Search result for

cook

(140 entries)
(0.0178 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cook-, *cook*
English-Thai: Longdo Dictionary
cooking gas cylinder(n) ถังแก๊สหุงต้ม
rice cooker(n ) หม้อหุงข้าว

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cook[VI] เกิดขึ้น
cook[VI] ทำอาหาร, See also: หุงต้ม, เตรียมอาหาร
cook[VT] ทำอาหาร, See also: หุงต้ม, เตรียมอาหาร, Syn. prepare, make, fix
cook[VT] ปลอมแปลง
cook[N] พ่อครัว, See also: คนทำอาหาร, Syn. chef
cook[VI] อึดอัดเพราะอากาศร้อน, See also: รู้สึกร้อนระอุ
cooky[N] ุคุกกี้, Syn. cokie
cooker[N] หม้อหุงข้าว
cookie[N] คุกกี้, Syn. cooky
cookie[N] บุคคล (ที่มีลักษณะเฉพาะ)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cook(คุค) {cooked,cooking,cooks} vt. ปรุงอาหาร,หุงต้ม,ทำอาหาร,ทำกับข้าว,ปรุงอาหาร,ทำเท็จ,ปลอม vi. ทำหรือปรุงอาหารด้วยความร้อน,เกิดขึ้น,บังเกิดขึ้น -Phr. (cook up กุเรื่อง) n. คนครัว,คนที่ปรุงอาหารเก่ง
cook-out(คุด'เอาท) n. การหุงต้มอาหารกินนอกบ้าน
cookbook(คุค'บุค) n. ตำรากับข้าว,ตำราปรุงอาหาร, Syn. cookery book
cookery(คุด'เคอรี) n. ศิลปะหรือวิธีการปรุงอาหาร
cookhouse(คุด'เฮ้าซฺ) ห้องครัว,ห้องปรุงอาหาร,ห้องครัวในเรือ
cookie(คุค'คี) n. ขนมกินเล่น,บุคคล
cookout(คุด'เอาท) n. การหุงต้มอาหารกินนอกบ้าน
cooky(คุค'คี) n. ขนมกินเล่น,บุคคล
pastry cookn. คนทำขนม pastry
pressure cookern. หม้อต้มที่สามารถเพิ่มความอัดดันจากไอน้ำ ทำให้อาหารสุกเร็วหรือเนื้อเปื่อยง่ายขึ้น

English-Thai: Nontri Dictionary
cook(n) คนครัว,กุ๊ก,คนทำอาหาร,วิเสท
cook(vi,vt) ทำอาหาร,ทำกับข้าว,ปรุงอาหาร,ประกอบอาหาร
cookbook(n) ตำราอาหาร,ตำรากับข้าว,คู่มือประกอบอาหาร
cookery(n) การปรุงอาหาร,การทำกับข้าว,การหุงต้ม,วิธีการปรุงอาหาร
cookie(n) ขนมคุกกี้
cooking(n) การปรุงอาหาร,การทำกับข้าว,การหุงต้ม,การประกอบอาหาร
cooky(n) ขนมคุกกี้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cookieคุกกี้ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
cookieคุกกี้ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cookปรุง [การแพทย์]
Cook Islandsหมู่เกาะคุก [TU Subject Heading]
Cooked Volumeปริมาตรสุก [การแพทย์]
Cookers, Pressureหม้ออบไอน้ำที่ใช้เตรียมอาหาร,หม้อนึ่งความดัน,หม้อความดัน [การแพทย์]
Cookeryการปรุงอาหาร [TU Subject Heading]
Cookeryการครัว [การแพทย์]
Cookery (Avocado)การปรุงอาหาร (อะโวคาโด) [TU Subject Heading]
Cookery (Bananas)การปรุงอาหาร (กล้วย) [TU Subject Heading]
Cookery (Beef)การปรุงอาหาร (เนื้อโค) [TU Subject Heading]
Cookery (Bread)การปรุงอาหาร (ขนมปัง) [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
cookies girl (n ) เด็กผู้หญิง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Cook!คุ้ก ! Cook (2009)
Can you cook authentic szechuan?คุณทำอาหารเสฉวนได้มั้ย New Haven Can Wait (2008)
Send one of those giant cookies shaped like a coffin.ส่งคุกกี้ยักษ์รูปโลงไปให้แม่เค้า Birthmarks (2008)
I though they were starring at cookzilla wait a minute.ฉันแม้ว่าพวกเขาที่เป็นตัวเอก cookzilla ประเดี๋ยวก่อน. What is going on here? Gas Pills (2008)
Milk and cookies are on us.นมและคุกกี้อยู่พวกเราเลี้ยงเอง Pilot (2008)
I mean, you can cook all the crank you want along the border.ฉันหมายถึง นายผลิตโคเคนทั้งหมดได้ นายต้องการตามแนวชายแดน Pilot (2008)
You know, we ain't the only cook shop in town.นายก็รู้ เราไม่ได้ ผลิตเฉพาะร้านค้าในเมือง Pilot (2008)
I cooked a lot. But don't eat too much.มีให้กินตั้งเยอะ กินเยอะๆล่ะ Scandal Makers (2008)
I can cook and eat well by myself, like I always did.เมื่อก่อนฉันก็ทำอาหารกินเองเหมือนกันล่ะน่ะ Scandal Makers (2008)
He can't cook noodles because he had to rest in bed?เขาทำอาหารไม่ได้เพราะ เขาต้องพักผ่อนอยู่บนเตียง? Beethoven Virus (2008)
Your mom is really a good cook!แม่นายเนี่ยทำกับข้าวเก่งจริงๆ! Baby and I (2008)
You and your sweetie haven't cooked up something between you, I hope.ผมหวังว่า คุณกับหวานใจของคุณ คงไม่ได้กุเรื่องขึ้นมานะ The Bank Job (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cookThe cook served the family for many years.
cookDraw a chicken before cooking.
cookShe cooks well.
cookCooking is her delight.
cookJack is busy cooking for us.
cookShe asked how to cook the fish.
cook"Mmmmn ... maybe I'll have a hair of the dog." "Whoa, hold up a mo! Here, I cooked roast fish for this morning. You ought to be able to eat this OK."
cookShe would cook it in her own way.
cookShe prides herself on her skill in cooking.
cookShe cooked her husband an apple pie.
cookDo you cook by gas or electricity?
cookHis cooking is of the classic French style that he studied in France.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องดูดควัน[N] cooker hood, Example: ข้อที่ควรระวังสำหรับครัวที่อยู่ติดกับห้องรับประทานอาหารก็คือ เรื่องของกลิ่นอาหารขณะที่กำลังปรุงจะเข้ามารบกวนได้ ดังนั้นการใช้เครื่องดูดควันจึงกลายเป็นเรื่องจำเป็น
เครื่องดูดควัน[N] cooker hood
กุเรื่อง[V] cook up, See also: concoct, invent, make up, contrive, fabricate, trump up, Syn. สร้างเรื่อง, แต่งเรื่อง, ยกเมฆ, มดเท็จ, Example: เธอกุเรื่องขึ้นมาหลอกเขาได้ไม่เว้นแต่ละวัน, Thai definition: สร้างหรือแต่งให้เป็นเรื่องเป็นข่าวขึ้นโดยไม่มีมูล
หุงข้าว[V] cook rice, Example: น้าสุดาก้มหน้าก้มตาหุงข้าว ผัดกับข้าวอย่างรีบเร่ง, Thai definition: ทำข้าวให้สุกด้วยวิธีต้มแล้วทำให้น้ำแห้ง
หุง[V] cook, See also: prepare, boil, Syn. หุงหา, Example: สิ่งที่ท่านพึงกระทำเวลาหุงข้าวคือ อย่าซาวข้าวหลายครั้ง และจงหุงโดยวิธีไม่เช็ดน้ำ หรือเช็ดน้ำก็เอาไว้บริโภค, Thai definition: ทำให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งสุกด้วยวิธีต้มหรือเคี่ยวเป็นต้น
หุง[V] cook, See also: melt, Example: เขาเอาแก้วมาหุงเป็นพลอยเทียม, Thai definition: ใช้ความร้อนสูงทำให้สีของผิวสิ่งของบางชนิดเปลี่ยนไป
สุก[ADJ] cooked, See also: done, Ant. ดิบ, Example: เราไปซื้อเป็ดย่างสักครึ่งตัวเพื่อรับประทานกับข้าวสุก, Thai definition: อาหารที่ผ่านการแปรสภาพด้วยความร้อน
หุงต้ม[V] cook, Syn. หุง, หุงหาอาหาร, Example: ในสมัยดึกดำบรรพ์มนุษย์ได้ใช้ไม้จากป่ามาเพื่อทำเชื้อเพลิงสำหรับหุงต้มอาหารและให้ความอบอุ่นในฤดูหนาว, Thai definition: ทำให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งสุกด้วยวิธีต้มหรือเคี่ยว เป็นต้น
ทำกับข้าว[V] cook, Syn. ทำอาหาร, ทำครัว, ปรุงอาหาร, Example: แม่ครัวที่จ้างมาใหม่ทำกับข้าวฝีมือเยี่ยมยอดมาก
ทำอาหาร[V] cook, Syn. ทำกับข้าว, ทำครัว, ปรุงอาหาร, Example: แม่ต้องเข้าครัวทำอาหารเองเพราะอาหารที่แม่ครัวทำไม่ถูกปากผม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บายศรี [n.] (bāisī) EN: rice offering ; offering of cooked rice under a conical arrangement of folded leaves and flowers   
บัญชีผี[n. exp.] (banchī phī) EN: phoney account ; phoney list ; cooked account   
ฉู่ฉี่[n.] (chūchī) EN: king of curry cooked with fried fish or pork served with a spicy sauce   FR: poisson frit pimenté [m]
ดิบ[adj.] (dip) EN: uncooked ; raw ; half-cooked   FR: cru
หุง[v.] (hung) EN: cook ; boil ; prepare food   FR: cuire à l'eau ; cuisiner ; faire la cuisine ; préparer un plat ; fricoter (fam.)
หุงอาหาร[v. exp.] (hung āhān) EN: cook ; prepare food   FR: cuisiner ; préparer un repas
หุงข้าว[v. exp.] (hung khāo) EN: cook rice ; boil rice ; prepare meals   FR: cuire le riz ; préparer le repas
หุงต้ม[v.] (hungtom) EN: cook   FR: cuisiner
แก๊ส[n.] (kaēt = kaēs) EN: cooking gaz   FR: gaz [m]
แก๊สหุงต้ม[n. exp.] (kaēt hungtom) EN: cooking gaz   FR: gaz [m] ; butane [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
COOK    K UH1 K
COOKE    K UH1 K
COOKS    K UH1 K S
COOK'S    K UH1 K S
COOKED    K UH1 K T
COOKER    K UH1 K ER0
COOKIE    K UH1 K IY0
COOKIN'    K UH1 K AH0 N
COOKING    K UH1 K IH0 NG
COOKIES    K UH1 K IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cook    (v) (k u1 k)
cooks    (v) (k u1 k s)
cooky    (n) (k u1 k ii)
cooked    (v) (k u1 k t)
cooker    (n) (k u1 k @ r)
cookie    (n) (k u1 k ii)
Cookham    (n) (k u1 k @ m)
cookers    (n) (k u1 k @ z)
cookery    (n) (k u1 k @ r ii)
cookies    (n) (k u1 k i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Cookie {n}; Online-Identifikator {m} [comp.]cookie [Add to Longdo]
Koch {m}; Köchin {f} (angelernt) | Köche {pl}cook | cooks [Add to Longdo]
Cooksturmvogel {m} [ornith.]Cook's Petrel [Add to Longdo]
Atiusalangane {f} [ornith.]Cook Island Swiftlet [Add to Longdo]
Mangaiarohrsänger {m} [ornith.]Cook Islands Warbler [Add to Longdo]
Cook Inseln [geogr.]Cook Islands (ck) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
IH調理器[アイエッチちょうりき, aiecchi chouriki] (n) (IH is induction heating) induction cooker [Add to Longdo]
XO醤[エックスオーじゃん, ekkusuo-jan] (n) XO sauce (spicy seafood sauce used primarily in Cantonese cooking) [Add to Longdo]
お粥;御粥[おかゆ, okayu] (n) thin rice porridge; watery cooked rice; rice gruel [Add to Longdo]
お茶を濁す[おちゃをにごす, ochawonigosu] (exp,v5s) (1) to be evasive; to give an evasive answer; (2) to speak ambiguously; to prevaricate; (3) to cook up a specious story to get out of an uncomfortable situation; (4) to make do with [Add to Longdo]
お番菜;御番菜;お晩菜;御晩菜;お晩彩(iK)[おばんさい;おばんざい, obansai ; obanzai] (n) (uk) (See 惣菜・そうざい) light Kyoto-style home cooking with boiled vegetables and marinated food, also now served in restaurants [Add to Longdo]
ことこと[, kotokoto] (adv,adv-to) (1) (on-mim) simmering noise; light bubbling; gentle clinking; sound of rapping; sound of rattling; (2) cooking something on a low flame; chopping something lightly [Add to Longdo]
こんがり[, kongari] (adv,adv-to) (on-mim) well-cooked; well-done; browned [Add to Longdo]
ごった煮[ごったに, gottani] (n) various foods cooked together; hodgepodge; hotchpotch; mulligan stew [Add to Longdo]
ご飯(P);御飯(P)[ごはん(P);おまんま(御飯), gohan (P); omanma ( gohan )] (n) (1) (おまんま is slang and uk) cooked rice; (2) meal; (P) [Add to Longdo]
さしすせそ[, sashisuseso] (n) the five fundamental seasonings used in Japanese cooking [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
三分熟[sān fēn shú, ㄙㄢ ㄈㄣ ㄕㄨˊ, ] cooked three minutes; rare (of steak) [Add to Longdo]
干饭[gān fàn, ㄍㄢ ㄈㄢˋ, / ] cooked rice [Add to Longdo]
五分熟[wǔ fēn shú, ˇ ㄈㄣ ㄕㄨˊ, ] cooked five minutes; medium (of steak) [Add to Longdo]
库克[Kù kè, ㄎㄨˋ ㄎㄜˋ, / ] Cook (name); Captain James Cook (1728-1779), British navigator and explorer [Add to Longdo]
库克群岛[Kù kè qún dǎo, ㄎㄨˋ ㄎㄜˋ ㄑㄩㄣˊ ㄉㄠˇ, / ] Cook Islands [Add to Longdo]
厨司[chú sī, ㄔㄨˊ ㄙ, / ] cook, chef [Add to Longdo]
厨子[chú zi, ㄔㄨˊ ㄗ˙, / ] cook [Add to Longdo]
厨师[chú shī, ㄔㄨˊ ㄕ, / ] cook [Add to Longdo]
料豆儿[liào dòu r, ㄌㄧㄠˋ ㄉㄡˋ ㄖ˙, / ] cooked black soya bean as animal fodder [Add to Longdo]
料酒[liào jiǔ, ㄌㄧㄠˋ ㄐㄧㄡˇ, ] cooking wine [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
クッキー[くっきー, kukki-] cookie [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Peacock \Pea"cock`\ (p[=e]"k[o^]k`), n. [OE. pecok. Pea- in this
   word is from AS. pe['a], p[=a]wa, peacock, fr. L. pavo, prob.
   of Oriental origin; cf. Gr. taw`s, taw^s, Per. t[=a]us,
   t[=a]wus, Ar. t[=a]w[=u]s. See {Cock} the bird.]
   1. (Zool.) The male of any pheasant of the genus {Pavo}, of
    which at least two species are known, native of Southern
    Asia and the East Indies.
    [1913 Webster]
 
   Note: The upper tail coverts, which are long and capable of
      erection, are each marked with a black spot bordered by
      concentric bands of brilliant blue, green, and golden
      colors. The common domesticated species is {Pavo
      cristatus}. The Javan peacock ({Pavo muticus}) is more
      brilliantly colored than the common species.
      [1913 Webster]
 
   2. In common usage, the species in general or collectively; a
    peafowl.
    [1913 Webster]
 
   {Peacock butterfly} (Zool.), a handsome European butterfly
    ({Hamadryas Io}) having ocelli like those of peacock.
 
   {Peacock fish} (Zool.), the European blue-striped wrasse
    ({Labrus variegatus}); -- so called on account of its
    brilliant colors. Called also {cook wrasse} and {cook}.
 
   {Peacock pheasant} (Zool.), any one of several species of
    handsome Asiatic pheasants of the genus {Polyplectron}.
    They resemble the peacock in color.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cook \Cook\ (k[=oo]k), v. i. [Of imitative origin.]
   To make the noise of the cuckoo. [Obs. or R.]
   [1913 Webster]
 
      Constant cuckoos cook on every side.   --The
                          Silkworms
                          (1599).
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cook \Cook\ (k[oo^]k), v. t. [Etymol. unknown.]
   To throw. [Prov.Eng.] "Cook me that ball." --Grose.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cook \Cook\ (k[oo^]k), n. [AS. c[=o]c, fr. L. cocus, coquus,
   coquus, fr. coquere to cook; akin to Gr. pe`ptein, Skr. pac,
   and to E. apricot, biscuit, concoct, dyspepsia, precocious.
   Cf. {Pumpkin}.]
   1. One whose occupation is to prepare food for the table; one
    who dresses or cooks meat or vegetables for eating.
    [1913 Webster]
 
   2. (Zool.) A fish, the European striped wrasse.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cook \Cook\, v. t. [imp. & p. p. {Cooked} (k[oo^]kt); p. pr &
   vb. n. {Cooking}.]
   1. To prepare, as food, by boiling, roasting, baking,
    broiling, etc.; to make suitable for eating, by the agency
    of fire or heat.
    [1913 Webster]
 
   2. To concoct or prepare; hence, to tamper with or alter; to
    garble; -- often with up; as, to cook up a story; to cook
    an account. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
       They all of them receive the same advices from
       abroad, and very often in the same words; but their
       way of cooking it is so different.  --Addison.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cook \Cook\ (k[oo^]k), v. i.
   To prepare food for the table.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cook
   n 1: someone who cooks food
   2: English navigator who claimed the east coast of Australia for
     Britain and discovered several Pacific islands (1728-1779)
     [syn: {Cook}, {James Cook}, {Captain Cook}, {Captain James
     Cook}]
   v 1: prepare a hot meal; "My husband doesn't cook"
   2: prepare for eating by applying heat; "Cook me dinner,
     please"; "can you make me an omelette?"; "fix breakfast for
     the guests, please" [syn: {cook}, {fix}, {ready}, {make},
     {prepare}]
   3: transform and make suitable for consumption by heating;
     "These potatoes have to cook for 20 minutes"
   4: tamper, with the purpose of deception; "Fudge the figures";
     "cook the books"; "falsify the data" [syn: {fudge},
     {manipulate}, {fake}, {falsify}, {cook}, {wangle},
     {misrepresent}]
   5: transform by heating; "The apothecary cooked the medicinal
     mixture in a big iron kettle"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top