Search result for

dac

(144 entries)
(0.0395 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dac-, *dac*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Dacca[N] เมืองดักกาเป็นเมืองหลวงของประเทศบังคลาเทศ, Syn. Dhaka
dacoit[N] โจรในประเทศพม่าหรืออินเดีย (ที่ก่ออาชญากรรมหรือลักทรัพย์), Syn. dakoit

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dac(ดีเอซี) ย่อมาจาก digital-to-analog computer (แปลว่า ตัวแปลงสัญญาณดิจิตอลเป็นอะนาล็อก) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เปลี่ยนข้อมูลจากดิจิตอล (digital) เป็นอะนาล็อก (analog)
dacca(แดค'คะ) n. ชื่อเมืองหลวงบังคลาเทศ
dacha(ดา'ชะ) n. บ้านขนาดใหญ่ในชนบท,คฤหาสน์ในชนบท
dachshund(ดาช'ฮูนดฺ) n. ชื่อสุนัขเยอรมนีพันธุ์หนึ่ง
dactyl(แดค'ทิล) n. นิ้วมือ,นิ้วเท้า
dactylo-Pref. "นิ้วมือ","นิ้วเท้า
dactylologyn. ภาษานิ้วมือใช้กันมากในหมู่คนใบ้
acrocephalopolysyndactylyภาวะที่มีนิ้วมือน้วเท้าติดกัน
adactylous(อะแดค' ทิลัส) adj. ไร้นิ้วมือหรือนิ้วเท้า
amaryllidaceous(แอมมะริลลิเด' เซียส) adj. เกี่ยวกับพืชตระกูล Amaryllidaceae (เช่น ต้น amaryllis, narcissus)

English-Thai: Nontri Dictionary
dachshund(n) สุนัขพันธุ์ดัชชุน
dacoit(n) ผู้ร้ายปล้นทรัพย์,ขโมย,โจร
audacious(adj) กล้า,ก๋ากั่น,ไม่กลัว
audaciously(adv) อย่างไม่เกรงกลัว,อย่างไม่ครั่นคร้าม,อย่างก๋ากั่น,อย่างอาจหาญ
audacity(n) ความกล้า,ความมุทะลุ,ความไร้มารยาท
candidacy(n) การสมัคร,การเสนอตัว
didactic(adj) เกี่ยวกับการสอน,ชอบสอน,ทำนองสั่งสอน
headache(n) อาการปวดหัว
mendacious(adj) เท็จ,มุสา,โป้ปด,โกหก
predacious(adj) ที่กินสัตว์อื่นเป็นอาหาร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
DAC (digital-to-analog converter)ดีเอซี (ตัวแปลงดิจิทัลเป็นแอนะล็อก, ตัวเปลี่ยนดิจิทัลเป็นแอนะล็อก) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
DAC (digital-to-analog converter)ดีเอซี (ตัวแปลงดิจิทัลเป็นแอนะล็อก, ตัวเปลี่ยนดิจิทัลเป็นแอนะล็อก) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
daciteหินเดไซต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
dacrocystitis; dacryocystitisถุงน้ำตาอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dacryocyst; sac, lacrimal; sac, tearถุงน้ำตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dacryocystitis; dacrocystitisถุงน้ำตาอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dactyl; dactylic footคณะแด็กทิล [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
dactyl; digitนิ้ว (มือหรือเท้า) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dactylic foot; dactylคณะแด็กทิล [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
dactylogramลายพิมพ์นิ้วมือ (หรือเท้า) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dachshundsดัชชุน [TU Subject Heading]
Dacoitsโจรพื้นเมือง [TU Subject Heading]
Daconilเด็กโคนิล [การแพทย์]
Dacronการใช้หลอดเลือดเทียม,เดครอน [การแพทย์]
Dacryocystitisถุงน้ำตาอักเสบ [TU Subject Heading]
Dacryocystitisการอักเสบของถุงน้ำตา,ถุงน้ำตาอักเสบ [การแพทย์]
Dacryocystorhinostomyศัลยกรรมเปิดทางเชื่อมระหว่างถุงน้ำตากับช่องจมูก [TU Subject Heading]
Dacryocystorhinostomyทำทางเดินน้ำตาใหม่,ทำทางติดต่อระหว่างถุงน้ำตากับช่องจมูก,การผ่าตัดท่อน้ำตา [การแพทย์]
Dacryostenosisการตีบของท่อน้ำตา [การแพทย์]
Dactylotenium Aegyptiumหญ้าปากควาย [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Dacoupage (adj adv name) การตัดปะ
dacryops (n ) อาการมีน้ำตามากเกินไป

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Neuengamme, Belsen, Ravensbruck, Dachau, these were names like any others on maps and in guide books.นูเยนแกมม, เบลเซ่น, ราเวนสเบิร์ก, ดาโชว์ ... ชื่อเหล่านี้ ล้วนแล้วแต่เป็นชื่อทั่วๆไป บนแผนที่ และหนังสือทั้งหลาย Night and Fog (1956)
They value their writers. The ones who behave get their own dachas.พวกเขาให้ความสำคัญกับนักเขียนของพวกเขา คนที่ทำงานได้รับดาชาของตัวเอง The Russia House (1990)
Buchenwald is two and Dachau is three.และดาเคาคือหมายเลข 3 The Corporation (2003)
I don't want dacquoise. I want tortes filled with rhubarb compote.ว่าฉันไม่อยากได้เค้กแด้กคอยซ์ ฉันอยากได้เค้กสอดไส้ผลไม้ในน้ำเชื่อม The Devil Wears Prada (2006)
Border Dachville 2.5 kmชายแดน Frontier(s) (2007)
It's normally found on the bodies and the eggs of the beetle Dactylopius coccus.มันพบได้ทั่วไปบนตัวหรือไข่ของแมลงเต่าทอง Page Turner (2008)
Is this what you call a dachshund?นี่คือที่เขาเรียกว่าพันธุ์ดัชชุนเหรอเปล่า? Frost/Nixon (2008)
[In German] I have, I was there, for the liberation of Dachau.เคยสิ ฉันเคยอยู่ที่นั้น เพือการเป็นอิสระของ แดกฮาว Shutter Island (2010)
When we got through the gates of Dachau, the SS guards surrendered.ตอนที่เราผ่านด่านที่ ดาชู พวกยาม ยอมแพ้ Shutter Island (2010)
I stood in Dachau.ฉันอยู่ที่ ดูเชา Shutter Island (2010)
Present for the liberation of Dachau.เคยเป็นนักโทษที่ดาชาฟ Shutter Island (2010)
You were at Dachau, But you may not have killed any guards.คุณอยู่ที่ดาชาฟ แต่คุณไม่ควรฆ่ายาม Shutter Island (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dacWhen he saw the salesgirl selling dachshund sausages, he got an idea for a cartoon.
dacA dachshund is a dog from Germany with a very long body and short legs.
dacAs the men walked up and down the rows of people, they shouted, "Get your dachshund sausages!"
dacThe next day at the newspaper office he drew a bun which contained a dachshund inside - not a dachshund sausage, but a dachshund.
dacDachshund sausages first became popular in New York, especially at baseball games.
dacGet your hot dachshund sausages!
dacDorgan didn't know how to spell dachshund.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ้าบิ่น[adj.] (bābin) EN: hasty ; reckless ; rash ; foolhardy ; audacious   FR: imprudent ; casse-cou
บังอาจ[v.] (bang-āt) EN: dare ; take the liberty ; be assertive ; be audacious enough ; venture   FR: oser ; se permettre de ; prendre la liberté de ; se risquer à
บรรณาธิการ[n.] (bannāthikān) EN: editor   FR: éditeur [m] ; directeur de publication [m] ; rédacteur en chef [m]
บรรณาธิการิณี[n.] (bannāthikārinī) EN: editress ; woman editor   FR: directrice de publication [f] ; rédactrice en chef [f] ; éditrice [f]
ด้วงดิ่ง[n. exp.] (duang ding) EN: True Water Beetle ; Predaceous Diving Beetle ; Diving Beetle   
หาญ[adj.] (hān) EN: brave ; courageous ; valiant ; bold   FR: courageux ; audacieux ; vaillant
ก๋า[X] (kā) FR: audacieux
กำแหง[v.] (kamhaēng) EN: dare ; have the effrontery ; have the nerve ; mutiny ; be insolent ; be intense   FR: oser ; avoir l'audace
กำแหง[adj.] (kamhaēng) EN: daring ; bold ; audacious ; overbearing ; haughty   FR: audacieux ; hardi ; intrépide ; effronté
การเขียน[n.] (kān khīen) EN: writing   FR: écriture [f] ; rédaction [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
DAC    D AE1 K
DACK    D AE1 K
DACY    D EY1 S IY0
DACS    D AE1 K S
DACE    D EY1 S
DACHA    D AA1 CH AH0
DACEY    D EY1 S IY0
DACIA    D EY1 SH IY0 AH0
DACUS    D AE1 K AH0 S
DACHAU    D AE1 K AW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dace    (n) (d ei1 s)
Dacca    (n) (d a1 k @)
dacha    (n) (d a1 ch @)
dachas    (n) (d a1 ch @ z)
dacoit    (n) (d @1 k oi1 t)
dactyl    (n) (d a1 k t i l)
dacoits    (n) (d @1 k oi1 t s)
dacoity    (n) (d @1 k oi1 t ii)
dactyls    (n) (d a1 k t i l z)
dactylic    (j) (d a1 k t i1 l i k)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
駝鳥[だちょう, dachou] (n) นกกระจอกเทศ

German-Thai: Longdo Dictionary
Dach(n) |das, pl. Dächer| หลังคา
verdächtig(adj adv) ที่น่าสงสัย เช่น Er sieht verdächtig aus. เขาดูท่าทางน่าสงสัย
Verdacht(n) |der, nur Sg.| ความสงสัยว่ามีการกระทำผิด เช่น Er steht im Verdacht, seinen Nachbar zu töten. เขาถูกสงสัยว่าได้ฆาตกรรมเพื่อนบ้าน
Verdacht(n) |der, nur Sg.| สถานการณ์ที่กำลังถูกสงสัยอยู่ เช่น Man weiß nicht wo sie ist, aber es besteht Verdacht auf Bangkok. ไม่มีใครรู้ว่าเธอหายไปไหน แต่มีเหตุการณ์ชี้ว่าเธอน่าจะอยู่ที่กรุงเทพฯ
Verdachtsfall(n) |der, pl. Verdachtsfälle| กรณีต้องสงสัย, กรณีที่เป็นที่น่าสงสัย
Obdachlose(n) |der/die, pl. Obdachlosen| คนพเนจรร่อนเร่, คนที่ไม่มีบ้านอยู่ เช่น Im August 2005 wird in Dahlewitz (Brandenburg) der Obdachlose Dieter Meier von fünf jungen Männern in einem leer stehenden Gartenbungalow erschlagen.; Der Berliner Asylverein für Obdachlose wurde 1868 von Berliner Würdeträgern gegründet und organisierte Unterkünfte für Obdachlose., See also: R. ein Obdachloser, eine Obdachlose

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dach {n} | Dächer {pl}roof | roofs [Add to Longdo]
Dach {n} | Dächer {pl}housetop | housetops [Add to Longdo]
Dachbalken {m}roof beam [Add to Longdo]
Dachboden {m}; Boden {m}loft [Add to Longdo]
Dachboden {m}garret [Add to Longdo]
Dachdämmung {f}; Dachisolierung {f}roof insulation [Add to Longdo]
Dachdecken {n}tiling of the roof [Add to Longdo]
Dachdecker {m}; Dachdeckerin {f} | Dachdecker {pl}roofer | roofer [Add to Longdo]
Dachdecker {m} (für Reetdächer)thatcher [Add to Longdo]
Dachdecker {m} | Dachdecker {pl}tiler | tilers [Add to Longdo]
Dachdeckerarbeiten {pl}roofing work [Add to Longdo]
Dachdichtung {f}roof sealing [Add to Longdo]
Dachdichtungsbahn {f}moisture-proof roof sheet [Add to Longdo]
Dacheindeckung {f}roofing [Add to Longdo]
Dachentwässerung {f}roof drainage [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
硨磲(oK)[しゃこ;シャコ, shako ; shako] (n) (1) (uk) (abbr) (See しゃこ貝) giant clam (any clam of subfamily Tridacnidae); (2) (See 七宝) giant clam shell [Add to Longdo]
お涙頂戴;御涙頂戴[おなみだちょうだい, onamidachoudai] (n,adj-no) tearjerker; sob story; maudlin tale [Add to Longdo]
きんきん;キンキン[, kinkin ; kinkin] (adv,n,vs) (1) (on-mim) shrill; strident; piercing; tinkling; metallic-sounding; (adj-na) (2) ice-cold; very cold; (n,vs) (3) ice cream headache; brain freeze [Add to Longdo]
しゃこ貝;硨磲貝(oK)[しゃこがい;シャコガイ, shakogai ; shakogai] (n) (uk) giant clam (any clam of subfamily Tridacnidae) [Add to Longdo]
まぶ達;マブ達[まぶだち(まぶ達);マブだち(マブ達);マブダチ, mabudachi ( mabu tachi ); mabu dachi ( mabu tachi ); mabudachi] (n) (col) true friend; close friend [Add to Longdo]
アメリカ駝鳥[アメリカだちょう;アメリカダチョウ, amerika dachou ; amerikadachou] (n) (uk) (obsc) (See レア・2) rhea (Pterocnemia pennata) [Add to Longdo]
オーダシティ;オーダスィティ(ik);オーダセティ(ik)[, o-dashitei ; o-dasuitei (ik); o-dasetei (ik)] (n) audacity [Add to Longdo]
オナガドチザメ[, onagadochizame] (n) pygmy ribbontail catshark (Eridacnis radcliffei, found in the Indo-West Pacific) [Add to Longdo]
オナガドチザメ属[オナガドチザメぞく, onagadochizame zoku] (n) Eridacnis (genus of finback catshark in the family Proscylliidae) [Add to Longdo]
ガガイモ科[ガガイモか, gagaimo ka] (n) (See 蘿芋) milkweed family (Asclepiadaceae) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大厂回族自治县[Dà chǎng Huí zú zì zhì xiàn, ㄉㄚˋ ㄔㄤˇ ㄏㄨㄟˊ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] Dachang Hui autonomous county in Hebei [Add to Longdo]
大慈恩寺[Dà cí ēn sì, ㄉㄚˋ ㄘˊ ㄣ ㄙˋ, ] Daci'en Buddhist temple in Xi'an [Add to Longdo]
的确良[dí què liáng, ㄉㄧˊ ㄑㄩㄝˋ ㄌㄧㄤˊ, / ] dacron [Add to Longdo]
短腿猎犬[duǎn tuǐ liè quǎn, ㄉㄨㄢˇ ㄊㄨㄟˇ ㄌㄧㄝˋ ㄑㄩㄢˇ, / ] dachshund; basset hound [Add to Longdo]
绦纶[tāo lún, ㄊㄠ ㄌㄨㄣˊ, / ] dacron fabric; erroneous variant of 滌綸|涤纶 [Add to Longdo]
雅罗鱼[yǎ luó yú, ㄧㄚˇ ㄌㄨㄛˊ ㄩˊ, / ] dace [Add to Longdo]
鲮鱼[líng yú, ㄌㄧㄥˊ ㄩˊ, / ] dace [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ディジタルアナログ変換器[ディジタルアナログへんかんき, deijitaruanarogu henkanki] digital-to-analog converter, D, A converter, DAC (abbr.) [Add to Longdo]
ラムダック[らむだっく, ramudakku] RAMDAC [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
屋根[やね, yane] Dach [Add to Longdo]
[むね, mune] Dachfirst [Add to Longdo]
棟木[むなぎ, munagi] Dachbalken [Add to Longdo]
[くろ, kuro] Dachtraufe [Add to Longdo]
軒先[のきさき, nokisaki] Dachkante, Vorderfront (eines Hauses) [Add to Longdo]
駄賃[だちん, dachin] Belohnung, Trinkgeld [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 DAC
     Digital to Analog Converter
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 DAC
     Discretionary Access Control (Unix, Linux, MAC)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 DAC
     Dual Attached Concentrator (FDDI)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 DAC
     Dual Address Cycle (PCI)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top