Search result for

disorder

(92 entries)
(0.0124 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -disorder-, *disorder*
English-Thai: Longdo Dictionary
gender identity disorder(n) ความผิดปกติของเอกลักษณ์ทางเพศ, homosexual slang (gay,queer,dyke)
attention deficit disorder(n) โรคสมาธิสั้น เช่น According to the National Institute of Mental Health, attention deficit disorder (ADD) is a legitimate psychologic condition. , S. ADD, attention deficit hyperactivity disorder (ADHD)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
disorder[N] ความผิดปกติ (ทางร่างกายหรือจิตใจ)
disorder[N] ความวุ่นวาย, See also: ความอลหม่าน, ความไม่เป็นระเบียบ, ความโกลาหล, Syn. disorganiztion, clutter, Ant. order, organiztion
disorder[VT] ทำให้วุ่นวาย, See also: ทำให้สับสน, ทำให้ไม่สงบ, ทำให้ยุ่งเหยิง, ทำให้โกลาหล, Syn. disorganize, disarray, Ant. organize, arrange
disordered[ADJ] ซึ่งผิดปกติ (ทางร่างกายหรือจิตใจ)
disordered[ADJ] ซึ่งไม่มีระเบียบ, See also: ซึ่งไม่มีระบบ, ซึ่งยุ่งเหยิง, ซึ่งสับสนอลหม่าน, Syn. chaotic, scattered, untidu, Ant. well-ordered, tidy
disorderly[ADJ] ซึ่งไม่เป็นระเบียบ, See also: สับสน, ยุ่งเหยิง, วุ่นวาย, Syn. mixed up, disarranged out of order, Ant. orderly, arranged

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disorder(ดิสออร์'เดอะ) n. ความไม่เป็นระเบียบ,ความสับสน,ความผิดปกติทางกายหรือใจ. vt. ทำให้ไม่เป็นระเบียบ,ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้สับสน., Syn. bustle ###A. order,form
disorderlyadj.,adv. ไม่เป็นระเบียบ,ยุ่งเหยิง,สับสน, See also: disorderliness n. ดูdisorderly, Syn. untidy,unruly ###A. tidy,civil
disorderly housen. บ้านโสเภณี,สถานที่การพนัน

English-Thai: Nontri Dictionary
disorder(n) ความวุ่นวาย,ความยุ่งเหยิง,ความสับสน,ความไม่เป็นระเบียบ,ความอลหม่าน
disorderly(adj) ยุ่งเหยิง,โกลาหล,อลหม่าน,วุ่นวาย,สับสน,ไม่เป็นระเบียบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
disorder๑. ความพิการ, การเสียระเบียบ๒. (จิตเวช.) โรค, ความผิดปรกติ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
disorder, civilการก่อความไม่สงบ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
disorder, neurotic; neurosisโรคประสาท [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
disorder, panicโรคตื่นตระหนก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
disorder, paranoidโรคหวาดระแวง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
disorder, phobic(จิตเวช.) โรคกลัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
disorder, sexual; paraphilia; perversion, sexualโรคกามวิปริต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
disorder, thoughtความผิดปรกติในความคิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
disorderly conductความประพฤติที่ผิดระเบียบแบบแผน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
disorderly house๑. ซ่องโสเภณี๒. แหล่งมั่วสุม (ที่ผิดกฎหมายและศีลธรรม) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Disorders, Functionalความผิดปกติทางจิต [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A genetic disorder.ความผิดปกติของยีนส์ Adverse Events (2008)
We need to reexamine neurological disorders.เราต้องการการตรวจneurological disorderซ้ำ Adverse Events (2008)
Combine smoking with any one of a dozen genetic disorders, and she's a clotting machine.รวมบุหรี่และอื่นที่เธอเสพ หรือเพราะพันธุกรรมปกติของเธอ มันทำให้ร่างกายเธอทำงานไม่ปกติ Birthmarks (2008)
I know she has a blood disorder.ตอนที่เรายังไม่รู้ว่าเธอเป็นอย่างไร ผมรู้เธอมีเลือดใช้ไม่ได้ Lucky Thirteen (2008)
And since we've ruled out infections and toxins-- it narrows it down to any one of a dozen genetic disorders, each of which takes more than a week to run.และตั้งแต่เราตัดการติดเชื้อ กับสารพิษออก มันก็จะแคบลง\ ถ้าเป็น 1ใน 12 ประเภท\ ของการสืบทอดทางพันธุกรรม ซึ่งการตรวจแต่ละอย่าง ใช้เวลามากกว่า 1 สัปดาห์ Joy (2008)
He probably has post traumatic stress disorder.เขาอาจมีผลกระทบหลังการบาดเจ็บ มีความเครียดที่ควบคุมไม่ได้ The Itch (2008)
you have got a disorderทำอะไรวะ The Eye (2008)
sleep panic disorder.นี่คืออะไร Bedtime Stories (2008)
OK, what's, uh, sleep panic disorder?คุณต้องการรู้ Bedtime Stories (2008)
What was that? Uh... that was the sleep panic disorder, I believe.นั่นใคร? Bedtime Stories (2008)
Looks like we have more than a drunk and disorderly warrant for Jorge Rivera.ดูเหมือนว่าเรามีอะไรมากกว่าไอขี้เมาคนนึง และ เอกสารหลักฐานผิดปกติ Hell or High Water (2008)
"I have an eating disorder, and I need help."ฉันกินอะไรผิดสำแดงเข้าไป และฉันต้องการความช่วยเหลือ I Love You, Beth Cooper (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
disorderA sweet disorder in the dress conceals a wanton heart.
disorderHis room was in disorder.
disorderThe desk is in a state of total disorder.
disorderThe enemy fled in disorder from the battlefield.
disorderThere were no signs of disorder in the ship.
disorderThe room was in disorder.
disorderThe room was in total disorder.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รกเรื้อ[ADV] untidily, See also: disorderly, Syn. รกร้าง, รก, รกรุงรัง, Ant. เป็นระเบียบ, Example: ที่ดินว่างหากปล่อยทิ้งไว้จะมีพืชขึ้นรกเรื้อ, Thai definition: รกเพราะปล่อยทิ้งไว้
อีรุงตุงนัง[ADV] messily, See also: disorderly, untidily, Syn. อีนุงตุงนัง, ยุ่ง, รุงรัง, Example: บนโต๊ะเต็มไปด้วยหนังสือและหนังสือพิมพ์ยุ่งอีรุงตุงนังไปหมด
เกะกะ[ADV] jumblingly, See also: disorderly, untidily, obstructedly, roughly, Syn. กีดขวาง, ขวาง, Example: ในโรงแกะสลักมีท่อนไม้วางกองเกะกะ ปะปนอยู่กับรูปแกะสลักไม้
เขละ[ADV] disorderly, See also: untidy, Syn. เละเทะ, เกะกะ, เขละขละ, Example: ทำไมบ้านเขาถึงวางของเขละบ้านเต็มไปหมด ไม่จัดเข้าที่ให้เรียบร้อย, Thai definition: อย่างไม่เป็นระเบียบ, อย่างเกะกะรกรุงรังไม่สะอาดตา
เฝือ[ADV] confused, See also: disordered, tangled, Example: เขาเล่าถึงความเป็นมาแต่หนหลังค่อนข้างละเอียดจนฟังเฝือและยืดยาว, Thai definition: ไม่เป็นสาระ
พลุก[V] disorderly, See also: busy, chaotic, Syn. พลุกพล่าน, วุ่นวาย, Example: คนบางคนจะแอบไปหาห้องเงียบๆ เพื่อหนีบรรยากาศที่พลุกจอแจ
พะรุงพะรัง[ADV] disheveled, See also: disorderly, tattered, Syn. รุงรัง, Example: ในมือของพ่อพรานมีผงชูรส กะปิ ปลาแห้งกับปลาเค็มพะรุงพะรัง, Thai definition: ปะปนกันจนรุงรัง
พัลวัน[ADV] disorderedly, See also: confusedly, entangledly, Syn. ยุ่งเหยิง, นุงนัง, อีรุงตุงนัง, Example: เขาโก่งคออ้วกจนหน้าดำหน้าแดง หาน้ำล้างปากล้างคออยู่พัลวัน, Thai definition: อย่างยุ่งเหยิงวุ่นวาย
ฟะฟั่น[ADJ] disordered, See also: confused, Syn. เฟือน, ยุ่งเหยิง, Thai definition: ที่สับสนยุ่งวุ่นวายไปกันใหญ่
เฟอะฟะ[ADV] disorderly, Example: ฉันไม่มีวันชอบผู้ชายที่แต่งตัวเฟอะฟะไร้รสนิยมอย่างเขาเด็ดขาด, Thai definition: เลอะเทอะ, ไม่เรียบร้อย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จลาจล[n.] (jalājon) EN: riot ; disturbance ; insurgence ; insurrection ; uprising ; disorder ; great confusion   FR: émeute [f] ; désordres [mpl] ; troubles [mpl] ; insurrection [f] ; révolte [f] ; soulèvement [m] ; grande confusion [f]
เกะกะ[adv.] (keka) EN: jumblingly ; disorderly ; untidily ; obstructedly ; roughly ; in confusion ; in disorder ; in a mess ; in the way   FR: en désordre
ความบ้า[n.] (khwām bā) EN: insanity ; madness ; craziness ; mania ; delirium ; mental disorder ; mental illness ; lunacy   FR: folie [f] ; démence [f] ; aliénation [f] ; délire [m] ; déséquilibre mental [m] ; déglingue [f] (fam.)
ความผิดปกติ[n. exp.] (khwām phitpakati = khwām phitpokkati) EN: strangeness ; abnormality ; queerness ; peculiarity ; disorder   FR: anomalie [f]
ความวุ่นวาย[n.] (khwām wunwāi) EN: disorder ; confusion ; jumble   FR: remue-ménage [m] ; confusion [f]
ความยุ่งเหยิง[n.] (khwām yungyoēng) EN: complexity ; disorderliness ; complication ; intricateness   FR: désordre [m[ ; pagaille [f]
กระเจิง[adv.] (krajoēng) EN: in disorder ; in all directions ; here and there   
เละเทะ[v.] (lethe) EN: disorder ; disarrange   
เลอะ[adv.] (loe) EN: in a mess ; in disorder ; in confusion   FR: en désordre
อลหม่าน[adj.] (onlamān) EN: confused ; chaotic ; disordered ; in a turmoil   FR: tumultueux ; confus ; chaotique ; désordonné ; en panique

CMU English Pronouncing Dictionary
DISORDER    D IH2 S AO1 R D ER0
DISORDERS    D IH2 S AO1 R D ER0 Z
DISORDERED    D IH2 S AO1 R D ER0 D
DISORDERLY    D IH2 S AO1 R D ER0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
disorder    (v) (d i1 s oo1 d @ r)
disorders    (v) (d i1 s oo1 d @ z)
disordered    (v) (d i1 s oo1 d @ d)
disorderly    (j) (d i1 s oo1 d @ l ii)
disordering    (v) (d i1 s oo1 d @ r i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Störung {f} [med.] | Störungen {pl} | nervöse Störungendisorder | disorders | nervous disorders [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ADHD[エーディーエッチディー, e-dei-ecchidei-] (n) attention-deficit hyperactivity disorder; ADHD [Add to Longdo]
PTSD[ピーティーエスディー, pi-tei-esudei-] (n) (See 心的外傷後ストレス障害) post-traumatic stress disorder; PTSD [Add to Longdo]
あがり症;上がり症;上がり性;あがり性[あがりしょう, agarishou] (n) stage fright; social anxiety disorder; social phobia [Add to Longdo]
お鍋;御鍋[おなべ, onabe] (n) (1) (pol) pot; (2) (arch) typical name for a female servant in the Edo-period; (3) working at night; (4) (uk) (sl) (often derog.) female with symptoms of gender identity disorder (i.e. a transvestite) [Add to Longdo]
ごたつく[, gotatsuku] (v5k,vi) (See ごたごた) to be confused; to be in disorder [Add to Longdo]
しっちゃかめっちゃか;ひっちゃかめっちゃか;ヒッチャカメッチャカ;シッチャカメッチャカ[, shicchakamecchaka ; hicchakamecchaka ; hicchakamecchaka ; shicchakamecchaka] (adj-na,n) (on-mim) jumbled up; disordered; messy [Add to Longdo]
しどろもどろ[, shidoromodoro] (adj-no) flustered; confused; disordered; incoherent [Add to Longdo]
もやもや病[もやもやびょう, moyamoyabyou] (n) moyamoya disease (rare, progressive cerebrovascular disorder caused by blocked arteries in the basal ganglia) [Add to Longdo]
パニックディスオーダー[, panikkudeisuo-da-] (n) panic disorder [Add to Longdo]
パニック障害[パニックしょうがい, panikku shougai] (n) panic disorder [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
紊乱[wěn luàn, ㄨㄣˇ ㄌㄨㄢˋ, / ] disorder; chaos, #10,300 [Add to Longdo]
杂乱无章[zá luàn wú zhāng, ㄗㄚˊ ㄌㄨㄢˋ ˊ ㄓㄤ, / ] disordered and in a mess (成语 saw); all mixed up and chaotic, #41,525 [Add to Longdo]
[hùn, ㄏㄨㄣˋ, ] disordered; privy, #141,590 [Add to Longdo]
[huí, ㄏㄨㄟˊ, ] disordered; indistinct doubtful; blurred, #1,038,619 [Add to Longdo]
凌杂米盐[líng zá mǐ yán, ㄌㄧㄥˊ ㄗㄚˊ ㄇㄧˇ ㄧㄢˊ, / ] disordered and fragmentary [Add to Longdo]
无秩序[wú zhì xù, ˊ ㄓˋ ㄒㄩˋ, / ] disorder [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Disorder \Dis*or"der\, n. [Pref. dis- + order: cf. F.
   d['e]sordre.]
   1. Want of order or regular disposition; lack of arrangement;
    confusion; disarray; as, the troops were thrown into
    disorder; the papers are in disorder.
    [1913 Webster]
 
   2. Neglect of order or system; irregularity.
    [1913 Webster]
 
       From vulgar bounds with brave disorder part,
       And snatch a grace beyond the reach of art. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   3. Breach of public order; disturbance of the peace of
    society; tumult. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. Disturbance of the functions of the animal economy or of
    the soul; sickness; derangement. "Disorder in the body."
    --Locke.
 
   Syn: Irregularity; disarrangement; confusion; tumult; bustle;
     disturbance; disease; illness; indisposition; sickness;
     ailment; malady; distemper. See {Disease}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Disorder \Dis*or"der\, v. t. [imp. & p. p. {Disordered}; p. pr.
   & vb. n. {Disordering}.]
   1. To disturb the order of; to derange or disarrange; to
    throw into confusion; to confuse.
    [1913 Webster]
 
       Disordering the whole frame or jurisprudence.
                          --Burke.
    [1913 Webster]
 
       The burden . . . disordered the aids and auxiliary
       rafters into a common ruin.      --Jer. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   2. To disturb or interrupt the regular and natural functions
    of (either body or mind); to produce sickness or
    indisposition in; to discompose; to derange; as, to
    disorder the head or stomach.
    [1913 Webster]
 
       A man whose judgment was so much disordered by party
       spirit.                --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   3. To depose from holy orders. [Obs.] --Dryden.
 
   Syn: To disarrange; derange; confuse; discompose.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 disorder
   n 1: a physical condition in which there is a disturbance of
      normal functioning; "the doctor prescribed some medicine
      for the disorder"; "everyone gets stomach upsets from time
      to time" [syn: {disorder}, {upset}]
   2: a condition in which things are not in their expected places;
     "the files are in complete disorder" [syn: {disorderliness},
     {disorder}] [ant: {order}, {orderliness}]
   3: a disturbance of the peace or of public order [ant: {order}]
   v 1: disturb in mind or make uneasy or cause to be worried or
      alarmed; "She was rather perturbed by the news that her
      father was seriously ill" [syn: {perturb}, {unhinge},
      {disquiet}, {trouble}, {cark}, {distract}, {disorder}]
   2: bring disorder to [syn: {disorder}, {disarray}] [ant:
     {order}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top