หรือคุณหมายถึง conduciveneß?
Search result for

conduciveness

(4 entries)
(0.0039 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -conduciveness-, *conduciveness*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา conduciveness มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *conduciveness*)
English-Thai: Longdo Dictionary
conduciveness(n ) การช่วย, การเพิ่ม

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zuträglichkeit {f}conduciveness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Conduciveness \Con*du"cive*ness\, n.
     The quality of conducing.
     [1913 Webster]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

conduciveness

 


  

 
conduciveness
  • การช่วย, การเพิ่ม [LongdoEN]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Go to Top