Search result for

confirmingly

(63 entries)
(0.0214 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -confirmingly-, *confirmingly*, confirming
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา confirmingly มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *confirmingly*)
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Confirming Testวิธีการยืนยัน [การแพทย์]
Evidences, Confirmingหลักฐานที่ยืนยัน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I have letters from his teachers and his doctors all confirming that he is not my son;ฉันมีจดหมายจากครูและหมอของเขา ทุกคนรับรองว่า เขาไม่ใช่ลูกชายฉัน Changeling (2008)
We have no way of confirming if he successfully completed his operation.เราไม่รู้ว่า เขาทำภารกิจสำเร็จหรือเปล่า Greatness Achieved (2008)
Authorities are still not confirming reports that an aircraft came down last night in rural Arkansas...ดิ่งลงอย่างรวดเร็วจากท้องฟ้า... โทรหาตำรวจ Chapter Two 'Trust and Blood' (2009)
We need an assist in confirming visuals now.ขอความร่วมมือเรื่องภาพเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ด่วน. Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Confirming secret service retreat in western quadrant.ยืนยัน หน่วยลับถอนกำลังในพื้นที่ฝั่งตะวันตก Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2009)
I'm not confirming anything.ผมยังไม่ยืนยันอะไร Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
Look, if you think all you've got to do is nod your head confirming what I already know, then we've got a problem.ฟังนะ ถ้าคุณคิดว่าทั้งหมดที่คุณต้องทำแค่พยักหน้า ยืนยันว่าผมรู้อะไรบ้าง งั้นเรามีปัญหาแล้ว Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2009)
I do want to thank you for confirming a suspicion of mine, though...ฉันอยากจะขอบคุณ เพื่อยืนยัน เรื่องความสงสัยของฉัน คิดว่า... Balm (2009)
...Confirming that the blackout was a worldwide phenomenon....ได้รับการยืนยัน No More Good Days (2009)
I have three sources confirming.ผมมีแหล่งข่าวยืนยัน 3 แหล่ง Throwdown (2009)
Two shots were fired from the window two slugs were recovered and two casings were found next to the gun ballistics confirming that the casings came from the gun in the hotel room.มีการยิงสองครั้งมาจากทางหน้าต่าง หัวกระสุนถูกพบสองหัว ส่วนปลอกกระสุนสองปลอกที่พบใกล้ๆ กับปืน The International (2009)
Our legal department requires that we obtain a sworn affidavit from employees... confirming that they understand the reasons for their forced separation from the company.ฝ่ายกฏหมายของเราต้องการหนังสือรับรอง ที่ได้จากการยืนยันของลูกจ้าง ว่าลูกจ้างคนนั้นได้เข้าใจเหตุผล ที่ถูกแยกออกจากบริษัทแล้ว Buried (2010)
He was confirming your date for Saturday night.เขาแค่จะโทรมาคอนเฟิร์มเรื่องที่จะไปเดทกับคุณเย็นวันเสาร์นี้ The Rocker in the Rinse Cycle (2010)
Shall we? Confirming devices on floors five, six and ten, over.ได้รึยัง? ยืนยันมีระเบิด Future Shock (2010)
Confirming dead body male,ยืนยันได้ว่าผู้ตายเป็นผู้ชาย The Fight (2010)
- I appreciate you confirming these results yourself.ผมซาบซึ้งมากครับสำหรับการยืนยันด้วยตัวคุณหมอเอง Belles de Jour (2010)
Without someone confirming the rumor, it'll blow over by lunch.ถ้าไม่มีใครคอนเฟิมเรื่องข่าวลือ มันก็จะหายไปเองพร้อมมื้อกลางวัน Goodbye, Columbia (2010)
You'll be confirming the rumor. Please.นายจะยิ่งยืนยันข่าวลือนั้นไปอีก Goodbye, Columbia (2010)
Huh. At least you're confirming I did the right thing.หึ อย่างน้อยคุณกำลังยืนยันว่า ผมได้ทำสิ่งที่ถูก Protect Them from the Truth (2010)
Lieutenant Laguerta neither confirming nor denyingผู้หมวดลาเกวต้า ไม่ได้ยอมรับหรือปฎิเสธ Take It! (2010)
Just confirming our girl's got 9,000 lives.แค่ยืนยันว่าสาวน้อยของเรา มี 9,000 ชีวิต The Recruit (2010)
From the government confirmingจากรัฐบาลที่ยืนยันว่า The San Lorenzo Job (2010)
It's procedure. I'm just confirming it's you.เป็นกระบวนการหน่ะ ฉันเพิ่งยืนยันได้ว่านี่คือคุณนะ Mission: Impossible - Ghost Protocol (2011)
We're still working on, uh, confirming that number.เออ ทำการยืนยันจำนวน Contagion (2011)
The travel agency sent arday confirming an itinerary with a layover in Chicago before heading on to New York.เอเย่นต์ท่องเที่ยวส่งกำหนดการมาเมื่อวาน ใบยืนยันมาเป็นแบบ แวะพักที่ชิคาโกก่อน ก่อนจะไปนิวยอร์ค Funeral (2011)
The Amalahn government's officially confirming the press release we issued covering up the missile launch.รัฐบาลของอมาลาห์ยืนยันอย่างเป็นทางการ สื่อฯจะรายงานที่เราได้ปกปิดเรื่องการยิงขีปนาวุธ And Then There Were More (2011)
Confirming troop presence on the south side of the street, but they're standing down, letting us pass without incident.ยืนยันว่าพวกทหารออกมาแสดงตัวทางใต้ของถนน, แต่พวกเค้ายืนอยยู่เฉยๆ ปล่อยให้พวกเราผ่านโดยไม่ได้ขัดขวาง Face Off (2011)
Just confirming the NY1 interview.ฉันเพิ่งตกลงที่จะให้สัมภาษณ์กับ NY1 The Fasting and the Furious (2011)
Yes, I'm confirming the appointment.ใช่ ผมคอนเฟิร์ม ลงคิวนัดเลย Bad in Bed (2011)
Sources are now confirming that Mr. Shaw will enter a guilty plea next week.แหล่งข่าวยืนยันว่าคุณชอว์ จะรับสารภาพผิดสัปดาห์หน้า Tower Heist (2011)
Baby dropped. Confirming, confirming.ทิ้งระเบิดไปแล้ว ยืนยันอีกที Lockout (2012)
I was just, uh, confirming the ditch day amusement park ticket order...ฉันแค่จะ, เอ่อ ยืนยันการสังซื้อบัตรสวนสนุกที่จะไปวันส่งท้าย Big Brother (2012)
We're updating our system, and I needed to cross-check our records before confirming cause of death of a patient we shared.เรากำลังปรับปรุงระบบของเรา และฉันต้องการที่จะตรวจสอบระเบียนของเรา ก่อนที่จะยืนยันสาเหตุของการตาย ของผู้ป่วยร่วมกันของเรา Absolution (2012)
I'm just confirming the choice you made.ผมขอยืนยันคำตอบคุณอีกครั้งนะ Through the Looking Glass (2012)
It appears that Mr. Zayne was tortured before he gave his confession admitting to his guilt and confirming the location of Donna Reynolds.ดูเหมือนว่า\ คุณเซนถูกทรมาน ก่อนที่เขาจะให้คำสารภาพ ยอมรับความผิดของเขา และบอกตำแหน่งของดอนน่า เรย์โนลด์ The Hour of Death (2012)
are confirming Victoria Grayson, who was thought to have died over two months ago in a private plane crash, was found earlier today.เป็นที่ยืนยันแล้ว วิคตอเรีย เกร์สัน ที่คิดว่าได้เสียชีวิตลงไปเมื่อสองเดือนที่แล้ว ในเหตุการ์เครื่องบินส่วนตัวตก Resurrection (2012)
- Explorer, this is Kowalski, confirming visual contact with debris.- เอกซ์พลอเรอร์ นี่โควาลสกี้ Gravity (2013)
Confirming the abduction. Amber Alert. Holly White.มีการลักพาตัว ฮอลลี่ ไวท์ Ozymandias (2013)
Vice President Alvin Hammond has just been sworn in as the 47th president of the United States, confirming, of course, the worst possible scenario, the death of President James Sawyer.ANCHOR: White House Down (2013)
Confirming they're loading the money.ยืนยันว่าพวกเขากำลังโหลดเงิน White House Down (2013)
Tricked me into confirming the existence of the computer.พยายามให้ผมยืนยันว่าคอมพิวเตอร์นั้นมันมีอยู่จริง Retribution (2013)
Your honor, the defense isn't confirming anything.ศาลที่เคารพ พยานจำเลยไม่ได้ยืนยันอะไรเลย One Angry Fuchsbau (2013)
The fax you sent me back, confirming that I was on the list.ฉันมีดีกว่านั้น... แฟกซ์ที่คุณส่งกลับมา, ยืนยันว่าฉันอยู่ในลิสต์ Win Some, Lose Some (2013)
Uh, this is confirming Carrie Bradshaw plus one will be coming to Area on Friday.นี่บอกว่าแคร์รี่ บรอดชอว์ กับอีกหนึ่งคน จะมาที่เอเรียวันศุกร์ เห็นไหม? Win Some, Lose Some (2013)
Brilliant... Just confirming it's really us.ยอดเยี่ยม เป็นการยืนยันว่าเป็นเราจริงๆ Maveth (2015)
Confirming authorization level.เช็คระดับอำนาจสั่งการ Ant-Man (2015)
NASA is confirming there is some sort of malfunction with the capsule's heat shield, and it may not stay in place.นาซายืนยันนี้จะเรียงลำดับของ ความผิดปกติกับแคปซูล ป้องกันความร้อนบางส่วน และมันอาจจะไม่ได้อยู่ในสถานที่ Hidden Figures (2016)
Sniping squad, confirming targets.หน่วยแม่นปืน, ยืนยันเป้าหมาย. Ghost in the Shell (1995)
We're confirming 4%.เรายืนยัน 4% Contact (1997)
Confirming walkway retraction.ยืนยันการเพิกถอนทางเดิน Contact (1997)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
งอมแงม[ADV] inveterately, See also: habitually, confirmingly, chronically, Syn. ติดเป็นนิสัย, Example: เขาต้องหาวิธีจัดการกับลูกน้องไม่กี่คนที่ติดฝิ่นงอมแงม, Thai definition: เลิกได้ยาก

CMU English Pronouncing Dictionary
CONFIRMING    K AH0 N F ER1 M IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
confirming    (v) (k @1 n f @@1 m i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
bestätigen; zusagen; bekräftigen | bestätigend; zusagend; bekräftigend | bestätigt; zugesagt; bekräftigt | bestätigte die Nachrichtto confirm | confirming | confirmed | confirmed the news [Add to Longdo]
verbriefendconfirming by documents [Add to Longdo]
wieder bestätigen | wieder bestätigend | bestätigte wiederto reconfirm | reconfirming | reconfirmed [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
確認者[かくにんしゃ, kakuninsha] (n) verifier; identifier; confirmor; confirming party [Add to Longdo]
鎌を掛ける;鎌をかける[かまをかける, kamawokakeru] (exp,v1) to trick someone (into confirming or revealing the truth); to ask a leading question [Add to Longdo]
納経帳[のうきょうちょう, noukyouchou] (n) book of stamps (each confirming donation to a temple on a pilgrimage) [Add to Longdo]
判明[はんめい, hanmei] (n,vs) establishing; proving; identifying; confirming; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Confirmingly \Con*firm"ing*ly\, adv.
     In a confirming manner.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top