Search result for

chill

(118 entries)
(0.0112 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chill-, *chill*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chill[N] ความกลัว (จนรู้สึกหนาวเย็น), Syn. quiver, shiver, thrill
chill[N] ความหนาวเย็น, Syn. gelidity, iciness
chill[VT] ทำให้เย็น, Syn. cool, cool down
chill[ADJ] เย็นชา, See also: มึนตึง
chill[ADJ] หนาวเย็น, See also: หนาว, Syn. chilly
chilli[N] พริก, Syn. chili
chilly[ADJ] เย็นชา, See also: ไม่เป็นมิตร, Syn. unfriendly, hostile
chilly[ADJ] หนาวยะเยือก, Syn. chilled, brisk, nippy
chilled[SL] ผ่อนคลาย
chiller[N] คนที่หนาวสั่น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chill(ชิล) {chilled.chilling,chills} n. ความหนาว,ความเยือกเย็น,ความหมดสนุก,ความเฉยเมย -adj. หนาว,หนาวสะท้าน,เฉยเมย,ซึ่งทำให้หมดกำลังใจ. -v. เปลี่ยนเป็นหนาวเย็น,ทำให้หนาวสั่น,ทำให้หมดกำลังใจ,ทำให้หวาดกลัว,แช่เย็น, Syn. coldness
chilled meatn. เนื้อสดแช่เย็น
chiller(ชิล'เลอะ) n. นวนิยายตื่นเต้นน่าหวากกลัว,กรรมกรห้องเย็น,เครื่องทำความเย็น
chilli(ชิล'ลี) n. พริก (chili)
chilliness(ชิล'ลิเนส) n. ความเมินเฉย,ความเย็นชา,ความไม่เป็นมิตร
chillingly(ชิล'ลิงลี่) adv. อย่างเฉยเมย,อย่างเย็นชา
chilly(ชิล'ลี่) adj.,adv. เยือกเย็น,หนาว,หนาวสั่น,เย็นชา
achilles(อะคิล' ลีซ) n. ชื่อเทพเจ้าของกรีกที่อยู่ยงคงกระพัน เว้นแต่ที่ส้นเท้า,จุดอ่อน, จุดเป็นจุดตาย. -Achillean adj.
achilles heelบริเวณหรือส่วนเดียวที่ได้รับบาดเจ็บ (Achilles hell)
achilles tendon anat.เส้นเอ็นที่เชื่อมระหว่างกล้ามเนื้อน่องกับกระดูกส้นเท้า

English-Thai: Nontri Dictionary
chill(adj) เย็นเยือก,หนาว,หนาวสั่น,เฉยเมย
chill(n) ความเยือกเย็น,ความหนาว,หวัด,ความเฉยเมย
chill(vi) รู้สึกเย็น,รู้สึกหนาว,สะท้าน
chiller(n) ตู้เย็น,เครื่องทำความเย็น,ช่องแช่เย็น
chilli(n) พริก
chillness(n) ความเย็นชา,ความเฉยเมย,ความเยือกเย็น,ความไม่เป็นมิตร
chilly(adj) เยือกเย็น,เย็น,หนาว,สั่น
chilly(adv) เฉยเมย,เย็นชา,เยือกเย็น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
chillอาการหนาวสะท้าน [มีความหมายเหมือนกับ rigor ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
chill time; quench timeเวลาปล่อยเย็น [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
chilled water coilคอยล์น้ำเย็น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
chilled water storage systemระบบสะสมน้ำเย็น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
chilling a saleการรวมหัวกันกดราคา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
chilling effect doctrineลัทธิที่ขัดขวางการใช้สิทธิของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ (ก. อเมริกัน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Chillการสั่น,หนาวสั่น,หนาวสะท้าน [การแพทย์]
Chill and Fever, Unexplainedมีไข้หนาวสั่นอธิบายสาเหตุไม่ได้ [การแพทย์]
Chill, Shakingหนาวสั่นมาก [การแพทย์]
Chill, Zincการสั่นแบบได้รับสังกะสี [การแพทย์]
Chillinessหนาวสั่น,สะท้าน [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
chill out[ชิล เอ้าท์] (phrase slang ) เงียบลง , สงบลง
See also: R. be quiet , calm down
chilli paste (n ) น้ำพริกเผา
chilling (adj ) น่ากลัว ทำให้เกิดความกลัว

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Chill!ชิลล์! The Wolf of Wall Street (2013)
Chill out, watch a movie, you know? Yeah, that sounds good.สบายๆ ดูหนังกัน เข้าใจใช่ไหม ใช่ ฟังดูดีนะ Chuck in Real Life (2008)
Whenever she thought of him, it sent chills down her body.เมื่อใดก็ตามที่เธอคิดถึงเขา ก็จะทำให้เธอรู้สึกเหน็บหนาว Heartbreak Library (2008)
Just chill, OK? We'll be out of this situation.เล็กน้อยน่ะ เราก็ผ่านพ้นมาแล้วด้วย Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Hey, chill, we still have two days to fuck up the wedding.ใจเย็น เรายังมีเวลาอีก 2 วันที่พังงานแต่ง Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Chill. It stopped. Are you my mom?ไม่เป็นไรโว้ย แกเป็นแม่ฉันรึไงวะ? Day of the Dead (2008)
Calm down, Lupo. - Hey, chill man, come on. Put the gun down.ใจเย็นลูโป้ เฮ้ ใจเย็นน่า เก็บปืนก่อนดีกว่าเพื่อน The Forbidden Kingdom (2008)
- Let's go over there and chill out.- ไปที่นั่นกันแล้วทำใจให้สบาย Pineapple Express (2008)
You got it. So, listen, we'll be chilling by noon.ใช่เลย ฟังนะ ตอนเที่ยงเราถึงจะไปได้ Pineapple Express (2008)
I've been up in here trying to get a motherfucking scholarship. Chilling.ฉันกำลังซ้อมบาสอย่างหนัก หวังคว้าทุนมาให้ได้ ล้อเล่นน่ะ Pineapple Express (2008)
Chill. I'm boiling some eggs over here. We got a lot of time to hang out.ใจเย็นน่า ฉันกำลังต้มไข่อยู่ เรามีเวลาอยู่ด้วยกันอีกเยอะ Pineapple Express (2008)
Why don't you follow his lead and chill out?ทำไมไม่ทำตามเขาแล้วผ่อนคลายซะ Pineapple Express (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
chillAn icy chill stole into the car.
chillCold blasts from the broken window chilled us.
chillCool or chill it until set.
chillFeeling chilly, I turned on the heater.
chillHe became alone in the world and was chilled to the bone.
chillHe caught a chill because he went out in the rain.
chillHe gives me chills.
chillHow thoughtful of you to have chilled some wine for us.
chillI'd like a chilled one.
chillI don't know what, but I felt in my heart something that gives me the chills.
chillI feel a chill seeing the blizzard outside.
chillI feel chilled to the bone today.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เย็น[V] cool, See also: chill, cool off, become cool, Ant. ร้อน, Example: ทันทีที่เมล็ดกาแฟคั่วเสร็จและเย็นลงก็จะถูกส่งไปบรรจุหีบห่อเพื่อรอจำหน่าย
พริก[N] chilli, Syn. ต้นพริก, เม็ดพริก, Example: พืชสวนครัวที่หาได้ทั่วๆ ไปได้แก่แตงกวา พริก มะเขือ ขิง กระชาย เป็นต้น, Count unit: เม็ด, ต้น, Thai definition: ชื่อไม้ล้มลุกในสกุล Capsicum วงศ์ Solanaceae ผลมีรสเผ็ด มีหลายชนิด เช่น พริกขี้หนู
ตะครั่นตะครอ[V] chill, See also: have fever and ague, feverish, have a slight fever, Syn. ครั่นเนื้อครั่นตัว, สะบัดร้อนสะบัดหนาว, ไม่สบาย, จับไข้, Example: เขาตะกรั่นตะครอคล้ายจะเป็นไข้เพราะพิษแดดที่แผดเผา, Thai definition: อาการครั่นเนื้อครั่นตัวสะบัดร้อนสะบัดหนาวเวลาเริ่มจะเป็นไข้หรือคล้ายจะเป็นไข้
ซ่าหริ่ม[N] Sarim, See also: chilled sweet vermicelli in coconut milk, Syn. ซาหริ่ม, Example: จุลลาพยายามทำจนได้เส้นซ่าหริ่มสวยดังใจ, Thai definition: ชื่อขนมอย่างหนึ่งทำด้วยแป้งถั่วเขียว ลักษณะคล้ายลอดช่อง แต่ตัวเล็กกว่า กินกับน้ำกะทิผสมน้ำเชื่อม, Notes: (ชวา)
การแช่[N] chilling, See also: freezing, frosting, putting on ice, putting in cold storage, Example: การแช่น้ำขวดน้ำอัดลมในช่องแข็งอาจทำให้ขวดระเบิดได้
ความเยือกเย็น[N] chill, See also: coolness, Syn. ความเย็น, ความเย็นฉ่ำ, ความเย็นยะเยือก, Ant. ความร้อน, Example: ทหารยามหนาวสั่นเพราะความเยือกเย็นของอากาศ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แช่เย็น[v.] (chaēyen) EN: refrigerate ; chill ; put on ice ; be kept on ice ; put in cold storage   
แช่เย็น[adj.] (chaēyen) EN: chilled ; frozen   
ใจเย็นลง[v. exp.] (jai yen long) EN: chill out   FR: se relaxer ; décompresser
แกงส้มผักบุ้งพริกสดกับปลา[xp] (kaēng som phak bung) EN: sour fish soup with swamp cabbage and fresh chillies   
ความเย็นยะเยือก[n. exp.] (khwām yen yayeūak) EN: chill   
ลาบ[n.] (lāp) EN: spicy minced meat salad (with green vegetables and chillies) ; spicy minced meat with vegetable   FR: salade de viande hachée pimentée [f]
ลาบหมู[n. exp.] (lāp mū) EN: spicy minced pork salad (with green vegetables and chillies)   
ลาบเนื้อ[n. exp.] (lāp neūa) EN: spicy minced beef salad (with green vegetables and chillies)   
ลาบเป็ด[n. exp.] (lāp pet) EN: spicy minced duck salad (with green vegetables and chillies)   
เล็กพริกขี้หนู[xp] (lek phrik khīnū) EN: small like a chilli pepper   

CMU English Pronouncing Dictionary
CHILL    CH IH1 L
CHILLS    CH IH1 L Z
CHILLY    CH IH1 L IY0
CHILLER    CH IH1 L ER0
CHILLED    CH IH1 L D
CHILLEMI    K IY0 L EH1 M IY0
CHILLIES    CH IH1 L IY0 Z
CHILLING    CH IH1 L IH0 NG
CHILLIER    CH IH1 L IY0 ER0
CHILLINGLY    CH IH1 L IH0 NG L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
chill    (v) (ch i1 l)
chilli    (n) (ch i1 l ii)
chills    (v) (ch i1 l z)
chilly    (n) (ch i1 l ii)
chilled    (v) (ch i1 l d)
chillier    (j) (ch i1 l i@ r)
chillies    (n) (ch i1 l i z)
chilling    (v) (ch i1 l i ng)
chilliest    (j) (ch i1 l i i s t)

Japanese-English: EDICT Dictionary
うそ寒い[うそさむい, usosamui] (adj-i) somewhat cold; a bit chilly [Add to Longdo]
お寒い;御寒い[おさむい, osamui] (adj-i) (1) poor; unsatisfactory; inadequate; (2) (pol) (See 寒い) cold; chilly [Add to Longdo]
ごま豆腐;ゴマ豆腐;胡麻豆腐[ごまどうふ(ごま豆腐;胡麻豆腐);ゴマどうふ(ゴマ豆腐), gomadoufu ( goma toufu ; goma toufu ); goma doufu ( goma toufu )] (n) crushed sesame seeds boiled in water and chilled like tofu [Add to Longdo]
ぞくぞく[, zokuzoku] (adv,n,vs) (on-mim) shiver; feel chilly; shudder; thrill; (P) [Add to Longdo]
ぞくっと[, zokutto] (adv) tremblingly; having the chills (through fear, cold, anticipation, etc.) [Add to Longdo]
アカツキハギ;アキレスタン[, akatsukihagi ; akiresutan] (n) Achilles tang (Acanthurus achilles, species of surgeonfish found from the Western Pacific to the East Central Pacific) [Add to Longdo]
アキレア[, akirea] (n) achillea (lat [Add to Longdo]
アキレス[, akiresu] (n,adj-no) Achilles [Add to Longdo]
アキレスの論証[アキレスのろんしょう, akiresu noronshou] (n) (See ゼノンの逆説) Achilles argument (i.e. Achilles and the tortoise; one of Zeno's paradoxes) [Add to Longdo]
アキレス腱[アキレスけん, akiresu ken] (n) (1) Achilles tendon; calcaneal tendon; (2) Achilles' heel; vulnerable point; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
冷森森[lěng sēn sēn, ㄌㄥˇ ㄙㄣ ㄙㄣ, ] chilling cold; cold and threatening [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chill \Chill\ (ch[i^]l), n. [AS. cele, cyle, from the same root
   as celan, calan, to be cold; akin to D. kil cold, coldness,
   Sw. kyla to chill, and E. cool. See {Cold}, and cf. {Cool}.]
   [1913 Webster]
   1. A moderate but disagreeable degree of cold; a disagreeable
    sensation of coolness, accompanied with shivering. "[A]
    wintry chill." --W. Irving.
    [1913 Webster]
 
   2. (Med.) A sensation of cold with convulsive shaking of the
    body, pinched face, pale skin, and blue lips, caused by
    undue cooling of the body or by nervous excitement, or
    forming the precursor of some constitutional disturbance,
    as of a fever.
    [1913 Webster]
 
   3. A check to enthusiasm or warmth of feeling;
    discouragement; as, a chill comes over an assembly.
    [1913 Webster]
 
   4. An iron mold or portion of a mold, serving to cool
    rapidly, and so to harden, the surface of molten iron
    brought in contact with it. --Raymond.
    [1913 Webster]
 
   5. The hardened part of a casting, as the tread of a car
    wheel. --Knight.
    [1913 Webster]
 
   {Chill and fever}, fever and ague.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chill \Chill\, v. i. (Metal.)
   To become surface-hardened by sudden cooling while
   solidifying; as, some kinds of cast iron chill to a greater
   depth than others.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chill \Chill\, a.
   1. Moderately cold; tending to cause shivering; chilly; raw.
    [1913 Webster]
 
       Noisome winds, and blasting vapors chill. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Affected by cold. "My veins are chill." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Characterized by coolness of manner, feeling, etc.;
    lacking enthusiasm or warmth; formal; distant; as, a chill
    reception.
    [1913 Webster]
 
   4. Discouraging; depressing; dispiriting.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chill \Chill\, v. t. [imp. & p. p. {Chilled} (ch[i^]ld); p. pr.
   & vb. n. {Chilling}.]
   1. To strike with a chill; to make chilly; to cause to
    shiver; to affect with cold.
    [1913 Webster]
 
       When winter chilled the day.     --Goldsmith.
    [1913 Webster]
 
   2. To check enthusiasm or warmth of feeling of; to depress;
    to discourage.
    [1913 Webster]
 
       Every thought on God chills the gayety of his
       spirits.               --Rogers.
    [1913 Webster]
 
   3. (Metal.) To produce, by sudden cooling, a change of
    crystallization at or near the surface of, so as to
    increase the hardness; said of cast iron.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 chill
   n 1: coldness due to a cold environment [syn: {chill},
      {iciness}, {gelidity}]
   2: an almost pleasurable sensation of fright; "a frisson of
     surprise shot through him" [syn: {frisson}, {shiver},
     {chill}, {quiver}, {shudder}, {thrill}, {tingle}]
   3: a sensation of cold that often marks the start of an
     infection and the development of a fever [syn: {chill},
     {shivering}]
   4: a sudden numbing dread [syn: {chill}, {pall}]
   v 1: depress or discourage; "The news of the city's surrender
      chilled the soldiers"
   2: make cool or cooler; "Chill the food" [syn: {cool}, {chill},
     {cool down}] [ant: {heat}, {heat up}]
   3: loose heat; "The air cooled considerably after the
     thunderstorm" [syn: {cool}, {chill}, {cool down}] [ant:
     {heat}, {heat up}, {hot up}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 CHILL
     CCITT HIgh Level programming Language (CCITT)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top