Search result for

coach

(105 entries)
(0.0084 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -coach-, *coach*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
coach[N] ครูฝึกกีฬา, Syn. manager, handler
coach[N] ครูพิเศษ, See also: ครูส่วนตัว, Syn. tutor, private instructor
coach[N] ชั้นโดยสารราคาถูก (รถไฟ, เครื่องบิน)
coach[N] ตู้โดยสารในขบวนรถไฟ
coach[VI] ทำหน้าที่เป็นครูฝึก
coach[VT] ฝึกกีฬาให้, See also: สอนกีฬาให้, Syn. instruct, train, drill, teach
coach[N] รถม้าสี่ล้อขนาดใหญ่, Syn. carriage, wagon
coach[N] รถยนต์ขนาดเล็กราคาถูก
coaching[N] การฝึกสอน, Syn. tutoring, training, education
coachman[N] คนขับรถม้า, See also: สารถี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
coach(โคชฺ) {coached,coaching,coaches} n. รถม้าสี่ล้อขนาดใหญ่,รถยนต์โดยสาร,รถไฟโดยสารชั้นถูกที่สุด,เครื่องบินโดยสารชั้น2,บัตรโดยสารชั้น 2 ของเครื่องบิน,ผู้ฝึกนักกีฬา,ครูพิเศษ,ครูส่วนตัว v. ฝึก,ฝึกสอน., Syn. trainer,tutor
coach-builderคนต่อตัวถังรถยนต์,คนสร้างรถ
coach-builtadj. เกี่ยวกับรถที่ต่อตัวถังรถยนต์
coachman(-เมิน) n. คนขับรถม้า,สายเบ็ดตกปลา, See also: coachmanship n. ดูcoachman -pl. coachmen
coachworkn. งานต่อตัวถังรถยนต์
air coachเครื่องบินโดยสารชั้นสอง
day coachn. รถไฟโดยสารธรรมดา (ไม่ใช่รถไฟตู้นอน)
hackney coachรถม้าให้เช่า,รถม้า4 ล้อ 6 ที่นั่งและใช้ม้า 2 ตัวลาก
mailcoach(เมล'โคชฺ) n. รถไปรษณีย์
stagecoach(สเทจฺ'โคช) n. รถม้าโดยสาร

English-Thai: Nontri Dictionary
coach(n) รถม้า,รถโดยสาร,รถไฟ,ครูพิเศษ,ครูส่วนตัว,โค้ช
coach(vt) สอน,ฝึก,ฝึกสอน
coachman(n) คนขับรถม้า
stagecoach(n) รภม้าโดยสาร

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Coaches (Athletics)ผู้ฝึกกีฬา [TU Subject Heading]
Coachingการขนส่งผู้โดยสารระยะไกล [TU Subject Heading]
Coaching (Athletics)การฝึกสอนกีฬา [TU Subject Heading]
Coaching ofการสอนงาน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
No, Coach.โค้ช! 500 Days of Summer (2009)
And the coach is really impressed with your tryouts. Really?โค้ชประทับใจนายกับการคัดตัว จริงหรอ Chuck in Real Life (2008)
Oh, come on- I'll just coach you-พวกเราจะจัดการมันเอง! ไม่เอาน่า แค่แนะนำนิดหน่อยเอง Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
That's why you were great coaching professionals, that's your style.นายอ่ะ ต้องเป็นครูผู้ยิ่งใหญ่และเก่งกาจเหลือเกิน นั่นแหละคือ สไตล์ของนาย Beethoven Virus (2008)
Call me Coach, everyone does.เรียกชั้นว่าโค้ช ทุกๆคนก็เรียกกัน Death Race (2008)
Coach!โค้ช! Death Race (2008)
So why do you wear a number, Coach?แล้วทำไมถึงมาเป็นโค้ชได้ล่ะ Death Race (2008)
Coach!โค้ช Death Race (2008)
Coach!โค้ช Death Race (2008)
Coach, any ideas? - Just have to tough it out I guess.- โค้ช มีความคิดอะไรไหม Death Race (2008)
Coach.โค้ช Death Race (2008)
Coach, we gotta get some fire power.โค้ช เราต้องได้อาวุธอะไรบ้างนะ Death Race (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
coachA fanatic threw a bomb at the king's coach.
coachA good coach is, as it were, the parent of the players.
coachA good coach trains this team.
coachAll the coaches of the train were packed to capacity ten minutes before it started.
coachHe has coached us for half a year.
coachMy coach said, Failure teaches success.
coachShe liked tennis and became a tennis coach.
coachThe 48-year-old Ryouichi Kawakatsu took over as coach at Fukuoka in June this year, but his fate is closely linked with that of 46-year-old Matsuda.
coachThe coach accused us of not doing our best.
coachThe coach considers Bob a good player.
coachThe coach gave me some advice.
coachThe coach made him a good pitcher.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โค้ช[N] coach, Syn. ผู้ฝึกสอน, Example: เขาเหล่านั้นยืนกอดคอเข้าแถวกัน โดยมีโค้ชซึ่งเป็นฝรั่งอยู่ตรงกลาง, Count unit: คน, Thai definition: ผู้สอนนักกีฬาให้เล่นได้ดี, Notes: (ปาก), (อังกฤษ)
รถโดยสาร[N] bus, See also: coach, omnibus, Syn. รถประจำทาง, รถเมล์, Ant. รถส่วนตัว, Example: ตี๋กับเพื่อนๆ ถูกจับกุมขณะรีดไถเด็กนักเรียนบนรถโดยสาร, Count unit: คัน
ผู้ฝึก[N] coach, See also: instructor, trainer, teacher, tutor, Syn. ครูฝึก, คนฝึก, ผู้ฝึกสอน, Example: เขาได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ฝึกทหารใหม่, Count unit: คน, Thai definition: ผู้นำในการปฏิบัติเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจจนเป็นหรือมีความชำนาญ
ตัวถัง[N] body of a car, See also: coach-work, vehicle body, Example: รถบิ๊กฟุตมีตัวถังที่แข็งแรงมากเนื่องจากประกอบมาจากเหล็กชนิดพิเศษ, Count unit: คัน, Thai definition: ส่วนประกอบภายนอกของรถยนต์ครอบเครื่องยนต์ไว้ให้มีความสวยงามทำจากเหล็ก
ตัวถัง[N] body of a car, See also: coach-work, vehicle body, Example: รถบิ๊กฟุตมีตัวถังที่แข็งแรงมากเนื่องจากประกอบมาจากเหล็กชนิดพิเศษ, Count unit: คัน, Thai definition: ส่วนประกอบภายนอกของรถยนต์ครอบเครื่องยนต์ไว้ให้มีความสวยงามทำจากเหล็ก
รถทัวร์[N] coach bus, See also: coach, motor coach, Example: พวกเรารู้สึกเหนื่อยและง่วงเต็มที เพราะตั้งแต่อยู่บนรถทัวร์ก็ครึ่งหลับครึ่งตื่นมาตลอดทาง, Count unit: คัน
ครูฝึก[N] trainer, See also: coach, coacher, Syn. โค้ช, Example: เขามีความชำนาญมากจนได้ตำแหน่งเป็นครูฝึกการยิงปืนใหญ่ในค่ายทหาร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝึกซ้อม[v.] (feuksøm) EN: practice ; drill ; coach   FR: entraîner ; familiariser
โค้ช[n.] (khōt = khōch ) EN: coach   FR: coach [m] (anglic.) ; entraîneur [m]
ทานครัวซองค์กับน้ำโซดา ... [n.] (khrūfeuk) EN: trainer ; coach ; coacher   FR: entraîneur [m] ; entraîneuse [f]
กวดวิชา[v.] (kūatwichā) EN: tutor ; coach ; cram for an examination ; tutor   
กุนซือ[n.] (kunseū) EN: consultant ; advisor ; adviser ; manager ; strategist ; coach   FR: conseiller [m] ; manageur = manager [m] ; coach [m] (anglic.) ; mentor [m]
อบรม[v.] (oprom) EN: train ; drill ; tutor ; coach ; teach ; instruct ; educate ; guide   FR: former ; éduquer
อบรมบ่มนิสัย[v. exp.] (oprom bom nisai) EN: teach ; instruct ; coach ; educate ; guide   
พี่เลี้ยง[n.] (phīlīeng) EN: trainer ; mentor ; coach   
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน[n. exp.] (phūchūay phūfeuksøn) EN: assistant coach   FR: entraîneur adjoint [m]
ผู้ฝึกสอน[n.] (phūfeuksøn) EN: coach ; trainer   FR: entraîneur [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
COACH    K OW1 CH
COACH'S    K OW1 CH AH0 Z
COACHED    K OW1 CH T
COACHES    K OW1 CH AH0 Z
COACHING    K OW1 CH IH0 NG
COACHMAN    K OW1 CH M AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
coach    (v) (k ou1 ch)
coached    (v) (k ou1 ch t)
coaches    (v) (k ou1 ch i z)
coaching    (v) (k ou1 ch i ng)
coachman    (n) (k ou1 ch m @ n)
coachmen    (n) (k ou1 ch m e n)
coach-builder    (n) - (k ou1 ch - b i l d @ r)
coach-builders    (n) - (k ou1 ch - b i l d @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bundestrainer {m}coach of the national team [Add to Longdo]
Busrundfahrt {f} (durch)coach tour (of; through) [Add to Longdo]
Wagenschuppen {m}coach house [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
かてきょ[, katekyo] (n) (abbr) (sl) (See 家庭教師) home tutor; private tutor; coach [Add to Longdo]
コーチ[, ko-chi] (n,vs) coach; (P) [Add to Longdo]
コーチボックス[, ko-chibokkusu] (n) coach's box [Add to Longdo]
コーチャー[, ko-cha-] (n) coach; coacher [Add to Longdo]
コーチング[, ko-chingu] (n) (1) coaching; (2) (See コーチングステッチ) couching [Add to Longdo]
サッカーコーチ[, sakka-ko-chi] (n) soccer coach [Add to Longdo]
ヘッドコーチ[, heddoko-chi] (n) head coach; (P) [Add to Longdo]
ベースコーチ[, be-suko-chi] (n) base coach [Add to Longdo]
ボイストレーナー;ヴォイストレーナー[, boisutore-na-; voisutore-na-] (n) vocal coach (wasei [Add to Longdo]
一代年寄;一代年寄り[いちだいとしより, ichidaitoshiyori] (n) special sumo coaching stock awarded to retired grand champion [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
客车[kè chē, ㄎㄜˋ ㄔㄜ, / ] coach, #5,888 [Add to Longdo]
长途车[cháng tú chē, ㄔㄤˊ ㄊㄨˊ ㄔㄜ, / ] coach (lit. long-distance bus), #47,708 [Add to Longdo]
指导者[zhǐ dǎo zhě, ㄓˇ ㄉㄠˇ ㄓㄜˇ, / ] coach; mentor; counselor; instructor; director; guide; conductor, #65,231 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Roundhouse \Round"house`\, n.
   1. A constable's prison; a lockup, watch-house, or station
    house. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   2. (Naut.)
    (a) A cabin or apartament on the after part of the
      quarter-deck, having the poop for its roof; --
      sometimes called the {coach}.
    (b) A privy near the bow of the vessel.
      [1913 Webster]
 
   3. A house for locomotive engines, built circularly around a
    turntable.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Coach \Coach\ (k[=o]ch; 224), n. [F. coche, fr. It. cocchio,
   dim. of cocca little boat, fr. L. concha mussel, mussel
   shell, Gr. ?, akin to Skr. [,c]ankha. Cf. {Conch},
   {Cockboat}, {Cockle}.]
   1. A large, closed, four-wheeled carriage, having doors in
    the sides, and generally a front and back seat inside,
    each for two persons, and an elevated outside seat in
    front for the driver.
    [1913 Webster]
 
   Note: Coaches have a variety of forms, and differ in respect
      to the number of persons they can carry. Mail coaches
      and tallyho coaches often have three or more seats
      inside, each for two or three persons, and seats
      outside, sometimes for twelve or more.
      [1913 Webster]
 
   2. A special tutor who assists in preparing a student for
    examination. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
       Wareham was studying for India with a Wancester
       coach.                --G. Eliot.
    [1913 Webster]
 
   3. (Naut.) A cabin on the after part of the quarter-deck,
    usually occupied by the captain. [Written also {couch}.]
    [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The commanders came on board and the council sat in
       the coach.              --Pepys.
    [1913 Webster]
 
   4. (Railroad) A first-class passenger car, as distinguished
    from a drawing-room car, sleeping car, etc. It is
    sometimes loosely applied to any passenger car.
    [1913 Webster]
 
   5. One who coaches; specif. (sports), a trainer; one who
    assists in training individual athletes or the members of
    a sports team, or who performs other ancillary functions
    in sports; as, a third base coach.
    [+PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Coach \Coach\, v. t. [imp. & p. p. {Coached}; p. pr. & vb. n.
   {Coaching}.]
   1. To convey in a coach. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. To prepare for public examination by private instruction;
    to train by special instruction. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
       I coached him before he got his scholarship. --G.
                          Eliot.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Coach \Coach\, v. i.
   To drive or to ride in a coach; -- sometimes used with it.
   [Colloq.] "Coaching it to all quarters." --E. Waterhouse.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Coacher \Coach"er\, n.
   1. A coachman. [Obs.]
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   2. A coach horse.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   3. One who coaches; specif. (Baseball), one of the side at
    the bat posted near first or third base to direct a base
    runner; also called a {coach}; as, third base coach.
    [Webster 1913 Suppl. +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 coach
   n 1: (sports) someone in charge of training an athlete or a team
      [syn: {coach}, {manager}, {handler}]
   2: a person who gives private instruction (as in singing,
     acting, etc.) [syn: {coach}, {private instructor}, {tutor}]
   3: a railcar where passengers ride [syn: {passenger car},
     {coach}, {carriage}]
   4: a carriage pulled by four horses with one driver [syn:
     {coach}, {four-in-hand}, {coach-and-four}]
   5: a vehicle carrying many passengers; used for public
     transport; "he always rode the bus to work" [syn: {bus},
     {autobus}, {coach}, {charabanc}, {double-decker}, {jitney},
     {motorbus}, {motorcoach}, {omnibus}, {passenger vehicle}]
   v 1: teach and supervise (someone); act as a trainer or coach
      (to), as in sports; "He is training our Olympic team"; "She
      is coaching the crew" [syn: {coach}, {train}]
   2: drive a coach

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top