Search result for

cob

(119 entries)
(0.0142 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cob-, *cob*
English-Thai: Longdo Dictionary
cobbled street(n) ถนนที่ถูกปูเรียงด้วยหินก้อนโตๆมักพบเห็นได้ตามเมืองเก่าๆในยุโรปแสดงถึงความเจริญของเมืองนั้น เช่น A cobbled street in a historic city of Lincoln, England.; Pedestrians make their way down a cobbled street in this high-speed clip, with cars buzzing by.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cob[N] ซังข้าวโพด, Syn. corncob
cob[N] ม้าพันธุ์เตี้ย, Syn. short-legged riding horse
cob[N] หงส์ตัวผู้, See also: ห่านตัวผู้, Syn. male swan
cob[SL] ขว้าง
cobra[N] งูเห่า, Syn. king cobra
cobalt[N] โคบอลต์, See also: กัมมันตภาพรังสีโคบอลต์
cobble[VT] ปะหรือซ่อม (เช่น รองเท้า), Syn. mend, patch
cobweb[N] ใยแมงมุม, See also: เส้นใยแมงมุม, หยากไย่, Syn. spiderweb, filament, gossamer
cobweb[N] สิ่งที่คล้ายใยแมงมุม
cobbler[N] ช่างซ่อมหรือทำรองเท้า, Syn. shoemaker, bootmaker, shoe repairman

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cob(คอบ) n. ก้อนกลม,แกนฝักข้าวโพด
cobalt(โค'บอลทฺ) n. ธาตุโลหะสีขาวคล้ายเงิน
cobble {cobbledv. (โรย) ก้อนหินกลมที่ใช้ปูโรยถนน,ก้อนถ่านหิน,หินกรวด,ซ่อมรองเท้า,ปะรองเท้า,ทำอย่างหยาบ ๆ
cobbler(คอบ'เบลอะ) n. ช่างปะรองเท้า,ขนม,ช่างฝีมืองุ่มง่าม
cobblestonen. หินกลม เล็ก ๆ ตามธรรมชาติ,กรวดขนาดปานกลาง
cobbles} n.v. (โรย) ก้อนหินกลมที่ใช้ปูโรยถนน,ก้อนถ่านหิน,หินกรวด,ซ่อมรองเท้า,ปะรองเท้า,ทำอย่างหยาบ ๆ
cobblingv. (โรย) ก้อนหินกลมที่ใช้ปูโรยถนน,ก้อนถ่านหิน,หินกรวด,ซ่อมรองเท้า,ปะรองเท้า,ทำอย่างหยาบ ๆ
cobbly(คอบ'บลี) adj. ปูด้วยหินกลม,ปูด้วยกรวดขนาดกลาง
cobby(คอบ'บี) adj. ปราดเปรียว,หัวดื้อ
cobol(โคบอล) ย่อมาจาก Common Business Oriented Language เป็นภาษาระดับสูง (high level language) ภาษาหนึ่ง แรกเริ่มเดิมที นิยมใช้ในการเขียนโปรแกรมสำหรับงานด้านธุรกิจ ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ (mainframe) แต่ปัจจุบัน ได้รับการดัดแปลงให้ใช้กับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ได้แล้ว ภาษาโคบอลนี้ออกจะละม้ายคล้ายคลึงกับภาษาอังกฤษธรรมดาอยู่ค่อนข้างมาก ภาษานี้เป็นภาษาสากล ที่ยังมีคนนิยมใช้กันแพร่หลายจนถึงปัจจุบัน

English-Thai: Nontri Dictionary
cob(n) ซังข้าวโพด,ก้อนกลม
cobble(vt) ซ่อมรองเท้า
cobbler(n) คนซ่อมรองเท้า
cobblestone(n) ก้อนกรวด
cobra(n) งูเห่า
cobweb(n) ใยแมงมุม,แผนการ,ความสับสน,ความยุ่งเหยิง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cobbingการแยกแร่แบบคอบบิง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
cobbleกรวดใหญ่ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
cobblestoneหินกรวดใหญ่ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
COBOL (Common Business Oriented Language)(ภาษา)โคบอล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
COBRAกลุ่มโคบรา [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cob-Webใยแมงมุม [การแพทย์]
Cob-Web Testย้อมเชื้อจากโปรตีนในน้ำไขสันหลังที่แข็ง [การแพทย์]
Cobalaminวิตะมินบีสิบสอง,โคบาลามิน,วิตามินบี12,วิตะมินบี12 [การแพทย์]
cobalaminโคบาลามิน, วิตามินบี 12, ดู cyanocobalamin [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Cobaltโคบอลต์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Cobaltโคบอลท์,โคบอลต์ [การแพทย์]
cobaltโคบอลต์, ธาตุแทรนซิชัน เลขอะตอม 27 สัญลักษณ์ Co เป็นโลหะสีขาวเงิน จุดหลอมเหลว 1,480°C ใช้ทำโลหะผสม ใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องแก้ว และเครื่องปั้นดินเผา [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
cobalt (II) chlorideโคบอลต์ (II) คลอไรด์, สารเคมีชนิดหนึ่ง เมื่ออยู่ในอากาศที่มีความชื้นสูงจะให้มีสีชมพู และเมื่ออยู่ในอากาศที่มีความชื้นต่ำจะมีสีน้ำเงินม่วง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Cobalt alloysโลหะผสมโคบอลต์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Cobalt Bromideสารละลายโคบอลท์โบรไมด์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
COBB :COBB: Inception (2010)
Cobb?Cobb? Inception (2010)
COBB :หุบปาก! Inception (2010)
COBB :COBB: Inception (2010)
My second wife steps on a cobra and dies.เมียคนที่สองของฉันก็ไปเหยียบงูเห่า เลยถูกกัดตาย The Curious Case of Benjamin Button (2008)
They are Siamese Cobra or common cobra.มันเปนงูเหาไทย Rambo (2008)
It is not King Cobra and not just plain cobra.มันไมใชงูจงอางหรืองูเหาธรรมดา Rambo (2008)
I have a bank account in Dubai left over from a slush fund from Cobra II.ฉันมีบัญชีที่ธนาคารในดูไบ เหลือจาก COBRA II มันเป็นของคุณ Scylla (2008)
Of cobalt alloy hard plate.ซึ่งทำจากโลหะผสมโคบอล Safe and Sound (2008)
Down to the cobalt.ถึงโลหะผสมโคบอลแล้ว Safe and Sound (2008)
The king cobra, magnificent creature.คิง ครอบบร้า สิ่งประดิษบ์อันงดงามของพระจ้า G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
The nanomites join together as a fighting mechanism, first blocking, then expelling the cobra's venom.นาโนไมต์รวมตัวกันเหมือนกับกลไกการต่อสู้ อย่างแรกสกัดกั้น แล้วขับพิษงูออก G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cobJane Cobb, his present secretary, is the only person in the office who can stand him.
cobLet the cobbler stick to his last.
cobThe only person who's looking forward to Miss Cobb's return.
cobLet not the cobbler go beyond his last.
cobI'm looking forward to the day when Miss Cobb comes back, I can tell you.
cobShe'll be seeing to your correspondence while Miss Cobb's away.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ช่างทำรองเท้า[N] shoemaker, See also: cobbler, Syn. ช่างซ่อมรองเท้า, Example: รองเท้าร้านนี้คุณภาพดีเพราะช่างทำรองเท้าของร้านมีฝีมือ, Count unit: คน
เห่า[N] cobra, Syn. งูเห่า, Example: พิษของงูเห่ามักทำอันตรายต่อระบบประสาททำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรง, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่องูพิษในสกุล Naja วงศ์ Elapidae ขนาดยาวประมาณ 1.3 เมตร พบหลายสีต่างกันไปในแต่ละตัว สามารถยกตัวท่อนหัวตั้งขึ้นและแผ่บริเวณคอกว้างออกได้ เรียกว่า แผ่แม่เบี้ย มีหลายชนิด
โคบอลต์[N] cobalt, Example: สารจำพวกสังกะสี ทองแดง ปรอท โคบอลต์ หากมีจำนวนมากก็อาจเป็นพิษแก่ปลาได้
งูเห่า[N] cobra, See also: elapid, elapid snake, venomous snake, Example: พิษของงูเห่ามักทำอันตรายต่อระบบประสาททำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรง, Count unit: ตัว
หยักไย่[N] cobweb, See also: gossamer, Syn. หยากไย่, Example: หน้าภาพถ่ายมีก้านธูปกำใหญ่ปักอยู่ เต็มไปด้วยหยักไย่, Thai definition: ใยแมงมุมที่ติดค้างอยู่ในที่ต่างๆ
หยากไย่[N] cobweb, See also: gossamer, Syn. ใยแมงมุม, หยากไย่, Example: ขี้ฝอยอันหมายถึงขยะสิ่งปฏิกูลได้นั้นน่าจะมาจากหยากไย่ใยแมงมุมอันเป็นขยะมูลฝอยของไทยเรามาแต่โบราณ, Thai definition: ใยแมงมุมที่ติดค้างอยู่ในที่ต่างๆ
ซัง[N] corncob, See also: cob, Syn. ซังข้าวโพด, Example: นักเรียนนำซังมาประดิษฐ์เป็นของเล่น, Thai definition: แกนข้าวโพด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่างตัดรองเท้า[n.] (chang tat røngthāo) EN: shoemaker ; cobbler   FR: cordonnier [m] ; chausseur [m]
หินกลม[n. exp.] (hin klom) EN: cobble stone   FR: galet [m]
หูปลาช่อน [n.] (hūplāchøn) EN: Copper beef-steak ; Copper leaf ; Painted copperleaf ; Jacob's coat   
โคบอล[n. prop.] (Khōbøl) EN: Cobol   FR: Cobol [m]
โคบอลต์[n.] (khøbøn) EN: cobalt   FR: cobalt [m]
แม่เบี้ย[n.] (maēbīa) EN: hood of a cobra   
งูเห่า[n.] (ngū hao) EN: cobra ; elapid ; elapid snake   FR: cobra [m]
งูเห่าด่างพ่นพิษ[n. exp.] (ngū hao dāng phon phit) EN: Indo-Chinese Spitting Cobra   
งูเห่าดง ?[n. prop.] (ngū hao dong) EN: King Cobra   FR: cobra royal [m]
งูเห่าอีสานพ่นพิษ[n. exp.] (ngū hao īsān phon phit) EN: Indo-Chinese Spitting Cobra   

CMU English Pronouncing Dictionary
COB    K AA1 B
COBB    K AA1 B
COBS    K AA1 B Z
COBE    K OW1 B
COBY    K OW1 B IY0
COBO    K OW1 B OW0
COBIN    K OW1 B IH2 N
COBEN    K OW1 B AH0 N
COBLE    K OW1 B AH0 L
COBIA    K OW1 B IY0 AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cob    (n) (k o1 b)
cobs    (n) (k o1 b z)
cobra    (n) (k ou1 b r @)
Coburg    (n) (k ou1 b @@ g)
Cobham    (n) (k o1 b @ m)
cobalt    (n) (k ou1 b oo l t)
cobber    (n) (k o1 b @ r)
cobble    (v) (k o1 b l)
cobras    (n) (k ou1 b r @ z)
cobweb    (n) (k o1 b w e b)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Cobalt (Kobalt) {n} [chem.]cobalt [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アウロノカラヤコブフライベルギ[, auronokarayakobufuraiberugi] (n) fairy cichlid (species of peacock cichlid, Aulonocara jacobfreibergi); Malawi butterfly [Add to Longdo]
アスプ[, asupu] (n) (See エジプトコブラ) Egyptian cobra; asp (Naja haje) [Add to Longdo]
インドコブラ[, indokobura] (n) Indian cobra; spectacled cobra; Asian cobra (Naja naja) [Add to Longdo]
エジプトコブラ[, ejiputokobura] (n) Egyptian cobra (from Egypt cobra); asp (Naja haje) [Add to Longdo]
オペロン説[オペロンせつ, operon setsu] (n) operon theory (Jacob & Monod, 1961) [Add to Longdo]
カーボロイ[, ka-boroi] (n) carboloy (alloy containing carbon, cobalt, and tungsten) [Add to Longdo]
キングコブラ[, kingukobura] (n) king cobra; hamadryad (Ophiophagus hannah) [Add to Longdo]
コバラミン[, kobaramin] (n) cobalamin [Add to Longdo]
コバルト[, kobaruto] (n,adj-no) cobalt (Co); (P) [Add to Longdo]
コバルト60;コバルト六〇[コバルトろくじゅう, kobaruto rokujuu] (n) cobalt-60 [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gǔ, ㄍㄨˇ, / ] cobalt Co, transition metal, atomic number 27, #33,190 [Add to Longdo]
眼镜蛇[yǎn jìng shé, ㄧㄢˇ ㄐㄧㄥˋ ㄕㄜˊ, / ] cobra, #42,844 [Add to Longdo]
蜘蛛网[zhī zhū wǎng, ㄓ ㄓㄨ ㄨㄤˇ, / ] cobweb; spider web, #49,237 [Add to Longdo]
皮匠[pí jiang, ㄆㄧˊ ㄐㄧㄤ˙, ] cobbler, #70,983 [Add to Longdo]
军曹鱼[jūn cáo yú, ㄐㄩㄣ ㄘㄠˊ ㄩˊ, / ] cobia or black kingfish (Rachycentron canadum), #310,767 [Add to Longdo]
石子儿[shí zǐ r, ㄕˊ ㄗˇ ㄖ˙, / ] cobble [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コボル[こぼる, koboru] COBOL, Common Business Oriented Language [Add to Longdo]
[ご, go] word, COBOL word [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cob \Cob\, n. [Cf. AS. cop, copp, head, top, D. kop, G. kopf,
   kuppe, LL. cuppa cup (cf. E. brainpan), and also W. cob tuft,
   spider, cop, copa, top, summit, cobio to thump. Cf. {Cop}
   top, {Cup}, n.]
   1. The top or head of anything. [Obs.] --W. Gifford.
    [1913 Webster]
 
   2. A leader or chief; a conspicuous person, esp. a rich
    covetous person. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       All cobbing country chuffs, which make their bellies
       and their bags their god, are called rich cobs.
                          --Nash.
    [1913 Webster]
 
   3. The axis on which the kernels of maize or indian corn
    grow. [U. S.]
    [1913 Webster]
 
   4. (Zool.) A spider; perhaps from its shape; it being round
    like a head.
    [1913 Webster]
 
   5. (Zool.) A young herring. --B. Jonson.
    [1913 Webster]
 
   6. (Zool.) A fish; -- also called {miller's thumb}.
    [1913 Webster]
 
   7. A short-legged and stout horse, esp. one used for the
    saddle. [Eng.]
    [1913 Webster]
 
   8. (Zool.) A sea mew or gull; esp., the black-backed gull
    ({Larus marinus}). [Written also {cobb}.]
    [1913 Webster]
 
   9. A lump or piece of anything, usually of a somewhat large
    size, as of coal, or stone.
    [1913 Webster]
 
   10. A cobnut; as, Kentish cobs. See {Cobnut}. [Eng.]
     [1913 Webster]
 
   11. Clay mixed with straw. [Prov. Eng.]
     [1913 Webster]
 
        The poor cottager contenteth himself with cob for
        his walls, and thatch for his covering. --R. Carew.
     [1913 Webster]
 
   12. A punishment consisting of blows inflictod on tho
     buttocas with a strap or a flat piece of wood. --Wright.
     [1913 Webster]
 
   13. A Spanish coin formerly current in Ireland, worth abiut
     4s. 6d. [Obs.] --Wright.
     [1913 Webster]
 
   {Cob coal}, coal in rounded lumps from the size of an egg to
    that of a football; -- called also {cobbles}. --Grose.
 
   {Cob loaf}, a crusty, uneven loaf, rounded at top. --Wright.
 
   {Cob money}, a kind of rudely coined gold and silver money of
    Spanish South America in the eighteenth century. The coins
    were of the weight of the piece of eight, or one of its
    aliquot parts.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cob \Cob\, v. t. [imp. & p. p. {Cobbed}; p. pr. & vb. n.
   {Cobbing}.]
   1. To strike [Prov. Eng.] --Halliwell.
    [1913 Webster]
 
   2. (Mining) To break into small pieces, as ore, so as to sort
    out its better portions. --Raymond.
    [1913 Webster]
 
   3. (Naut.) To punish by striking on the buttocks with a
    strap, a flat piece of wood, or the like.
    [1913 Webster] Cobaea

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cob
   n 1: nut of any of several trees of the genus Corylus [syn:
      {hazelnut}, {filbert}, {cobnut}, {cob}]
   2: stocky short-legged harness horse
   3: white gull having a black back and wings [syn: {black-backed
     gull}, {great black-backed gull}, {cob}, {Larus marinus}]
   4: adult male swan

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top