Search result for

coatees

(115 entries)
(0.0194 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -coatees-, *coatees*, coatee
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา coatees มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *coatees*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
coated[ADJ] ที่ปกคลุม
waistcoated[ADJ] ซึ่งสวมเสื้อกั๊ก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
coated paperกระดาษเคลือบผิว [มีความหมายเหมือนกับ art paper] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
coated ringแหวนเคลือบ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
coated tongueลิ้นฝ้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tongue, coatedลิ้นฝ้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Beads, Coatedเม็ดลูกปัดเคลือบ [การแพทย์]
Enteric Coated, Partiallyยาเม็ด [การแพทย์]
Glass, Plastic Coatedแก้วที่เคลือบด้วยพลาสติก [การแพทย์]
Glass, Uncoatedแก้วที่ไม่เคลือบ [การแพทย์]
Iron, Coatedเหล็กเคลือบ [การแพทย์]
Latex Particles, Antibody Coatedอนุภาคของลาเทกซ์ที่เคลือบด้วยแอนติบอดีย์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Yeah,I'm running it through CODIS right now. - Travers ran the white substance that coated the hair.เจอสสารสีขาวเคลือบติดเส้นผม แล้ว? Hostile Takeover (2009)
Dr. Hodgins says it's most likely polystyrene ceiling insulation that melted in the fire and coated the body.ดร.ฮอดจิ้นส์บอกว่า มันเหมือนกับ มีฉนวนกันไฟโพลีเอสเตอรีน ที่หลอมละลายระหว่างไฟไหม้ และเข้าไปห่้อหุ้มร่างศพเอาไว้ The Witch in the Wardrobe (2010)
I've heard this about him, people used to call him a poop-coated stone;ฉันเคยได้ยินมาว่า คนอื่นเคยเรียกเค้า่ว่า ก้อนหินเคลือบอุจจาระ Episode #1.9 (2010)
It's in the briefcase. It's coated with isotopes which give off a unique.. .ภายในกระเป๋าถูกเคลือบด้วย ไอโซโทป ซึ่งให้ลักษณะพิเศษ.. Mission: Impossible - Ghost Protocol (2011)
These are horizontal images taken through my skull, and you can see the entire outer surface of the brain was coated with pus.เหล่านี้เป็นภาพแนวนอนนำผ่าน กะโหลกศีรษะของฉัน และคุณสามารถเห็นพื้นผิวด้านนอก ทั้งหมดของสมอง ถูกเคลือบด้วยหนอง Is There Life After Death? (2011)
I knocked next door. Some big Russian lump come out and coated me off.ฉันเคาะห้องตรงข้าม ไอ้รัสเซียตัวเบอเร่อ ออกมาวางก้ามซะ Wild Bill (2011)
"Massacre at the campaign office of an incumbent Senator by a trench-coated man.""การสังหารหมู่ ณ สำนักงานหาเสียง ของวุฒิสภาท่านหนึ่ง โดยชายในเสื้อกันฝน" Meet the New Boss (2011)
♪ He's a sweet-talkin', sugar-coated candy man ♪*เขาคือชายหนุ่มนักหยอดคำหวานดั่งน้ำตาลเคลือบ พ่อหนุ่มแสนหวาน* Pot O' Gold (2011)
♪ He's a sweet-talkin', sugar-coated candy man ♪*เขาคือชายหนุ่มนักหยอดคำหวานดั่งน้ำตาลเคลือบ พ่อหนุ่มแสนหวาน* Pot O' Gold (2011)
What is it coated with?มันเคลือบอะไรไว้ Foe (2011)
Candy-coated haws!อมยิ้มครับอมยิ้ม The Four (2012)
So the resin is coated in plastic?ยางไม้ถูกหุ้มด้วยหลาสติกเหรอ God Complex (2012)
So your friend Lance gave you a Christmas present after all. -Hmm. Teflon-coated titanium blade serrated to split the bone.ในที่สุด แลนซ์เพื่อนคุณก็เอาของขวัญคริสต์มาสมาให้แล้วสิ หัวธนูไทเทเนียมเคลือบด้วยเทฟล่อน มีฟันเลื่อยเพื่อเจาะทะลุกระดูก Year's End (2012)
Coates, Watson, take those.โคทส์, วัตสันใช้เวลาเหล่านั้น The Invisible Woman (2013)
Oh, I coated myself in the secretions of Skunk Ape.ฉันเอากลิ่นสกั๊งค์มาทาตัว Caged Fae (2013)
So the nick to the coracoid process revealed microscopic fibers of a dyed and coated linen.การบากของกระดูกสะบัก เปิดเผยให้เห็นเส้นใยย้อมและเคลือบ ของผ้าลินิน The Archaeologist in the Cocoon (2013)
Victim's name was Charlotte Coates.ชื่อเดิมของเหยื่อคือชาร์ล็อต โค้ทส์ Days of Wine and Roses (2013)
Daughter of Congressman Coates from the 54th district.ลูกสาว สมาชิกสภา โค้ทส์ จากเขตุ 54 Days of Wine and Roses (2013)
Yeah. Charlie Coates was murdered last night.มีสิ ชาร์ลี โค้ทส์ ถูกฆ่าตายเมื่อคืนนี้ Days of Wine and Roses (2013)
We're investigating the murder of Charlie Coates.เรากำลังสืบสวนเรื่องการฆาตรกรรม ชาร์ลี โค้ทส์ Days of Wine and Roses (2013)
It is coated with one of the fastest-acting neurotoxins known to man, so very carefully.มันถูกเคลือบด้วยพิษที่ทำลายประสาท ได้เร็วที่สุดในโลก ระวังให้ดีด้วย Kingsman: The Secret Service (2014)
It's sugarcoated beetroot with carrots, also garam masala.หัวบีทรูทหวาน แครอท กับผงการัมมาซาล่า The Hundred-Foot Journey (2014)
My dagger was coated with a special ointment from Asshai.มีดข้าเคลือบน้ำยาพิเศษจากอาชชาย The Gift (2015)
Clarke sugar-coated it for you, didn't she?555 Survival of the Fittest (2015)
All right, you sugarcoated track stars.เอาล่ะ พวกดาราทั้งหลาย Cool Runnings (1993)
That pipe, it just so happens to lead directly to the room where l make delicious strawberry-flavored, chocolate-coated fudge.ท่อนั่น นำไป ยังห้องที่ใช้ปรุง รสสตอเบอรี่ ขนมหวานเคลือบช็อกโกแลต Charlie and the Chocolate Factory (2005)
Then he will be made into strawberry-flavored, chocolate-coated fudge.ดังนั้นเขาก็จะมีรสสตอเบอรี่เคลือบช็อกโกแลต Charlie and the Chocolate Factory (2005)
Can you imagine Augustus-flavored, chocolate-coated Gloop?นึกดูซิออกุสตัสรสสตอเบอรี่เคลือบช็อกโกแลต Charlie and the Chocolate Factory (2005)
Every bottle is coated with layers of dust.ทุก ๆ ขวดเต็มไปด้วยฝุ่นหนาเตอะอย่างนี้ The Host (2006)
COATEPEQUE, GUATEMALA 30KM FROM MEXICOCOATEPEQUE, กัวเตมาลา 30 ก.ม. จากเมกซิโก Chapter Two 'Lizards' (2007)
I'm paddling out, Coates. I don't know if it's worth it anymore.เฮ้ มันหนาวมากเลย / ฉันจะถอดเสื้อคลุมออกล่ะนะ Twilight (2008)
Solid iron. Completely coated in salt.เหล็กทั้งดุ้น แถมเคลืบด้วยเกลือ Are You There, God? It's Me, Dean Winchester (2008)
Sir, have you ever heard of the Coates Orphanage?Sir, kennen Sie das Coates-Waisenhaus? Season's Greedings (1994)
Unfortunately, he fails to recognize Gordon Coates, the Prime Minister of New Zealand.Stan sieht leider nicht, dass es sich um Gordon Coates handelt den Premierminister Neuseelands. Forgotten Silver (1995)
I seen Chunky, Chunky Coates.Ich habe Chunky gesehen, Chunky Coates. Middle Ground (2004)
He gets his money same way everyone does.Chunky Coates bekommt seine Zuschüsse wie jeder Andere auch. Middle Ground (2004)
Chunky Coates.- Chunky Coates. Moral Midgetry (2004)
The low-budget movie starred a new Superman, George Reeves who was joined by Phyllis Coates as Lois Lane.In diesem billig produzierten Film spielte George Reeves Superman und Phyllis Coates spielte Lois Lane. Hört mir jetzt alle zu. Look, Up in the Sky! The Amazing Story of Superman (2006)
In the Adventures of Superman, George Reeves returned as the Man of Steel and so did Phyllis Coates as Lois Lane.- Retter in der Not war George Reeves wieder Superman und Phyllis Coates war wieder Lois Lane. Look, Up in the Sky! The Amazing Story of Superman (2006)
miss isabel coates, presented by raymond north, uh,daughter of arthur and iris coates.Miss Isabel Coates, begleitet von Raymond North, Tochter von Arthur und Iris Coates. Hi, Society (2007)
Fremont and Coates.Fremont und Coates. Street Kings (2008)
Fremont and Coates.Fremont und Coates. Street Kings (2008)
Anyone knows Fremont and Coates, they do.Wenn hier einer Fremont und Coates kennt, dann die. Street Kings (2008)
Fremont and Coates.Fremont und Coates. Street Kings (2008)
Fremont and Coates, where they at?Fremont und Coates, wo sind sie? Street Kings (2008)
Talk to your friends, find me Fremont and Coates and you'll be out by tomorrow.Rede mit deinen Freunden. Finde Fremont und Coates, dann bist du morgen raus. Street Kings (2008)
How do I find Fremont and Coates?Wie finde ich Fremont und Coates? Street Kings (2008)
And this is his buddy, Coates.Und das ist sein Kumpel Coates. Street Kings (2008)
Look, if Fremont and Coates call you, set up a meeting.Wenn Fremont und Coates anrufen, machst du ein Treffen klar. Street Kings (2008)
Fremont and Coates, or whoever they are, want to meet us.Fremont und Coates, oder wer die auch sind, wollen sich mit uns treffen. Street Kings (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
coateDon't fall for his sugar-coated words.
coateHe coated the wall with paint.
coateThe machine was coated with dust.
coateThe table was coated with dust.
coateThe wall was coated with paint.
coateThis iron sheet is coated with tin.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ป่านคม[N] kite string coated with glass dust, Example: เขาฝนผงแก้วละเอียดยิบเพื่อผสมกับแป้งเปียกผสมเอง แล้วเอาเส้นด้ายลงรูดเพื่อทำป่านคมไว้เล่นว่าวในหน้าปิดเทอม, Count unit: เส้น, Thai definition: เส้นด้ายชักว่าวที่เอาผงแก้วทาเพื่อให้คม
กระดาษอาร์ต[N] art paper, See also: coated paper, Example: กระดาษอาร์ตเป็นกระดาษอย่างดีที่ใช้พิมพ์หนังสือ, Count unit: แผ่น, Thai definition: กระดาษหนาเนื้อดีและเป็นมัน สำหรับใช้พิมพ์ภาพสีได้
กาไหล่[ADJ] plated, See also: coated, gilt, Syn. กะไหล่, Example: แม่ซื้อช้อนกาไหล่เงินมาฝากคุณยาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระดาษอาร์ต[n. exp.] (kradāt āt) EN: coated paper ; art paper   FR: papier couché [m]
เหล็กแผ่นเคลือบ[n. exp.] (lekphaen khleūap) EN: coated sheet steel   
นากใหญ่ขนเรียบ[n. exp.] (nāk yai khon rīep) EN: Smooth-coated Otter   
ป่านคม[n.] (pānkhom) EN: kite string coated with glass dust   

CMU English Pronouncing Dictionary
COATE    K OW1 EY2 T
COATED    K OW1 T AH0 D
COATES    K OW1 EY2 T S
UNCOATED    AH0 N K OW1 T AH0 D
COATESVILLE    K OW1 T S V IH2 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
coated    (v) (k ou1 t i d)
coatee    (n) (k ou1 t ii1)
coatees    (n) (k ou1 t ii1 z)
sugar-coated    (j) - (sh u1 g @ - k ou t i d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bitumenkies {m}asphalt-coated gravel [Add to Longdo]
Dragee {f,n}sugar-coated tablet [Add to Longdo]
Stahl {m} | Stähle {pl} | bandbeschichteter Stahl | durchhärtbare Stähle | Einsatzstähle | gezogener Stahl | lufthärtende Stähle | Nitrierstählesteel | steels | coil-coated steel | through-hardening steels | case-hardening steels | tensional steel | air-hardening steels | nitriding steels [Add to Longdo]
bedecktcoated [Add to Longdo]
beschichtet {adj}coated; plated [Add to Longdo]
nicht gestrichenuncoated [Add to Longdo]
magensaftresistent {adj}entericcoated [Add to Longdo]
teflonbeschichtet {adj}teflon-coated [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お萩;御萩[おはぎ, ohagi] (n) rice ball coated with sweetened red beans, soybean flour or sesame [Add to Longdo]
ぽたぽた焼[ぽたぽたやき, potapotayaki] (n) pota pota yaki (var. of senbei (rice cracker) coated with a sweet soy-sauce glaze on top) [Add to Longdo]
アート紙[アートし, a-to shi] (n) coated paper; art paper [Add to Longdo]
コーテッドペーパー[, ko-teddope-pa-] (n) coated paper [Add to Longdo]
コーテッドレンズ[, ko-teddorenzu] (n) coated lens [Add to Longdo]
コート紙[コートし, ko-to shi] (n) coated paper [Add to Longdo]
ゴム引き[ゴムびき, gomu biki] (adj-no) rubber-coated [Add to Longdo]
レザペパ[, rezapepa] (n) (See レザーレット) coated paper; leatherette paper [Add to Longdo]
亜鉛引き;亜鉛引[あえんびき, aenbiki] (n,adj-no) zinc coated (galvanized, galvanised) [Add to Longdo]
加工紙[かこうし, kakoushi] (n) processed paper; coated paper [Add to Longdo]
魚田[ぎょでん, gyoden] (n) (See 田楽焼き) skewered fish, coated with miso and cooked [Add to Longdo]
金水引[きんみずひき, kinmizuhiki] (n) (1) gold-leaf-coated twisted paper; (2) (uk) Agrimonia pilosa var. japonica (variety of hairy agrimony) [Add to Longdo]
荒壁;粗壁[あらかべ, arakabe] (n) rough-coated wall [Add to Longdo]
石綿金網[いしわたかなあみ, ishiwatakanaami] (n) asbestos coated wire mesh (was used in schools as test equipment) [Add to Longdo]
地無し管[じなしかん, jinashikan] (n) uncoated bamboo flute [Add to Longdo]
田楽[でんがく, dengaku] (n) (1) ritual music and dancing in shrines and temples; (2) rice dance; rice festival; (3) (abbr) (See 田楽焼き) tofu (or fish, etc.) baked and coated with miso; (4) (abbr) (See 田楽返し) turning something in the manner one would use to cook dengaku-doufu on both sides [Add to Longdo]
田楽焼き;田楽焼[でんがくやき, dengakuyaki] (n) skewered fish (or vegetables, etc.) coated with miso and cooked [Add to Longdo]
田楽豆腐[でんがくどうふ, dengakudoufu] (n) skewered pieces of tofu baked and coated with miso [Add to Longdo]
糖衣錠[とういじょう, touijou] (n) sugar-coated pill [Add to Longdo]
萩の餅[はぎのもち, haginomochi] (n) (obsc) (See 御萩) rice ball coated with sweetened red beans, soybean flour or sesame [Add to Longdo]
竜田揚げ;立田揚げ(iK);竜田揚;立田揚(iK)[たつたあげ, tatsutaage] (n) fish (meat, etc.) flavoured with soy sauce and cooking sake, coated with dogtooth violet starch and then deep fried [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
烧饼[shāo bing, ㄕㄠ ㄅㄧㄥ˙, / ] baked seseme seed coated cake [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top