มึนงง และสูญเสียความทรงจำ The Human Centipede (First Sequence) (2009)
But I'm thinking... for this type of spatial disorientation, we can reduce it to a few moments.แต่ผมคิดว่า... อาการประสาทหลอน ในรูปแบบนี้ เราสามารถลดลงเหลือ แค่สักพักก็พอ Momentum Deferred (2009)
[laughs] You're still a little disoriented from the time slips, aren't you?คุณยังคงไม่คุ้นชิน กับการเลื่้อนไหลของเวลา ใช่มั้ย? Momentum Deferred (2009)
Puking blood and disorientation usually means...แล้วก็เอาแต่อาเจียนไม่หยุดเลย\ มักเป็นอาการของ... ตับแข็งระยะสุดท้าย Tainted Obligation (2009)
He will become severely disoriented.เขาจะทรงตัวแทบไม่อยู่ Of Human Action (2009)
A knife to this area will disorient their tracking device, but not for long.แทงมีดเข้าไปบริเวณนั้น \ จะทำให้อุปกรณ์ติดตามของมันสับสนไปชั่วขณะ Terminator Salvation (2009)
She is somewhat disoriented, but she doesn't appear drunk.บางทีเธอดูมึนงง แต่ก็ไม่ได้ดูเมาเหล้าค่ะ Frankie & Alice (2010)
Disorientation?การไม่รับรู้สถานที่ Pain (2010)
Well, it'd be disorienting, as would any injection into the eye.เอ่อ มันคงจะทำให้สับสน เหมือนกับมีอะไรถูกฉีดเข้าตา The Predator in the Pool (2010)
Now with the victim disoriented and possibly unconscious, it was very easy to drag him off to the big tank nearby.ตอนนี้เหยือสับสน และอาจะไม่ได้สติ มันเป็นเรื่องง่ายมาก ที่จะลากเขาลงไปในแท้งค์ใหญ่ที่อยู่ใกล้ The Predator in the Pool (2010)
Disoriented.วุ่นวาย Tell It to the Frogs (2010)
Disoriented.Disoriented Tell It to the Frogs (2010)
Disoriented comes closest.Disoriented เหมาะทีสุด Tell It to the Frogs (2010)
We could get into some serious trouble here. Oh, come on. We get caught, we can just pretend we're disoriented, and he can give us a ride home.ทำแบบนั้นแล้วพวกเรา อาจเจองานเข้าครั้งใหญ่ได้นะ ถ้าพวกเราถูกจับได้ พวกเราก็แค่แกล้งความจำเสื่อม Messianic Myths and Ancient Peoples (2010)
Disorientation...-เกิดความสับสน... . The San Lorenzo Job (2010)
So the other will get disoriented.จนอีกฝ่ายเสียสมาธิ Kim Soo Ro (2010)
Disorientation is expected while transiting.ความสับสนงุนงง ขณะเดินทาง เป็นที่คาดไว้ก่อนแล้ว Genesis: Part 1 (2011)
Inner-ear pathology can affect the equilibrium and cause disorientation, making it appear to be a neurological disorder.หูส่วนใน มันมีผลต่อการทรงตัว และอาจทำให้มีอาการเลอะเลือน แสดงออกเป็นความผิดปกติทางสมอง Out of the Chute (2011)
If you start to experience any nausea or disorientation, just let us know and we'll stop the test.เมื่อเริ่มทำการทดสอบแล้ว มีอาการคลื่นไส้ หรือรู้สึกเบลอ ให้รีบบอกนะ จะได้หยุดทำการทดสอบ Out of the Chute (2011)
No, every testimony made it sound like they were kept in isolated conditions using some kind of gas to keep them disoriented.ไม่มีเลย/nทุกครั้งที่มีการสึบสวนคดีมันก็เหมือนกับว่า พวกเธอถูกแยกออกจากกัน โดยใช้ก๊าซชนิดหนึ่งที่ทำให้ไม่รู้สึกตัวเอง Lonelyhearts (2011)
The infected become disoriented.การติดเชื้อ เป็นสาเหตุของความสับสนหลงลืม What Remains (2011)
Early symptoms include disorientation, loss of short-term memory.อาการเริ่มแรก รวมถึง การหลงลืมเป็นระยะสั้นๆ What Remains (2011)
Have you experienced any disorientation at all since you've been here?ตั้งแต่คุณมาถึงที่นี่ เคยมีอาการหลงลืมบ้างไหมเนี่ย What Remains (2011)
But this type of strenuous killing could result in fatigue, increase in appetite, and disorientation.แต่การฆ่าแบบใช้แรงมากมีผลทำให้อ่อนแรง เพิ่มความอยากอาหารและความสับสน The Bittersweet Science (2011)
He's just disoriented, okay? He doesn't mean any harm.เขาแค่สับสน โอเค เขาไม่คิดจะทำร้ายใคร Occupation (2011)
Coma patients tend to be disoriented when they awaken, but what happened to you is utterly impossible.ก็จริงอยู่, ที่บางครั้งเรื่องแบบนี้อาจเกิดขึ้นได้ในร่างกายของเด็ก.. แต่สำหรับร่างกายของคุณ.. แม้จะคำนึงถึงมาตรฐานการแพทย์ในปัจจุบัน, มันก็ไม่มีทางเป็นไปได้ Episode #1.20 (2011)
Just now... you looked a bit disoriented.เมื่อกี๊... คุณดูยุ่งเหยิงนิดหน่อย Me Too, Flower! (2011)
Atom is stumbling around the ring, apparently disoriented and dazed!อะตอม เป๋ไปมาทั่วสังเวียน เห็นชัดว่าเขากำลังมึน! Real Steel (2011)
Are you experiencing any disorientation?คุณมีความงุนงงสับสนบ้างรุเปล่า Lockout (2012)
Any convulsion or disorientation?ชัก หรือเวียนหัว A Land Without Magic (2012)
He is probably lost and scared and disoriented.เขาอาจจะสิ้นหวัง กลัวและสับสน Prom (2012)
The unidentified patient was found disoriented this morningไม่มีบัตรประจำตัว และเพิ่งเข้ามารักษาในเช้าวันนี้ Matter of Time (2012)
What am I, disoriented..excited?ฉันสับสนอะไร เป็นอะไร Escape Plan (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
DISORIENT    D IH2 S AO1 R IY0 EH2 N T
DISORIENTED    D IH2 S AO1 R IY0 EH2 N T AH0 D
DISORIENTING    D IH2 S AO1 R IY0 EH2 N T IH0 NG
DISORIENTATION    D IH2 S AO2 R IY0 AH0 N T EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
disorient    (v) (d i1 s oo1 r i@ n t)
disorients    (v) (d i1 s oo1 r i@ n t s)
disoriented    (v) (d i1 s oo1 r i@ n t i d)
disorientate    (v) (d i1 s oo1 r i@ n t ei t)
disorienting    (v) (d i1 s oo1 r i@ n t i ng)
disorientated    (v) (d i1 s oo1 r i@ n t ei t i d)
disorientates    (v) (d i1 s oo1 r i@ n t ei t s)
disorientating    (v) (d i1 s oo1 r i@ n t ei t i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Desorientierung {f}; Verwirrung {f}disorientation [Add to Longdo]
haltlos (Mensch) {adj}disoriented; (completely) insecure; adrift; floundering [Add to Longdo]
labil {adj}disoriented [Add to Longdo]
verwirren; disorientieren | verwirrend; disorientierend | verwirrt; disorientiertto disorient; to disorientate | disorienting; disorientating | disoriented; disorientated [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ふらつき[, furatsuki] (n,adj-no,adv) lightheadedness; disorientation; wobbliness; staggering [Add to Longdo]
ふらつき感[ふらつきかん, furatsukikan] (n) lightheadedness; disorientation; wobbliness [Add to Longdo]
失見当[しつけんとう, shitsukentou] (n) disorientation [Add to Longdo]
無東西[むとうざい, mutouzai] (n) (1) not knowing one's bearings; being disorientated; (2) itinerant monk; pilgrim [Add to Longdo]
目が眩む[めがくらむ, megakuramu] (exp,v5m) (1) to be dizzy; to be disoriented; (2) to be dazzled; (3) (See 金に目が眩む) to be lost in (greed, lust, etc.) [Add to Longdo]
眩む;暗む;晦む[くらむ, kuramu] (v5m,vi) (1) to be dazzled by; to be dizzied by; to be disoriented by; (2) to be lost in (greed, lust, etc.); (3) (arch) to become dark [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
晕头转向[yūn tóu zhuàn xiàng, ㄩㄣ ㄊㄡˊ ㄓㄨㄢˋ ㄒㄧㄤˋ, / ] confused and disoriented [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top