Search result for

deceive

(80 entries)
(0.0162 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -deceive-, *deceive*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
deceive[VI] หลอกลวง, See also: หลอก, ลวง, ต้ม, โป้ปด, โกหก, Syn. trick, mislead, delude, betray
deceive[VT] หลอกลวง, See also: หลอก, ลวง, ต้ม, โป้ปด, โกหก, Syn. delude, betray
deceive in[PHRV] ผิดหวังกับ
deceive into[PHRV] หลอกลวง, See also: หลอก, ทำให้หลงเชื่อ, Syn. trick into
deceive with[PHRV] หลอกลวงด้วย, See also: ทำให้หลงเชื่อด้วย, Syn. delude with

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
deceive(ดิซีฟว') vt.,vi. หลอกลวง,ต้ม., See also: deceivableness n. deceivability n. ดูdeceive deceivingly adv. ดูdeceive, Syn. delude,dupe,fool

English-Thai: Nontri Dictionary
deceive(vt) หลอกลวง,ต้มตุ๋น,ลวง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We have been deceived into believing that there are space gods.เราถูกหลอกให้เชื่อ ว่าไอ้พวกนี้เป็นพระเจ้าของจักรวาล Dead Space: Downfall (2008)
Deceive you, eyes can.มองด้วยตา อาจสับสน Ambush (2008)
How dare you bring deceive me Bring shame to the family and kill my only heirกล้าดียังไงถึงได้ทำอย่างนี้ เจ้านำความอดสูมาสู่วงศ์ตระกูล ทำให้ทายาทของข้าต้องตาย Portrait of a Beauty (2008)
Why did you deceive my trust?ทำไมเจ้าถึงได้ ทำลายความไว้ใจของข้า Portrait of a Beauty (2008)
Do my eyes deceive me?สายตาของฉันมันโกหกฉันหรือเปล่าเนี้ย? Bolt (2008)
Perhaps now you know how it feels to be deceived by your sister.บางทีเจ้าอาจจะไดรู้สึกบ้าง ว่าการถูกพี่น้องทรยศน่ะมันเป็นยังไง The Other Boleyn Girl (2008)
Correct. It's permitted in order to deceive the infidel.ใช่เลย พวกเขาแกล้งทำเพื่อตบตาเรา Body of Lies (2008)
Defendant states she's been deceived by police and others, and that we have given her a boy and tried to make her think it is her son when she says it is not;คุณขัดขืนกฏของรัฐ ทำให้กรมตำรวจเสียชื่อเสียง ด้วยการกล่าวหาว่าเรามอบเด็กชายให้เธอ และพยายามหลอกเธอว่าเป็นลูกชายของเธอ และเธอไม่เชื่อ Changeling (2008)
Now, is it our fault that we were being deceived by a boy who claimed to be waiter collins?เป็นความผิดของเราหรือ ที่เราเองก็ถูกหลอก เพราะเด็กคนนั้นอ้างว่า เขาคือวอลเตอร์ คอลลินส์? Changeling (2008)
I'm sorry, guys. Sorry I deceived you. No.ขอโทษด้วย ขอโทษที่หลอกพวกนาย Pineapple Express (2008)
By taking Maki, she deceives the Blue Ship members that the antidote is completed.เธอคงจะหลอกพวกสมาชิกเรือสีฟ้า ว่ายาต้านไวรัสที่คิดค้นไว้สำเร็จแล้ว Death Note: L Change the World (2008)
This woman, she utterly deceived Kit.นังพวกนี้\ มัน มันหลอกคิตเป็นว่าเล่น Loyal and True (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
deceiveChildren are to be deceived with comfits and men with oaths.
deceiveDeceive me once, and I will forgive you; deceive me twice, and you're a double-crosser.
deceiveDon't be deceived by appearances.
deceiveDon't deceive me.
deceiveHe deceived her, but even now she loves him.
deceiveHe deceived her into buying a precious jewel.
deceiveHe deceives others with his appearance.
deceiveHe has entirely deceived us.
deceiveHe is the last man to deceive me.
deceiveHe took advantage of my ignorance and deceived me.
deceiveHe was deceived by her apparent friendliness.
deceiveHe was deceived by her innocent appearance.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขี้ฉ้อตอแหล[V] deceive, See also: be deceitful, wheedle, bluff, Syn. ปลิ้นปล้อน, ตลบตะแลง, Ant. ซื่อตรง, Example: เธอขี้ฉ้อตอแหลเอาเงินเขาไปจนเขาเกือบหมดตัว, Thai definition: พลิกแพลงด้วยเล่ห์เหลี่ยมให้หลงเชื่อ
คนหากิน[N] deceiver, See also: tricky person, swindler, Example: คนหากินพวกนี้จะหากินกับคนบ้านนอกที่เพิ่งมาจากต่างจังหวัด ยังไม่รู้ประสีประสา, Count unit: คน, Thai definition: ผู้หาเงินด้วยการหลอกลวง
หลอกตัวเอง[V] deceive oneself, See also: fool oneself, delude oneself, Syn. ไม่ยอมรับความจริง, Example: แม้ลูกเต้าเขาร้องไห้กันแล้ว ข้าพเจ้าก็ยังคงหลอกตัวเองต่อไปว่าท่านจะยังไม่ตาย, Thai definition: ทำตรงข้ามกับความรู้สึกและสถานะของตน จนตัวเองก็พลอยนึกว่าตนเป็นเช่นนั้นจริงๆ, ไม่ยอมรับกับตนเองว่าตนเองเป็นอย่างไร
ตกเขียว[V] deceive (to be a prostitute), See also: trick, delude, Example: คุณนายนั่นมาตกเขียวที่หมู่บ้านของเราอีกแล้ว, Thai definition: ล่อลวงผู้หญิงมาเป็นโสเภณี, Notes: (สแลง)
แหกตา[V] deceive, See also: hoodwink, cheat, Syn. หลอกลวง, ย้อมแมวขาย, Example: การดัดแปลงออฟฟิศครั้งนี้ ทำเพื่อแหกตาเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาตรวจค้นและจับกุม, Notes: (ปาก)
ล่อลวง[V] deceive, See also: mislead, hoodwink, trick, con, delude, swindle, Syn. ลวงล่อ, Example: มิจฉาชีพล่อลวงสาวชนบทไปขาย, Thai definition: ใช้อุบายทุจริตให้หลงเชื่อในสิ่งที่เป็นเท็จ
ปลิ้นปลอก[V] cheat, See also: deceive, trick, swindle, Syn. ปลิ้นปล้อน, Example: ผู้ชายส่วนใหญ่ก็ปลิ้นปลอกเวลาจีบผู้หญิงกันทั้งนั้น, Thai definition: ใช้อุบายล่อลวงเพื่อให้สำเร็จในประโยชน์ตน
สับปลับ[V] deceive, See also: oscillate, vacillate, Syn. กลับกลอก, หลอกลวง, ปลิ้นปล้อน, โกหกหลอกลวง, สับปลี้สับปลับ, สับปลับสับปลี้, กลิ้งกลอก, Ant. น่าเชื่อถือ, ซื่อตรง, จริงใจ, Example: เขาสับปลับได้แม้กระทั่งลูกเมียของตัวเอง, Thai definition: พูดกลับกลอกเชื่อถือไม่ได้
ตุ๋น[V] swindle, See also: deceive, trick, dupe, hoodwink, cheat, bamboozle, gull, defraud, Syn. ต้ม, ต้มตุ๋น, หลอกลวง, หลอก, คดโกง, โกง, Example: เจ้าของบ้านถูกแก๊ง18มงกุฎใช้เล่ห์เหลี่ยมตุ๋นเงินไปอีกจำนวนโข, Thai definition: หลอกลวงเอาไปแทบหมดตัว, Notes: (จีน)
ทำที[V] deceive, See also: pretend, feign, Syn. หลอก, ลวง, Example: ผู้ร้ายทำทีเหมือนจะบอกความจริงแก่ตำรวจ, Thai definition: แสดงกิริยาหรืออาการให้ผู้อื่นสำคัญผิด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำพราง[v.] (amphrāng) EN: conceal ; cover up ; hide ; keep secret ; keep back ; suppress the truth ; maintain secrecy ; bogus ; hide ; deceive ; delude ; gloss over   FR: camoufler ; déguiser
แหกตา[v.] (haēktā) EN: deceive ; hoodwink ; cheat   
หักหลัง[v.] (haklang) EN: betray ; cheat ; double-cross ; trick; delude ; deceive ; sell-out   FR: trahir
ขี้ฉ้อตอแหล[v. exp.] (khīchø tølaē) EN: deceive ; be deceitfu l; wheedle ; bluff   
กินตา[v.] (kintā) EN: deceive the eyes ; mistaken one for another ; be difficult to see ; be difficult to notice   
เล่นตลก[v. exp.] (len talok) EN: trick ; play the fool with someone ; deceive   FR: rouler
หลอกตัวเอง[v. exp.] (løk tūa-ēng) EN: deceive oneself ; fool oneself ; delude oneself   
ล่อลวง[v.] (lølūang) EN: deceive ; mislead ; hoodwink ; trick ; con ; delude ; swindle   FR: séduire ; enjôler
ลวง[v.] (lūang) EN: delude ; deceive ; lure ; entice ; dupe   FR: tromper ; leurrer ; duper ; flouer (fam.) ; rouler (fam.)
พราง[v.] (phrāng) EN: hide ; conceal ; deceive ; mislead ; camouflage ; disguise ; mask ; dissemble   FR: camoufler ; déguiser

CMU English Pronouncing Dictionary
DECEIVE    D AH0 S IY1 V
DECEIVED    D AH0 S IY1 V D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
deceive    (v) (d i1 s ii1 v)
deceived    (v) (d i1 s ii1 v d)
deceiver    (n) (d i1 s ii1 v @ r)
deceives    (v) (d i1 s ii1 v z)
deceivers    (n) (d i1 s ii1 v @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
たらし込む;誑し込む[たらしこむ, tarashikomu] (v5m,vt) to cajole; to deceive; to seduce [Add to Longdo]
はめ込む;嵌め込む;填め込む[はめこむ, hamekomu] (v5m,vt) (1) to inlay; to insert; to set; (2) {math} to plug in (to a formula); to immerse; (3) to trick; to deceive [Add to Longdo]
まやかす[, mayakasu] (v5s,vt) to cheat; to swindle; to deceive [Add to Longdo]
悪意[あくい, akui] (n,adj-no) (1) ill will; spite; evil intention; (2) bad meaning; (n) (3) (criminal) malice; (4) mala fides (criminal intent to deceive); (P) [Add to Longdo]
暗ます;晦ます[くらます, kuramasu] (v5s,vt) (1) to abscond; to conceal oneself; (2) to deceive; to dissemble; to fool [Add to Longdo]
一杯食う[いっぱいくう, ippaikuu] (exp,v5u) to be deceived [Add to Longdo]
一杯食わされる[いっぱいくわされる, ippaikuwasareru] (exp,v1) to be taken in; to be duped; to be deceived [Add to Longdo]
陥れる;落とし入れる;落し入れる;おとし入れる[おとしいれる, otoshiireru] (v1,vt) (1) to trick someone into (committing a crime, etc.); to hatch a plan and deceive someone; (2) to assault (a castle, etc.); (3) to drop something and have it fall into something [Add to Longdo]
偽る(P);詐る;譃わる(iK)[いつわる, itsuwaru] (v5r,vi) to lie; to cheat; to falsify; to deceive; to pretend; (P) [Add to Longdo]
欺き惑わす[あざむきまどわす, azamukimadowasu] (v5s) to deceive and lead astray [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[hǒng, ㄏㄨㄥˇ, ] deceive; coax, #8,155 [Add to Longdo]
[mán, ㄇㄢˊ, / ] deceive, #10,340 [Add to Longdo]
蒙蔽[méng bì, ㄇㄥˊ ㄅㄧˋ, ] deceive; hoodwink, #22,280 [Add to Longdo]
[guà, ㄍㄨㄚˋ, / 詿] deceive; disturb, #26,087 [Add to Longdo]
[kuáng, ㄎㄨㄤˊ, / ] deceive; lies, #31,042 [Add to Longdo]
[méng, ㄇㄥˊ, ] deceive; indistinct, #33,382 [Add to Longdo]
[wǎng, ㄨㄤˇ, ] deceive; there is none, #45,276 [Add to Longdo]
欺以其方[qī yǐ qí fāng, ㄑㄧ ㄧˇ ㄑㄧˊ ㄈㄤ, ] deceived by a pretence of reason (成语 saw), #648,039 [Add to Longdo]
[wàng, ㄨㄤˋ, ] deceive; scare; to travel, #677,054 [Add to Longdo]
[qī, ㄑㄧ, ] deceive; contrive [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Deceive \De*ceive"\, v. t. [imp. & p. p. {Deceived}; p. pr. &
   vb. n. {Deceiving}.] [OE. deceveir, F. d['e]cevoir, fr. L.
   decipere to catch, insnare, deceive; de- + capere to take,
   catch. See {Capable}, and cf. {Deceit}, {Deception}.]
   1. To lead into error; to cause to believe what is false, or
    disbelieve what is true; to impose upon; to mislead; to
    cheat; to disappoint; to delude; to insnare.
    [1913 Webster]
 
       Evil men and seducers shall wax worse and worse,
       deceiving, and being deceived.    --2 Tim. iii.
                          13.
    [1913 Webster]
 
       Nimble jugglers that deceive the eye. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       What can 'scape the eye
       Of God all-seeing, or deceive his heart? --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To beguile; to amuse, so as to divert the attention; to
    while away; to take away as if by deception.
    [1913 Webster]
 
       These occupations oftentimes deceived
       The listless hour.          --Wordsworth.
    [1913 Webster]
 
   3. To deprive by fraud or stealth; to defraud. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Plant fruit trees in large borders, and set therein
       fine flowers, but thin and sparingly, lest they
       deceive the trees.          --Bacon.
 
   Syn: {Deceive}, {Delude}, {Mislead}.
 
   Usage: Deceive is a general word applicable to any kind of
      misrepresentation affecting faith or life. To delude,
      primarily, is to make sport of, by deceiving, and is
      accomplished by playing upon one's imagination or
      credulity, as by exciting false hopes, causing him to
      undertake or expect what is impracticable, and making
      his failure ridiculous. It implies some infirmity of
      judgment in the victim, and intention to deceive in
      the deluder. But it is often used reflexively,
      indicating that a person's own weakness has made him
      the sport of others or of fortune; as, he deluded
      himself with a belief that luck would always favor
      him. To mislead is to lead, guide, or direct in a
      wrong way, either willfully or ignorantly.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 deceive
   v 1: be false to; be dishonest with [syn: {deceive}, {lead on},
      {delude}, {cozen}]
   2: cause someone to believe an untruth; "The insurance company
     deceived me when they told me they were covering my house"
     [syn: {deceive}, {betray}, {lead astray}] [ant: {undeceive}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top