Search result for

demised

(133 entries)
(1.9067 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -demised-, *demised*, demis, demise
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา demised มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *demised*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
demise[N] การตาย, See also: การสิ้นสุด, Syn. bequeath, dying, passing, Ant. life, birth, beginning
demise[VI] ตาย, See also: สิ้นชีพ, มรณะ, Syn. extinction, end, Ant. exist, survive
demist[VT] เช็ดละอองน้ำหรือฝ้าออกเพื่อให้มองเห็นชัด, See also: กำจัดหมอกบนกระจก / เลนส์, Syn. defog

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
academism(อะแคค' ดิมิสซึม) n. academicism. สำนักปรัชญาที่ก่อตั้งโดย
demisable(ดิมิส'ซะเบิล) adj. ซึ่งตกทอดเป็นมรดกได้
demise(ดิไมซ') n. การตาย,การสิ้นสุด,การตกทอดมรดกของผู้ตายแก่ทายาท,การสืบราชสมบัติ,การสืบตำแหน่ง vi. โอน,สืบทอดราชสมบัติ, See also: demisable adj.
demission(ดิมิช'เชิน) n. การสละราชสมบัติ,การลาออกจากตำแหน่ง, Syn. abdication
demist(ดิมิสท') vt. ขจัดหมอก,เอาหมอกออก

English-Thai: Nontri Dictionary
demise(n) ความตาย,การสิ้นสุด,การมรณกรรม,การสืบตำแหน่ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
crown, demise of theการผลัดแผ่นดิน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Crown, demise of theการผลัดแผ่นดิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
demiseการให้เช่าที่ดินระยะยาว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
demise of the crownการผลัดแผ่นดิน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
demise of the Crownการผลัดแผ่นดิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
'Cause in the semi-final celebrating my third wife's demise, big Chinese fellow, he pulled me right over.เพราะตอนรอบรอง... ฉลองเมียคนที่สามตาย เจ๊กตัวใหญ่ยักษ์กดผมลงเเพ้สนิท Jaws (1975)
I thought of the timetable for the sun's demise... and then I thought of Dona Julia's eyes.ผมคิดถึงตารางเวลาพระอาทิตย์อัสดง และผมจะคิดถึงนัยตาของดอนน่า จูเลีย Don Juan DeMarco (1994)
Senator Jackson's demise has made us all... feel.การตายของแจ็คสันวุฒิสมาชิกได้ทำให้พวกเราทุกคน ... รู้สึก The Birdcage (1996)
Your demise?งานมรณะของคุณงั้นหรอ? Inspector Gadget 2 (2003)
Kraven who was richly rewarded for not only setting the great blaze but for returning with evidence of the Lycan master's demise the branded skin, cut from Lucian's very arm.ผีดูดเลือดคนเดียวที่ลอดชีวิต/คราเว่น ผู้ที่ได้รางวัลอย่างงาม/ไม่ใช่แค่การยืนอยู่บนเปลวเพลิง แต่เพื่อกลับมาด้วยหลักฐานจากการตายของลูเซียน Underworld (2003)
Why is it that when anyone breathes about the demise... of him on the throne everyone assumes a conspiracy?พอคนซุบซิบกันเรื่องรัชทายาท ทำไมใครๆ ต้องคิดว่าจะเป็นการก่อกบฏ The Chronicles of Riddick (2004)
As the lazy toads of summer give way to the crackling of autumn leaves one's mind naturally turns toward the demise of our children's educationตอนนี้ฤดูร้อนอันแสนอบอุ่นก็ได้จากไป.. ฤดูใบไม้ร่วงก็เข้ามาแทน... เราพ่อแม่ส่วนใหญ่ต่างให้ความสำคัญ กับการศึกษาของบุตรหลาน Saving Face (2004)
She was the only witness present at the scene of your son's untimely demise.เธอคือพยานคนเดียวที่อยู่ ตอนที่ลูกคนเสียชีวิต Saw III (2006)
Whose demise was, well, just a little bit exaggerated.เรื่องการตายของเขา เรายังต้องการค้นหาความจริง The Usual Suspects (2006)
This tragic tale might still end in doakes' demise,นิทานเศร้านี่อาจยังจบลง There's Something About Harry (2007)
While listening to the tick, tick, tick Of their own looming demise.ในขณะที่ได้ยินเสียง ติ๊ก ๆๆ ของเวลาใกล้ตายของพวกนั้น No Such Thing as Vampires (2007)
What say we drink to their demise?เราคิดว่าสองคนนั้นคงเมาหนักใช่ไหม Hot Fuzz (2007)
Pray for a quick demise, young chipmunk.ขอพรให้ตายเร็วๆเถอะเด็กน้อย Alvin and the Chipmunks (2007)
Due to the untimely demise of señor juan nieves,เนื่องจากการตายก่อนวัยอันควรของเพื่อนเรา Good Fences (2007)
And the demise of Lenny has blown a new season into the lungs of young Johnny.และการตายของเลนนี่ ก็พัดพาชีวิตใหม่... ... มาให้หนุ่มน้อย จอห์นนี่ RocknRolla (2008)
And you're right. This all is just stuff that leads to your eventual demise.แล้วคุณพูดถูก มันก็เป็นสิ่งที่จะนำไปสู่จุดจบของชีวิตคุณ Up in the Air (2009)
For humane, quick and painless demise. "เพื่อให้เป็นการตายที่มีมนุษยธรรม รวดเร็วและไม่เจ็บปวด You Don't Know Jack (2010)
To the news of her husband's demise.ที่ได้ข่าวการเสียชีวิตของสามี In This Home on Ice (2010)
Let us suppose he did, daunted by the prospect of witnessing his nephew's demise.สมมุติว่าท่านพูดจริงอาจเป็นได้ว่าท่านกลัวการเห็น การตายของหลานชายของท่านก็ได้ Episode #1.4 (2010)
In wartime, it is always better to perish at the hands of your enemy, what if it's His Highness the Crown Prince who consigns him to his demise?ในเวลาของสงคราม มันจะดีกว่าที่ตายโดยมือของศัตรู แล้วถ้าองค์รัชทายาทเป็นผู้ทำ ให้ท่านนายพลต้องตายล่ะ? Episode #1.4 (2010)
If he does come, I shall accord him the chance to save the Jin clan, but if he does not, both Jingodo and Jinseung will meet their demise.ถ้าเขามา ข้าจะให้โอกาสเขาที่จะรักษาตระกูลจินเอาใว้ ถ้าเขาไม่มา ทั้งตระกูลจินและจินโกโดจะต้องตาบ Episode #1.4 (2010)
I never wished for your demise in Mohe territory, but neither did I wish for you to make your return.ข้าไม่ประสงค์ให้ท่านต้องตายในแผ่นดินโมเฮ แต่ไม่ว่าข้าจะประสงค์ให้ท่านกลับมา Episode #1.4 (2010)
Is demise the only thing that can bring an end to your rivalry with Biryu?การตายเป็นเพียงหนทางเดียวที่จะทำให้การแข่งขันระหว่าง เสด็จพ่อและฝ่าบาทจบลงได้หรือทเพคะ Episode #1.4 (2010)
If I have to meet my demise, I shall rather do it in my keeper's presence.ถ้าข้าต้องตายข้าขอตายในดินแดนที่ข้าต้องปกป้อง Episode #1.4 (2010)
I asked you how I could gain survival, and your answer will only bring me closer to my demise.หม่อมฉันถามองค์ชายว่าหม่อมฉัน จะมีชีวิตอยู่รอดได้อย่างไร? และคำตอบขององค์ชายก็นำหม่อมฉัน ใกล้ความตายเข้าไปอีก Episode #1.4 (2010)
If demise is all that awaits me, I shall rather aid His Majesty's cause on my way out.ถ้าความพินาศคือสิ่งที่รอคอยหม่อมฉัน หม่อมฉันยินดีที่จะช่วยพระองค์ตอนตีฝ่าออกไป Episode #1.4 (2010)
We would only walk into the claws of demise.เราได้แต่เดินเข้าไปหา กรงเล็บของความพินาศ Episode #1.4 (2010)
It was only not to consign that young man to such an untimely demise.มันยังไม่ถึงเวลาที่จะฝากชายหนุ่ม กับการสวรรคตอย่างไม่ถูกจังหวะนี้ Episode #1.4 (2010)
Her survival or demise all depends on me...ความอยู่รอด หรือ การดูหมิ่นของนางขึ้นกับข้า... Episode #1.4 (2010)
And so the stranger, seeking companionship, finds the woman, much like the sirens of ancient times luring him to his certain demise.ไง จะตายอยู่ที่นี่? หรือจะติดรถเข้าเมือง -ไม่ๆ.ขอไปด้วย Rango (2011)
I'll give my life to see his demise.ผมยอมแลกชีวิตเพื่อ จะเอาชนะเขา Sherlock Holmes: A Game of Shadows (2011)
God, how long's it been since my so-called demise, yes?พระเจ้า นานแค่ไหนแล้วนะ ตั้งแต่ "การตาย" ของฉันใช่มั้ย Let It Bleed (2011)
Come on. We got to go. Sed nunc stamus ad limen huius ianuae magnae et demisse, fideliter, perhonorifice, paramus aperire eam.มาสิ เราต้องไปแล้ว ตอนนี้ยุ่งอยู่นะ ท่านสุภาพบุรุษ Let It Bleed (2011)
Is planning dan humphrey's long, slow demise.คือการวางแผนทำลายแดน ฮัมฟรีย์อย่างช้า ๆ Damien Darko (2011)
Well, I mean, from what you told me, it sounds like, uh, Pinkman is first up in the imminent demise department.เอาล่ะ ฉันหมายถึง จากสิ่งที่นายเล่าให้ฉันฟัง ฟังดูเหมือน เอ่อ พิ้งแมนอย่างแรกที่ต้องทำ ในขั้นอันตราย ใกล้ตายอย่างรำมะร่อ Bullet Points (2011)
Well, what if it is a molar pregnancy or... or a fetal demise or an infection?ถ้าเกิดมันเป็นครรภ์ไข่ปลาอุกล่ะ หรือ หรืออะไรอันตราย หรือ ติดเชื้อ? Don't Deceive Me (Please Don't Go) (2011)
The rumors of your demise were unfounded.ยังไม่ทันมีข่าวลือว่าเจ้าตายเลยนะ The Pointy End (2011)
Sed nunc stamus ad limen huius ianuae magnae et demisse, fideliter, perhonorifice, paramus aperire eam.Sed nunc stamus ad limen huius ianuae magnae et demisse, fideliter, perhonorifice, paramus aperire eam. The Man Who Knew Too Much (2011)
Oh, well, I'm happy to report that the rumors of my demise are greatly exaggerated.ว๊าว ผมดีใจจริง ๆที่คุณรายงานข่าวลือ เกี่ยวกับการตายของผม มันเยี่ยมมากจริง ๆ Pilot (2011)
Seems I have you to thank for Mikael's demise.ดูเหมือนว่าฉันต้องขอบคุณเธอสำหรับการตายของไมเคิล Homecoming (2011)
Okay, step right up, Cass. Ianua magna purgatorii, clausa est ob nos lumine eius ab oculis nostris retento sed nunc stamus ad limen huius ianuae magnae et demisse fideliter perhonorifice paramus aperire eam. I'm sorry, Dean.โอเค มายืนตรงจุด แคส ข้าขอโทษ ดีน แคส Meet the New Boss (2011)
Duke, if I find out anything pertinent relating to your imminent demise, then I will let you know.ดุ๊ก ถ้าฉันรู้อะไรที่เชื่อได้ว่า จะเกี่ยวข้องการตายของนาย แล้วฉันจะบอกให้นายรู้ The Tides That Bind (2011)
If it doesn't work, it may hasten your demise.ฉีดให้ผม ถ้ามันไม่ได้ผล อาจเร่งให้คุณตายเร็วขึ้น World Leader Pretend (2011)
And you shall bring about its demise.และเจ้าจะเป็นผู้นำความตายไปสู่พวกมัน Dragon Age: Dawn of the Seeker (2012)
Oh, I've never been so happy for the demise of "Gossip Girl."โอ้.. ฉันไม่เคยรู้สึกดีมากเท่านี้มาก่อน ที่กอสซิปเกิร์ลต้องสิ้นสุดลง Father and the Bride (2012)
I know that you're involved in Henry Chamberlain's death and Jane's demise.แม่รู้ว่าลูกเกี่ยวข้องกับการตาย ของเฮนรี่ แชมเบอร์เลียน และการตายของเจน Darkness (2012)
I have to reconstruct her skeleton to see if I can any trauma that might've caused her demise.ผมต้องประกอบโครงกระดูกใหม่ เพื่อหาบาดแผลที่ อาจทำให้เธอตายได้ The Bump in the Road (2012)
Though on the plus side, for me, his demise has rekindled the public's appetite for his story.แม้ว่าเรื่องดีสำหรับผมนั้น การตายของเขา ทำให้คนทั่วไป อยากรับรู้เรื่องราวของเขา Legacy (2012)
And it is fucking unbecoming, your lack of interest in the truth of his demise.แล้วมันก็ไม่เข้าท่าเลย ที่นายไม่สนใจหาความจริง Beirut Is Back (2012)
You tell him golden boy plotted his demise and you missed it, fires you in three.ถ้าคุณบอกความจริงกับเขา บอกว่าคุณทำพลาด New Car Smell (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อนิจกรรม[N] death, See also: demise, Syn. ความตาย, Example: ข้าพเจ้าเริ่มประเดิมเขียนเกี่ยวกับท่านในวันที่ท่านอนิจกรรมนั้นเอง
สิ้นชีพ[V] pass away, See also: decease, demise, depart, drop, perish, succumb, Syn. สิ้นชีวิต, สิ้นใจ, ตาย, จบชีวิต, มรณภาพ, ม้วยมรณา, Example: ทศกัณฐ์สิ้นชีพทันทีเมื่อถูกหนุมานหลอกเอากล่องดวงใจไป
การตาย[N] death, See also: dying, demise, decease, Syn. การม้วยมรณ์, การเสียชีวิต, การถึงแก่กรรม, Ant. การเกิด, Example: เราทราบข่าวการตายของเธอแล้ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบลาออก[n. exp.] (bai lā-øk) EN: resignation ; notice   FR: lettre de démission [m]
บัณฑิต[n.] (bandit) EN: scholar ; pundit ; learned man ; sage   FR: lettré [m] ; érudit [m] ; expert [m] ; ponte [m] ; savant [m] ; pandit [m] ; sage [m] ; académiste [m] (vx)
การลาออก[n.] (kān lā-øk) EN: resignation   FR: démission [f]
ลาออก[v.] (lā-øk) EN: resign ; quit ; leave ; step aside/down ; step down   FR: démissionner ; donner sa démission
ลาออกจากตำแหน่ง[v. exp.] (lā-øk jāk tamnaeng) FR: démissionner de ses fonctions
สละตำแหน่ง[v. exp.] (sala tamnaeng) EN: resign ; quit ; abandon one's position ; retire ; leave   FR: démissionner
ยื่นใบลาออก[v. exp.] (yeūn bai lā-øk) EN: tender one's resignation ; submit one's resignation ; hand in one's notice ; resign   FR: donner sa démission ; remettre sa démission ; se démettre de ses fonctions

CMU English Pronouncing Dictionary
DEMISE    D IH2 M AY1 Z
DEMISH    D EH1 M IH2 SH
DEMISCH    D AH0 M IH1 SH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
demise    (n) (d i1 m ai1 z)
demist    (v) (d ii2 m i1 s t)
demists    (v) (d ii2 m i1 s t s)
demisted    (v) (d ii2 m i1 s t i d)
demister    (n) (d ii2 m i1 s t @ r)
demisters    (n) (d ii2 m i1 s t @ z)
demisting    (v) (d ii2 m i1 s t i ng)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
出店[でみせ, demise] Thai: การออกร้าน English: food stand

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ableben {n}decease; demise; death [Add to Longdo]
Besitzübertragung {f} | Besitzübertragungen {pl}demise | demises [Add to Longdo]
Krankheit {f} | Krankheiten {pl} | durch Sexualkontakt übertragbare Krankheiten | endemische Krankheit | meldepflichtige Krankheit | von Krankheit schwer gezeichnetdisease | diseases | sexually transmissible diseases (STDs) | endemic | notifiable disease | ravaged by disease [Add to Longdo]
Titel {m} | Titel {pl} | akademischer Titel | jdn. mit Titel ansprechen | einen titel tragentitle | titles | academic title | to address sb. by his/her title | to bear a title; to have a title [Add to Longdo]
Untergang {m}; Verschwinden {n}demise [Add to Longdo]
Zweiunddreißigstelnote {f} [mus.] | Zweiunddreißigstelnoten {pl}demisemiquaver | demisemiquavers [Add to Longdo]
die akademische Weltacademia [Add to Longdo]
akademisch {adj} | akademischer | am akademischstenacademic | more academic | most academic [Add to Longdo]
akademisch {adj}academical [Add to Longdo]
akademisch {adv}academically [Add to Longdo]
akademischcollegiate [Add to Longdo]
akademischscholastic; scholastical [Add to Longdo]
akademisch {adv}scholastically [Add to Longdo]
endemisch; örtlich begrenzt {adj}endemic [Add to Longdo]
epidemisch; seuchenartig {adj}epidemic [Add to Longdo]
epidemisch; seuchenartig {adv}epidemically [Add to Longdo]
niedriger akademischer Gradbachelor of science [Add to Longdo]
pandemisch {adj}pandemic [Add to Longdo]
summa cum laude; mit höchstem Lob (akademische Bewertung)summa cum laude [Add to Longdo]
unterster akademischer Gradbachelor of arts (B.A.) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アカデミシズム[, akademishizumu] (n) academicism [Add to Longdo]
アカデミシャン[, akademishan] (n) academician [Add to Longdo]
アカデミズム[, akademizumu] (n) academism [Add to Longdo]
ニューアカ[, nyu-aka] (n) (abbr) (See ニューアカデミズム) new academism [Add to Longdo]
ニューアカデミズム[, nyu-akademizumu] (n) (See ニューアカ) new academism [Add to Longdo]
ビッグクランチ[, biggukuranchi] (n) big crunch (theoretical reversal of the big bang resulting in the demise of the universe) [Add to Longdo]
移転[いてん, iten] (n,vs) moving; transfer; demise; (P) [Add to Longdo]
権利譲渡[けんりじょうと, kenrijouto] (n) transfer of rights; demise; quitclaim deed [Add to Longdo]
秋の鹿は笛に寄る[あきのしかはふえによる, akinoshikahafueniyoru] (exp) (obsc) people may bring about their demise for love (like a deer coming forth when it hears a hunter's whistle in mating season); it is easy to have one's weak points taken advantage of [Add to Longdo]
終焉(P);終えん[しゅうえん, shuuen] (n) demise; (P) [Add to Longdo]
出店[でみせ, demise] (n,vs) (1) setting up a food stall or booth (bazaar, festival); (n,adj-f,vs) (2) opening a branch office [Add to Longdo]
出店[でみせ, demise] (n,vs) (1) food stand; food stall; (2) branch store; (P) [Add to Longdo]
胎児死亡[たいじしぼう, taijishibou] (n) fetal death (foetal); embryonic demise [Add to Longdo]
崩御[ほうぎょ, hougyo] (n,vs) death of the Emperor; demise [Add to Longdo]
力んで見せる[りきんでみせる, rikindemiseru] (v1) to show a bold front [Add to Longdo]
薨去[こうきょ, koukyo] (n,vs) death; demise [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
垮台[kuǎ tái, ㄎㄨㄚˇ ㄊㄞˊ, / ] fall from power; collapse; demise [Add to Longdo]
[bēng, ㄅㄥ, ] to collapse; to fall into ruins; death of king or emperor; demise [Add to Longdo]
早死[zǎo sǐ, ㄗㄠˇ ㄙˇ, ] early demise; untimely death [Add to Longdo]
早逝[zǎo shì, ㄗㄠˇ ㄕˋ, ] early demise; untimely death [Add to Longdo]
濒死[bīn sǐ, ㄅㄧㄣ ㄙˇ, / ] nearing death; on the point of demise; approaching extinction [Add to Longdo]
驾崩[jià bēng, ㄐㄧㄚˋ ㄅㄥ, / ] death of king or emperor; demise [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
出店[でみせ, demise] Zweiggeschaeft, Filiale, Zweigstelle [Add to Longdo]
学位[がくい, gakui] akademischer_Grad [Add to Longdo]
学界[がっかい, gakkai] Gelehrtenwelt, akademische_Kreise [Add to Longdo]
机上の空論[きじょうのくうろん, kijounokuuron] akademisches_Geschwaetz [Add to Longdo]
[えき, eki] EPIDEMISCH [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Demise \De*mise"\, v. t. [imp. & p. p. {Demised}; p. pr. & vb.
   n. {Demising}.]
   1. To transfer or transmit by succession or inheritance; to
    grant or bestow by will; to bequeath. "Power to demise my
    lands." --Swift.
    [1913 Webster]
 
       What honor
       Canst thou demise to any child of mine? --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To convey; to give. [R.]
    [1913 Webster]
 
       His soul is at his conception demised to him.
                          --Hammond.
    [1913 Webster]
 
   3. (Law) To convey, as an estate, by lease; to lease.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top