Search result for

clip

(126 entries)
(0.0116 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -clip-, *clip*
English-Thai: Longdo Dictionary
clipping(n) กฤตภาค, ข่าวในหนังสือพิมพ์ที่ตัดเป็นชิ้นๆ เช่น The company is a public relations supplier of media directories, media software, press clippings, Internet clipping, media lists and news.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
clip[N] ครั้ง, See also: คราว, Syn. time
clip[N] คลิป, See also: ที่ติดของอันเล็กๆ
clip[N] ตัดออก, Syn. snip, trim
clip[VI] ติดด้วยคลิป
clip[VT] ติดด้วยคลิป
clip[SL] มิวสิกวิดีโอเพลง, See also: ภาพยนตร์สั้น
clip on[PHRV] ผูกไว้, See also: ติดไว้
clipped[SL] ถูกจับ, See also: โดนจับกุม
clipper[N] เครื่องมือที่ใช้ในการตัด
clipper[N] ผู้ที่ตัดหรือเล็ม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
clip(คลิพฺ) {clipped,clipping,clips} v.,n. (การ) ตัด,ตัดออก,ตัดให้สั้น,ตัดเล็บ,ย่อ,ต่อยอย่างแรงและรวดเร็ว,ตีอย่างรุนแรง,หนีบ,กลัด,โอบล้อม,กระโดดหนีบขาไว,สิ่งที่ตัดออก,เครื่องหนีบ,ที่หนีบ,เหล็กหนีบ,เข็มกลัด,เครื่องกลัด, See also: clips n.,pl. กรรไกร,เคร
clip artแฟ้มภาพกฤตศิลป์หมายถึง ภาพที่ได้รับอนุญาตให้ตัดหรือคัดลอกมาใช้ได้ด้วยวิธีการทางคอมพิวเตอร์ (เช่น ใช้คำสั่ง cut หรือ copy) มีการนำมาเก็บรวบรวมไว้เพื่อใช้ในงานพิมพ์ตั้งโต๊ะ (desktop publishing) หรืองานพิมพ์ต่าง ๆ ในชุดโปรแกรมสำเร็จที่ชื่อ Microsoft Office จะมี Microsoft clip gallery รวบรวมภาพไว้ให้เลือกมากมาย เพื่อให้คัดลอกไปใช้ในงานพิมพ์ได้ตามที่ต้องการ
clipboardคลิปบอร์ดกระดาษทดหมายถึง เนื้อที่ในหน่วยความจำที่กันไว้ใช้เก็บข้อมูลชั่วคราว มีใช้ทั้งในคอมพิวเตอร์แมคอินทอช และระบบวินโดว์ของพีซี เนื้อที่ที่กันเอาไว้ส่วนนี้ทำหน้าที่เหมือนกระดาษทด ที่หากใช้คำสั่ง cut หรือ copy (ใต้เมนู Edit) แล้ว คอมพิวเตอร์ก็จะนำข้อความหรือภาพที่ถูก cut หรือ copy นั้นไปเก็บไว้ที่นั่น ข้อความหรือภาพที่อยู่ในนั้น จะอยู่ในกระดาษทดหรือคลิปบอร์ดนี้จนกว่าจะมีข้อความหรือภาพใหม่ไปทับ เราสามารถนำข้อความหรือภาพที่อยู่บนกระดาษทดนี้ไปวางหรือ paste ลงในแฟ้มข้อมูลของโปรแกรมใดก็ได้ ดู copy, cut, paste ประกอบ
clipboard viewerที่ดูคลิปบอร์ดเป็นชื่อโปรแกรมหนึ่งในระบบวินโดว์ เมื่อเรียกใช้ จะแสดงให้ดูทันทีว่า ในคลิปบอร์ดมีภาพหรือข้อความใดเก็บอยู่ เมื่อเราใช้คำสั่ง paste ที่อยู่ใต้เมนู EDIT ซึ่งจะมีอยู่ในทุกโปรแกรม ภาพหรือข้อความที่มองเห็นว่าอยู่ในคลิปบอร์ดจะไปปรากฏ ณ ตำแหน่งที่กำหนดให้ทันทีดู clipboard ประกอบ
clippern. ผู้ตัด,กรรไกรตัดผมหรือขน,ปัตตาเลี่ยน,อุปกรณ์สำหรับตัด,คนหรือสิ่งที่เคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว,เครื่องบินที่บินเร็ว,ม้าเร็ว
clipping(คลิพ'พิง) n. การตัด,สิ่งที่ถูกตัดออก adj. สำหรับตัด,ชั้นหนึ่ง,ยอดเยี่ยม
clipt(คลิพทฺ) v. กริยาช่อง 2 ของ clip
annular eclipse lุริยคราสเป็นวงแหวนรอบพระจันทร์ที่มืด (an eclipse of the su
eclipse(อิคลิพซฺ') n. จันทรคราส (eclipse of the moon) สุริยคราส (eclipse of the sun) ,อุปราคา,ความมัวหมอง,ความมืดมนลง,การบดบังรัศมี. vt. ทำให้เกิดการบดบังรัศมี, Syn. darken,
ecliptic(อิคลิพ'ทิค) adj. เกี่ยวกับจันทรคราสหรือสุริยคราส n. วงกลมที่บดบังรัศมี, See also: ecliptically adv. ดูecliptic

English-Thai: Nontri Dictionary
clip(n) การขลิบ,การเล็ม,ที่หนีบ,เข็มกลัด
clip(vt) ขลิบ,เล็ม,กลัด,หนีบ
clippers(n) กรรไกร,กรรไกรตัดเล็บ,บัตตาเลี่ยน,เรือเร็ว
clipping(n) สิ่งที่ตัดออกมา,การตัด
eclipse(n) สุริยุปราคา,จันทรุปราคา,ความมืด,อุปราคา,การบดบังรัศมี
eclipse(vt) ทำให้เกิดสุริยุปราคาหรือจันทรุปราคา,ทำให้มืด,บดบังรัศมี
ecliptic(adj) เกี่ยวกับสุริยุปราคา,เกี่ยวกับจันทรุปราคา,เกี่ยวกับการบดบังรัศมีค
PAPER paper clip(n) ลวดหนีบกระดาษ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
clip๑. เล็ม, ขริบ๒. สิ่งบันทึก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
clip artกฤตศิลป์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
clip artกฤตศิลป์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
clipboardคลิปบอร์ด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
clipped speech; speech, scamping; speech, slurredอาการพูดคำคละละเลือน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
clipping๑. การเล็ม, การขริบ๒. ส่วนตัด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
clip๑. เล็ม, ขริบ ๒. สิ่งบันทึก, ๑. เล็ม, ขริบ ๒. สิ่งบันทึก [คอมพิวเตอร์]
Clip artคลิปอาร์ต [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
clipboardคลิปบอร์ด [คอมพิวเตอร์]
Clipperคลิปเปอร์ [TU Subject Heading]
Clippingกฤตภาค [เทคโนโลยีการศึกษา]
Clippingกฤตภาค
กฤตภาค นับว่าเป็นวัสดุสารนิเทศของห้องสมุดอย่างหนึ่ง เป็นการนำข้อความหรือบทความที่ตัดจากหนังสือพิมพ์และวารสารฉบับล่วงเวลา โดยผู้ที่ต้องการจะเก็บบันทึกบทความ ข้อความที่น่าสนใจ บทบรรณาธิการ จดหมายถึงบรรณาธิการ ภาพถ่าย การ์ตูน รวมถึงเรื่องราวที่ยังไม่มีการรวบรวมจัดพิมพ์เป็นหนังสือ ฯลฯ มักรวบรวมเก็บเข้าแฟ้มไว้เป็นคอลเล็กชัน โดยจะมีการจัดเก็บด้วยหัวเรื่อง หรือวิธีการจำแนกอื่น เช่น ชื่อสิ่งพิมพ์ เลขหน้า วัน เดือน ปี นำมาให้หัวเรื่อง จัดเก็บเข้าแฟ้ม โดยเรียงสำดับตามตัวอักษร เก็บไว้ในตู้จุลสาร เพื่อนำมาใช้ค้นคว้าและอ้างอิง นอกจากนี้ยังสามารถเป็นประโยชน์ในการจัดนิทรรศการ หรือรวบรวมเพื่อให้ทราบแนวโน้มความสนใจของประชาชนในเรื่องและช่วงเวลาต่างๆ ได้อีกด้วย

การจัดทำกฤตภาค ทำโดยการนำข่าวสารที่ต้องการจัดเก็บมาตัดเก็บมาเฉพาะส่วนที่ต้องการ นำไปผนึกลงบนกระดาษเปล่า และแจ้งถึงแหล่งที่มาของข้อเท็จจริงไว้ที่หัวกระดาษเพื่อใช้อ้างอิงได้ โดยมีวัตถุประสงค์ จัดทำเป็นเครื่องมือช่วยผู้ใช้ให้สามารถค้นหาข้อมูลปลีกย่อยที่ปรากฏในสิ่งพิมพ์ เพื่อช่วยในการค้นหาได้อย่างรวดเร็ว นอกจากการจัดเก็บกฤตภาคไว้ใน "ตู้กฤตภาค" แล้วนั้น ปัจจุบันยังได้มีการนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือช่วยจัดเก็บกฤตภาคได้โดย การจัดเก็บโดยวิธีบันทึกลงบนฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ ด้วยอุปกรณ์บันทึกภาพ (Scanner) เมื่อต้องการใช้จะต้องสืบค้นและอ่านผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งช่วยให้สามารถสืบค้นได้อย่างรวดเร็ว ลดความซ้ำซ้อน  ลดปัญหาการใช้กระดาษ และลดปัญหาพื้นที่จัดเก็บได้อีกวิธีหนึ่ง

สิ่งที่ควรคัดเก็บไว้ ควรเป็นสิ่งที่หาไม่ได้ในหนังสือทั่วไป เช่น

 • ชีวประวัติบุคคลสำคัญ
 • เรื่องราว หรือภาพเกี่ยวกับประเทศ และสถานที่ที่หาไม่ได้ในหนังสือ
 • เรื่องและภาพแสดงกิจกรรมต่างๆ เช่น การอุตสาหกรรมบางประเภท
 • ภาพและเรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติศึกษา ที่หาไม่ได้ในหนังสือ
 • ภาพและข่าวเกี่ยวกับท้องถิ่นที่ห้องสมุดตั้งอยู่
 • สารคดีเรื่องต่างๆ ซึ่งไม่อาจหาได้จากที่อื่นอีก เป็นต้น

อ้างอิง : แม้นมาส ชวลิต. (2549). คู่มือบรรณารักษ์ (ฉบับปรับปรุงแก้ไข) เล่ม 1. กรุงเทพฯ: บรรณกิจ. 

[บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Clippings (Books, newspapers, etc.)กฤตภาค [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
clip (slang ) กิโล

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Barn, tiger, car, hammer, tree, building, cup, phone, toaster, house, doll, football, book, umbrella, bench, paper clip.โรงนา เสือ รถ ฆ้อน ต้นไม้ ตึก ถ้วย โทรศัพท์ เครื่องปิ้งขนมปัง บ้าน ตุ๊กตา ฟุตบอล หนังสือ ร่ม กิ่งไม้ คลิปหนีบกระดาษ Odyssey (2008)
Next to the jacket, emergency water, nail clippers, tooth brush, space blanket...นั่นก็เสื้อหนาว น้ำฉุกเฉิน ตะปู คลิป\ ยาสีฟัน ผ้าห่มอวกาศ Birthmarks (2008)
It's used in salons to disinfect combs, clippers and scissors.ใช้ในร้านทำผมเพื่อฆ่าเชื้อโรคตามหวีแปรง ที่ตัดเล็บ และกรรไกร And How Does That Make You Kill? (2008)
Paper clip guy.นายคลิปกระดาษ Superhero Movie (2008)
And there's the thumbprint he left when he pushed the round in the clip.มีลายหัวแม่มือที่เกิดขึ้นตอนใส่กระสุน The Dark Knight (2008)
Don't worry... it's just a clip-on.ไม่เป็นไรน่า มันเป็นแบบหนีบ Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Did you think there'd be some war room with lights flashing and people with clipboards?นึกว่าเป็นห้องปฏิบัติการที่มีไฟวูบวาบ พร้อมกับกระดานใหญ่ๆ ล่ะสิ Body of Lies (2008)
I sent the editor some clips a while back and he wants to meet.ผมส่งคลิปไปให้บรรณาธิการได้ซักพัก แล้วเค้าก็อยากพบผม Marley & Me (2008)
I found the hair clip!เจอกิ๊ฟติดผมแล้ว The Happening (2008)
- What's all that? - Newspaper clippings--แล้วนี่อะไรน่ะ \ หนังสือพิมพ์ Prison Break: The Final Break (2009)
Newspapers clippings only going to get us so far.เฮ้ ใจเย็นๆ หนังสือพิมพ์พวกนี้แค่ให้ข้อมูลคร่าวๆเฉยๆ Prison Break: The Final Break (2009)
We grab a Pan Am Clipper to Caracas, scoot on over to Rio for some fun in the sun,เราจะนั่งเครื่องแพนเอ็มไปคารากัส แล้วต่อไปที่ริโอ อาบแดดกันที่นั้น Public Enemies (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
clipA note was attached to the document with a paper clip.
clipWhen someone becomes neurotic about pens and paper clips, it's a sure sign they're cracking up.
clipDo they clip the sheep every year?
clipI clipped some articles out of the newspaper.
clipI have a newspaper clipping file.
clipHe clipped the sheep.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เก็บผม[V] trim hair, See also: clip, shave or cut (hair), Syn. เล็มผม, Example: คนที่หล่อนเคยเฝ้าแอบดูเก็บผมสวยอย่างเคย มือหนึ่งถือสมุดอีกมือถือกุญแจรถ, Thai definition: เอากรรไตรเล็มผมให้เสมอกัน
ตะไกร[N] scissors, See also: clippers, nippers, shears, Syn. กรรไกร, กรรไตร, Example: เขาใช้ตะไกรขลิบริมผ้าจนเรียบ, Count unit: เล่ม, Thai definition: เครื่องมือสำหรับตัดโดยใช้หนีบมี 2 ขา
กลัด[V] clasp, See also: clip, pin, Syn. ขัด, เหน็บ, Example: ช่วยกลัดดอกไม้ติดหน้าอกเสื้อให้ฉันที, Thai definition: เสียบขัดไว้ให้อยู่ด้วยของแหลม
คลิป[N] clip, See also: bulldog clip, paper clip, Syn. ที่หนีบกระดาษ, ตัวหนีบกระดาษ, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ่าว[adv.] (āo) EN: fast ; quickly ; at full speed ; at a fast clip   FR: rapidement
บาทจักร[X] (bāthajak) EN: ecliptic   
บดบัง[v.] (botbang) EN: hide ; eclipse ; obscure ; darken ; overshadow ; conceal   FR: éclipser ; occulter ; effacer
จันทรคราส[n.] (jantharakhrāt = janthrakhrāt ) EN: lunar eclipse   FR: éclipse de lune [f]
จันทรุปราคา[n.] (jantharuparākhā) EN: lunar éclipse   FR: éclipse de lune [f]
จันทรุปราคาบางส่วน[n. exp.] (jantharuparākhā bāng sūan) EN: partial lunar eclipse   FR: éclipse partielle de lune [f]
จันทรุปราคาเต็มดวง[n. exp.] (jantharuparākhā tem dūang) EN: total lunar eclipse   FR: éclipse totale de lune [f]
การดำเนินการทางวินัย[n. exp.] (kān damnoēnkān thāng winai) EN: discliplinary action   FR: action disciplinaire [f]
ขลิบ[v.] (khlip) EN: trim ; hem ; clip ; lop off ; hew   FR: couper ; tailler ; ourler
คลิป[n.] (khlip) EN: clip ; bulldog clip ; paper clip   

CMU English Pronouncing Dictionary
CLIP    K L IH1 P
CLIPS    K L IH1 P S
CLIPPED    K L IH1 P T
CLIPPER    K L IH1 P ER0
CLIPPARD    K L IH1 P ER0 D
CLIPPING    K L IH1 P IH0 NG
CLIPPERS    K L IH1 P ER0 Z
CLIPBOARD    K L IH1 P B AO2 R D
CLIPPINGS    K L IH1 P IH0 NG Z
CLIPPINGER    K L IH1 P IH0 NG ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
clip    (v) (k l i1 p)
clips    (v) (k l i1 p s)
clip-on    (j) - (k l i1 p - o n)
clipped    (v) (k l i1 p t)
clipper    (n) (k l i1 p @ r)
clippers    (n) (k l i1 p @ z)
clipping    (v) (k l i1 p i ng)
clippings    (n) (k l i1 p i ng z)
clip-joint    (n) - (k l i1 p - jh oi n t)
clip-joints    (n) - (k l i1 p - jh oi n t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Befestigungswinkel {m}clip angle [Add to Longdo]
Clipper-Schaltung {f} [electr.]clipper; clipper circuit [Add to Longdo]
Clipschelle {f}; Schelle {f}; Klemme {f}; Taschenklemme {f}clip [Add to Longdo]
Hakenschraube {f} [techn.]clip bolt [Add to Longdo]
Klammervebinder {m}clip connection [Add to Longdo]
Klippmutter {f}clip nut [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
かたこと;カタコト[, katakoto ; katakoto] (adv,adv-to) (on-mim) click-clack; clip-clop; clatter [Add to Longdo]
からころ;からんころん;カラコロ;カランコロン[, karakoro ; karankoron ; karakoro ; karankoron] (adv,adv-to) (on-mim) clip-clop (esp. of geta) [Add to Longdo]
しゃきしゃき[, shakishaki] (adv,n,vs) crisp; precise; clipped [Add to Longdo]
ぱかぱか[, pakapaka] (adv-to,adv) (on-mim) clip-clop; clippety-clop [Add to Longdo]
ぱちん留め;ぱちん留[ぱちんどめ, pachindome] (n) ornamental clip (hair, obi, etc.) [Add to Longdo]
アイキャッチ[, aikyacchi] (n) short clip used to begin and end commercial breaks on Japanese TV (wasei [Add to Longdo]
ウッドクリップ[, uddokurippu] (n) wooden clip; wooden clothespin [Add to Longdo]
エクリプス[, ekuripusu] (n) eclipse [Add to Longdo]
オーディオクリップ[, o-deiokurippu] (n) audio clip [Add to Longdo]
クリッパー[, kurippa-] (n) clipper [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tuǒ, ㄊㄨㄛˇ, ] clip; shorten; throw away, #1,034,518 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
クリッピング[くりっぴんぐ, kurippingu] clipping [Add to Longdo]
クリップアート[くりっぷあーと, kurippua-to] clip art [Add to Longdo]
クリップボード[くりっぷぼーど, kurippubo-do] clipboard [Add to Longdo]
逆クリッピング[ぎゃくくりっぴんぐ, gyakukurippingu] shielding, reverse clipping [Add to Longdo]
逆切り落し[ぎゃくきりおとし, gyakukiriotoshi] shielding, reverse clipping [Add to Longdo]
遮へい〈蔽〉[しゃへい, shahei] shielding, reverse clipping [Add to Longdo]
切り取る[きりとる, kiritoru] clipping [Add to Longdo]
切り落し[きりおとし, kiriotoshi] clipping [Add to Longdo]
切取り[きりとり, kiritori] clipping [Add to Longdo]
切取り画素配列[きりトリガそはいれつ, kiri toriga sohairetsu] clipped pel array [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Clip \Clip\ (kl[i^]p), v. i.
   To move swiftly; -- usually with indefinite it.
   [1913 Webster]
 
      Straight flies as chek, and clips it down the wind.
                          --Dryden.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Clip \Clip\, n.
   1. An embrace. --Sir P. Sidney.
    [1913 Webster]
 
   2. A cutting; a shearing.
    [1913 Webster]
 
   3. The product of a single shearing of sheep; a season's crop
    of wool.
    [1913 Webster]
 
   4. A clasp or holder for letters, papers, etc.
    [1913 Webster]
 
   5. An embracing strap for holding parts together; the iron
    strap, with loop, at the ends of a whiffletree. --Knight.
    [1913 Webster]
 
   6. (Far.) A projecting flange on the upper edge of a
    horseshoe, turned up so as to embrace the lower part of
    the hoof; -- called also {toe clip} and {beak}. --Youatt.
    [1913 Webster]
 
   7. A blow or stroke with the hand; as, he hit him a clip.
    [Colloq. U. S.]
    [1913 Webster]
 
   8. (Mach.) A part, attachment, or appendage, for seizing,
    clasping, or holding, an object, as a cable, etc.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   9. (Angling) A gaff or hook for landing the fish, as in
    salmon fishing. [Scot. & Prov. Eng.]
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   10. A rapid gait. "A three-minute clip." --Kipling.
     [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Clip \Clip\ (kl[i^]p), v. t. [imp. & p. p. {Clipped} (kl[i^]pt);
   p. pr. & vb. n. {Clipping}.] [OE. cluppen, clippen, to
   embrace, AS. clyran to embrace, clasp; cf. OHG. kluft tongs,
   shears, Icel, kl[=y]pa to pinch, squeeze, also OE. clippen to
   cut, shear, Dan. klippe to clip, cut, SW. & Icel. klippa.]
   1. To embrace, hence; to encompass.
    [1913 Webster]
 
       O . . . that Neptune's arms, who clippeth thee
       about,
       Would bear thee from the knowledge of thyself.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To cut off; as with shears or scissors; as, to clip the
    hair; to clip coin.
    [1913 Webster]
 
       Sentenced to have his ears clipped.  --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   3. To curtail; to cut short.
    [1913 Webster]
 
       All my reports go with the modest truth;
       No more nor clipped, but so.     --Shak.
    [1913 Webster]
 
       In London they clip their words after one manner
       about the court, another in the city, and a third in
       the suburbs.             --Swift.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 clip
   n 1: a metal frame or container holding cartridges; can be
      inserted into an automatic gun [syn: {cartridge holder},
      {cartridge clip}, {clip}, {magazine}]
   2: an instance or single occasion for some event; "this time he
     succeeded"; "he called four times"; "he could do ten at a
     clip" [syn: {time}, {clip}]
   3: any of various small fasteners used to hold loose articles
     together
   4: an article of jewelry that can be clipped onto a hat or dress
   5: the act of clipping or snipping [syn: {clip}, {clipping},
     {snip}]
   6: a sharp slanting blow; "he gave me a clip on the ear"
   v 1: sever or remove by pinching or snipping; "nip off the
      flowers" [syn: {nip}, {nip off}, {clip}, {snip}, {snip
      off}]
   2: run at a moderately swift pace [syn: {trot}, {jog}, {clip}]
   3: attach with a clip; "clip the papers together" [ant:
     {unclip}]
   4: cultivate, tend, and cut back the growth of; "dress the
     plants in the garden" [syn: {snip}, {clip}, {crop}, {trim},
     {lop}, {dress}, {prune}, {cut back}]
   5: terminate or abbreviate before its intended or proper end or
     its full extent; "My speech was cut short"; "Personal freedom
     is curtailed in many countries" [syn: {clip}, {curtail}, {cut
     short}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top