Search result for

crypt

(96 entries)
(0.0167 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -crypt-, *crypt*
English-Thai: Longdo Dictionary
cryptocurrency(n ) เงินตราเข้ารหัสลับ, คริปโทเคอร์เรนซี, สินทรัพย์ดิจิทัลที่เป็นสื่อกลางในการทำธุรกรรม ซึ่งใช้วิทยาการเข้ารหัสลับสำหรับรับประกันความถูกต้องของธุรกรรมนั้น เพื่อควบคุมการสร้างหน่วยเงินดิจิทัลเพิ่ม และเพื่อยืนยันความถูกต้องของการโอนสินทรัพย์ เป็นเงินดิจิทัลรูปแบบหนึ่งที่ควบคุมโดยกระจายศูนย์กลางผ่านบล็อกเชน [ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
crypt[N] ห้องใต้ดิน
cryptic[ADJ] กำกวม, See also: ไม่ชัดเจน, Syn. hidden, obscure
cryptic[ADJ] ที่เป็นความลับ
cryptogram[N] รหัสลับ, Syn. cryptograph
cryptically[ADV] อย่างกำกวม, See also: อย่างไม่ชัดเจน, Syn. obscurely
cryptically[ADV] อย่างเป็นความลับ
cryptograph[N] เครื่องใส่หรือถอดรหัส
cryptograph[N] รหัสลับ, Syn. cryptogram
cryptography[N] การศึกษาเกี่ยวกับรหัสสัญญาณ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
crypt(คริพทฺ) n. ห้องใต้ดินของโบสถ์ใช้เป็นที่ฝังศพ,โพรงต่อมเล็ก ๆ ,แอ่ง,หลุมใต้ดิน, See also: cryptal adj., Syn. tomb,vault,catacomb
cryptanalysis(คริพทะแนล'ลิซิส) n. วิธีการถอดรหัสหรือแปลข้อเขียนลับ
cryptic(คริพ'ทิค,-เคิล) adj. ลึกลับ,ซ่อนเร้น,ลับ,คลุมเครือ,เกี่ยวกับรหัส,สั้น, Syn. hidden,obscure
cryptical(คริพ'ทิค,-เคิล) adj. ลึกลับ,ซ่อนเร้น,ลับ,คลุมเครือ,เกี่ยวกับรหัส,สั้น, Syn. hidden,obscure
cryptogram(คริพ'ทะแกรม) n. รหัส,คำลับ,อักษรลับ,อักษรปริศนา,คำใบ้, See also: cryptogamic adj. ดูcryptogram cryptogamous adj. ดูcryptogram
cryptograph(คริพ'ทะกราฟ) n. = cryptogram,ระบบการเขียนอักษรลับหรือรหัสลับ,เครื่องเขียนรหัสหรืออักษรลับ
cryptographyวิทยาการเข้ารหัสลับหมายถึง วิชาที่ว่าด้วยการกำหนดรหัสให้แก่ข้อความต่าง ๆ ที่คนภายนอกจะไม่สามารถเข้าใจ ผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้นที่จะสามารถถอดรหัสและเข้าใจความหมายได้
cryptonym(คริพ'โทนิม) n. ชื่อแฝง,นามแฝง
data encryption standardsมาตรฐานการเข้ารหัสใช้ตัวย่อว่า DES หมายถึงข้อกำหนดมาตรฐานในการเข้าถึงข้อมูลที่รัฐบาลเป็นผู้กำหนดขึ้น โดยวิธีใช้รหัส ผ่าน (password) ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล
decryptionการถอดรหัสลับหมายถึงการถอดรหัส หรือแปลความของรหัส ให้เป็นข้อความที่เข้าใจได้ เช่นรหัส 3716543 มีความหมายว่า เป็นเลขประจำตัวของนักศึกษาที่เริ่มเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยในปีการศึกษา 2537 อยู่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ฯ ดู encryption ประกอบ

English-Thai: Nontri Dictionary
crypt(n) ห้องใต้ดิน,หลุมใต้ดิน
cryptic(adj) ลึกลับ,ลับ,ซ่อนเร้น,คลุมเครือ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cryptalgalหินสาหร่าย, โครงสร้างสาหร่าย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
cryptanthous; cleistogamous-ผสมพันธุ์ในดอกตูม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
crypticซ่อนเร้น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
cryptocrystallineเนื้อจุรณผลึก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
cryptogamพืชไร้เมล็ด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
cryptogamic botanyพฤกษศาสตร์พืชไร้เมล็ด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
cryptographyวิทยาการเข้ารหัสลับ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
cryptomonadsคริปโทโมแนดส์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
cryptophyteพืชลำต้นใต้ดิน, พืชตางันใต้ดิน, พืชตางันใต้น้ำ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
cryptorchidism; cryptorchism; testis, retained; testis, undescendedอัณฑะค้าง (ในท้อง) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cryptซอกผนัง,ซอกเล็กๆในต่อมน้ำลาย [การแพทย์]
Crypt of Lieberkuhnต่อมคริพส์ลิเบอร์คูณ [การแพทย์]
Crypt, Intestinalคริพท์ของลำไส้ [การแพทย์]
Crypticถูกปิดบังหลบซ่อน [การแพทย์]
Cryptococcosisการติดเชื้อคริปโตคอคคัส [TU Subject Heading]
Cryptococcosisคริปโตค็อกโคซิส,โรค;คริย์ปโตค็อกโคซิส;คริปโตค้อกโคซิส;คริพโตคอคโคซิส;คริปโตดอคโคซิส [การแพทย์]
Cryptococcosis, Pulmonaryคริพโตคอคโคซิสของปอด [การแพทย์]
Cryptococcusคริปโตค๊อกคัส;คริย์ปโตค็อกโคซิส;คริปโตค็อกคัส,เชื้อ;เชื้อคริพโตคอคคัส [การแพทย์]
Cryptococcus neoformansคริพโตคอคคัส นีโอฟอร์แมนซ์ [TU Subject Heading]
Cryptococcus Neoformansคริพโตคอคคัสนีโอฟอร์แมนซ์,คริย์ปโตค็อกคัสนีโอฟอร์มานส์,คริปโตคอคคัสนีโอฟอร์มานส์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
No, I love old crypts. I wouldn't be seen dead anywhere else.ไม่ใช่หรอก ข้าออกจะหลงใหลป่าช้า ที่ไหนจะมีศพได้แบบนี้อีกล่ะ Excalibur (2008)
A crypt where they dumped the bodies.ห้องใต้ดินที่พวกเขาใช้ทิ้งศพ The Bank Job (2008)
This crypt goes all the way under the bank.ห้องใต้ดินนี้เป็นทางไปข้างใต้ธนาคาร The Bank Job (2008)
Not for you, obviously. You'll be locked in the crypt.แต่ที่แน่ๆ ไม่ใช่สำหรับแก เพราะแกจะถูกขังไว้ในห้องใต้ดิน Inkheart (2008)
I couldn't have hoped for a finer young lady to be shut up in a crypt with whilst awaiting my execution.ไม่มีเด็กสาวคนไหนดีกว่าหนูแล้วล่ะ ถ้าต้องนั่งเงียบๆ ด้วยกันในสุสานแบบนี้ ...ระหว่างที่รอให้เขาประหารเราเนี่ย Inkheart (2008)
If he's the culprit, he hides souvenirs in the crypt under the church.และถ้าเขาเป็นคนร้าย เขาจะซ่อนของที่ระลึกจากการฆ่าไว้ที่สุสานใต้โบสถ์ Death Note: L Change the World (2008)
Lennox's team has the latest in quantum crypto gear.เลนนิกซ์กับลูกทีมมีเครื่องมือสาร ควอนตั้มคริปโต้ รุ่นใหม่สุด Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
IT'S ALL SO CRYPTIC."สิ้นสุดวันมารวดเร็วเหลือเกิน" Soul Mates (2009)
Sorry I sounded so cryptic on the phone.ขอโทษด้วย ที่เสียงฉันดูแย่ตอนที่เราคุยโทรศัพท์กัน The Lost Boy (2009)
I'll move you to the family crypt, and then in 50 years,ฉันจะย้ายนายไปฝังไว้ในห้องฝังศพของครอบครัว และในอีกห้าสิบปี You're Undead to Me (2009)
Just a few more touches to decode Saber's crypto-system.โอเค. G-Force (2009)
It's an undercroft. It's a crypt.ฉันเขียนหนังสือเกี่ยวกับเรื่องนี้. Angels & Demons (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เนื้ออ่อน[N] Ompok bimaculatus, See also: Cryptoperus limpok, Syn. ปลาเนื้ออ่อน, ชะโอน, โอน, แดง, นาง, เกด, ปีกไก่, น้ำเงิน, หน้าสั้น, สยุมพร, Example: ปลาเนื้ออ่อนพบได้ตามแม่น้ำและแหล่งน้ำทั่วไป, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อปลาน้ำจืดหลายชนิดในวงศ์ Siluridae ไม่มีเกล็ด มีฟันเล็กแต่แหลมคม ลำตัวแบนข้างมากบ้างน้อยบ้าง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การเข้ารหัส[n.] (kān khao rahat) EN: coding ; encoding ; encryption   FR: codage [m]
ปลาจิ้งจกถ้ำ[n.] (plā jingjok tham) EN: Cryptotora thamicola   
ถอดรหัส[v.] (thøtrahat) EN: decode ; decipher ; decrypt ; crack   FR: décoder ; déchiffrer ; décrypter ; craquer

CMU English Pronouncing Dictionary
CRYPT    K R IH1 P T
CRYPTO    K R IH1 P T OW0
CRYPTS    K R IH1 P T S
CRYPTIC    K R IH1 P T IH0 K
CRYPTOCLEARANCE    K R IH2 P T OW0 L IH1 R AH0 N S
CRYPTOSPORIDIUM    K R IH2 P T OW0 S P AO0 R IH1 D IY0 AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
crypt    (n) (k r i1 p t)
crypts    (n) (k r i1 p t s)
cryptic    (j) (k r i1 p t i k)
crypto-    (j) - (k r i2 p t ou -)
cryptogram    (n) (k r i1 p t @ g r a m)
cryptically    (a) (k r i1 p t i k l ii)
cryptograms    (n) (k r i1 p t @ g r a m z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
エンクリプト[, enkuriputo] (n) {comp} encrypt [Add to Longdo]
キーリング[, ki-ringu] (n) {comp} key ring (encryption) [Add to Longdo]
クリプト[, kuriputo] (pref) crypto [Add to Longdo]
クリプトグラフィー[, kuriputogurafi-] (n) cryptography [Add to Longdo]
クリプトコッカス症[クリプトコッカスしょう, kuriputokokkasu shou] (n) cryptococcosis [Add to Longdo]
クリプトスポリジウム[, kuriputosuporijiumu] (n) Cryptosporidium [Add to Longdo]
クリプト藻[クリプトそう, kuriputo sou] (n) cryptophyte [Add to Longdo]
データ暗号化規格[データあんごうかきかく, de-ta angoukakikaku] (n) {comp} Data Encryption Standard; DES [Add to Longdo]
デクリプト[, dekuriputo] (n) {comp} decrypt [Add to Longdo]
フォッサ[, fossa] (n) fossa (Cryptoprocta ferox) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
密码学[mì mǎ xué, ㄇㄧˋ ㄇㄚˇ ㄒㄩㄝˊ, / ] cryptography [Add to Longdo]
隐位[yǐn wèi, ˇ ㄨㄟˋ, / ] cryptic epitope (immunology, a protein component that becomes effective when activated by antigen) [Add to Longdo]
[ní, ㄋㄧˊ, / ] Cryptobranchus japonicus; salamander [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
キーホルダー[きーほるだー, ki-horuda-] key ring (encryption) [Add to Longdo]
キーリング[きーりんぐ, ki-ringu] key ring (encryption) [Add to Longdo]
データ暗号化規格[でえたあんごうかきく, deetaangoukakiku] data encryption standard (DES) [Add to Longdo]
暗号[あんごう, angou] cipher, cryptography [Add to Longdo]
暗号キー[あんごうキー, angou ki-] encryption key [Add to Longdo]
暗号システム[あんごうシステム, angou shisutemu] cryptographic system, cryptosystem [Add to Longdo]
暗号メール[あんごうメール, angou me-ru] encrypted mail, cyphermail [Add to Longdo]
暗号化技術[あんごうかぎじゅつ, angoukagijutsu] encryption technology [Add to Longdo]
暗号化手法[あんごうかしゅほう, angoukashuhou] cryptography [Add to Longdo]
暗号解読[あんごうかいどく, angoukaidoku] cryptanalysis [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Crypt \Crypt\ (kr[i^]pt), n. [L. crypta vault, crypt, Gr.
   kry`pth, fr. kry`ptein to hide. See {Grot}, {Grotto}.]
   1. A vault wholly or partly under ground; especially, a vault
    under a church, whether used for burial purposes or for a
    subterranean chapel or oratory.
    [1913 Webster]
 
       Priesthood works out its task age after age, . . .
       treasuring in convents and crypts the few fossils of
       antique learning.           --Motley.
    [1913 Webster]
 
       My knees are bowed in crypt and shrine. --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   2. (Anat.) A simple gland, glandular cavity, or tube; a
    follicle; as, the crypts of Lieberk["u]hn, the simple
    tubular glands of the small intestines.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 crypt
   n 1: a cellar or vault or underground burial chamber (especially
      beneath a church)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top