Search result for

cock

(147 entries)
(0.0144 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cock-, *cock*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cock[N] ไก่ตัวผู้, See also: นกตัวผู้, Syn. rooster, cockrel
cock[VT] ง้างนกสับ, See also: ง้างนกสับเตรียมยิง
cock[VI] เดินวางท่า, See also: เดินวางมาด, Syn. swagger, prance, strut
cock[VT] ตั้งขาตั้งเตรียมถ่ายรูป
cock[VT] ตั้งชัน, See also: ตั้งขึ้น, ทำให้ตั้งขึ้น
cock[N] นกสับของปืน
cock[N] หัวก๊อก, See also: ก๊อกน้ำ, Syn. faucet, stopcock
cock[N] หัวหน้า, See also: ผู้นำ, Syn. leader, chief person
cock[N] อวัยวะเพศชาย (คำสแลงและคำต้องห้าม), Syn. penis
cock[N] กอง (เมล็ดข้าวหรือกองฟาง), Syn. heap, pile, stack

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cock(คอค) {cocked,cocking,cocks} n. ไก่ตัวผู้,นกตัวผู้,ผู้นำ,หัวหน้า,นักต่อสู้,นกสับของปืน,หัวก๊อกท่อน้ำท่อแก๊สที่ใช้มือปิดเปิดได้,ลึงค์,เวลาไก่ขัน,รุ่งอรุณ,การขันของไก่ vt. ดึงนกสับ vi. เดินวางท่า,วางมาด,เชิดขึ้น,ตั้งขึ้น,เตรียมยิง
cock of the walkn. ผู้นำ,หัวหน้ากลุ่ม
cock-a-doodle-dooingเสียงไก่ขัน vi. (ไก่) ขัน
cock-a-doodle-doos} n.เสียงไก่ขัน vi. (ไก่) ขัน
cock-a-hoopadj. ซึ่งยินดีปราโมทย์,นอกลู่นอกทาง,เต้นแร้งเต้นกา
cock-and-bull storyn. เรื่องเหลวไหล,เรื่องโกหก
cockade(คอค'เคด) n. โบหรือริบบิ้นประดับหมวก,ตราหรือเครื่องหมายประดับหมวก
cockaigne(โคเคน') n. แดนสุขาวดีในฝัน
cockalorumn. คนเล็ก ๆ ที่หยิ่งยโส,คนคุยโต,คนอวดเบ่ง,การเล่นกระโดดกบ
cockamamieadj. น่าหัวเราะ,ไร้สาระ.

English-Thai: Nontri Dictionary
cock(n) ไก่ตัวผู้,ก๊อกน้ำ,นักต่อสู้,ผู้นำ,นักเลง,หัวโจก,คนสำคัญ,นกปืน
cockade(n) โบหรือริบบิ้นติดหมวก
cockatoo(n) นกกระตั้ว,นกแขกเต้า,นกแก้ว
cockatrice(n) งูร้าย,คนที่ร้ายกาจ
cockcrow(n) รุ่งเช้า,เวลาเช้า,เวลาไก่ขัน
cockerel(n) ไก่อ่อน,ไก่กระทง,เด็กหนุ่ม
cockeyed(adj) ตาเหล่,ตาเอียง,ตาเข,ตาส่อน,ไม่ซื่อตรง
cockfight(n) กีฬาชนไก่
cockle(n) ปลาชนิดหนึ่ง,หอยแครง,หอยสองฝา,การงอ
cockle(vi) งอ,หด,ย่น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cock and bull storyเรื่องกุ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cockatoosนกกระตั้ว [TU Subject Heading]
Cockfightingการชนไก่ [TU Subject Heading]
Cockroachesแมลงสาบ [TU Subject Heading]
Cockroachesแมลงสาบ [การแพทย์]
Cockroaches as carriers of diseaseแมลงสาบที่เป็นพาหะนำโรค [TU Subject Heading]
Cockroaches, Americanแมลงสาบอเมริกัน [การแพทย์]
Cockroaches, Australianแมลงสาบออสเตรเลีย [การแพทย์]
Cockroaches, Brown-Bandedแมลงสาบสีน้ำตาล [การแพทย์]
Cockroaches, Commonแมลงสาบบ้าน [การแพทย์]
Cockroaches, Germanแมลงสาบเยอรมัน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Cocks.ให้ตาย Hot Fuzz (2007)
[Guns cock]Sex and Drugs (2012)
[Gun cocks]Many Happy Returns (2012)
-No. no, it's--it's fine. -oh, she's getting cocky now.ไม่เป็นไรหรอก โอวว ตอนนี้เธอมั่นใจในตัวเองแล้ว Pret-a-Poor-J (2008)
You know, you're drifting dangerously close to cocky.- คิดเหรอว่านายจะไม่เจอปัญหา? - คิดว่าฉันทำได้น่า. Committed (2008)
Unapproved cocktail of drugs he's been downing like...ไม่ได้ตรวจค็อกเทลยา.. เขาดูแย่ลงเหมือน... . Adverse Events (2008)
Like a cocktail.ค็อกเทล Adverse Events (2008)
The patient's seizure resulted from dehydration, which resulted from a cocktail of alcohol and ecstasy.คนไข้ชักจากอาการขาดน้ำ ซึ่งมาจากค็อกเทลที่มีเหล้าผสม และยาอี Lucky Thirteen (2008)
Time for a B12 cocktail and my life lesson.เป็นเวลาของคอกเทล B12 และบทเรียนชีวิตฉันแล้ว Dying Changes Everything (2008)
That's quite a cocktail, isn't it?อย่างกับกินงานเลี้ยงค็อกเทลเลยสินะ And How Does That Make You Kill? (2008)
- Heavy cock, sure hunt.- จู๋ใหญ่ จับได้ชัวร์ The Bank Job (2008)
I'll make you a cocktail, and we'll have a roll in the hay for old times' sake.ฉันจะทำค็อกเทลให้คุณ แล้วเราจะได้พลอดรักกัน เพื่อรำลึกถึงความหลัง The Bank Job (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cockThe crowing of a cock is the harbinger of dawn.
cockShe looks satisfied when she catches a cockroach.
cockCrawl forward is done much more agilely - scuttle like a cockroach!
cockIt is a sad house where the hen crows louder than the cock.
cockI'm going to her cocktail party.
cockEvery cock crows on his own dunghill. [Proverb]
cockI'm a coward when it comes to cockroaches.
cockWe were served French champagne, not to mention the usual cocktails.
cockI must rid my kitchen of cockroaches.
cockThe landlord told me a cock and bull story about why we didn't have heat for three days.
cockShe cocked an eye at him.
cockCocktail parties can be boring.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สาบ[N] cockroach, Syn. แมลงสาบ, Example: เธอร้องกรี๊ดเพราะเห็นแมลงสาบในห้องน้ำ, Thai definition: ชื่อแมลงพวกเดียวกับแมลงแกลบแต่ตัวโตกว่า ลำตัวยาวประมาณ 2 เซนติเมตรหรือมากกว่านี้ รูปร่าง รูปไข่ค่อนข้างแบนราบ หัวซ่อนอยู่ใต้อก หนวดยาวคล้ายเส้นด้าย ขายาวมีหนามคลุม ที่พบบ่อยเป็นพวกอาศัยตามบ้านเรือน
ค็อกเทล[N] cocktail, Example: ค็อกเทลนี้ทำด้วยเหล้าเวอมุธแกมบรั่นดีนิดหน่อย, Thai definition: ชื่อเครื่องดื่ม, ใช้เหล้าต่างๆ มีหลายตำรับ ส่วนมากมักผสมด้วยยินผสมกับน้ำแข็งแล้วเขย่า นิยมดื่มก่อนอาหาร, Notes: (อังกฤษ)
หงอนไก่[N] cockscomb, Syn. ต้นหงอนไก่, ดอกหงอนไก่, Example: เธอถือช่อดอกไม้พวกใบเตย ดอกหงอนไก่ สร้อยทอง สำหรับบูชาพระ, Count unit: ต้น, ดอก, Thai definition: ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Celosia argentea Linn. var. cristata Kuntze ในวงศ์ Amaranthaceae ดอกสีแดงลักษณะคล้ายหงอนไก่
เดือย[N] spur, See also: cock's spur, Example: เดือยมีเฉพาะที่ไก่ตัวผู้เท่านั้น, Thai definition: อวัยวะของไก่ตัวผู้และนกบางชนิด มีรูปเรียวแหลม งอกขึ้นที่เหนือข้อตีนเบื้องหลัง
ตีนผี[N] kind of dowel under the Naga, See also: cockspur, Count unit: ตัว, Thai definition: เดือยใต้ท้องนาคสะดุ้งที่ยึดกับแป
ชนไก่[N] cockfighting, See also: cockfight, Syn. กีฬาชนไก่, Example: กีฬาที่เป็นที่ชื่นชอบของชาวบ้านและถือป็นการพนันด้วย ได้แก่ กัดปลา ชนไก่
งานเลี้ยงค็อกเทล[N] cocktail party
แมลงสาบ[N] cockroach, Example: แมลงสาบตัวโตๆ วิ่งออกมาจากกองกระดาษมุมห้อง, Count unit: ตัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชนไก่[n. exp.] (chon kai) EN: cockfighting ; cockfight   FR: combat de coqs [m]
เดือย[n.] (deūay) EN: cock's spur ; dowel ; spindle ; tenon   FR: ergot [m]
เอ้กอี๊เอ้กเอ๊ก[interj.] (ek-ī-ēk-ēk) EN: cock-a-doodle-do   FR: cocorico
ห้องนักบิน[n. exp.] (hǿng nakbin) EN: cockpit   FR: cabine de pilotage [f] ; poste de pilotage [m] ; cockpit [m]
หัวไก่โห่[adv.] (hūakaihō) EN: at cockcrow   FR: au chant du coq
อีลุ้ม[n.] (īlum) EN: water cock ; water-hen ; kora   FR: agami [m] ?
ไก่[n.] (kai) EN: chicken ; hen ; cock   FR: poulet [m] ; poule [f] ; coq [m]
ไก่ชน[n.] (kaichon) EN: fighting cock   
ควย[n.] (khūay) EN: prick ; cock   FR: pénis [m] ; verge [f]
ก๊อก[n.] (kǿk) EN: tap ; water tap ; faucet (Am.) ; sipgot ; cock   FR: robinet [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
COCK    K AA1 K
COCKE    K OW1 K
COCKY    K AA1 K IY0
COCKS    K AA1 K S
COCKEY    K AA1 K IY0
COCKED    K AA1 K T
COCKER    K AA1 K ER0
COCKPIT    K AA1 K P IH2 T
COCKNEY    K AA1 K N IY0
COCKLIN    K AA1 K L IH2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cock    (v) (k o1 k)
cocks    (v) (k o1 k s)
cocky    (j) (k o1 k ii)
cocked    (v) (k o1 k t)
cocker    (n) (k o1 k @ r)
cockle    (n) (k o1 k l)
cockup    (n) (k o1 k uh p)
cockade    (n) (k o1 k ei1 d)
cockers    (n) (k o1 k @ z)
cockier    (j) (k o1 k i@ r)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Cockpit {n}cockpit [Add to Longdo]
Cocktail {n}cocktail [Add to Longdo]
Cocktailspieß {m}cocktail stick [Add to Longdo]
Engerling {m}cock chafer grub [Add to Longdo]
Hahn {m}; Gockel {m} (männlicher Vogel) [ornith.] | Hähne {pl} | der Hahn im Korbecock | cocks | the cock of the walk [Add to Longdo]
Hahnenschrei {m}cock crow [Add to Longdo]
Lügengeschichte {f}cock and bull story [Add to Longdo]
Täuberich {m}; Täuber {m}; Tauber {m}cock pigeon [Add to Longdo]
Cockerellfächerschwanz {m} [ornith.]Cockerell's Fantail [Add to Longdo]
Cockerell-Lederkopf {m} [ornith.]New Britain Friarbird [Add to Longdo]
Cockerspaniel {m} [zool.]cocker [Add to Longdo]
Cockburn Town (Hauptstadt Turks- und Caicosinseln)Cockburn Town (capital of Turks and Caicos Islands) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
G様[ジーさま, ji-sama] (n) (sl) (See ゴキブリ) euph. for cockroach [Add to Longdo]
こけこっこう;コケコッコー;こけっこう;こけこっこ[, kokekokkou ; kokekokko-; kokekkou ; kokekokko] (adv) (1) cock-a-doodle-doo (sound made by cockerels, roosters); (n) (2) (sl) cockerel; rooster (childish term) [Add to Longdo]
ほら話;法螺話[ほらばなし, horabanashi] (n) (See 法螺) tall story; cock-and-bull story [Add to Longdo]
アイスポットシクリッド[, aisupottoshikuriddo] (n) eye-spot cichlid (Cichla spp.); peacock bass [Add to Longdo]
アウロノカラエテルヴァイナエ[, auronokaraeteruvainae] (n) Chitande aulonocara (species of peacock cichlid, Aulonocara ethelwynnae); Northern Aulonocara [Add to Longdo]
アウロノカラスチュアートグランティ[, auronokarasuchua-togurantei] (n) flavescent peacock (species of peacock cichlid, Aulonocara stuartgranti) [Add to Longdo]
アウロノカラハンスバエンシィ[, auronokarahansubaenshii] (n) Aulonocara Fort Maguire (species of peacock cichlid, Aulonocara hansbaenschi); firebird cichlid [Add to Longdo]
アウロノカラバエンシ[, auronokarabaenshi] (n) Nkhomo-benga peacock (species of peacock cichlid, Aulonocara baenschi); new yellow regal; yellow peacock [Add to Longdo]
アウロノカラフエセリ[, auronokarafueseri] (n) night aulonocara (species of peacock cichlid, Aulonocara hueseri); Aulonocara white top [Add to Longdo]
アウロノカラメイランディ[, auronokarameirandei] (n) sulfurhead Aulonocara (species of peacock cichlid, Aulonocara maylandi maylandi) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
公鸡[gōng jī, ㄍㄨㄥ ㄐㄧ, / ] cock; rooster [Add to Longdo]
种禽[zhǒng qín, ㄓㄨㄥˇ ㄑㄧㄣˊ, / ] cock; male breeding poultry [Add to Longdo]
[zhāng, ㄓㄤ, ] cockroach [Add to Longdo]
蟑蜋[zhāng láng, ㄓㄤ ㄌㄤˊ, / ] cockroach [Add to Longdo]
[lián, ㄌㄧㄢˊ, ] cockroach [Add to Longdo]
鸡尾酒[jī wěi jiǔ, ㄐㄧ ㄨㄟˇ ㄐㄧㄡˇ, / ] cocktail [Add to Longdo]
驾驶舱[jià shǐ cāng, ㄐㄧㄚˋ ㄕˇ ㄘㄤ, / ] cockpit; control cabin [Add to Longdo]
斗鸡[dòu jī, ㄉㄡˋ ㄐㄧ, / ] cock fighting [Add to Longdo]
鸡巴[jī ba, ㄐㄧ ㄅㄚ˙, ] cock (taboo); penis [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (13 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Faucet \Fau"cet\, n. [F. fausset, perh. fr. L. fauces throat.]
   1. A fixture for drawing a liquid, as water, molasses, oil,
    etc., from a pipe, cask, or other vessel, in such
    quantities as may be desired; -- called also {tap}, and
    {cock}. It consists of a tubular spout, stopped with a
    movable plug, spigot, valve, or slide.
    [1913 Webster]
 
   2. The enlarged end of a section of pipe which receives the
    spigot end of the next section.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cock \Cock\ (k[o^]k), v. t. [imp. & p. p. {Cocked} (k[o^]kt); p.
   pr. & vb. n. {Cocking}.] [Cf. Gael. coc to cock.]
   1. To set erect; to turn up.
    [1913 Webster]
 
       Our Lightfoot barks, and cocks his ears. --Gay.
    [1913 Webster]
 
       Dick would cock his nose in scorn.  --Swift.
    [1913 Webster]
 
   2. To shape, as a hat, by turning up the brim.
    [1913 Webster]
 
   3. To set on one side in a pert or jaunty manner.
    [1913 Webster]
 
       They cocked their hats in each other's faces.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   4. To turn (the eye) obliquely and partially close its lid,
    as an expression of derision or insinuation.
    [1913 Webster]
 
   {Cocked hat}.
    (a) A hat with large, stiff flaps turned up to a peaked
      crown, thus making its form triangular; -- called also
      {three-cornered hat}.
    (b) A game similar to ninepins, except that only three
      pins are used, which are set up at the angles of a
      triangle.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cock \Cock\ (k[o^]k), n. [AS. coc; of unknown origin, perh. in
   imitation of the cry of the cock. Cf. {Chicken}.]
   1. The male of birds, particularly of gallinaceous or
    domestic fowls.
    [1913 Webster]
 
   2. A vane in the shape of a cock; a weathercock.
    [1913 Webster]
 
       Drenched our steeples, drowned the cocks! --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. A chief man; a leader or master. [Humorous]
    [1913 Webster]
 
       Sir Andrew is the cock of the club, since he left
       us.                  --Addison.
    [1913 Webster]
 
   4. The crow of a cock, esp. the first crow in the morning;
    cockcrow. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       He begins at curfew, and walks till the first cock.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. A faucet or valve.
    [1913 Webster]
 
   Note: Jonsons says, "The handle probably had a cock on the
      top; things that were contrived to turn seem anciently
      to have had that form, whatever was the reason."
      Skinner says, because it used to be constructed in
      forma crit[ae] galli, i.e., in the form of a cock's
      comb.
      [1913 Webster]
 
   6. The style of gnomon of a dial. --Chambers.
    [1913 Webster]
 
   7. The indicator of a balance. --Johnson.
    [1913 Webster]
 
   8. The bridge piece which affords a bearing for the pivot of
    a balance in a clock or watch. --Knight.
    [1913 Webster]
 
   9. a penis. [vulgar]
    [PJC]
 
   {Ball cock}. See under {Ball}.
 
   {Chaparral cock}. See under {Chaparral}.
 
   {Cock and bull story}, {an extravagant}, boastful story; a
    canard.
 
   {Cock of the plains} (Zool.) See {Sage cock}.
 
   {Cock of the rock} (Zool.), a South American bird ({Rupicola
    aurantia}) having a beautiful crest.
 
   {Cock of the walk}, a chief or master; the hero of the hour;
    one who has overcrowed, or got the better of, rivals or
    competitors.
 
   {Cock of the woods}. See {Capercailzie}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cock \Cock\, n. [Of. coque, F. coche, a small vessel, L. concha
   muscle shell, a vessel. See {Coach}, and cf. {Cog} a small
   boat.]
   A small boat.
   [1913 Webster]
 
      Yond tall anchoring bark [appears]
      Diminished to her cock; her cock, a buoy
      Almost too small for sight.       --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cock \Cock\, v. i.
   To strut; to swagger; to look big, pert, or menacing.
   --Addison.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cock \Cock\, n.
   A corruption or disguise of the word God, used in oaths.
   [Obs.] "By cock and pie." --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cock \Cock\, n.
   The act of cocking; also, the turn so given; as, a cock of
   the eyes; to give a hat a saucy cock.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cock \Cock\, n. [It. cocca notch of an arrow.]
   1. The notch of an arrow or crossbow.
    [1913 Webster]
 
   2. The hammer in the lock of a firearm.
    [1913 Webster]
 
   {At cock}, {At full cock}, with the hammer raised and ready
    to fire; -- said of firearms, also, jocularly, of one
    prepared for instant action.
 
   {At half cock}. See under {Half}.
 
   {Cock feather} (Archery), the feather of an arrow at right
    angles to the direction of the cock or notch. --Nares.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cock \Cock\, v. t.
   To draw the hammer of (a firearm) fully back and set it for
   firing.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cock \Cock\, v. i.
   To draw back the hammer of a firearm, and set it for firing.
   [1913 Webster]
 
      Cocked, fired, and missed his man.    --Byron.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cock \Cock\, n. [Cf. Icel. k["o]kkr lump, Dan. kok heap, or E.
   cock to set erect.]
   A small concial pile of hay.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cock \Cock\, v. t.
   To put into cocks or heaps, as hay.
   [1913 Webster]
 
      Under the cocked hay.          --Spenser.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cock
   n 1: obscene terms for penis [syn: {cock}, {prick}, {dick},
      {shaft}, {pecker}, {peter}, {tool}, {putz}]
   2: faucet consisting of a rotating device for regulating flow of
     a liquid [syn: {stopcock}, {cock}, {turncock}]
   3: the part of a gunlock that strikes the percussion cap when
     the trigger is pulled [syn: {hammer}, {cock}]
   4: adult male chicken [syn: {cock}, {rooster}]
   5: adult male bird
   v 1: tilt or slant to one side; "cock one's head"
   2: set the trigger of a firearm back for firing
   3: to walk with a lofty proud gait, often in an attempt to
     impress others; "He struts around like a rooster in a hen
     house" [syn: {tittup}, {swagger}, {ruffle}, {prance},
     {strut}, {sashay}, {cock}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top