Search result for

destructively

(127 entries)
(1.6441 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -destructively-, *destructively*, destructive
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา destructively มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *destructively*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
destructive    [ADJ] ซึ่งเป็นการทำลาย, See also: ซึ่งชอบทำลาย
destructively    [ADV] เป็นไปในทางทำลาย
destructiveness    [N] การชอบทำลาย
self-destructive    [ADJ] ซึ่งทำร้ายตัวเอง, See also: ซึ่งเป็นอันตรายต่อตัวเอง, Syn. suicidal

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
autodestructive artศิลปะสลายตัว [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
destructive readingการอ่านแบบทำลาย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
destructive additionการบวกแบบทำลาย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
destructive dilemmaทวิบถหักล้าง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
destructive interferenceการแทรกสอดหักล้าง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Non-destructive testingการทดสอบแบบไม่ทำลาย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Destructiveการกลั่นทำลาย [TU Subject Heading]
Non-destructive testingการทดสอบแบบไม่ทำลาย [TU Subject Heading]
Aggressive and Destructive Personalityก้าวร้าวและชอบทำลาย [การแพทย์]
Behavior, Destructiveปฏิกิริยาทำลายของให้เสียหาย [การแพทย์]
Craniotomy, Destructive Instrumentalการเจาะกะโหลกศีรษะด้วยเครื่องมือ [การแพทย์]
Destructiveการหักล้างกัน [การแพทย์]
Digestion, Destructiveการทำลาย [การแพทย์]
Distillation of Wood, Destructiveการกลั่นทำลายไม้ [การแพทย์]
Distillation, Destructiveการกลั่น,สารได้จาก [การแพทย์]
Fetus, Destructive Operation on theสูติศาสตร์หัตถการทำลายทารก [การแพทย์]
destructive distillationการกลั่นทำลาย, การให้ความร้อนแก่สารอินทรีย์ในภาวะที่ไม่มีอากาศ จะทำให้สารบางชนิดที่อยู่ในสารอินทรีย์นั้นระเหยหรือสลายตัวออกเป็นสารที่มีโมเลกุลเล็กลง เช่น การกลั่นทำลายถ่านหิน จะได้แก๊สถ่านหิน เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Interference, Destructiveการสอดแทรกแบบหักล้าง [การแพทย์]
Lesions, Destructiveพยาธิสภาพชนิดทำลาย, ลักษณะที่เซลล์ถูกทำลายเสียหายไป [การแพทย์]
Lesions, Expansile Destructiveพยาธิสภาพชนิดทำลายกระดูกที่ทำให้กระดูกส่วนคอร์เ [การแพทย์]
Moles, Destructiveโมลลุกลาม [การแพทย์]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
destructive(ดิสทรัค'ทิฟว) adj. ซึ่งเป็นการทำลาย,ชอบทำลาย,เป็นอันตราย,เป็นภัย, Syn. ruinous

English-Thai: Nontri Dictionary
destructive(adj) ชอบทำลาย,ชอบล้างผลาญ,เป็นภัย,เป็นอันตราย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- They are malefic, negative and destructive.-เป็นพวกมุ่งร้าย, คิดในทางลบ และชอบทำลาย. Suspiria (1977)
Right now, poised at the edge of the galaxy, Emperor Zurg... has been secretly building a weapon... with the destructive capacity to annihilate an entire planet!ตอนนี้ ความมั่นคงของ กาแลกซี่จะหายหมด จักรพรรดิ์ เซิร์ก... กำลังสร้างอาวุธลับ... ซึ่งมีพลังการทำลายมาก สามารถทำลายประตูทางเข้าดาวเคราะห์ได้! Toy Story (1995)
A black hole, the most destructive force in the universe.หลุมดำ พลังอำนาจที่ร้ายการที่สุดในจักรวาล Event Horizon (1997)
These past few weeks have left us all with a profound sense of humility in the face of nature's destructive power.เราได้บทเรียนจาก 2-3 สัปดาห์ที่แผ่นมา... ...เราไม่อาจต่อกลอนกับมหันตภัยธรรมชาติ The Day After Tomorrow (2004)
Where people do destructive things like it doesn't matter.ทอมมี่ ทอมมี่ I Heart Huckabees (2004)
How come people are self-destructive?และข้อ 3 ผมไม่ยอมใช้ปิโตรเลียม I Heart Huckabees (2004)
Taekwondo is a martial art with unimaginable destructive power.เทควันโดเป็นศิลปะการต่อสู้โดยใช้พลังทำลายที่คาดเดาไม่ได้ Spin Kick (2004)
By destroying its atomic bonds, an enormous destructive power is created.โดยการทำลายพันธะเคมีของมัน ก็จะเกิดพลังงานทำลายล้างมหาศาล Fullmetal Alchemist the Movie: Conqueror of Shamballa (2005)
The destructive power of boxing doesn't come from the fists.พลังการทำลายล้างของการชกมวย\ ไม่ได้อยู่ที่หมัด Sweet Spy (2005)
It was like an accelerated mutator, a sort of, you know, like an unstoppable force of destructive power that would just lay waste to everything.เหมือนเป็นการเร่งให้เกิดการกลายพันธุ์, อะไรประมาณนั้น พลังทำลายล้าง ที่ไม่มีใครต้านทานได้ จะทำลายทุกอย่างไม่เหลือ Mission: Impossible III (2006)
Will it be for the greater good or will it be used for personal or for destructive ends?มันจะส่งผลดีต่อส่วนรวม หรือถูกใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว หรือเพื่อการทำลายล้าง X-Men: The Last Stand (2006)
Vel has a real talent for being destructive do you not think?We'll be in touch, Bobby. Firewall (2006)
Creatures with but one destructive need-- to devour the flesh of the living.ผีร้ายที่ถล่มด้วยการ เขมือบผู้คน Fido (2006)
I just got out of a two-year relationship that was very... destructive.ฉันเพิ่งเลิกกับคนที่คบกันมา 2 ปี และมันก็ เป็นเรื่องยากมาก Chapter Four 'Collision' (2006)
You--you've certainly earned a-a reprimand for your unbelievably destructive tactical error.เธอ เธอเห็นได้ชัดเจนเลยว่าเธอได้รู้เรื่องราวพวกนั้น แต่ไม่อยากจะเชื่อว่าเธอทำด้วยวิธีที่ผิดพลาดอย่างไม่น่าเป็นไปได้เลย Love/Addiction (2007)
Paul was such a... destructive force.พอลน่ะเขา มีแต่พลังการทำลาย ทำไมคุณไม่ลืมๆ เขาไปซะ Waiting to Exhale (2007)
Lila's insane, destructive --- เอ้ย ไม่ ไลล่าเสียสติ แปรปรวน Resistance Is Futile (2007)
"Whenever any form of government becomes destructive to its own ends,เมื่อใดก็ตาม ที่รัฐบาล ใช้อำนาจของรัฐในทางที่ผิด Eagle Eye (2008)
If you were just being self-destructive, you'd be having random sex with men.ถ้าคุณเคยทำลายตัวเอง คุณอาจจะสุ่มเลือกกับผู้ชายก็ได้ Lucky Thirteen (2008)
I'll teach you to laugh at me! Super Destructive Energy Wave!ฉันจะสอนวิธีหัวเราะให้แกเอง! Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
"Everywhere, his influence was destructive,ทุกที่ที่เค้าไป ล้วนแล้วแต่เป็นการบ่อนทำลาย The Boy in the Striped Pajamas (2008)
"The Jew is not creative, but destructive.พวกยิว ไม่ได้สร้างสรรค์ หากแต่ เป็นผู้ทำลาย The Boy in the Striped Pajamas (2008)
They are destructive, and they won't change.พวกเขาเป็นนักทำลายล้าง และมันจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง The Day the Earth Stood Still (2008)
You yourself called them a destructive race.คุณเรียกพวกเขาว่าเป็นนักทำลายล้าง The Day the Earth Stood Still (2008)
He's committed himself to a very destructive course.เขาสัญญากับตัวเองว่าจะเลือกแนวทางที่อันตรายมากๆ Chapter Nine 'Turn and Face the Strange' (2009)
What for an alien might be seen as something recreational, setting fire to a truck, derailing a train, is for us obviously an extremely destructive act.อะไรที่เอเลี่ยนมองว่าเป็นเรื่องสนุกน่ะเหรอ ไม่เผารถบรรทุกก็ทำให้รถไฟตกราง เห็นได้ชัดว่ามันเป็นอันตรายต่อพวกเรา District 9 (2009)
Now, that guy is a destructive force. He tears things down.เขาเป็นคนที่ชอบทำลาย เขาพังทุกอย่าง New York Sucks (2009)
Now, the victims, and we've seen many are said to have adhered to the Mayan-Quiche calendar which predicts the end of time to occur on the 21st of December of this year due to the Sun's destructive forces.ผู้เคราะห์ร้ายที่มีอยู่ดาดดื่น ต่างก็เชื่อในปฏิทินมายัน-คี ที่ได้ทำนายกการสิ้นสุดของเวลา 2012 (2009)
I can be destructive.ฉันชอบทำลายอยู่แล้ว Chuck Versus the Predator (2009)
So, the Tenth Angel is the strongest rejection-type. Its destructive power is unbelievable.พลังการทำลายของเทวฑูตตัวทีสิบเกินความคาดหมายไปแล้ว Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
"Prone to self-destructive tendencies." I was dying. I mean, please.มีแนวโน้มทำร้ายตัวเองสูง ก็คนจะตาย Iron Man 2 (2010)
I have found it impossible to believe that there is any man in the world so lacking in moral feeling as Hitler, that the world may be hurled for a second time into the abyss of destructive war.- ดูที่ย่อหน้าสุดท้ายสิ - เบอร์ตี้ ได้เวลาแล้วค่ะ ฝ่าบาทเสด็จแล้ว The King's Speech (2010)
[White] No destructive testing Is allowed.แม้แต่ เศษตัวอย่างที่เล็กน้อย The Proof in the Pudding (2010)
There, she hopes To convince the senate That a destructiveเพื่อหวังที่จะโน้มน้าวสภาสูงว่า หน่วยรบแยกย่อยที่เป็นภัยนามว่า Duchess of Mandalore (2010)
And I will no longer participate in your destructive, negative behavior.และฉันจะไม่เข้ามายุ่งกับพฤติกรรมเชิงลบ และบ่อนทำลายของพวกเธออีกต่อไป Romantic Expressionism (2010)
And destructive. Ray McBreen?เธอก็จะท้อแท้อย่างรุนแรง และเริ่มทำลายข้าวของ Harmony (2010)
And that choice of weapon tells us that he's aggressive, driven, and destructive, just like fire itself.และจากการเลือกใช้อาวุธของเขา บอกเราได้ว่าเขาก้าวร้าว พุ่งพล่านและทำลายล้าง เหมือนกับไฟ Devil's Night (2010)
We said he'd be destructive.เราบอกได้เลยว่าเขาเป็นพวกชอบทำลาย 25 to Life (2010)
Would act out in some sort of self-destructive manner, later.คุณอาจจะแบบเหวี่ยงออกมา.. ทีหลัง The Switch (2010)
But also so damned destructive.แต่ก็เป็นการสูญเสียที่แย่จริงๆ Black Swan (2010)
That is a terrible, self-destructive plan, and we're behind you a hundred percent.นั้นแย่มาก เอาตัวเองเข้าไปเสี่ยงกับแผนแบบนั้น แล้วเราจะเฝ้าดูนายอยู่ 100 เปอร์เซ็นต์เลย No Strings Attached (2011)
Fred, are we locked in a destructive relationship?(เน€เธซเนˆเธฒ) Hop (2011)
Boy, I'll tell you, part of me thinks this is really self-destructive behavior, but most of me just thinks it's really hot.จะบอกให้นะ บางส่วนของฉันคิดว่า นี่เป็นพฤติกรรมที่แพ้ภัยตัวเอง แต่ส่วนใหญ่ของฉันคิดว่า มันเร่าร้อนมาก Moments Later (2011)
It retains the same destructive quality as my touch. ♪ The bracelet in exchange for what?มันยังคงประสิทธิภาพในการทำลาย เหมือนกับการสัมผัสของฉัน สร้อยข้อมือนี้ จะเอามาแลกเปลี่ยนกับอะไร Masks (2011)
Mongolian Death Worm who's destructive powers can outmatch any human made missiles.อายุร่วมสามพันปีที่มีพลัง อันแข็งแกร่งเหนือจรวดมิซไซล์ BrotherFae of the Wolves (2011)
Any self-destructive rock stars we know and love happen to have dated one of those Leanan Sidhes?มีนักร้องร็อคที่เราชอบคนไหน เคยเดทพวกลีห์นาน ชีดส์ไหม It's Better to Burn Out Than Fae Away (2011)
It's too destructive to our friends.มันเป็นการทำลายเพื่อนของเรา All the Pretty Sources (2011)
Destructive to your friends or to you?ทำลายเพื่อนหรือทำลายคุณกันแน่? All the Pretty Sources (2011)
Louis just put all these ideas in my head that my friends were a destructive force.แต่ว่า ลูอิส เอาความคิดพวกนี้มาฝังหัวฉัน ว่าเพื่อนของฉันเป็นพวกคนไม่ดี All the Pretty Sources (2011)
You're not self destructive enough to kill the sheriff's ex-husband.นายไม่เป็นตัวของตัวเองเพียงพอ ที่ไปฆ่าอดีตสามีของนายกเทศมนตรี Disturbing Behavior (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
destructiveExcessive drinking is destructive of our health.
destructiveSmall children can be very destructive.
destructiveSuspicion is destructive of friendship.
destructiveUncontrolled these forces may be dangerous and destructive, but once mastered they can be bent to man's will and desire.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แพ้ภัยตัว [V] dig one's own grave, See also: get oneself into trouble, surrender oneself to despair, be self-destructive, Syn. แพ้ภัยตัวเอง, Example: ไม่นานเขาก็คงแพ้ภัยตัวเข้าสักวันหนึ่งจนได้, Thai definition: เป็นภัยแก่ตัวเอง, เดือนร้อนแก่ตัวเอง
การกลั่นทำลาย    [N] destructive distillation, Example: การกลั่นทำลายถ่านหินให้ผลเป็นแก๊สถ่านหิน

CMU English Pronouncing Dictionary
DESTRUCTIVE    D AH0 S T R AH1 K T IH0 V
DESTRUCTIVENESS    D AH0 S T R AH1 K T IH0 V N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
destructive    (j) (d i1 s t r uh1 k t i v)
destructively    (a) (d i1 s t r uh1 k t i v l ii)
destructiveness    (n) (d i1 s t r uh1 k t i v n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Berstdruck {m} [techn.]burst pressure; bursting pressure; destructive overrange [Add to Longdo]
Zerstörungswut {f}destructiveness [Add to Longdo]
destruktiv {adj} | destruktiver | am destruktivstendestructive | more destructive | most destructive [Add to Longdo]
destruktiv {adv}destructively [Add to Longdo]
nicht löschend; nicht zerstörendnon-destructive [Add to Longdo]
selbstzerstörerisch {adj}self-destructive [Add to Longdo]
vernichtend {adv}destructively [Add to Longdo]
zerstörend; zerstörerisch {adj}destructive [Add to Longdo]
zerstörungsfrei {adj}non-destructive [Add to Longdo]
myelotoxisch; knockenmarksschädigend {adj} [med.]myelotoxic; destructive to bone marrow [Add to Longdo]
neurotoxisch; das Nervensystem schädigend [med.]neurotoxic; destructive to nerve tissue [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
活性酸素[かっせいさんそ, kasseisanso] (n) reactive oxygen (i.e. free radicals, which can be destructive at high concentrations) [Add to Longdo]
破壊加算[はかいかさん, hakaikasan] (n) {comp} destructive addition [Add to Longdo]
破壊的[はかいてき, hakaiteki] (adj-na) destructive; devastating [Add to Longdo]
破壊的読み取り[はかいてきよみとり, hakaitekiyomitori] (n) {comp} destructive read [Add to Longdo]
破壊読み出し[はかいよみだし, hakaiyomidashi] (n) {comp} destructive read [Add to Longdo]
破壊読取り[はかいよみとり, hakaiyomitori] (n) {comp} destructive read [Add to Longdo]
破壊力[はかいりょく, hakairyoku] (n) destructive power or energy or force [Add to Longdo]
爆破[ばくは, bakuha] (n,vs) destructive blast; explosion; blow up; (P) [Add to Longdo]
非破壊[ひはかい, hihakai] (adj-f) non-destructive [Add to Longdo]
非破壊的[ひはかいてき, hihakaiteki] (adj-na) {comp} non-destructive [Add to Longdo]
非破壊読取り[ひはかいよみとり, hihakaiyomitori] (n) {comp} nondestructive read [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
拆台[chāi tái, ㄔㄞ ㄊㄞˊ, / ] to undermine; destructive spoiling [Add to Longdo]
有害[yǒu hài, ㄧㄡˇ ㄏㄞˋ, ] destructive; harmful; damaging [Add to Longdo]
毁来性[huǐ lái xìng, ㄏㄨㄟˇ ㄌㄞˊ ㄒㄧㄥˋ, / ] destructive; crushing (defeat) [Add to Longdo]
破坏力[pò huài lì, ㄆㄛˋ ㄏㄨㄞˋ ㄌㄧˋ, / ] destructive force [Add to Longdo]
破坏性[pò huài xìng, ㄆㄛˋ ㄏㄨㄞˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] destructive [Add to Longdo]
黑籍冤魂[hēi jí yuān hún, ㄏㄟ ㄐㄧˊ ㄩㄢ ㄏㄨㄣˊ, ] Black register of lost souls, long novel by Peng Yangou 彭養鷗|彭养鸥 about the destructive influence of opium, published in 1897 and 1909 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
破壊加算[はかいかさん, hakaikasan] destructive addition [Add to Longdo]
破壊的[はかいてき, hakaiteki] destructive [Add to Longdo]
破壊的読み取り[はかいてきよみとり, hakaitekiyomitori] destructive read [Add to Longdo]
破壊読み出し[はかいよみだし, hakaiyomidashi] destructive read [Add to Longdo]
破壊読取り[はかいよみとり, hakaiyomitori] destructive read [Add to Longdo]
非破壊的[ひはかいてき, hihakaiteki] non-destructive [Add to Longdo]
非破壊読取り[ひはかいよみとり, hihakaiyomitori] nondestructive read [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Destructively \De*struc"tive*ly\, adv.
     In a destructive manner.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  destructively
      adv 1: in a destructive manner; "he is destructively aggressive"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top