Search result for

counterfeit

(84 entries)
(0.0139 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -counterfeit-, *counterfeit*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
counterfeit[N] ของปลอมแปลง, See also: เงินปลอม, Syn. forgery, imitation
counterfeit[ADJ] ซึ่งปลอมแปลง
counterfeit[ADJ] ซึ่งหลอกลวง
counterfeit[VT] ปลอมแปลง, Syn. fake, forge
counterfeit[VI] ปลอมแปลง, Syn. fake, forge
counterfeit[VI] เสแสร้ง, See also: เสแสร้งทำ
counterfeit[VT] เสแสร้ง, See also: เสแสร้งทำ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
counterfeit(เคา'เทอะฟิท) adj. ปลอม,ปลอมแปลง,เก๊,แกล้ง. n. การปลอม,การปลอมแปลง,ของปลอม,นักตุ๋น vt.,vi. ปลอม,ปลอมแปลง,เลียนแบบ,ทำให้เหมือน, See also: counterfeiter n. ดูcounterfeit, Syn. feign

English-Thai: Nontri Dictionary
counterfeit(adj) เก๊,ปลอม,แกล้ง,ปลอมแปลง,เทียม
counterfeit(vt) ปลอมแปลง,ทำเทียม,ทำให้เหมือน,ลอกเลียนแบบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
counterfeitการปลอม (เงินตรา, เอกสาร) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
counterfeitการปลอม (เงินตรา, เอกสาร) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Watch out, Larry. How much you want to bet it's counterfeit.ระวังนะ แลรึ่ ,นายต้องการเท่าไร พนันได้เลยว่าของเก๊แน่ Bangkok Dangerous (2008)
Apparently, billions in counterfeit currency flooded the economy,เห็นได้ชัีดว่าเงินเ้ป็นพันล้านของสกุลเงินที่ถูกฉ้อโกงเข้ามาอยู่เต็มระบบเศรษฐกิจ Safe and Sound (2008)
Flooding the laotian market with counterfeit kipปล่อยเงินกีบปลอมในตลาดลาว The Price (2008)
Yes,what my esteemed colleague is trying to say is that we know you're counterfeiting money.ใช่ เพื่อนของฉันพยายามจะบอกว่า เรารู้ว่านายทำแบงค์ปลอม Hostile Takeover (2009)
See,when the venture failed, he noticed that I wasn't too concerned about it, so he somehow figured out that I was counterfeiting.ฟังนะ เมื่อการเสี่ยงนี้ล้มเหลว เขาบอกว่าฉันไม่ได้ใส่ใจมันมากพอ Hostile Takeover (2009)
Now he's facing felony counterfeit charges,Mathew.ใช่ ตอนนี้เขาเจอข้อหาร้ายแรง ปลอมธนบัตร แมทธิว Hostile Takeover (2009)
A counterfeit nose. You should be ashamed.จมูกปลอม เจ้าน่าจะละอายใจนะ Alice in Wonderland (2010)
When I was running the counterfeit operation for Lin,ตอนที่ฉันช่วยหลินผลิตเงินปลอม NS (2010)
We got our hands on some counterfeit cash, but I gotta pad it out with real bills.พวกเรามีธนบัตรปลอมอยู่ในมือบางส่วน เเต่ฉันต้องการเงินสดไปแปะหน้า NS (2010)
Where did you get the counterfeit cash?นายได้ธนบัตรปลอมมาจากไหนงั้นเหรอ NS (2010)
They've been smuggling counterfeit vodka for years.พวกเขาได้ลักลอบนำเข้าแปลมแปลงวอดก้าเป็นปี The Predator in the Pool (2010)
In counterfeiting, the hardest thing to make is the paper.In counterfeiting, the hardest thing to make is the paper. A Deadly Affair (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
counterfeitThe counterfeit bills flooded the market over the weekend.
counterfeitYour joys are counterfeit this happiness corrupt political shit.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เงินปลอม[N] counterfeit money, See also: counterfeits, forgery, Syn. เงินเก๊, Ant. เงินแท้, Example: เขาต้องเอาเงินเหล่านั้นไปให้ฝ่ายพิสูจน์หลักฐานพิสูจน์ตรวจสอบเสียก่อนว่าไม่ใช่เงินปลอม, Thai definition: เงินที่ทำขึ้นมาเพื่อให้เหมือนเงินจริง
ปลอม[V] forge (a check, a signature), See also: counterfeit, falsify, imitate, copy, Syn. ลอกเลียน, ปลอมแปลง, Example: สุชาติโดนจับเพราะปลอมลายเซ็นต์เช็คของเจ้านายเป็นจำนวนเงินถึง 2 ล้านบาท, Thai definition: ทำเลียนแบบให้เหมือนที่คนอื่นทำ หรือเหมือนสิ่งอื่นเพื่อหลอกหรือลวง
ปลอมแปลง[V] counterfeit, See also: sham, Syn. ปลอม, Example: ตำรวจศุลกากรจับกุมผู้ที่กำลังปลอมแปลงกระเป๋าถือของผู้หญิงต่างๆ ได้คาหนังคาเขา, Thai definition: ทำเลียนแบบให้ดูเหมือนของจริง
ปลอม[ADJ] fake, See also: counterfeit, artificial, Syn. ลอกเลียน, ปลอมแปลง, Example: กลุ่มคนร้ายเหล่านี้มีทั้งเอกสารปลอมและเครื่องใช้สำหรับการโจรกรรม, Thai definition: ไม่แท้หรือไม่จริงตามสภาพของสิ่งนั้น
เท็จเทียม[ADJ] fake, See also: counterfeit, spurious, Syn. ปลอม, Example: ของชิ้นนี้ไม่ใช่ของจริงแต่เป็นของเท็จเทียมที่เขาสร้างขึ้นมา, Thai definition: ไม่ใช่ของจริง, ไม่ใช่ของแท้
ธรรมปฏิรูป[N] counterfeit of moral rectitude, See also: synthetic dharma, Syn. ธรรมประติรูป, ธรรมปลอม, Thai definition: สิ่งที่ไม่แท้, ธรรมปลอมที่ไม่ใช่พุทธศาสนา, Notes: (บาลี, สันสกฤต)
ของปลอม[N] fake, See also: counterfeit, artificial goods, Syn. ของเทียม, ของเก๊, Ant. ของจริง, ของแท้, Example: น้ำหอมเหล่านี้เป็นของปลอมเพราะกลิ่นผิดไปจากของจริงมาก
ของเทียม[N] fake, See also: counterfeit, artificial goods, Syn. ของปลอม, ของเก๊, Ant. ของแท้, ของจริง, Example: ดอกไม้พวกนี้เป็นของเทียมที่ทำเลียนแบบของจริง, Thai definition: ของที่ทำขึ้นเพื่อเลียนแบบของจริง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอกสารเก๊[n. exp.] (ēkkasān kē) EN: counterfeit documents   FR: faux document [m] ; document contrefait [m]
การปลอมเงิน[n. exp.] (kān pløm ngoen) EN: counterfeit   FR: contrefaçon [f]
การปลอมตราสาร[n. exp.] (kān pløm trāsān) EN: counterfeit   
เก๊[adj.] (kē) EN: fake ; false ; counterfeit ; spurious ; sham ; bogus ; forged   FR: faux ; factice ; contrefait
ของเก๊[n. exp.] (khøng kē) EN: counterfeit ; imitation ; forgery   FR: faux [m] ; imitation [f] ; contefaçon [f]
ปลอม[v.] (pløm) EN: counterfeit ; forge   FR: contrefaire ; faire un faux ; imiter ; altérer
ปลอม[adj.] (pløm) EN: fake ; counterfeit ; false ; forged ; bogus ;not genuine ; artificial   FR: faux ; contrefait ; artificiel
ปลอมแปลง[v.] (plømplaēng) EN: counterfeit ; sham   FR: falsifier ; maquiller
เหรียญเก๊[n. exp.] (rīen kē) EN: bad coin ; counterfeit coin   
เทียม[v.] (thīem) EN: equal ; emulate ; compare ; be equal to ; imitate ; like ; counterfeit   FR: être égal à ; équivaloir ; émuler ; imiter

CMU English Pronouncing Dictionary
COUNTERFEIT    K AW1 N T ER0 F IH2 T
COUNTERFEIT    K AW1 N ER0 F IH2 T
COUNTERFEITS    K AW1 N ER0 F IH2 T S
COUNTERFEITS    K AW1 N T ER0 F IH2 T S
COUNTERFEITER    K AW1 N T ER0 F IH2 T ER0
COUNTERFEITED    K AW1 N ER0 F IH2 T AH0 D
COUNTERFEITED    K AW1 N T ER0 F IH2 T AH0 D
COUNTERFEITER    K AW1 N ER0 F IH2 T ER0
COUNTERFEITERS    K AW1 N ER0 F IH2 T ER0 Z
COUNTERFEITING    K AW1 N T ER0 F IH2 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
counterfeit    (v) (k au1 n t @ f i t)
counterfeits    (v) (k au1 n t @ f i t s)
counterfeited    (v) (k au1 n t @ f i t i d)
counterfeiter    (n) (k au1 n t @ f i t @ r)
counterfeiters    (n) (k au1 n t @ f i t @ z)
counterfeiting    (v) (k au1 n t @ f i t i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fälschung {f} | Fälschungen {pl}counterfeit | counterfeits [Add to Longdo]
Falschgeld {n}counterfeit money [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
まやかし[, mayakashi] (n,adj-no) deception; make-believe; fake; counterfeit; phony [Add to Longdo]
贋金;偽金[にせがね, nisegane] (n) counterfeit money [Add to Longdo]
贋作[がんさく, gansaku] (n,vs) fake; sham; counterfeit [Add to Longdo]
贋作者[がんさくしゃ, gansakusha] (n) counterfeiter; faker; appropriationist [Add to Longdo]
贋札;偽札[がんさつ(贋札);にせさつ;にせふだ;ぎさつ(偽札), gansatsu ( gan satsu ); nisesatsu ; nisefuda ; gisatsu ( nisesatsu )] (n) counterfeit paper money; forged document [Add to Longdo]
贋造[がんぞう, ganzou] (n,vs) counterfeiting; forgery; fabrication [Add to Longdo]
贋造紙幣[がんぞうしへい, ganzoushihei] (n) counterfeit paper money [Add to Longdo]
偽(P);贋[にせ, nise] (adj-no,n) (1) imitation; fake; phony; counterfeit; forged; bogus; sham; (pref) (2) pseudo-; (P) [Add to Longdo]
偽小切手[ぎこぎって, gikogitte] (n) counterfeit check (cheque); bad paper [Add to Longdo]
偽造[ぎぞう, gizou] (n,vs,adj-no) (See 偽物) forgery; falsification; fabrication; counterfeiting; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
假货[jiǎ huò, ㄐㄧㄚˇ ㄏㄨㄛˋ, / ] counterfeit article; fake; dummy; simulacrum, #20,672 [Add to Longdo]
仿制品[fǎng zhì pǐn, ㄈㄤˇ ㄓˋ ㄆㄧㄣˇ, 仿 / 仿] counterfeit object; fake, #56,021 [Add to Longdo]
伪钞[wěi chāo, ㄨㄟˇ ㄔㄠ, / ] counterfeit, #62,840 [Add to Longdo]
仿冒品[fǎng mào pǐn, ㄈㄤˇ ㄇㄠˋ ㄆㄧㄣˇ, 仿] counterfeit object; imitation; fake; pirated goods, #101,649 [Add to Longdo]
假冒品[jiǎ mào pǐn, ㄐㄧㄚˇ ㄇㄠˋ ㄆㄧㄣˇ, ] counterfeit object; fake, #145,612 [Add to Longdo]
伪造品[wěi zào pǐn, ㄨㄟˇ ㄗㄠˋ ㄆㄧㄣˇ, / ] counterfeit object; forgery; fake, #194,986 [Add to Longdo]
伪币[wěi bì, ㄨㄟˇ ㄅㄧˋ, / ] counterfeit currency [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Counterfeit \Coun"ter*feit\ (koun"t?r-f?t), a. [F. contrefait,
   p. p. of contrefaire to counterfeit; contre (L. contra) +
   faire to make, fr. L. facere. See {Counter}, adv., and
   {Fact}.]
   [1913 Webster]
   1. Representing by imitation or likeness; having a
    resemblance to something else; portrayed.
    [1913 Webster]
 
       Look here upon this picture, and on this
       The counterfeit presentment of two brothers. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Fabricated in imitation of something else, with a view to
    defraud by passing the false copy for genuine or original;
    as, counterfeit antiques; counterfeit coin. "No
    counterfeit gem." --Robinson (More's Utopia).
    [1913 Webster]
 
   3. Assuming the appearance of something; false; spurious;
    deceitful; hypocritical; as, a counterfeit philanthropist.
    "An arrant counterfeit rascal." --Shak.
 
   Syn: Forged; fictitious; spurious; false.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Counterfeit \Coun"ter*feit\, n.
   1. That which resembles or is like another thing; a likeness;
    a portrait; a counterpart.
    [1913 Webster]
 
       Thou drawest a counterfeit
       Best in all Athens.          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Even Nature's self envied the same,
       And grudged to see the counterfeit should shame
       The thing itself.           --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is made in imitation of something, with a view
    to deceive by passing the false for the true; as, the bank
    note was a counterfeit.
    [1913 Webster]
 
       Never call a true piece of gold a counterfeit.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Some of these counterfeits are fabricated with such
       exquisite taste and skill, that it is the
       achievement of criticism to distinguish them from
       originals.              --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   3. One who pretends to be what he is not; one who personates
    another; an impostor; a cheat.
    [1913 Webster]
 
       I fear thou art another counterfeit;
       And yet, in faith, thou bear'st thee like a king.
                          --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Counterfeit \Coun"ter*feit\, v. t. [imp. & p. p.
   {Counterfeited}; p. pr. & vb. n. {Counterfeiting}.]
   1. To imitate, or put on a semblance of; to mimic; as, to
    counterfeit the voice of another person.
    [1913 Webster]
 
       Full well they laughed with counterfeited glee
       At all his jokes, for many a joke had he.
                          --Goldsmith.
    [1913 Webster]
 
   2. To imitate with a view to deceiving, by passing the copy
    for that which is original or genuine; to forge; as, to
    counterfeit the signature of another, coins, notes, etc.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Counterfeit \Coun"ter*feit\, v. i.
   1. To carry on a deception; to dissemble; to feign; to
    pretend.
    [1913 Webster]
 
       The knave counterfeits well; a good knave. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To make counterfeits.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 counterfeit
   adj 1: not genuine; imitating something superior; "counterfeit
       emotion"; "counterfeit money"; "counterfeit works of
       art"; "a counterfeit prince" [syn: {counterfeit},
       {imitative}] [ant: {echt}, {genuine}]
   n 1: a copy that is represented as the original [syn:
      {counterfeit}, {forgery}]
   v 1: make a copy of with the intent to deceive; "he faked the
      signature"; "they counterfeited dollar bills"; "She forged
      a Green Card" [syn: {forge}, {fake}, {counterfeit}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top