Search result for

coax

(73 entries)
(0.0042 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -coax-, *coax*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
coax[VI] เกลี้ยกล่อม, See also: คะยั้นคะยอ, ชักชวน, โน้มน้าว, Syn. blandish, urge
coax[VT] เกลี้ยกล่อม, See also: คะยั้นคะยอ, ชักชวน, โน้มน้าว, Syn. wheedle, persuade, cajole, blandish, urge, induce
coaxal[ADJ] ที่มีแกนกลางร่วมกัน, Syn. coaxial
coaxial[ADJ] ที่มีแกนกลางร่วมกัน, Syn. coaxal
coaxing[ADJ] ที่เกลี้ยกล่อม
coax into[PHRV] โน้มน้าวให้ยอม, Syn. argue into
coax out of[PHRV] โน้มน้าวให้ห่างจาก, Syn. argue out of

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
coax(โคคซฺ) {coaxed,coaxing,coaxes} vt. เกลี้ยกล่อม,คะยั้นคะยอ,หลอก,ลวง vi. เกลี้ยกล่อม, See also: coaxingly adv. ดูcoax
coaxial(โคแอค'เซียล) adj. ซึ่งมีแกนร่วม
coaxial cableสายเคเบิลหุ้มฉนวนหมายถึง สายเคเบิลที่ห่อหุ้มด้วยฉนวนไฟฟ้าอย่างดี นิยมใช้ ในข่ายงานบริเวณเฉพาะที่ (LAN) เพราสื่อสารข้อมูลได้มากกว่าสายโทรศัพท์ธรรมดา

English-Thai: Nontri Dictionary
coax(vt) เกลี้ยกล่อม,หลอกลวง,คะยั้นคะยอ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
coax; coaxial cableสายโคแอกซ์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
coaxal circles; coaxial circlesวงกลมร่วมแกน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
coaxal planes; coaxial planesระนาบร่วมแกน [มีความหมายเหมือนกับ collinear planes และ pencil of planes] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
coaxial cableสายเคเบิลร่วมแกน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
coaxial cavityโพรงร่วมแกน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
coaxial circles; coaxal circlesวงกลมร่วมแกน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
coaxial planes; coaxal planesระนาบร่วมแกน [มีความหมายเหมือนกับ collinear planes และ pencil of planes] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
coaxial cableสายโคแอกซ์, สายนำสัญญาณที่ต่อจากเสาอากาศเครื่องรับโทรทัศน์หรือสายเคเบิลทีวี ตัวสายประกอบด้วยลวดทองแดงที่เป็นแกนหลักหนึ่งเส้นหุ้มด้วยฉนวนเพื่อป้องกันกระแสไฟรั่ว จากนั้นจะหุ้มด้วยตัวนำซึ่งทำจากลวดทองแดงถักเป็นร่างแหเพื่อป้องกันการรบกวนของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและสัญญาณรบกว [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You coax a man into doing it to you, and a man gets the message fast.คุณ ชักชวน คนในการทำ มัน ให้ คุณ และ คนที่ได้รับข้อความ อย่าง รวดเร็ว I Spit on Your Grave (1978)
Come on up here, Steven. He wants to be coaxed.ขึ้นมาเลย สตีเว่น เขาชอบให้คนอ้อนวอน Punchline (1988)
A hue like the blush of a rose, pink and pale... and she must be coaxed to open her petals... with a warmth like the sun.สีสันเฉกเช่นกุหลาบ ชมพูระเรื่อ และเธอถูกกล่อมให้เผยกลีบ ด้วยความอบอุ่นเหมือนดวงอาทิตย์ Don Juan DeMarco (1994)
Does a Stradivarius violin feel... the same rapture as enraptured as the violinist... when he coaxes a single, perfect note from its heart?ผมสงสัยว่า ไวโอลินสตราดิวาเรีย จะรู้สึกปิติเท่ากับนักไวโอลิน ขณะที่เขาสีตัวโน้ตที่ออกมาจากหัวหรือไม่ Don Juan DeMarco (1994)
If I want to coax a young woman into my car... offer her a test drive.หากฉันต้องการเกลี้ยกล่อม ให้หญิงสาวขึ้นรถมากับฉัน.. เสนอให้เธอลองขับรถ Extreme Aggressor (2005)
I think there's a bit more speed to be coaxed from these sails.ฉันว่าเรารีบเผ่นไปจากนี่ดีกว่า ชักไม่อยากอยู่แถวนี้แล้ว Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
Because... my elder sister who coaxed me into starting surfing.ก็เพราะ.. เดี๋ยวพี่ก็กล่อมให้ไปเอาดีทางเซิฟอีก 5 Centimeters Per Second (2007)
Coaxes riley into the basement where he sexually assaults him.เขาหลอกพาไรลีย์ไปที่ห้องใต้ดิน แล้วล่วงละเมิดทางเพศเด็ก Memoriam (2008)
So you have to coax them like a mother pacifying her child.นายต้องปลอบพวกเขา เหมือนกับแม่ปลอบใจลูกๆ อ่ะ Beethoven Virus (2008)
Don't be like a babysitter by humoring them and coaxing them.อย่าไปทำเหมือนเป็นพี่เลี้ยงเด็กที่คอยปลอบโยนและตามใจพวกเขา Beethoven Virus (2008)
They are testing us to see if we manufactured Dr. Manhattan's disappearance to coax a move out of them.พวกเขากำลังหยั่งเชิง... ...เพื่อจะดูว่าการที่ ดร.แมนฮัตตันหายตัวไป เป็นแผนการอะไรของเรารึเปล่า... ...ที่จะล่อหลอกให้เค้าเคลื่อนไหว Watchmen (2009)
I managed to coax him to our fair city,ข้าได้จัดการเกลี้ยกล่อมเขา มาที่เมืองของเรา Shadow Games (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
coaxShe coaxed the letter out of her brother.
coaxShe coaxed a smile from the baby.
coaxShe coaxed and wheedled her unwilling child into going to the dentist with her
coaxHe coaxed extra money from his mother.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พะเน้าพะนอ[V] pamper spoil coddle, See also: coax, cajole, flatter, wheedle, Syn. เอาใจ, ตามใจ, พะนอ, Example: พอเขามาพะเน้าพะนอเดี่ยวเดียว เธอก็หายโกรธเป็นปลิดทิ้ง, Thai definition: พร่ำพูดเอาใจ
ซ้อมค้าง[V] bluff somebody into telling the truth, See also: coax a secret out of somebody, Thai definition: พูดทึกทักเอาราวกับเป็นจริง
คู่สาย[N] coaxial cable, Syn. คู่สายโทรศัพท์, Example: ขณะนี้คู่สายที่ให้บริการยังไม่ว่างกรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง, Count unit: คู่, Thai definition: สายที่ประกอบกัน 2 สาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉะอ้อน[v.] (cha-øn) EN: implore ; beseech ; entreat ; wheedle ; cajole ; coax ; talk amorously   
คะยั้นคะยอ[v.] (khayankhayø) EN: urge; exhort ; coax ; cajole ; wheedle   FR: insister ; presser
เกลี้ยกล่อม[v.] (klīakløm) EN: persuade ; convince ; prevail upon ; induce ; coax   FR: persuader ; convaincre
ยุ[v.] (yu) EN: incite ; urge ; stir up ; instigate ; egg on ; provoke ; encourage ; spur ; egg s.o. on ; coax   FR: exciter ; presser ; inciter ; pousser ; provoquer ; fouetter (fig.)

CMU English Pronouncing Dictionary
COAX    K OW1 K S
COAXED    K OW1 K S T
COAXES    K OW1 K S AH0 Z
COAXUM    K OW1 K S AH0 M
COAXIAL    K OW2 AE1 K S IY0 AH0 L
COAXING    K OW1 K S IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
coax    (v) (k ou1 k s)
coaxed    (v) (k ou1 k s t)
coaxes    (v) (k ou1 k s i z)
coaxing    (v) (k ou1 k s i ng)
coaxings    (n) (k ou1 k s i ng z)
coaxingly    (a) (k ou1 k s i ng l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
HFC[エッチエフシー, ecchiefushi-] (n) (1) hydrofluorocarbon; HFC; (2) hybrid fiber coax; HFC [Add to Longdo]
お強請り;御強請り[おねだり, onedari] (n) (uk) (pol) (See 強請り) begging; pestering; pleading; coaxing [Add to Longdo]
コアキシャルケーブル[, koakisharuke-buru] (n) {comp} coaxial cable [Add to Longdo]
コアキシャルスピーカー[, koakisharusupi-ka-] (n) coaxial loudspeaker [Add to Longdo]
コアックス[, koakkusu] (n) {comp} coax; coaxial cable [Add to Longdo]
丸め込む[まるめこむ, marumekomu] (v5m,vt) (1) (See 丸める・2) to coax; to seduce; (2) to roll up and put in (to something); to bundle up; (P) [Add to Longdo]
強請り;強請(io)[ねだり, nedari] (n) (uk) (See 強請・きょうせい) begging; pestering; pleading; coaxing [Add to Longdo]
強請る[ねだる(P);ゆする, nedaru (P); yusuru] (v5r,vt) (1) (ねだる only) to tease; to coax; (2) to solicit; to demand; to extort; (P) [Add to Longdo]
後ねだり;後強請り;跡強請り[あとねだり, atonedari] (n) (obsc) (See 強請り) demanding again what one has already obtained; coaxing out of someone for a second time [Add to Longdo]
口説く[くどく, kudoku] (v5k,vt) (1) to persuade; to coax; to solicit; (2) to seduce; to make advances; to make a play; to make a pass; to put the moves on; to come on to; to hit on; to court; to woo; to romance [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
同轴[tóng zhóu, ㄊㄨㄥˊ ㄓㄡˊ, / ] coaxial; concentric [Add to Longdo]
同轴圆弧[tóng zhóu yuán hú, ㄊㄨㄥˊ ㄓㄡˊ ㄩㄢˊ ㄏㄨˊ, / ] coaxial circular arc; concentric arc (in spherical geometry) [Add to Longdo]
同轴电缆[tóng zhóu diàn lǎn, ㄊㄨㄥˊ ㄓㄡˊ ㄉㄧㄢˋ ㄌㄢˇ, / ] coaxial cable [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コアックス[こあっくす, koakkusu] coax, coaxial cable [Add to Longdo]
同軸[どうじく, doujiku] coaxial (cable) [Add to Longdo]
同軸ケーブル[どうじくケーブル, doujiku ke-buru] coaxial cable [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Coax \Coax\ (k[=o]ks; 110), v. t. [imp. & p. p. {Coaxed}; p. pr.
   & vb. n. {Coaxing}.] [Cf. OE. cokes fool, a person easily
   imposed upon, W. coeg empty, foolish; F. coquin knave,
   rogue.]
   To persuade by gentle, insinuating courtesy, flattering, or
   fondling; to wheedle; to soothe.
 
   Syn: To wheedle; cajole; flatter; persuade; entice.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Coax \Coax\, n.
   A simpleton; a dupe. [Obs.] --Beau. & Fl.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 coax
   n 1: a transmission line for high-frequency signals [syn:
      {coaxial cable}, {coax}, {coax cable}]
   v 1: influence or urge by gentle urging, caressing, or
      flattering; "He palavered her into going along" [syn:
      {wheedle}, {cajole}, {palaver}, {blarney}, {coax}, {sweet-
      talk}, {inveigle}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top